Mardin'de Nereye Gidilir ? - Ne Yenir ? - Mardin Tanıtımı

'Türkiye Tatil Yerleri Hoteller' forumunda Siraç tarafından 31 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Mardin'de Nereye Gidilir ? - Ne Yenir ? - Mardin Tanıtımı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Mardin'de Nereye Gidilir ? - Mardin Tanıtımı

  Camiler

  Ulu Camii (Cami-i Kebir)
  Mardin'deki camilerin en eskisidir. Ulu cami mahallesindedir. Kıble duvarına paralel uzanan üç nef, mihrap önünde 2 nef boyunca tromplu ve dıştan ' bir kubbe ile örtülmüştür. 6 paye üzerine oturan kubbe, bütün mekana hakimdir.
  Çapraz tonozlu revaklarda yalnız kuzeyde beş bölüm kalmış diğerleri kay muştur. Burada revaklar arasında küçük sel sebilli bir eyvan dikkati çeker.
  Minaresi Artuklu hükümdarı Kudbettin İlgazi zamanında inşa olunmuştur (1176). Bu camiye, Artuklu hükümdarlarından Melik Salih (1312-1362) bir kısım malını vakıf yaptırmıştır. Bunlar 38 dükkan, bir hamam, Bab-ı Cedid civarında bir bahçe ve Mardin köylerinde bir çok bağ dan oluşuyordu.
  Mardin'in en önemli İslami merkezlerinden biri olan Ulu Cami, devasa yapısıyla tarihin ihtişamını gökyüzüne mağrur minaresiyle göz kırparak taşımaktadır.
  Şehidiye Medresesi
  Şehidiye Camii 1214 tarihinde Melik Mansur Nasreddin Artuk Aslan tarafından yaptırılmıştır.
  Bu günkü minaresi, Şerefeye çıkılan çift merdivenleri ile helezonik yapıdadır. 1916 yılında inşa edilmiştir.
  Melik Mahmut Camii (Bab Es Sur)
  Camii, yatık bir dikdörtgen alan kaplayan ve bir yanında ve diğer yanlardan dar sokakların ayrıldığı evlerle ve çeşitli portal şeklinde taş işlemeli ana girişi küçük bir meydanda açık durumdadır. Melik Mahmud (1367-1368)'un burada defnedilmiş olmasından da bu camiye Melik Mahmud Camisi denmektedir.
  Abdullatif ( Latifiye) Camii
  M.S.1314'de Artukoğullarından Melik Salih ve Melik Muzaffer'in adamlarından Abdullatif Bin Abdullah tarafından yaptırılmıştır. Minaresi Mısır Valisi Muhammed Ziya Tayyar Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Sultan Avis ve Melik Mansur burada gömülüdür.
  Reyhaniye Camii
  1756 tarihinde Ahmet Paşa'nın kızı Adile Hanım tarafından yaptırılan bu camii Hasan Ayyar çarşısında bulunmaktadır. Minaresi sekiz köşelidir.
  Necmeddin Camii (Maristan Camii)
  Emin Necmeddin İlgazi Artukoğulları tarafından yaptırılmıştır. Bu camiye Sarı Camiide denmektedir. 1116 yılında Emin Necmeddin İlgazi buraya gömülmüştür.
  Emineddin Camii
  Necmeddin İlgazi'nin kardeşi tarafından yaptırıldığı söylenmektedir.
  Nizameddin Begaz Camii
  Diyarbakır kapısında, Melik Kutbeddin'in veziri Nizameddin Begaz tarafından MS. 1186 yılında yaptırılmıştır.
  Şeyh Salih Camii
  Hangi tarihte ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Caminin yanındaki kubbeli türbede Salih türbesi mevcuttur. Caminin 50 metre batısında yontma taşla çevrili dört köşeli türbede Şirin isminde bir zat defnedilmiştir.
  Kale Camii
  Hangi tarihte inşa edildiği bilinmemektedir.M.S.1269 yılında Necmeddin İlgazi tarafından onarıldığına dair belgelere rastlanmıştır.
  Sultan Hamza Mescidi
  M.S.1443 yılında Sultan Hamza tarafından yapımına başlanan bu cami bir yıl sonra oğlu tarafından tamamlanmıştır.
  Hamidiye Camii
  M.S.1347 yılında Şeyh Zebuni tarafından yaptırılmış, kendisi de içine gömülmüştür.
  Süleyman Paşa Camii
  M.S.1195 yılında Melik İsa'nın veziri Kudbiddin Bin Emir Ali Sincari tarafından yaptırılmıştır.,
  Şeyh Çabuk Camii
  Hangi tarihte ve kim tarafından yapıldığı bilinmeyen cami Diyarbakır Kapı Mahallesindedir. Ancak M.S. 1170 yılında İslam hakimiyeti döneminde Mor Yusuf Kilisesi iken Camiye dönüştürüldüğü söylenmektedir.
  Tekiye Camii
  M.S.1445 yılında Kasım Padişah'ın yeğeni İbrahim Tekye tarafından yaptırılmıştır.
  Sultan Musa Camii
  Mardin il merkezinden 20 km uzaklıkta yer almaktadır.
  Türklerin bu yöreye akını sırasında büyük bir komutan olan Sultan Musa M.S.1055 yılında burada şehit olmuştur. Sultan Musa ve arkadaşlarının türbeleri Arap Mimarisi biçiminde inşa edilmiştir.
  Muhammet Hakim Mansuri Camii
  Merkeze bağlı Yalım Beldesindedir. Mor İsyo Kilisesi iken 19. Yüzyılda camiye dönüştürülmüştür.
  Midyat Camii
  Artuklu Devletinin son zamanlarında inşa edilmiştir.
  Zeynel Abidin Camii
  Nusaybin İlçesinde Hz. Muhammed'in l3.torunlarından olan Zeynel Abidin'in adıyla anılan Camide kendisinin ve kızkardeşi Zeynep'in türbeleri vardır. Hz. Muhammed'in berberliğini yapmış olduğu söylenen Selman-i Pak'ın ziyaretgahı mevcuttur.
  Kızıltepe (Koçhisar) Ulu Camii
  Kızıltepe İlçesinde Mardin Artuklu'larından Yavlak Aslan tarafında (1184-1200) başlanmış ve kardeşi Artuk Aslan tarafından (1200-1239)'da tamamlanmıştır. Kıble duvarına paralel üç nef mihrap önünde iki nef boyunca 9.75 m. çapında tromplu bir kubbe ile kesilmiştir. Caminin iç kısmı, mihrabı ve duvarları zarif oyma işleme yazılarıyla süslenmiştir.

