Masal ne zaman ortaya çıkmıştır?

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 25 Eylül 2011 tarihinde açılan konu

 1. Masal ne zaman ortaya çıkmıştır? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Masal hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

  Dünya Masal Tarihi (M.Ö. 6.yüzyıl- M.S. 1950+2011)
  Destanlar (Epope)
  Dünyada bilinen en eski destan Sümerlerin Gılgamış Destanı’dır.
  (Sümerler M.Ö. 3500 - M.Ö. 2000 yılları arası. "Yaratılış" ve "Tufan"a ilk kez Sümerlilerde rastlanır.)

  Gılgamış Destanı , tarihin en eski yazılı destanının adı olup 12 kil tablete Akad çivi yazısı ile kaydedilmiştir. Uruk Kralı Gılgamış'ın ölümsüzlüğü arayışının öyküsünün anlatıldığı destan, aynı zamanda Nuh Tufanı'nın daha eski sürümünü de barındırmaktadır.
  Gılgamış, en yakın dostu Enkidu'nun ölümünün ardından giriştiği ölümsüzlüğe ulaşma çabasının nafile olduğunu ve Tanrı Enlil’in öğütleriyle, insanın ancak büyük bir ad bırakmakla ölümsüzlüğe erişebileceğini kabul etmiştir.
  Destan, tarihte bilinen en eski medeniyetlerden olan Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgi verir ve kendisi de ilk yazılı destan olma özelliğini taşır.
  Gılgamış Destanı'nın en önemli özelliklerinden biri de, anlattığı "Tufan" öyküsünün, üç büyük dinin kutsal kitaplarında yer almasıdır. "Ölümsüzlük Otu" öyküsü, Türk-İslam dünyasının "Lokman Hekim" söylemine benzemektedir.

  ________________
  Homeros Destanları:
  İlyada Destanı (M.Ö. 7.yüzyıl)
  Odysseia Destanı (M.Ö. 7.yüzyıl)

  ________________________________
  *Efsaneler (Hayali Hikâye, Söylence)
  *Mitoloji (Halk Hikâyesi, Mit, Mitos)
  *Hikâye
  *Atasözü ( deme, mesel, sav, darbımesel)
  ___________________________________
  Tarihi Kaynaklar (Masal):

  *Uygur Kaynağından Gelenler: Altun Yaruk, Üç Prensle Bir Parsın Hikâyesi, Prens Kayanamkara ve Papamkara Hikâyesi, Kuanş im Pusar (Ses İşiten İlah).

  *Hint Kaynağından Gelenler: Kelile ve Dimne, Tutiname ve Bahar-ı Daniş.

  *Arap ve Fars Kaynağından Gelenler: Simbadname, Mantıku’t Tayr, Binbir Gece Masalları, Binbir Gündüz Masalları.

  *Batı Kaynağından Gelenler: La Fontaine Masalları, Ezop Masalları ve Grim Kardeşler.

  *Türk Kaynağından Gelenler: Dastan-ı Ahmet Harami (Ahmet Harami Destanı), Mecmua’ül Metaif, İbn-i Sina Hikâyeleri, Billur Köşk Masalları.

  _____________
  *Eski Yunan’da M.Ö. 6. yüzyılda Aisopos (Ezop) masal türünün ilk örneklerini vermiştir.
  *Doğu coğrafyasının en eski masalları Binbir Gece Masalları’dır.
  *Avrupa'da masallar 19. yüzyılda derlenmiş ve sistemli bir şekilde yayınlamıştır.
  *Türk edebiyatındaki öğretici nitelikteki ilk masal örneği Uygurca Kalyanamkara ve Papamkara hikâyesidir.
  Yazıya geçirilen ilk masal örnekleri Tutiname, Pançatantra, Binbir Gece Masalları, Decemeron, Pentemerone’dir.

  ____________________________________
  MASALLAR (M.Ö. 6.yüzyıl- M.S. 1950+)
  ____________________________________
  Ezop Masalları (M.Ö 6. yüzyıl- YUNANİSTAN)

  {Ezop (Yunanca: Aisopos) M.Ö. 6. yüzyılda yaşadığı varsayılan eski Yunan masalcıdır.}

  Ezop Masalları, Ezop tarafından anlatılmış fabllardır. Yunan klasiklerinden biridir ve dünya klasikleri arasında da önemli bir yere sahiptir.
  Başlangıçta yazılı olmayan bu fabllar, kulağa gelmiş olup; milattan önce 4. yüzyılda Demetrios isimli bir Yunan tarafından bir araya getirilmiş, milattan sonra 1. yüzyılda Latinceye çevrilmiştir.

  ___________________________
  Kelile ve Dimne (Hikâyeleri) Masalları (M.Ö. 1. yüzyıl- ASYA)

  Kelile ve Dimne M.Ö. 1 yüzyıl civarında yaşadığı düşünülen Beydeba tarafından kaleme alınmış fabl tarzında hikâyeler barındıran bir hikâye kitabıdır.
  Beydeba’nın hayatı hakkında yeterli bilgi mevcut değildir. Gerçek ismi ve ırkı hakkında birçok farklı görüş ortaya atılmış olsa da, tarihçilerin çoğu, adı Ketku olan bir Türk âlimi olduğu kanısındadır. Şam’da doğup sonraları Çin’e göç ettiği rivayet edilir.

  ___________________________
  Binbir Gece Masalları ( M.S. 8.yüzyıl- ORTA DOĞU)

  9 . yüzyıl dolaylarında hikâyeleri derleyen ve Arapçaya çevirenin masalcı Ebu Abdullah Muhammed el-Gahşigar olduğu söylenir.

  ____________________________
  Dede Korkut Hikâyeleri (Masalları)- (Dede Korkut Kitabı) ASYA-ADADOLU
  *12 hikâyeden oluşur.

  (M.S. 9. yüzyıl ve 15. yüzyıl arası sözlü kültür)
  (M.S. 15. 16. yüzyıl yazıya geçirilişi)

  Oğuz Türklerinin en bilinen epik destanlarındandır .

  Bu türün ilk örnekleri 15- 16 . yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Dede Korkut Kitabı’ndaki hikâyeler tarih boyunca dilden dile, anlatıcıdan anlatıcıya aktarılan bir sözlü gelenek ürünüdür.
  Bu süreç içerisinde değişikliklere uğrayan hikâyeler 16. yüzyılda yazıya geçirilmişlerdir. Eserde nazım ve nesir bir arada verilmiştir.

  _________________________
  Charles Perrault Masalları (M.S. 1654+ FRANSA)

  (Charles Perrault , (d. 12 Ocak 1628 - ö. 16 Mayıs 1703) Fransız yazar.)

  *Kaz Anamın Öyküleri

  __________________________
  La Fontaine Masalları (M.S 1668- 1694- FRANSA)

  (Jean de La Fontaine (d. 8 Temmuz 1621 Château-Thierry - ö. 13 Nisan 1695 Paris) Fransız şair ve yazar.)

  Masalları toplam olarak 238 adet olup 12 kitapta toplanmıştır . 1668'de basılan ilk altı kitabında 124 masal vardır ve bunlar birinci cildi meydana getirir. İkinci cilt 1678' de basılan beş kitaptır. En son 1694' de bastırdığı üçüncü cilt ise tek kitaptan ibarettir.

  _________________________
  Yazar: (Leprince de Beaumont) AULNOY (Madame d'Aulnoy) : Fransız Peri Masalları (M.S. 1697- 1698 FRANSA)

  AULNOY (Marie Catherine le jumel de bar-nevîlle — kontesi) Fransız kadın yazarı (Honfleur yakınında Barneville, 1650 veya 1651-Paris 1705)
  * 1697- 1698 Yıllarında sekiz ciltlik Contes de Fees’yi (Peri Masalları) yayımladı.

  _________________________
  Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont Masaları (M.S 1756+ FRANSA)

  Tam adı Jeanne Marie Le Prince de Beaumont olan (1711–1780) Fransız eğitimci ve romancı . Uzun yıllar İngiltere’de yaşamıştır.
  Yazarın öğretmenlik kariyeri çocuklara doğru eğitsel mesajları nasıl vermesi gerektiği konusunda deneyim kazanmasını sağlamıştır. Bu sayede Beaumont, eğitici nitelikli ve erdemleri anlatan öyküler kaleme alır.
  İlk çalışması 37 yaşındayken yayımlanan yazar, kariyerini okul kitapları yazarak sürdürmüştür.

  ________________________
  Muhayyelat (M.S. 1770+1797 ANADOLU) Osmanlı İmparatorluğu Dönemi

  Orijinal ismi " Muhayyelât-ı ledünni-i ilahi-i Giridî Ali Aziz Efendi" olan ve kısaca Muhayyelat veya "Muhayyelat-ı Aziz Efendi" şeklinde anılan ünlü eserinde yazar çeşitli hikâyeleri kendine has bir üslupla kaleme almıştır.
  En erken 1770'li yıllarda yazılmasına başlandığı tahmini yürütülmekte ve 1797' de tamamlandığı düşünülmektedir.

  Giritli Ali Aziz Efendi , Türk diplomat, büyükelçi, yazar ve şair.

  *19 . yüzyılda kâşif ve 1001 Gece Masalları'nın en tanınmış çevirmenlerinden Richard Francis Burton, Muhayyelat'a atıfta bulunmuştur. 20. yüzyılda Avusturyalı Türkolog Andreas Tietze de Muhayyelat hakkında bir çalışma yayınlamıştır.

  _____________________________
  Masal alanında ilk ilmî araştırma 1807’de Elai Johanneaus’nun “Halk Masalları Üstüne Görüşler” adlı kitabıdır.

  __________________________
  Grimm Kardeşler Masalları (M.S. 1812+ ALMANYA)

  (Grimm Kardeşler : Jacob Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Grimm (1786-1859) tanınmış iki Alman masal yazarıdır.)

  *Grimm Kardeşler Masalları (Grimm Masalları)
  _________________________
  Andersen Masalları (M.S. 1835+ DANİMARKA)

  Hans Christian Andersen (2 Nisan 1805 - 4 Ağustos 1875) Danimarkalı masal ustası, oyun, roman, şiir, gezi kitabı ve biyografi yazarı.

  *Andersen Masalları (Andersen'den Masallar)
  _________________________
  Paul De Musset (Bay Rüzgâr ve Bayan Yağmur) (M.S. 1846 FRANSA)

  1804 yılında Fransa'da dünyaya gelen yazar, ünlü şair Alfred de Musset'nin kardeşidir . Öykü ve gezi kitaplarının yanı sıra, kardeşi Alfred de Musset'nin yaşam öyküsünü yazdığı kitapla ün kazandı.
  Bir çocuk klasiği hâline gelene Bay Rüzgâr ve Bayan Yağmur'u ise 1846 yılında yazdı. Yazar, 1880 yılında Paris'te dünyaya gözlerini yumdu.

  _________________________
  George Jakob Derlemesi: Billur Köşk Masalları (1876- 1898+…)

  Türk masalları ilk önce Billur Köşk adlı bir eserle görülmüştür. George Jakob’un 1898’de yayınladığı bu eser, Menzel tarafından 1923’de yayınlanmıştır.

  _______________________
  Oscar Wilde Masalları (1888 İRLANDA- İNGİLTERE)

  Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (d. 16 Ekim 1854, Dublin - ö. 30 Kasım 1900, Paris.) Ünlü İrlandalı oyun yazarı, romancı, kısa öykücü ve şair.

  *Oscar Wilde Masalları
  *Mutlu Prens
  ________________________________
  Ignác Kúnos Masal Derlemeleri: Türk Kavimlerinin Halk Edebiyatından Örnekler- 8. cilt ( 1899) MACARİSTAN

  *Török népmesék (1889 Türk Halk Masalları)
  *Türkische Volksmärchen aus Stambul (1905 İstanbul Türk Halk Masalları)
  *Forty-four Turkish fairy tales (1913 Kırk Dört Türk Masalı)
  *Adakale Türk Masalları (1947)

  Ignác Kúnos (1860 Hajdúsámson, Debrecen-1945 Budapeşte, Macaristan) Türk dili, halk edebiyatı ve halkbilimi üzerine yapıtlarıyla tanınmış Macar Türkolog.
  Kúnos, Türk halk edebiyatının Batı ülkelerine tanıtılmasında öncü olmuştur.

  _______________________
  Marcel Ayme Masalları (1933+ FRANSA)

  Marcel Aymé (d. 29 Mart 1902 Joigny, Yonne, Burgonya - ö. 14 Ekim 1967 Paris) Fransız romancı, çocuk edebiyatı, mizah, senaryo ve oyun yazarı. En çok bilinen öyküsü, Paris'te bulunan bir heykelin yapımı için de ilham vermiş olan Duvargeçen'dir.

  _______________________
  Prusyalı Yazar Elsa Sophia von Kamphoevener Masal Derlemeleri 3 cilt (1956)

  (Elsa Sophia von Kamphoevener d . 1878 ö.1963)

  ________________________
  Samed Behrengi Masal Derlemeleri (1960+)

  Samed Behrengi (Doğumu: 1939 , Ölümü: 1968) Azeri asıllı öğretmen, çocuk hikâyeleri ve halk masalları yazarı ve derleyicisi.

  *Sevgi Masalı
  *Bir Vardı Bir Yoktu
  *Bir Aşk Masalı
  *Ah Masalı
  ________________________
  DİĞER: ÜLKE MASALLARI
  ________________________
  ASYA
  *Sibirya Masalları
  *Altay Masalları
  *Romen Masalları
  *Macar Masalları
  *Rus Masalları
  *Azerbaycan Masalları
  *Kırım Masalları
  *Tatar Masalları
  *Kazak Masalları

  *Hint Masalları
  *Tibet Masalları
  *Azerbaycan Masalları
  *Çerkez Masalları
  *Dağıstan Masalları
  *İran Masalları (Binbir Gündüz Masalları)
  *Ermeni Masalları
  *Rum Masalları

  UZAK DOĞU
  *Çin Masalları
  *Japon Masalları

  ORTA DOĞU
  *Arap Masalları
  *Lübnan Masalları
  *Kürt Masalları

  AVRUPA
  *İskandinav Masalları
  *Bulgar Masalları
  *Fransız Masalları
  *İngiliz Masalları
  *Alman Masalları
  *Macar Masalları
  *İtalyan Masalları (Hoş Geceler)

  *Kıbrıs Masalları

  ____________________________
  Araştırma Sahibi: Sündüz Kılıçaslan
  Kaynak: İnternet Ansiklopedisi

  Tarih: Mart 2011
  ___________________________
  Resimler: Rus Ressam Viktor Vasnetsov (15 Mayıs 1848- 23 Haziran 1926)

  [​IMG]Uçan Halı 1880

  [​IMG]

  The Unsmiling Tsarevna (Gülmeyen Tsarevna)(Nesmeyana) 1916-1926
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 16 Nisan 2015

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Dünya Masal Tarihi (M.Ö. 6.yüzyıl- M.S. 1950+2011)

  Destanlar (Epope)
  Dünyada bilinen en eski destan Sümerlerin Gılgamış Destanı’dır.
  (Sümerler M.Ö. 3500 - M.Ö. 2000 yılları arası. "Yaratılış" ve "Tufan"a ilk kez Sümerlilerde rastlanır.)

  Gılgamış Destanı
  , tarihin en eski yazılı destanının adı olup 12 kil tablete Akad çivi yazısı ile kaydedilmiştir. Uruk Kralı Gılgamış'ın ölümsüzlüğü arayışının öyküsünün anlatıldığı destan, aynı zamanda Nuh Tufanı'nın daha eski sürümünü de barındırmaktadır.
  Gılgamış, en yakın dostu Enkidu'nun ölümünün ardından giriştiği ölümsüzlüğe ulaşma çabasının nafile olduğunu ve Tanrı Enlil’in öğütleriyle, insanın ancak büyük bir ad bırakmakla ölümsüzlüğe erişebileceğini kabul etmiştir.
  Destan, tarihte bilinen en eski medeniyetlerden olan Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgi verir ve kendisi de ilk yazılı destan olma özelliğini taşır.
  Gılgamış Destanı'nın en önemli özelliklerinden biri de, anlattığı "Tufan" öyküsünün, üç büyük dinin kutsal kitaplarında yer almasıdır. "Ölümsüzlük Otu" öyküsü, Türk-İslam dünyasının "Lokman Hekim" söylemine benzemektedir.


  ________________

  Homeros Destanları:

  İlyada Destanı (M.Ö. 7.yüzyıl)

  Odysseia Destanı (M.Ö. 7.yüzyıl)


  ________________________________

  *Efsaneler (Hayali Hikâye, Söylence)

  *Mitoloji (Halk Hikâyesi, Mit, Mitos)

  *Hikâye

  *Atasözü (
  deme, mesel, sav, darbımesel)
  ___________________________________

  Tarihi Kaynaklar (Masal):


  *Uygur Kaynağından Gelenler:
  Altun Yaruk, Üç Prensle Bir Parsın Hikâyesi, Prens Kayanamkara ve Papamkara Hikâyesi, Kuanş im Pusar (Ses İşiten İlah).

  *Hint Kaynağından Gelenler:
  Kelile ve Dimne, Tutiname ve Bahar-ı Daniş.

  *Arap ve Fars Kaynağından Gelenler:
  Simbadname, Mantıku’t Tayr, Binbir Gece Masalları, Binbir Gündüz Masalları.

  *Batı Kaynağından Gelenler:
  La Fontaine Masalları, Ezop Masalları ve Grim Kardeşler.

  *Türk Kaynağından Gelenler:
  Dastan-ı Ahmet Harami (Ahmet Harami Destanı), Mecmua’ül Metaif, İbn-i Sina Hikâyeleri, Billur Köşk Masalları.

  _____________

  *Eski Yunan’da M.Ö. 6. yüzyılda Aisopos (Ezop) masal türünün ilk örneklerini vermiştir.

  *Doğu coğrafyasının en eski masalları Binbir Gece Masalları’dır.

  *Avrupa'da masallar 19. yüzyılda derlenmiş ve sistemli bir şekilde yayınlamıştır.

  *Türk edebiyatındaki öğretici nitelikteki ilk masal örneği Uygurca Kalyanamkara ve Papamkara hikâyesidir.

  Yazıya geçirilen ilk masal örnekleri Tutiname, Pançatantra, Binbir Gece Masalları, Decemeron, Pentemerone’dir.


  ____________________________________

  MASALLAR (M.Ö. 6.yüzyıl- M.S. 1950+)

  ____________________________________

  Ezop Masalları (M.Ö 6. yüzyıl- YUNANİSTAN)


  {Ezop
  (Yunanca: Aisopos) M.Ö. 6. yüzyılda yaşadığı varsayılan eski Yunan masalcıdır.}

  Ezop Masalları,
  Ezop tarafından anlatılmış fabllardır. Yunan klasiklerinden biridir ve dünya klasikleri arasında da önemli bir yere sahiptir.
  Başlangıçta yazılı olmayan bu fabllar, kulağa gelmiş olup; milattan önce 4. yüzyılda Demetrios isimli bir Yunan tarafından bir araya getirilmiş, milattan sonra 1. yüzyılda Latinceye çevrilmiştir.

  ___________________________

  Kelile ve Dimne (Hikâyeleri) Masalları (M.Ö. 1. yüzyıl- ASYA)


  Kelile ve Dimne
  M.Ö. 1 yüzyıl civarında yaşadığı düşünülen Beydeba tarafından kaleme alınmış fabl tarzında hikâyeler barındıran bir hikâye kitabıdır.
  Beydeba’nın hayatı hakkında yeterli bilgi mevcut değildir. Gerçek ismi ve ırkı hakkında birçok farklı görüş ortaya atılmış olsa da, tarihçilerin çoğu, adı Ketku olan bir Türk âlimi olduğu kanısındadır. Şam’da doğup sonraları Çin’e göç ettiği rivayet edilir.

  ___________________________

  Binbir Gece Masalları (
  M.S. 8.yüzyıl- ORTA DOĞU)

  9
  . yüzyıl dolaylarında hikâyeleri derleyen ve Arapçaya çevirenin masalcı Ebu Abdullah Muhammed el-Gahşigar olduğu söylenir.

  ____________________________

  Dede Korkut Hikâyeleri (Masalları)- (Dede Korkut Kitabı) ASYA-ADADOLU

  *12 hikâyeden oluşur.


  (M.S. 9. yüzyıl ve 15. yüzyıl arası sözlü kültür)

  (M.S. 15. 16. yüzyıl yazıya geçirilişi)


  Oğuz Türklerinin en bilinen epik destanlarındandır
  .

  Bu türün ilk örnekleri 15- 16
  . yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Dede Korkut Kitabı’ndaki hikâyeler tarih boyunca dilden dile, anlatıcıdan anlatıcıya aktarılan bir sözlü gelenek ürünüdür.
  Bu süreç içerisinde değişikliklere uğrayan hikâyeler 16. yüzyılda yazıya geçirilmişlerdir. Eserde nazım ve nesir bir arada verilmiştir.

  _________________________

  Charles Perrault Masalları (M.S. 1654+ FRANSA)


  (Charles Perrault
  , (d. 12 Ocak 1628 - ö. 16 Mayıs 1703) Fransız yazar.)

  *Kaz Anamın Öyküleri


  __________________________

  La Fontaine Masalları
  (M.S 1668- 1694- FRANSA)

  (Jean de La Fontaine
  (d. 8 Temmuz 1621 Château-Thierry - ö. 13 Nisan 1695 Paris) Fransız şair ve yazar.)

  Masalları toplam olarak 238 adet olup 12 kitapta toplanmıştır
  . 1668'de basılan ilk altı kitabında 124 masal vardır ve bunlar birinci cildi meydana getirir. İkinci cilt 1678' de basılan beş kitaptır. En son 1694' de bastırdığı üçüncü cilt ise tek kitaptan ibarettir.

  _________________________

  Yazar:
  (Leprince de Beaumont) AULNOY (Madame d'Aulnoy) : Fransız Peri Masalları (M.S. 1697- 1698 FRANSA)

  AULNOY (Marie Catherine le jumel de bar-nevîlle — kontesi)
  Fransız kadın yazarı (Honfleur yakınında Barneville, 1650 veya 1651-Paris 1705)
  *
  1697- 1698 Yıllarında sekiz ciltlik Contes de Fees’yi (Peri Masalları) yayımladı.

  _________________________

  Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont Masaları (M.S 1756+ FRANSA)


  Tam adı Jeanne Marie Le Prince de Beaumont olan (1711–1780) Fransız eğitimci ve romancı
  . Uzun yıllar İngiltere’de yaşamıştır.
  Yazarın öğretmenlik kariyeri çocuklara doğru eğitsel mesajları nasıl vermesi gerektiği konusunda deneyim kazanmasını sağlamıştır. Bu sayede Beaumont, eğitici nitelikli ve erdemleri anlatan öyküler kaleme alır.
  İlk çalışması 37 yaşındayken yayımlanan yazar, kariyerini okul kitapları yazarak sürdürmüştür.

  ________________________

  Muhayyelat (M.S. 1770+1797 ANADOLU) Osmanlı İmparatorluğu Dönemi


  Orijinal ismi "
  Muhayyelât-ı ledünni-i ilahi-i Giridî Ali Aziz Efendi" olan ve kısaca Muhayyelat veya "Muhayyelat-ı Aziz Efendi" şeklinde anılan ünlü eserinde yazar çeşitli hikâyeleri kendine has bir üslupla kaleme almıştır.
  En erken 1770'li yıllarda yazılmasına başlandığı tahmini yürütülmekte ve 1797' de tamamlandığı düşünülmektedir.

  Giritli Ali Aziz Efendi
  , Türk diplomat, büyükelçi, yazar ve şair.

  *19
  . yüzyılda kâşif ve 1001 Gece Masalları'nın en tanınmış çevirmenlerinden Richard Francis Burton, Muhayyelat'a atıfta bulunmuştur. 20. yüzyılda Avusturyalı Türkolog Andreas Tietze de Muhayyelat hakkında bir çalışma yayınlamıştır.

  _____________________________

  Masal alanında ilk ilmî araştırma 1807’de Elai Johanneaus’nun “Halk Masalları Üstüne Görüşler” adlı kitabıdır.


  __________________________

  Grimm Kardeşler Masalları (M.S. 1812+ ALMANYA)


  (Grimm Kardeşler
  : Jacob Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Grimm (1786-1859) tanınmış iki Alman masal yazarıdır.)

  *Grimm Kardeşler Masalları (Grimm Masalları)

  _________________________

  Andersen Masalları (M.S. 1835+ DANİMARKA)


  Hans Christian Andersen
  (2 Nisan 1805 - 4 Ağustos 1875) Danimarkalı masal ustası, oyun, roman, şiir, gezi kitabı ve biyografi yazarı.

  *Andersen Masalları (Andersen'den Masallar)

  _________________________

  Paul De Musset (Bay Rüzgâr ve Bayan Yağmur) (M.S. 1846 FRANSA)


  1804 yılında Fransa'da dünyaya gelen yazar, ünlü şair Alfred de Musset'nin kardeşidir
  . Öykü ve gezi kitaplarının yanı sıra, kardeşi Alfred de Musset'nin yaşam öyküsünü yazdığı kitapla ün kazandı.
  Bir çocuk klasiği hâline gelene Bay Rüzgâr ve Bayan Yağmur'u ise 1846 yılında yazdı. Yazar, 1880 yılında Paris'te dünyaya gözlerini yumdu.

  _________________________

  George Jakob Derlemesi: Billur Köşk Masalları (1876- 1898+…)


  Türk masalları ilk önce
  Billur Köşk adlı bir eserle görülmüştür. George Jakob’un 1898’de yayınladığı bu eser, Menzel tarafından 1923’de yayınlanmıştır.

  _______________________

  Oscar Wilde Masalları (1888 İRLANDA- İNGİLTERE)


  Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde
  (d. 16 Ekim 1854, Dublin - ö. 30 Kasım 1900, Paris.) Ünlü İrlandalı oyun yazarı, romancı, kısa öykücü ve şair.

