Mehter Takımının Tarihçesi Ve Geniş Mehter Marşı Arşivi

'Tarihi Bilgiler' forumunda Fatma tarafından 31 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. Fatma

  Fatma Üye

  Mehter Takımının Tarihçesi Ve Geniş Mehter Marşı Arşivi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  [​IMG]


  Mehter'in Tarihçesi

  Dünyanın en eski bandosu olarak kabul edilen Mehter’in tarihi VII. Yy. da yazılmış ve Türk tarihinin en eski yazılı kaynağı olan Orhun yazıtlarına kadar uzanmaktadır.Mehter, Türk kahramanlığının ve evrensel boyutlara ulaşmış anlayışının günümüzdeki görkemli bir anıtıdır.
  [​IMG]

  Dünya askeri tarihinin bu ilk bandosu geçmiş dönem Türk müziğinin coşkulu ritimlerini de bugüne taşımaktadır.

  Mehterin giysileri renk ve biçim bakımından ayrı bir güzellik arz eder.Giysilerinde tüm renkleri görmek mümkündür. Kullandığı enstrümanlar kaba zurna,boru, kös, davul, nakkare, zil ve cevgendir.  [​IMG]

  Askeri müzik tarihinin başlangıcı ve dünya askeri bandolarının temel taşı olarak kabul edilen Mehter, bugün Genel kurmay Başkanlığı’na bağlı İstanbul askeri Müze ve Kültür sitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.  [​IMG]
  Yurt içinde yurt dışında verdiği konserlerle tüm dünyanın ilgisini üzerine çeken Mehter, varlığını ve etkili gücünü asırlar sonra bugün de sürdürmekte, Türk toplumunun gönlünde sıcak yerini korumaktadır.

  [​IMG]


  [​IMG]
   

 2. Fatma

  Fatma Üye

  MEHTER MARŞLARI

  [​IMG]


  DEVLET MARŞI


  Askerlerin hâzır silah
  Kuvvetlenir sûlh u salâh
  Devlet bulur feyz ü felah
  Meşhur olur bu istilâh.

  Askerlerin kişver-küşâ
  Türk devleti sen çok yaşa.

  Orduların etse sefer
  Yol gösterir avn ü zafer
  Mansûr olur her bir nefer
  Düşman kalır bî-tâb-fer.  AKINCILAR MARŞI

  Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,
  Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.
  Aktolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle !
  Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle...
  Şimşek gibi, bir semte atıldık yedi koldan,
  Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.
  Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla,
  Birden yedi kat arşa kanatlandık o hızla...
  Cennette bugün gülleri açmış görürüz de,
  Hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde.
  Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,
  Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik  ÇIRPINIRDI KARADENİZ

  Çırpınırdı Karadeniz
  Bakıp Türk'ün bayrağına
  Ah ölmeden bir görseydim
  Düşebilsem toprağına

  Sırmalar sarsam koluna
  İnciler dizsem yoluna
  Fırtınalar dursun yana
  Yol ver Türk'ün bayrağına.

  Ayrı düştüm dost elinden
  Yıllar var ki çarpar sinem
  Vefalı Türk geldi yine
  Selam Türk'ün bayrağına.

  Kafkaslar'dan esen yeller
  Şimdi sana selam söyler
  Olsun bütün Turan eller
  Kurban Türk'ün bayrağına.

  Kafkaslar'dan aşacağız
  Türklüğe şan katacağız
  Türk'ün şanlı bayrağını
  Turan ele asacağız.  EY ŞANLI ORDU

  Ey şanlı ordu,ey şanlı asker
  Haydi gazanfer, umman-ı safter
  Bir elde kalkan, bir elde hançer
  Serhadde doğru ey şanlı asker.

  Deryada olsa herşey muzaffer
  Dillerde tekbir, Allah (c.c)ü ekber

  Allah (c.c)ü ekber, Allah (c.c)ü ekber
  Ordumuz olsun daim muzaffer.  FETİH MARŞI

  Yürekler kabarık gözlerde damla,
  Mehteri saygıyla dur da selamla,
  Bir huşu içinde dinle gülbankı,
  Sesleniyor tarih bu ses o yankı.

  Sen böyle yürürken tuğla sancakla,
  Türk'ün savaşları geliyor akla...

  Asırlar boyunca çınladı serhat,
  doğudan batıya yemen belgrat,
  Duyarak bakışan gözler görüyor,
  Fatih topkapıdan şehre giriyor.

  Sen böyle yürürken tuğla sancakla,
  Türk'ün savaşları geliyor akla...
   

 3. Fatma

  Fatma Üye

  FETİH MARŞI-2

  Yelkenler biçilecek,yelkenler dikilecek
  Dağlardan çektirilen kalyonlar çektirilecek.

  Elde sensin dilde sen gönüldesin baştasın
  Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın

  Delikanlım, işaret aldığın gün atandan
  Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan
  Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan
  YİNE DE ŞAHLANIYOR


  Yinede şahlanıyor aman
  Kolbaşının yandım da kır atı
  Görünüyor yandım aman
  Bize serhad yolları.

  Davullar çalınsın aman
  Aman da ceng-i cengide harbiyi
  Görünüyor yandım aman
  Bize sefer yolları.

  Gâhi sefer olur aman
  Aman da sefer seferde eyleriz
  Hazan erişince aman
  Bahar güzel severiz.

  Gülyüzlü yari de aman
  Aman da hile ile de severiz
  Sefersiz olamaz aman
  Aman er evlaları.
  BUNA ER MEYDANI DERLER

  Buna er meydanı derler
  Bunda söz olmaz yandım aman aman
  Çifte yürekli erkekler
  Şahım gelir bu yane yandım aman aman.

  Ele bele dine imânım
  İhanet olmaz yandım aman aman
  Okurlar fermânı imanım
  Yandım kıyarlar cane yandım aman aman.
  İHTİYATLAR SİLAH ÇATMIŞ

  İhtiyatlar silah silah çatmış
  Ah yolun üstüne hey aman aman
  Nazlı yarim geli geli vermiş
  Sol dizin üstüne adaş aman aman

  Gözün yaşı durmaz akar
  Gülyüzün üstüne hey aman aman
  Şimden sonra haram haram olsun
  Bu yerler bana adaş aman aman.
  ESTERGON KAL’ASI

  Estergon Kâl’ası bre dilber aman
  Su başı durak aman
  Kemirir gönlümü bre dilber aman
  Bir sinsi firak.
  Gönül yar peşinde bre dilber aman

  Yar ondan ırak aman
  Akma Tuna akma bre şahin aman
  Ben bir dertliyim.
  Yar peşinden amanda gezer
  Koşar yandım karabahtlıyım.
  KIRIMDAN GELİRİM

  Kırım’dan gelir gelirim
  Adım da Sinan’dır hey aman
  Kılıncımın suyu yar suyu
  Kandır da dumandır hey

  Kırım’dan gelir gelirim
  Atım da araptır hey aman
  Gizlenme Nemce rü Nemçe rû
  Sinan da buradadır hey
  Meydan da burdadır hey.  EY GAZİLER

  Ey gaziler yol göründü
  Yine garip serime
  Dağlar taşlar dayanamaz
  Benim ah u zârıma.

  Dün gece yâr hanesinde
  Yastıcağım taş idi
  Altım toprak; üstüm yaprak
  Yine gönlüm hoş idi.


  Yazan
  Yavuz Sultan Selim
   

 4. Fatma

  Fatma Üye

  MEHTER VURUYOR

  Mehter vuruyor tarihin aksetmede yâdı
  Andık yine, Fatih’le, Süleyman’ı, Murad’ı.
  Kös sesleri sarsın bütün İstanbul’u yer yer
  Geçsin önümüzden, koca gazi ve şehitler.

  Türk ordusunun şan dolu bir satvetidir bu
  Fethin, Mahaç’ın, Niğbolu’nun haşmetidir bu.
  Mehter bize bir ruh veriyor, tâ nerelerden
  Meriçlerle,Çanakkale,Yemen’den, Kore’lerden.  ESKİ ORDU MARŞI

  Ey şanlı ordu,ey şanlı asker
  Haydi gazanfer, umman-ı safter
  Bir elde kalkan, bir elde hançer
  Serhadde doğru ey şanlı asker.

  Deryada olsa herşey muzaffer
  Dillerde tekbir, Allah (c.c)ü ekber

  Allah (c.c)ü ekber, Allah (c.c)ü ekber
  Ordumuz olsun daim muzaffer.  CEDDİN DEDEN

  Ceddin deden, neslin baban
  Hep kahraman Türk milleti
  Orduların, pekçok zaman
  Vermiştiler dünyaya şan.

  Türk milleti, Türk milleti
  Aşk ile sev milliyeti
  Kahret vatan düşmanını
  Çeksin o mel’un zilleti  ARTAR CİHATLA ŞANIMIZ

  Artar cihadla şanımız
  Fahr-i Resûl sultanımız
  Şer-i bize insanı Hak
  Uğrunda aksın kanımız.

  Türk oğluyuz
  Ünvanlı, namlı, şanlıyız
  Allah (c.c) deyu harb ederiz
  Var nusrete imanımız.

  MEHTER MARŞI

  Gâfil ne bilir neş’ve-i pür-şevk-i vegâyı
  Meydân-ı celâdetteki envar-ı sefâyı
  Merdân-ı gazâ aşk ile tekbir tekbirler alınca

  Titretti yine, rû-yı zemin arş-ı semâyı.
  Allah (c.c) yolunda cenk edelim şân alalım şan
  Kur’an’da vaadediyor Hazret’iYezdan.  GÜLYÜZÜNDE GÖRELİ

  Gülyüzünde göreli zülfü semen sây gönül
  Kara sevdâya yerler bî-ser-ü bî-pây gönül
  Dimadimmi sana dolan mânâ hây gönül.

  Vây gönül,vây bu gönül, vây gönül ey vây gönül
  Yar yeleleli, dost yeleleli,yeleli ya lâ yaleli dost

  Bizi hâketti hevâ yoluna sevdâ nidelim
  Pâyimâl eyledi ol zülf-ü semen-sây nidelim
  Kul edinmez ki güzeller bizi illâ nidelim.
  ORDUNUN DUASI

  Yılmam ölümden yaradan askerim
  Orduma gazi dedi Peygamberim.

  Bir dileğim var ölürüm isterim
  Yurduma tek düşman ayak basmasın

  Amin desin hep birden yiğitler
  Allah (c.c)ü ekber gökten şehitler.

  Amin amin amin Allah (c.c)ü ekber
  Amin amin amin Allah (c.c)ü ekber
  ESKİ MALAZGİRT MARŞI

  Bir Cuma sabahı, Allah (c.c)’a karşı
  Malazgirt’te ellidörtbin er
  Ellidörtbin er, ellidörtbin er
  Söylemişler en güzel marşı.

  Allah (c.c)ü ekber, Allah (c.c)ü ekber
  Allah (c.c)ü ekber, Allah (c.c)ü ekber
  Allah (c.c)ü ekber, Allah (c.c)ü ekber
  Allah (c.c)ü ekber, Allah (c.c)ü ekber.
  YELKENLER BİÇİLECEK(Fetih marşı)

  Yelkenler biçilecek,yelkenler dikilecek
  Dağlardan çektirilen kalyonlar çektirilecek.

  Elde sensin dilde sen gönüldesin baştasın
  Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın

  Delikanlım, işaret aldığın gün atandan
  Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan
  Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan
   

 5. Fatma

  Fatma Üye

  SANCAK MARŞI

  Ertuğrul’un ocağında uyandın
  Şehitlerin kanlarıyla boyandın
  Nice düşman kâl’asına uzandın
  Sana selam ey şanlı Türk sancağı

  Çırpınarak dalgalanır kanadın
  Gökyüzüne çıkmak mıdır muradı
  Gölgende can vermek ister evlâdın
  Sana selam ey şanlı Türk sancağı  GENÇ OSMAN

  Of of Genç Osman dediğin bir küçük uşak
  Beline bağlamış ibrişim kuşak of of.

  Aman Askerin içinde birinci uşak
  Allah (c.c) Allah (c.c) deyip geçti Genç Osman of of.

  Of of Genç Osman dediğin bir küçük aslan
  Bağdat’ın içime girilmez yastan of of.

  Aman her ana doğurmaz böyle bir aslan
  Allah (c.c) Allah (c.c) deyip geçti Genç Osman of of.

  Of of Bağdat’ın kapısını Genç Osman açtı
  Düşmanın cümlesi önünden kaçtı of of.

  Aman kelle koltuğunda üç gün savaştı
  Allah (c.c) Allah (c.c) deyip geçti Genç Osman of of.  OSMAN PAŞA MARŞI

  Tuna nehri akmam diyor
  Etrafımı yıkmam diyor
  Şanı büyük Osman Paşa
  Pilevne’den çıkmam diyor.

  Düşman Tunayı atladı
  Karakolları yokladı
  Osman Paşa’nın kolunda
  Beşbin top birden patladı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Mehter Takımının Tarihçesi Forum Tarih
Mehter Takımının Tarihçesi Tarihi Bilgiler 16 Mayıs 2011
Osmanlı'daki mehter ile Avrupa'daki bando arasındaki farklar kısaca Tarihi Bilgiler 6 Şubat 2017
Mehter marşlarının sözleri Yerli şarkı sözleri 5 Temmuz 2011
Mehter Marşı Notaları Melodika Müzik Türleri ve Enstrümanları 14 Haziran 2011
Mehter Marşı Notaları Flüt Müzik Türleri ve Enstrümanları 14 Haziran 2011

Bu Sayfayı Paylaş