   

 2. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Çarşılar
  Un Çarşısı, Ayakkabıcılar Çarşısı, Kapalı Çarşısı, Hasan Ayyar Çarşısı, Meşkin Çarşısı, Kasaplar Çarşısı, Bilebil (Bülbüllüler) Çarşısı, Cumhuriyet Çarşısı, Marangozlar Çarşısı, Manifaturacılar Çarşısı, Kuyumcular-Gümüşçüler-Tellalcılar (Sipahi)-Bakırcılar- Nalburiyeciler-Baharatçılar-Leblebiciler Çarşıları
  Hanlar
  Kervan saray Sürür Hanı: 16-17. Yüzyılda yapılmıştır.
  Kayseriye ( Bezestan) Hanı : 14.-15. Yüzyılda yapılmıştır.
  Çeçço Hanı:Yapım tarihi belli değildir.
  Cumhuriyet çarşısı Hanı: Yapım tarihi belli değildir.
  Hamamlar
  Emir hamamı, Savur Kapı Hamamı, Ulu Camii Hamamı, Maristen Hamamı, Yıldız Hamamı, Yeni Hamamı, Strazaviye Hamamı (Savurkapı Mahallesinde bulunan hamamı l2.yüzyılda Artuklu Sultanı Kutbeddin İlgazi'nin annesi yaptırmıştır.
  Kaplıcalar
  Dargeçit’in 18 km uzaklığında Dicle ırmağı kenarında ılık su (Germiab) kaplıcasının kimyasal özelikleri zengin olmakla beraber 40 sıcaklıktaki kükürtlü su romatizmal ve deri hastalıklarına iyi gelir.​
   

