Mardin'li Yazar ve Şairlerimiz

'Mardin Tanıtımı' forumunda Siraç tarafından 12 Eylül 2009 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Mardin'li Yazar ve Şairlerimiz konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  MARDİNLİ YAZAR VE ŞAİRLER
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Divan Şairleri[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]SÜZİ: (Ö.1086/1676)[/FONT]
   [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Mardin'de doğdu. Asıl adı Osman'dır. Konya'ya gelip Mevlevî oldu. Derviş Osman Sanıyla tanındı. Devrinde tanınmış şairlerdendir. Mecmua-i Eş'ar'ı vardır.[/FONT]
   [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Kay: Asım, Zeyl-i Zübdedü'l-Eş'ar Safayi Tezkiresi[/FONT]
   [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]İsmail Beliğ-Nuhbetü'l Asar li zeyl-i Zübdeti'l-Eş'ar[/FONT]
   [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye[/FONT]
   [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]SUZİ (Beliğ Tezkiresi): Mardin'i Derviş Osman Mevlevi 1085 senesinde İtfa-i suz-i hayat eyledi.[/FONT]
   [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Aşıka serdi olan ışkı hevası besdür[/FONT]
   [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Eylemez anun içün mirvanadan istimdad.[/FONT]

  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]NAMİ:[/FONT]

  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Mardin'de doğdu. Asıl adı Abdulvahid olup Ebubekirzade adıyla tanındı. Öğrenimini tamamlayıp kadı oldu. Tefsir hadis ve Farsça'da üstattır.[/FONT]
   [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Eski şairlerin meşhur şiirlerini tahmis etti.[/FONT]
   [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](Ahdi, Gülşen-i Şu'ara)[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tarihte Yer Alanlar[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Marutha Miya Farkatli[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Alim ve hekim olup çok iyi derecede Yunanca biliyordu. Pers kralı 2. Şahpur zamanındaki şehitler üzerine şiir ve ağıtlar ile Nikiya Sinoduna dair bir kitap yazdı. "Kanunlar Kitabı" adlı bir tercümesi vardır.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Abdurrahman Hamidi[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Mardin'in yetiştirdiği büyük bilginlerden biridir. l846 yılında Mardin'de doğmuş 1909 yılında ölmüştür. Astronomi, Cebir alanlarında önemli çalışmaları olmuştur. 1886 yılında İstanbul Yıldız Sarayı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli ülkelerinden "Sultan"ın emriyle toplanan bilginler kongresine davet edilmiş, takdir görmüş ve kendisine maaş bağlanmıştır. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Eserleri:[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Çok sayıda eseri mevcuttur. [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Sevadülbasar, [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Fi Usül Elhadisi...[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Yakup Suruçlu[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tanınmış bir şairdir. Günümüze 300 kadar şiiri ulaşmıştır.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Nusaybinli Efram[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Üç milyon şiir cümlesiyle klasik edebiyatta büyük isim yapmıştır. 285'te Nusaybin'de doğmuş ve 375'te vefat etmiştir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]İbn'il Fulus Şemseddin İsmail B.İbrahim B.Gazi[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]576'da Mardin'de doğmuştur. Ünlü bir matematikçidir. Önemli eserleri mevcuttur.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]El Fahrıl Mardini[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Devrinde ün salmış bir bilgindir. İbnil- Muhammed B.Hamid Kadı: Tanınmış bir edebiyatçıdır. Keşfilişarat El Harffiye Vel Edebbiye adlı eseri önemlidir. 828 (1312) yılında vefat etmiştir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ebul Safa (lakabı ile tanınan) Yusuf Şeyban Celaleddin[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]575 (1159) yılında Mardin'de doğmuştur. Aruki Ahmet Nasreddin'in katibi idi. Şair ve edip olan Ebul Safa, Hulagu askerleri tarandan öldürülmüştür. "Enes Elmülük" adlı eseri mevcuttur.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Kadı İl Kıddat, Eş- Şeyh Ül-Edib[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Alaaddin Ebilhış: Mardinlidir "İbn'ül Türkmani" lakabıyla meşhurdur. İlim, fıkıh, hadis, tefsir, usul, faraiz, şiir, aruz konularında zamanının tek temsilcisi sayılırdı. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Eserleri:[/FONT]