  *Oscar Wilde Masalları

  *Mutlu Prens

  ________________________________

  Ignác Kúnos
  Masal Derlemeleri: Türk Kavimlerinin Halk Edebiyatından Örnekler- 8. cilt ( 1899) MACARİSTAN

  *Török népmesék (1889 Türk Halk Masalları)

  *Türkische Volksmärchen aus Stambul (1905 İstanbul Türk Halk Masalları)

  *Forty-four Turkish fairy tales (1913 Kırk Dört Türk Masalı)

  *Adakale Türk Masalları (1947)


  Ignác Kúnos
  (1860 Hajdúsámson, Debrecen-1945 Budapeşte, Macaristan) Türk dili, halk edebiyatı ve halkbilimi üzerine yapıtlarıyla tanınmış Macar Türkolog.
  Kúnos, Türk halk edebiyatının Batı ülkelerine tanıtılmasında öncü olmuştur.

  _______________________

  Marcel Ayme Masalları (1933+ FRANSA)


  Marcel Aymé
  (d. 29 Mart 1902 Joigny, Yonne, Burgonya - ö. 14 Ekim 1967 Paris) Fransız romancı, çocuk edebiyatı, mizah, senaryo ve oyun yazarı. En çok bilinen öyküsü, Paris'te bulunan bir heykelin yapımı için de ilham vermiş olan Duvargeçen'dir.

  _______________________

  Prusyalı Yazar Elsa Sophia von Kamphoevener Masal Derlemeleri 3 cilt (1956)


  (Elsa Sophia von Kamphoevener d
  . 1878 ö.1963)

  ________________________

  Samed Behrengi Masal Derlemeleri (1960+)


  Samed Behrengi (Doğumu: 1939
  , Ölümü: 1968) Azeri asıllı öğretmen, çocuk hikâyeleri ve halk masalları yazarı ve derleyicisi.

  *Sevgi Masalı

  *Bir Vardı Bir Yoktu

  *Bir Aşk Masalı

  *Ah Masalı

  ________________________

  DİĞER: ÜLKE MASALLARI

  ________________________

  ASYA

  *Sibirya Masalları
  *Altay Masalları
  *Romen Masalları
  *Macar Masalları
  *Rus Masalları
  *Azerbaycan Masalları
  *Kırım Masalları
  *Tatar Masalları
  *Kazak Masalları

  *Hint Masalları

  *Tibet Masalları
  *Azerbaycan Masalları
  *Çerkez Masalları
  *Dağıstan Masalları
  *İran Masalları (Binbir Gündüz Masalları)
  *Ermeni Masalları
  *Rum Masalları

  UZAK DOĞU

  *Çin Masalları
  *Japon Masalları

  ORTA DOĞU

  *Arap Masalları
  *Lübnan Masalları
  *Kürt Masalları

  AVRUPA

  *İskandinav Masalları
  *Bulgar Masalları
  *Fransız Masalları
  *İngiliz Masalları
  *Alman Masalları
  *Macar Masalları
  *İtalyan Masalları (Hoş Geceler)

  *Kıbrıs Masalları


  ____________________________

  Araştırma Sahibi: Sündüz Kılıçaslan

  Kaynak: İnternet Ansiklopedisi


  Tarih: Mart 2011

  ___________________________

  Resimler:
  Rus Ressam Viktor Vasnetsov (15 Mayıs 1848- 23 Haziran 1926)

  [​IMG]
  Uçan Halı 1880

  [​IMG]

  The Unsmiling Tsarevna (Gülmeyen Tsarevna)(Nesmeyana) 1916-1926
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Masal zaman ortaya Forum Tarih
Masal Zamanı Kitabı - Sinan Arslan Kitap, Resim ve Dergi 14 Haziran 2010
Şimdi Uçurtma Zamanı Masalı Çocuklara Masallar Fıkralar 1 Şubat 2010
Şimdi Uçurtma Zamanı Masalı - Çocuklar İçin Çocuklara Masallar Fıkralar 16 Ağustos 2009
Masal türleri kısaca Masallar-Hikayeler-Destanlar 18 Ocak 2017
Dünya Klasikleri Masallar Çocuklara Masallar Fıkralar 17 Ağustos 2016

Bu Sayfayı Paylaş