 3. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Dara Harabeleri
  İhtişamlı döneminde kültür beşiği olan,tiyatro başta olmak üzere bir çok etkinliğin merkezi olan bu harabelerdeki sarnıçlar, su yolları günümüzde hayretle izlenmektedir.
  Gırnavaz Harebeleri
  Nusaybin'in 4 km. kuzeyinde, Habur Nehri kollarından biri olan Çağçağ Deresinin doğusunda, takriben 300m. çapında ve 24 m. yüksekliğinde höyük karakterinde bir yerleşim yeridir.
  Arkeolojik bir merkez olarak ilk kez 1918 yılında bilim dünyasına tanıtılan Girnavaz daha sonraki yıllarda çeşitli araştırmalara konu teşkil etmiştir. 1991 yılına kadar yürütülen çalışmalarda Girnavaz'ın MÖ. 4000'den MÖ.7.yüzyıla kadar sürekli olarak iskan edildiği anlaşılmıştır.Höyük üzerinde ayrıca İslami dönemlere ait büyük bir mezarlık bulunmaktadır.Kazılar sonucu bulunan mezarlarda şahsi eşya olarak metal silahlar, metal süs eşyaları, vazolar, kandiller, mühürler vs bulunmuştur.Aynı mezarlar içinde ayrıca kült, tablet gibi paha biçilmez kalıntılara da rastlanmıştır.Çivi yazılı belgelerden bir tanesi tarihi coğrafya açısından büyük önem taşır. Bu, belgede Girnavaz Nabula eski adıyla ifade edilmektedir. Yerleşimin ulaşılabilen kültür tabakasının M:Ö.4000 sonlarına tarihlenen genç Uruk oluşturmaktadır. Bu kültür tabakasının üzerinde yer alan MÖ.3000 ortalarında yerleştirildiği sanılan Er Hanedanlar devri mimari tabakaları daha çok ölü gömme adetleri açısından araştırılmış değerlendirilmiştir.Er Hanedanlar devrinden sonra Girnavaz M.Ö.2000 başlarına tarihlenen Eski MÖ.2000 ortalarına tarihlenen Hurri-Mittani M.Ö.2000 sonlarına tarihlenen Orta Asur devirlerinde de yoğun bir şekilde iskan görmüştür.
  Merdis-Marin Harabeleri
  Nusaybin ilçesinin 15 km. kuzey doğusundadır. Harabelerde Roma dönemine ait Kiliseler, sarnıçlar ve üzüm mağaraları mevcuttur.
  Fıtvar Harabeleri
  Derik'e 13 km. uzaklıkta Roma dönemi kültür mirasını önemli kalıntılarını ihtiva eden , antik bir harabedir.
  Akbağ Harabeleri
  Şehir merkezinden 13 km. uzaklıkta Akbağ Köyündedir.
  Hofi ve Zorava Harabeleri
  Büyük bir ilim ve ticaret merkezi olan harabe Derik İlçesine 18 km. uzaklıktadır. Roma dönemine ait çok sayıda ev eşyası kalıntılarıyla antik, yaşanmış bir medeniyetin günümüze bıraktığı bir harabedir.
  Beşikkaya Harabeleri
  Yaşanmış medeniyetlerin günümüze bıraktığı eserlerin otantik yapıda önemli bir harabedir.
  Telbısım Harabeleri
  Derik'in 1 km. güneyinde yer alan bu antik kent, Tepebağ Köyünde otantik yapıda beklediği önemli bir harabedir.
  Ramanus Harabeleri
  Nusaybin'in 40 km. doğusunda olan antik kent Kasribelek Köyünde bir harebedir.
  Kefertut Harabeleri
  Kızıltepe'ye bağlı Koçlu Köyündedir. Ayrıca Kızıltepe'de, Salah, Harzem, Bellüke, Hafri (Yurderi), Amrud Harabaleri mevcuttur.​
   

 4. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Höyükler

  • Ortaköy Höyüğü (Mardin Merkez-Ortaköy)
  Kızıltepe Höyüğü (Mardin-Kızıltepe İlçesi)
  Kıleybin Höyüğü (Mardin-Kızıltepe ilçesi-Halkalı Köyü)
  Salah Höyüğü (Mardin-Kızıltepe İlçesi-Salah Köyü)
  Cirhari Höyüğü (Mardin-Kızıltepe-Cirhari Köyü)
  Abdulimam Höyüğü (Mardin-Kızıltepe-Abdulimam Köyü)
  Abbulkatar Höyüğü (Mardin-Kızıltepe-Katarlı köyü)
  Heşeri Höyüğü (Mardin-Kızıltepe-Dikmen Köyü)
  Büyük Boğaziye Höyüğü (Mardin-Kızıltepe-Büyük Boğaziye Köyü)
  Bünyas Höyüğü (Mardin- Kızıltepe-Büyükdere Köyü)
  Bektaş Höyüğü(Mardin-Kızıltepe- Bektaş Köyü)
  Gibrel Höyüğü (Mardin- Kızıltepe-Gibrel Köyü)
  Elet mevki Höyüğü (Mardin-Midyat-Acırlı beldesi)
  Hapisnas Höyüğü (Mardin- Midyat-Mercimekli Köyü)
  Gırnavaz Höyüğü (Mardin -Nusaybin-Çağlar Köyü)
  Harzem Höyüğü (Mardin- Kızıltepe-Ziyaret Köyü)
   

 5. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Kiliseler

  Kiliseler
  Mar Petrus ve Pavlus Kilisesi
  1914'te Patrik 2. Abdullah döneminde Papaz Abdulmesih'in gayretleriyle Petrus ve Pavlus adına yapılmıştır. Kök boyalarla el işi baskı perdeleri mevcuttur. Bu kilisenin taş işlemeleri sadedir. Merkez Gül Mahallesindedir.
  Mor İliyo Kilisesi
  Mardin Kalesindedir. 3.yüzyılda yapılmıştır.
  Mat Behnam (Kırklar)Kilisesi
  5.yüzyılda yapılmıştır. Şar Mahallesindedir. Kilise üç giriş kapılı, ince taş işçiliğiyle işlenmiş Mihrapları , dört yüzyıllık ahşap Mihrap kapıları, 1500 yıllık kök boya ile baskı perdeleri, geniş avlusu içinde çan kulesi evi ve adeta dantel gibi işlenmiş taş oymacılığı örneklerinin yeraldığı divan mevcuttur. 1170 yılında Kırk şehitlere ait kemikler bu kiliseye getirilmiştir. Bu gün Mardin Metropolitlik Kilisesidir.
  Meryem Ana Kilisesi
  Savur kapı mahallesinde 1857'te ibadete açılmıştır. Yıkık yettedir.
  Kırmızı (Surp Kevork) Kilise
  420 yılında yapılmıştır. 10 taş sütun üzerinde inşa edilen sede, mihrabın farklı geometrik taş süslemeleriyle ayrı bir özelliği vardır.
  Protestan Kilisesi
  Geniş bir alan üzerinde inşa edilen kilise 569 yılında yapılmıştır.
  Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhane
  1860 yılında Patrik Antuan Semheri tarafindan yaptırılan kilisede; kemer, yuvarlak taş sütunlar ve avluda korkuluklar yeralır. Patriğin oturma yeri ile İncil vaiz yeri, üzüm salkımlı motiflerinin ahşap el işçiliğiyle bambaşka bir görünüm sergilemektedir. İçi 21 sütun üzerinde ''Vermadun, Baharan'' Koro balkonu akustiktir.
  1895 yılında Antakya Patriği İğnatuos Benham Banni tarafından inşa edilen Patrikhane bugün müze olarak hizmet vermektedir.
  Eski Patrikhane binasının bir kısmı, İlde ana caddenin 1914-1915 yıllarında Almanların demirden yapılmış tekerlekli arabaların geçebilmesi için yapılan genişletme çalışmalarında yıkılmıştır. 1958 yılında ana cadde genişletilip Cumhuriyet Alanı ve yol bugünkü haline getirilmiştir.
  Mar Hırmıs Kilisesi
  M.S.430'da yapılmıştır. 1552 yılına kadar Nasturilerin kullanımındaydı. Bu kilisede iki Metropolit Mezarı mevcuttur.
  Mar Yusuf Kilisesi
  Meclis-i Mebusan Üyesi Hovsep Kazasyan'ın öncülüğünde ve Mardin Ermeni Katolik Cemeati katkılarıyla Patrik VIII. Grigoryus tarafından Mardin Metropolitliğine getirilen Melkun Nazaryan’ın görevi sırasında Mardin Surp Hovsep Kilisesinin inşaatına 1864’te başlanmış, 1894 yılında ibadete açılmıştır. Kilisenin yan tarafından Ruhbanların yeri vardır. Mimarı nam-ı değer Mimar Lole’dir. Rutubeti önlemek için kilisenin inşaatı sırasında temele tonlarca tuz dökülmüştür. Bu usul antik çağdan gelmektedir. Tepesinde Çan Kulesi olup, mimarisi düz damlıdır. İçi 21 sütun üzerinde “Vernadun, Baharan” Koro Balkonu akustiktir. Altı kutsal mihrabı olup, kuzeyde Horan, taşkoro, güneyde Kavit, batıda Mıgırdaran, doğuda Adyan şeklinde yapılmıştır.
  Mor Şmuni Kilisesi
  Eski Kale Köyünün güneybatısında yeralır. 793 yılında inşa edilmiştir.
  Mor İvennis Kilisesi
  Eski kale köyünün güneydoğusunda yeralan kilise 793 yılında inşa edilmiştir.
  Mor Circis Kilisesi
  Eski kale köyünün kuzeybatısında yeralan kilise 793 yılında yapılmıştır.
  Mor İliye Klisesi
  Yapım tarihi bilinmeyen kilise Çiftlik Köyündedir. Kilise içerisinde yan bölümünde iki oda mevcuttur. Bu odalara geçiş çok alçak tavanlı kapıdan yapılmaktadır. Orta kısımda şifalı (ruh, sinir ve sara hastaları) taka denen bölümü sık sık ziyaret edilmektedir.
  Mor Yakup-Mor Kuryakus Kilisesi
  Kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber 3.yüzyıla tarihlenen kilise Bülbül Köyündendir.
  Meryem Ana Kilisesi
  Göllü Köyünde bulunan kilise yıkık haldedir.
  Mor Yuhannın Kilisesi
  370 yılında inşa edilen kilise Dereiçi (Kıllıt) Köyündedir.
  Mor Babi Kilisesi
  Nusaybin Günyurdu Köyünün kuzeybatısında ve tepenin başında bulunmaktadır. Kayanın yontularak kilise inşa edilmiştir. Buralara Mağara veya Yer altı Kilisesi de denilmektedir.
  Mor Aho Kilisesi
  Günyurdu Köyünün kuzeyinde tepe üzerinde bulunan kiliseye Patrik III. Yakup döneminde bazı eklemeler yapılmıştır.
  Mor Şemun Kilisesi
  Günyurdu Köyünün kuzeyinde yer almaktadır. Çok eski bir tarihe sahiptir.
  Mor Yuhanna Kilisesi
  Turabdin Dağının kayalık bir yamacındadır. Birçok yapıdan oluşmaktadır. Mor Evgin Manastırına 5 km. uzaklıkta olup, yaya olarak gidilebilmektedir.
  Merkez İlçeye bağlı Bülbül Köyünde Mor Stefanos, Teodoros Kilisesi ve Meryem Ana Kilisesi, Midyat Merkezinde: Protestan, Mar Şumune, Mor Barsavmo, Mor Ahısnoyo, Mor Şarbe, Meryem Ana Kiliseleri: Ömerli Merkezinde ise Mor Cırcıs Kilisesi, Savur Merkezinde Mor Yuhanın Kilisesi(370 yılında) vardır.
   