  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]İlm-i Hadis,[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Usul Fıkıh, [/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Kitab-ul Zuafa, [/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hedaye, [/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Muhtasiri Kifaye, [/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Behçetül Edeb ve Fününe... [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Kahire'de vefat etmiştir. Mısır'da "MARDİNİ" adıyla anılan camii yaptırmıştır.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Şeyh Zeyneddin Seruhan B.Muhammed[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Mardin'de okumuş ve yerleşmiştir. "İbn'ül Mardini" lakabıyla anılmıştır. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Eserleri:[/FONT]

  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Çok sayıda eseri mevcuttur. [/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Amel ile Rubu, EI Hatib Fi Amel Bilribil Hacib...[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ali Mardini[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]760 (1344)Tarihinde Şam'da valilik yapmıştır. Müzik alanında derin bilgisi olan bir zat olarak tanınmıştır.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]El Merdini: [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]765 ( 1349)'da Mısır sultanı Melik El Eşref Şaban zamanında Halep'te valilik yapmıştır.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hıdır B. Hüseyin Merdini[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Mardinli olup kafiye ustalarından Hind'inin torunudur. Sultan Ahmet Han devrinin ediplerindendir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Muşe Bar Kifo[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Nusaybinlidir. 9.asırda Mantığa dair kitabı mevcuttur. İstek Hürriyeti, Cennet, Ruh, Cesetlerin Dirilişi, Meleklerin Yaratılış ve Göklü Hiyerarşi üzerine birer kitap yazdı.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]İyavanis Dara[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Nusaybinlidir. 9. Asırda Cesetlerin Dirilişi, Şeytan ve değişik konularda olmak üzere 8 eseri vardır.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Arif Bey[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Yusuf Sıtkı Efendinin oğludur. Temyiz azalığı yapmıştır. Zamanın ileri gelen alimlerindendir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Kara Muhammed[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Mardinlidir. Devrin tanınmış Müzisyenlerindendir. Makam olarak , " Usul Cemerde, Murubba" ile on kadar gözde eseri mevcuttur.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ebülûla Mardin[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](1881-1957): Yusuf Sıtkı Efendi'nin oğludur. İstanbul Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ordinaryüs Profesörüdür."Mecelle ve Feraiz" alanında dünyaca şöhret yapmıştır.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Toprak Hukuku alanında çok kıymetli eserleri mevcuttur. Müzik alanında da geniş bir bilgisi vardı. Konferans, makale, etütlerinden başka basılmış on yedi adet kitabı vardır. Bueserlerinde: Arazi ve Evkaf, Mecelle ve Medeni Hukuka ve Edebiyata olan yetkinliği aşikardır.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Eserleri:[/FONT]

  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]İlmiye Kelime-i Tayibe, Fer'i Aynı Haklar, [/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Borçlar Hukuku, [/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Medeni Hukuk Cephesinden, [/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Kat Mülkiyeti, [/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ahmet Cevdet Paşa, [/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Toprak Hukuku, [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Huzur Dersleri...[/FONT]
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hanna Dolabani [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](1885-1969)[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Metropolitliğe kadar yükselebilme başarısını gösterebilmiş Mardin'in yetiştirdiği çok önemli bir alimdir. Türkçe, Süryanice, Arapça dilleriyle yazılmış 48 eseri vardır. Bu eserler dini tarihi ve edebi mahiyettedir. "Ölümden korkmam. Ama ne var ki, ölüm kalemi kırıyor!" Ölümünden pek az önce söylediği bu cümle, onun aydın bir din adamı ve tarihçi kimliğini açıklar. 20 Nisan 1947'de Mardin ve Deyrulzafaran Metropolitliğine atanan ve bu görevi icra ederken ölen Dolabani'nin dini ve tarihi etkisi günümüze kadar sürmektedir.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Eserleri: [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tarihte Mardin ve Öz Hikmet Dergisi başta olmak üzere Türkçe, Süryanice, Arapça dilleriyle yazılmış 48 eseri mevcuttur.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] Bülent Tekin - Şair ve Yazar[/FONT]
  1954 yılında Mardin'in Derik ilçesinde doğdu. İDMMA(Galatasaray) Kimya Mühendisliği ve ODTÜ(Gaziantep Kampusu) inşaat Mühendisliği mezunudur. Edebiyatçılar Derneği, BESAM, TYS ve PEN üyesidir. Halen Gırgır Dergisinde yazmaktadır.

  • Kızıldan Sarıya
  • Tarih Tarih Olsun
  • Sevdanla Yaşayacaksan
  • Kral Situ'nun Hikâyesi
  • Barışla Güzeldir Sevdam
  • Feyyo'nun Felsefesi
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş