Mardinli Yazar Ve şairler

'Mardin Tanıtımı' forumunda =FiRaRi tarafından 13 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. =FiRaRi

  =FiRaRi Üye

  Mardinli Yazar Ve şairler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Divan Şairleri

  SÜZİ: (Ö.1086/1676)

  Mardin'de doğdu. Asıl adı Osman'dır. Konya'ya gelip Mevlevî oldu. Derviş Osman Sanıyla tanındı. Devrinde tanınmış şairlerdendir. Mecmua-i Eş'ar'ı vardır.

  Kay: Asım, Zeyl-i Zübdedü'l-Eş'ar Safayi Tezkiresi

  İsmail Beliğ-Nuhbetü'l Asar li zeyl-i Zübdeti'l-Eş'ar

  Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye

  SUZİ (Beliğ Tezkiresi): Mardin'i Derviş Osman Mevlevi 1085 senesinde İtfa-i suz-i hayat eyledi.

  Aşıka serdi olan ışkı hevası besdür

  Eylemez anun içün mirvanadan istimdad.

  NAMİ:

  Mardin'de doğdu. Asıl adı Abdulvahid olup Ebubekirzade adıyla tanındı. Öğrenimini tamamlayıp kadı oldu. Tefsir hadis ve Farsça'da üstattır.

  Eski şairlerin meşhur şiirlerini tahmis etti.

  (Ahdi, Gülşen-i Şu'ara)

  Tarihte Yer Alanlar

  Marutha Miya Farkatli

  Alim ve hekim olup çok iyi derecede Yunanca biliyordu. Pers kralı 2. Şahpur zamanındaki şehitler üzerine şiir ve ağıtlar ile Nikiya Sinoduna dair bir kitap yazdı. "Kanunlar Kitabı" adlı bir tercümesi vardır.

  Abdurrahman Hamidi

  Mardin'in yetiştirdiği büyük bilginlerden biridir. l846 yılında Mardin'de doğmuş 1909 yılında ölmüştür. Astronomi, Cebir alanlarında önemli çalışmaları olmuştur. 1886 yılında İstanbul Yıldız Sarayı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli ülkelerinden "Sultan"ın emriyle toplanan bilginler kongresine davet edilmiş, takdir görmüş ve kendisine maaş bağlanmıştır.

  Eserleri:

  Çok sayıda eseri mevcuttur. Sevadülbasar, Fi Usül Elhadisi...

  Yakup Suruçlu

  Tanınmış bir şairdir. Günümüze 300 kadar şiiri ulaşmıştır.

  Nusaybinli Efram

  Üç milyon şiir cümlesiyle klasik edebiyatta büyük isim yapmıştır. 285'te Nusaybin'de doğmuş ve 375'te vefat etmiştir.

  İbn'il Fulus Şemseddin İsmail B.İbrahim B.Gazi

  576'da Mardin'de doğmuştur. Ünlü bir matematikçidir. Önemli eserleri mevcuttur.

  El Fahrıl Mardini

  Devrinde ün salmış bir bilgindir. İbnil- Muhammed B.Hamid Kadı: Tanınmış bir edebiyatçıdır. Keşfilişarat El Harffiye Vel Edebbiye adlı eseri önemlidir. 828 (1312) yılında vefat etmiştir.

  Ebul Safa (lakabı ile tanınan) Yusuf Şeyban Celaleddin

  575 (1159) yılında Mardin'de doğmuştur. Aruki Ahmet Nasreddin'in katibi idi. Şair ve edip olan Ebul Safa, Hulagu askerleri tarafından öldürülmüştür. "Enes Elmülük" adlı eseri mevcuttur.

  Kadı İl Kıddat, Eş- Şeyh Ül-Edib

  Alaaddin Ebilhış: Mardinlidir "İbn'ül Türkmani" lakabıyla meşhurdur. İlim, fıkıh, hadis, tefsir, usul, faraiz, şiir, aruz konularında zamanının tek temsilcisi sayılırdı.

  Eserleri:

  İlm-i Hadis,
  Usul Fıkıh,
  Kitab-ul Zuafa,
  Hedaye,
  Muhtasiri Kifaye,
  Behçetül Edeb ve Fününe...
  Kahire'de vefat etmiştir. Mısır'da "MARDİNİ" adıyla anılan camii yaptırmıştır.

  Şeyh Zeyneddin Seruhan B.Muhammed

  Mardin'de okumuş ve yerleşmiştir. "İbn'ül Mardini" lakabıyla anılmıştır.

  Eserleri:

  Çok sayıda eseri mevcuttur.
  Amel ile Rubu, EI Hatib Fi Amel Bilribil Hacib...
  Ali Mardini

  760 (1344)Tarihinde Şam'da valilik yapmıştır. Müzik alanında derin bilgisi olan bir zat olarak tanınmıştır.

  El Merdini:

  765 ( 1349)'da Mısır sultanı Melik El Eşref Şaban zamanında Halep'te valilik yapmıştır.

  Hıdır B. Hüseyin Merdini

  Mardinli olup kafiye ustalarından Hind'inin torunudur. Sultan Ahmet Han devrinin ediplerindendir.

  Muşe Bar Kifo

  Nusaybinlidir. 9.asırda Mantığa dair kitabı mevcuttur. İstek Hürriyeti, Cennet, Ruh, Cesetlerin Dirilişi, Meleklerin Yaratılış ve Göklü Hiyerarşi üzerine birer kitap yazdı.

  İyavanis Dara

  Nusaybinlidir. 9. Asırda Cesetlerin Dirilişi, Şeytan ve değişik konularda olmak üzere 8 eseri vardır.

  Arif Bey

  Yusuf Sıtkı Efendinin oğludur. Temyiz azalığı yapmıştır. Zamanın ileri gelen alimlerindendir.

  Kara Muhammed

  Mardinlidir. Devrin tanınmış Müzisyenlerindendir. Makam olarak , " Usul Cemerde, Murubba" ile on kadar gözde eseri mevcuttur.

  Ebülûla Mardin

  (1881-1957): Yusuf Sıtkı Efendi'nin oğludur. İstanbul Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ordinaryüs Profesörüdür."Mecelle ve Feraiz" alanında dünyaca şöhret yapmıştır.

  Toprak Hukuku alanında çok kıymetli eserleri mevcuttur. Müzik alanında da geniş bir bilgisi vardı. Konferans, makale, etütlerinden başka basılmış on yedi adet kitabı vardır. Bu eserlerinde: Arazi ve Evkaf, Mecelle ve Medeni Hukuka ve Edebiyata olan yetkinliği aşikardır.

  Eserleri:

  İlmiye Kelime-i Tayibe, Fer'i Aynı Haklar,
  Borçlar Hukuku,
  Medeni Hukuk Cephesinden,
  Kat Mülkiyeti,
  Ahmet Cevdet Paşa,
  Toprak Hukuku, Huzur Dersleri...
  Hanna Dolabani (1885-1969)

  Metropolitliğe kadar yükselebilme başarısını gösterebilmiş Mardin'in yetiştirdiği çok önemli bir alimdir. Türkçe, Süryanice, Arapça dilleriyle yazılmış 48 eseri vardır. Bu eserler dini tarihi ve edebi mahiyettedir. "Ölümden korkmam. Ama ne var ki, ölüm kalemi kırıyor!" Ölümünden pek az önce söylediği bu cümle, onun aydın bir din adamı ve tarihçi kimliğini açıklar. 20 Nisan 1947'de Mardin ve Deyrulzafaran Metropolitliğine atanan ve bu görevi icra ederken ölen Dolabani'nin dini ve tarihi etkisi günümüze kadar sürmektedir.

  Eserleri:

  Tarihte Mardin ve Öz Hikmet Dergisi başta olmak üzere Türkçe, Süryanice, Arapça dilleriyle yazılmış 48 eseri mevcuttur.

  Bülent Tekin - Şair ve Yazar

  1954 yılında Mardin'in Derik ilçesinde doğdu. İDMMA(Galatasaray) Kimya Mühendisliği ve ODTÜ(Gaziantep Kampusu) inşaat Mühendisliği mezunudur. Edebiyatçılar Derneği, BESAM, TYS ve PEN üyesidir. Halen Gırgır Dergisinde yazmaktadır.

  Kızıldan Sarıya
  Tarih Tarih Olsun
  Sevdanla Yaşayacaksan
  Kral Situ'nun Hikâyesi
  Barışla Güzeldir Sevdam
  Feyyo'nun Felsefesi
   

  1 kişi bunu beğendi.
 2. Google

  Google Özel Üye

  paylaşım için teşekkürler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Mardinli Yazar şairler Forum Tarih
Mardinlife.com - Mardin Güncel Haber Sitesi Mardin Tanıtımı 11 Mayıs 2011
Mardinli Judocular nefesleri kesti… Mardin Tanıtımı 1 Aralık 2010
Mardinli Aşıkların İzmirdeki Korkunç Sonu Mardin Tanıtımı 23 Kasım 2010
Mardinli Sultan'ın Belgeseli Dünya Televizyonlarında Mardin Tanıtımı 21 Kasım 2010
Mardinli gençler ve çocuklar dolunay altında açık hava sineması izledi Mardin Tanıtımı 23 Ekim 2010

Bu Sayfayı Paylaş