 6. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Manastırlar

  Mor Mihayel Kilisesi ve Burç Manastırı
  185 yılında inşa edilmiştir. MÖ.ye ait bölümleri mevcuttur. Yeni yol Caddesinin alt tarafındadır.
  Hammara Manastırı
  M.S.326 yılında yapılmıştır. Diyarbakır Kapı Mahallesi Kırkız mevkiindedir.
  Mar Barbara Manastırı
  17. Yüzyılda yapılmıştır. Yeni şehirde harebe şeklindedir.
  Mor Efram Manastırı
  1884 yılında Patrik Cercis Şelhet tarafından yapılmıştır.
  Meryem Ana Manastırı
  Midyat Anıtlı (Hah) Köyündedir. Yöre Süryanilerinin genel kanısına göre üç mecusinin gelip Meryem Ana Manastırını kurduğu şehirdir.
  Mor Dimet Manastırı
  Savur İlçesi Dereiçi Köyündedir. Manastıra gelen Romatizma hastalarının iyileşmesi sebebiyle buraya Romatizma Manastırı da denilmektedir.
  Mor Cırcıs Manastırı
  Derik İlçe Merkezindedir. Yüksek Tavanı ve Mihraba bakan U şeklindeki kilise içinden görülmeyen koro balkonuyla ayrı bir mimarisi vardır.
  Deyrulumur Manastırı
  Midyat'ın 18 km. doğusunda olup, Savurlu Mor Samuel ile Kartminli Mor Şemun tarafından M.S. 397'de inşa edilmiştir. 615 ve 1049'da Metropolitlik merkeziydi. Manastırda Kral Arkedeus zamanında Mor Şemun tarafından barınma ve dua yerleri, Kral Teodosyus çağında lahitlerin konacağı abide evi Meryem Ana Kilisesi, Resuller Kilisesi, Kırk şehit Kilisesi, Mor Şamuel Mabedi, Kral kızı Teodara'nın Mor Şamuel tarafından iyileştirilmesi sebebiyle Teodara Kubbesi, Mor Şemun Mabedi, Mısırlılar tarafından yaptırılan Kubbeye MS.512 yılında Kral Anastas tarafından yaptırılan büyük Mabet ile muhteşem mimari örnekleriyle efsanavi abide niteliğini bütün görkemliğiyle muhafaza etmektedir.
  Mor Yakup Manastırı
  Nusaybin İlçe Merkezindeki Manastır, Mor Şabo ve 11 öğrencisinin Şehitliğine kadar mecusi tapınağıydı. Tapınak kalıntıları üzerine MS.328 yılında Mor Yakup'un ölümünden sonra adına ithafen inşa edilmiştir. İçinde türbesi vardır. l9.yüzyıla kadar bünyesinde rahipler yaşardı.
  Deyrulzafaran Manastırı
  Mardin ilinin 3 km. doğusunda bulunan Deyrulzafaran Manastırı Yukarı Mezopotamya'ya bakan yamaçlarda yer almaktadır. Manastırın güney kısmı hariç diğer tarafları dağlarla çevrilidir. Süryanilerin tarihi ve dini değerleri arasında bugüne kadar ayakta kalabilmiş müstesna bir abide olan manastır 639 yıl boyunca Dünya Süryanilerinin Patriklik merkezliğini yapmıştır.
  Manastırın M.Ö.’ye ait kısımlarının kuruluş tarihi bilinmemekle beraber Mardin ilinin kuruluşuna kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Milattan öncesine ait yapı 19. Yüzyılda bulunmuştur.
  Bu yapıda göze çarpan en önemli özellik tavan yapısıdır. Tavanı oluşturan taşlar 20x0.5 m. ebatlar l3 sıra halinde ve aralarında herhangi bir harç olmaksızın birbirine kenetlenmiş halde duran geometrik yapıdadır. Göze çarpan diğer bir özellik ise mabedin her iki tarafında kurban sunulan yeri olan kemerli kısımların bulunmasıdır. Tapınak 52.5M_ dır. Manastırın milattan sonrasına ait dönemlerde yapılan eklentiler Hıristiyanlık döneminin başlamasıyla birlikte gerçekleştirilmiştir.( M.S. 493)Geçmişten günümüze kadar gelen ilgi çekici kiliseleri, kubbe ve sütunları, ahşap el işlemeleri kapılarıyla geçmişin en güzel mimari örnekleriyle Süryanilerin dini ve tarihi değerleri arasında dünya çapında eşsiz bir abide niteliğini bütün görkemliliğiyle muhafaza etmektedir.
  Seyde ( Meryem Ana) Manastırı
  M.S.326 yılında kayaların içine oyularak yapılmıştır.
  Mor Yakup Manastırı (Arur)
  Arur Kalesi üzerinde I ve II. Asır arasında kale içinde kayaların oyularak 2 katlı olarak inşa edilen manastırın, üst katında birçok küçük oda ve küçük kilise, alt katında ise büyük kilise mevcuttur.
  Mor Behnan Manastırı
  17.y.y. kadar içinde rahipler yaşıyordu.

  Mor Evgin Manastırı
  Girmeli Bucağının 7 km. kuzeyindedir. Turabdin dağının yamacında, ovadan 500 metre yükseklikte mağara ve yapıtlardan oluşmaktadır. Manastıra çıkış yerine kadar motorlu araçlarla gidilebilmektedir.
  Savur Dere içi (Kıllıt) Köyünde; Mor Abay, Mor Teoduto, Mor Şabay ve Mor Dimet Manastırları, Mor Şumuyel Manastırı (Savur-Hemerin Köyü), Mor Şmuye Manastırı (Hmerin Köyü), Midyat İlçesinde Mor Melke Manastırı.
   

 7. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Mağaralar

  İplik Mağaraları
  Mardin Merkezde Saraçoğlu Mahallesinin alt kısmında yer alan 60 kadar içiçe olan mağaralar mevcuttur. Bu mağaralarda çok eskiden beri iplik imalatı yapıldığından iplik mağaraları adıyla anılır.
  Gümüş ova
  Mazıdağı İlçesine bağlı 30 km. uzaklıktaki Gümüşyuva Köyündedir. Mağarada Bizans dönemine ait kalıntılar mevcuttur. Mağara kapısının üzerinde 2 mühür resmi vardır.
  Avrı Han
  Mazıdağı İlçesinin 8 km doğusunda bulunan Yağmur Köyündedir.
  Hamazembari
  Kızıltepe İlçesine bağlı Arıköyde ilk çağ insanları tarafından yapıldığı düşünülmektedir.
  Linveyri Şifa Mağarası
  Midyat'a bağlı Gelinkaya Beldesinde bulunan mağara tavanından akan su kaşıntılara iyi gelmektedir.
  Ayrıca Mardin'de Şakolin, Firiye ve Kafilmelep (Midyat-Şenköy); Kefilsannur(Midyat) Kafilmardin, Hapisnas(Midyat), Tınat (Midyat); Hop (Nusaybin); Kıllıt (Savur); Hanika ve Salah (Kızıltepe); Hessinmeryem, Sercahan ve Zivinganter (Nusaybin); Gümüşyuva ( Mazıdağı), Avrıhan (Mazıdağı- Yavruköyü), Hamazembari (Kızıltepe-Arıköy), Dirkup, Derinsu, Dağ (Mağarada taş fırınlar mevcuttur.) ve Haramiye(Derik) Mağaraları vardır.
   

 8. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Medreseler

  Kasımiye Medresesi
  Akkoyunlu Hükümdarı Cihangir oğlu Kasım Patişah Mardin'e atandığı zaman, şehri onarmak için hummalı bir faaliyete başlar. Bu özverili çalışmasını taçlandıran ve günümüze kadar mükemmel yapısıyla ayakta durabilen bu çok amaçlı medreseyi yaptırmıştır ( 1469).

  Sıtti Radaviye(Hatuniye)Medresesi
  1177 yılında Kutbeddin İlgazi'nin annesi tarafından Sıtraziya Camii ile aynı tarihte Hatuniye Medresesi inşa ettirilmiştir. Hatuniye Medresesi, iki eyvanlı revaklı avlulu, iki katlı bir yapıdır. Ana eyvanının yanında içi rölyef dekorlu tromplu kubbesi ile türbe yer alır.
  Camii içinde Hz. Muhammed'e ait olduğu kabul gören ayak izi mevcuttur. Lahitler bu yöredeki Artuklu eserlerinin en önemlilerinden biri olan bu medreseyi ayrıcalıklı bir konuma sokar.
  Şehidiye Medresesi
  Şehidiye Camii ile aynı tarihte inşa edildiği rivayet edilen bu medresenin 1214 tarihinde Melik Mansur Nasreddin Artuk Aslan tarafından yaptırılmıştır.İki eyvanlı olup, kuzey eyvanı sel sebilli diğer eyvan batıda çapraz tonozlu revakların ortasındadır. Medresenin güneyinde küçük bir cami vardır. Bu günkü minaresi, Şerefeye çıkılan çift merdivenleri ile helezonik yapıdadır. 1916 yılında inşa edilmiştir.
  Zinciriye(Sultan İsa) Medresesi
  1385 yılında Melik Necmettin İsa Bin Müzaffer Davut Bin El Melik Salih tarafından yaptırılmıştır. Medresenin girişindeki taş işlemeler dikkat çekicidir. İki avlulu ve iki katlı olup, avlunun dışında kalan mekanlarla iyice yayılmış, dilimli kubbeleri ile uzaktan dikkati çeker.Medresede Sultan İsa Türbesi ve bir çok eski kitabeler mevcuttur. Medresenin yüksekte kurulmasının amacı, rasathane olarak kullanıldığındandır. Mihrapta kullanılan taşa ışık vurunca renk cümbüşüne dönüşür. Müze olarak da kullanılmıştır.
  Altun Boğa Medresesi
  Melik Mansur Ahmet Küçük'ün veziri Altun Boğa tarafından 1364 yılında yaptırılmıştır.
  Şah Sultan Hatun Medresesi
  Akkoyunlu hükümdarı Kasım Bin Cihangirin yeğeni İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. Medrese, Teker mahallesinde bulunmaktadır.
  Hüsamiye Medresesi
  Artukoğlu Hüsamettin Timurtaş tarafından yaptırıldığı bilinmektedir.
  Muzafferiye Medresesi
  Artukoğlu Melik Muzaffer Karaaslan tarafından siyah beyaz taşlardan yaptırılmıştır. Kale eteğinde önemli bir yapı konumunda iken bugün herhangi bir buluntusu yoktur.
  Savur Kapı Medresesi
  Kim tarafından ve hangi tarihte inşa ettirildiği bilinmemekle beraber, yapısal özellikleriyle Artuk mimarisini yansıtır.
  Melik Mansur Medresesi
  Artuklu eseri olan bu yapı Gül Mahallesinin kuzeydoğusundadır. İçinde lahitlerin bulunduğu bu medrese günümüzde Mescit olarak kullanılmaktadır.

   

 9. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Türbeler

  Güneşe ve ateşe tapanlara ait mezarlık Kasım Paşa Medresesi yakınındadır. Yahudilerin mezarlığı Teker Mahallesinde bulunan Havra'nın avlusundadır.
  Şeyh Lile Türbesi Şar Mahallesinde, Musaip Türbesi Ulu Cami Mahallesinde, Şeyh Hamit Türbesi Savur Kapı Mahallesindedir.
  Sultan Musa Türbesi
  Mardin-Diyarbakır yolunun 20.Km'sinde bulunan Sultan Musa Türbesi, her yıl binlerce insan tarafından ziyaret edilmektedir. Türbe aynı zamanda yöreye isim babalığı yapmıştır. Şeyhmus ismi buradan kaynağını almıştır.
  Çeşmeler Kasımiye, Ayn-ıl Betrak, Firdevs, Ayn Kapçak (kalenin altında), Ayn İcrun, Ayn Melha (Cabi tuzlu su çeşmesi), Fahriye, Sultan İsa, Cevheriye (Cami altı), Ayn Saray, Ravza, Ayn Yahut (Yakidiye Çeşmesi), Tumbağa, Ayn-ıl Kambar (Şar mah.), Ayn-ıl Milliye(Teker ve Şehidiye Mahalle arası), Aynıl Cavz, Ayn-ıl Tokmak.

   

 10. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Ne Yenir?

  SEMBUSEK
  Yöreye özgü saç böreği. İç olarak soğan, ince kıyılmış et ve çeşitli baharatlar konularak yufka yarım ay şeklinde kapatılır ve saçta pişirilir. İsteğe bağlı olarak içine nane, fesleğen ve maydanozda katılmaktadır.
  İÇLİ KÖFTE
  4 Kişilik
  Hazırlama süresi: 2 saat 15 dakika
  Pişme süresi: 40 dakika
  İÇ MALZEMESİ
  250 gr kıyma
  2 soğan
  2 çay kaşığı kırmızı pulbiber
  1 yemek kaşığı reyhan
  2 çay kaşığı karabiber
  2 yemek kaşığı tereyağı
  KÖFTE MALZEMESİ
  2 su bardağı bulgur
  2 su bardağı kaynar su
  1 su bardağı dövülmüş bulgur
  İÇİN HAZIRLANIŞI
  Soğanları rendeleyerek altın rengi olana kadar tereyağında kavurun. İçine kıymayı ekleyerek kavurmaya devam edin. Kıyma kavrulduktan sonra, diğer iç malzemelerini de ilave edip, 10 dakika daha ateşte çevirin.
  Daha sonra buzdolabında soğumaya bırakın.
  KÖFTENİN HAZIRLANIŞI
  Köftenizi hazırlamak için kaynar suyun içinde bulgurları iki saat bırakın. Bulgurlar kabarmaya başlayınca, sakızlaşıncaya kadar yoğurun.
  Bulgurdan elde ettiğiniz hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın.
  Minik parçaların ortasını başparmağınızla çukurlaştırıp içine harcı ilave edin. Sonra köfteleri tekrar yuvarlak hale getirin.
  Derin bir tencereyi yarısına kadar suyla doldurun.
  Su kaynadıktan sonra hazırladığınız köfteleri kaynar suda haşlayın.
  Haşlanıp su yüzeyine çıkan köfteleri kevgir yardımıyla süzerek alın. Sıcak servis yapın.
  İŞKEMBE DOLMASI
  Bu yemeğin de hazırlanışı mumbar dolması gibidir farklı olarak, temizlenen işkembe kare parçalar halinde kesilir. Daha sonra bu parçalar kese şeklinde dikilir. İçi hazırlanan içle doldurulduktan sonra açık olan tarafta dikilir ve pişirildikten sonra sıcak olarak servise sunulur.
  KABURGA DOLMASI
  4 Kişilik
  Hazırlama süresi: 1 saat
  Pişme süresi: 2 saat 50 dakika
  İÇPİLAV MALZEMESİ
  1 su bardağı pirinç
  2 yemek kaşığı tereyağı
  1 su bardağı su
  1 çay bardağı rendelenmiş badem
  2 çay kaşığı kırmızı pulbiber
  1 yemek kaşığı karareyhan
  1 demet maydanoz (ince kıyılmış)
  karabiber
  tuz
  KABURGA MALZEMESİ
  1.5 kg kaburga eti (ön koldan)
  1/2 yemek kaşığı biber salçası
  1 yemek kaşığı tereyağı
  1 çay kaşığı karabiber
  3 su bardağı su
  İÇPİLAVIN HAZIRLANIŞI
  İçpilavı yapmak için pirinç ile bademi tereyağında kavurun.
  Kavrulmuş pirinç-badem karışımının yarısını bir kenara ayırın. Diğer yarısına suyu ilave ederek haşlayın. Haşlanan pilavı yelpaze yardımı ile soğutun.
  Pilavın üzerine pul biber, karabiber, maydanoz, karareyhan ve kenara ayırdığınız pirinç-badem karışımını ekleyin, iyice karıştırın. Böylelikle iç pilavınız hazır olacaktır.
  KABURGANIN HAZIRLANIŞI
  Kaburganın içine pilavı doldurup iğne iplikle dikin.
  Bir tencerenin içine kaburga malzemelerini ilave ederek iki saat haşlayıp sudan çıkarın. Daha sonra orta ısıdaki fırında 30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
  DİKKAT!
  Kaburgayı doldururken içinde boşluk bırakmayı ihmal etmeyin. Eğer içinde boşluk olmazsa, kaburga patlayabilir.
  BUMBAR DOLMASI
  4 Kişilik
  Hazırlama Süresi: 1 saat
  Pişme süresi: 2 saat 50 dakika
  İÇ MALZEMESİ
  1 kg bumbar (Koyun İnce barsağı)
  2 su bardağı pirinç
  1 yemek kaşığı nane
  1 yemek kaşığı biber salçası
  2 çay kaşığı kırmızı pulbiber
  karabiber
  tuz
  TERBİYE MALZEMESİ
  1 yemek kaşığı tuz
  5 su bardağı su
  1 yemek kaşığı tereyağı
  2 çay kaşığı nane
  HAZIRLANIŞI
  Bir kapta pirinç, nane, biber salçası, pulbiber, karabiber ve tuzu karıştırın.
  Ayrı bir kapta bumbarları tuzlu suda ters yüz ederek iyice temizleyin.Temizlediğiniz bumbarların içine hazırladığınız harcı doldurun. Bumbarların dış yüzeyini bir kez daha tuzlu suyla yıkayın. Terbiye malzemelerinin hepsini bir tencerede karıştırın.Tencerenin içine bumbarları yerleştirin, bir saat pişirin. Sıcak servis yapın.
  DOLMA
  MALZEME
  1 - 1 kg Patlıcan
  2 - Yarım Kğ Dolmalık Biber
  3 - 1 kğ Yağlı Kuzu Eti
  4 - 1 Su Bardağı Prinç
  5 - 4 Tane Orta Boy Domates
  6 - 1 Tane Orta Boy Soğan
  7 - 3 Tane Biber
  8 - 1 Deste Maydanoz
  9 - 1 çay kaşığı karabiber
  10 - İsteğe göre Kırmızı Biber
  11 - 1 kaşık Biber ve Domatas Salçası Karışımı Salça
  12 - tuz
  13 - Sumak
  14 - 1 kaşık Tereyağı veya Mergarin
  YAPILIŞI
  Midyat mahalli yemekleri içerisinde önemli bir yer tutan Dolma Yemeğini Yapmadan Önce Geniş bir kaba 1 avuç sumak konarak üzerine iki su bardağı su ilave edilip beklemeye bırakılır. Patlıcanlar oyulur. Biberler Ayıklanarak Hazırlanır.
  DOLMA HARCININ HAZIRLANMASI
  Dolmanın içine konacak oalan yağlı kuzu eti elde ince ince doğranarak küçük bir leğenin içine bırakılır. Domates Biber Soğan Maydanos İnce İce Kıyılarak etin üzerine ilave edilir. Harcın içine katılacak olan Prinç yıkanarak harca ilave edilir. 1 kaşık salça, tuz, karabiber ,Tereyağı ,kırmızı biber harca katılarak hep beraber karıştırılır. Sumak suyu ilave edilir Hazırlanmış biber ve patlıcan ve sarma yapraklarına doldurularak tencereye dizilir. İki Su bardağı Kaynamış su ilave edilir ve üzerine Biraz Tuz İlave Edilir Kısık Ateşte 25 dk pişirilir.
  BABAĞANNUÇ
  İstenen miktarda patlıcan közde veya ocakta ısıtılır. İyice piştiğinden emin olunduğunda kabukları soyulur. Bir çatal yada kör bir bıçakla iyice ezilir. (Sakın blendırda yapmayın ya da annenizi bu konuda ikna edin. Çünkü tadından çok şey kaybediyor). Meze olarak sunulmak istenirse, rengini biraz değiştirecek kadar yoğurt ve az miktarda zeytinyağıyla karıştırılır. Yemek olarak sunulacaksa yumurta ile terbiye edilir. Yada başka bir tavada pişirilen kıyma patlıcanlara ilave edilir. İsteğe bağlı olarak sarmısakta konabilir.Abuganuç olarak bilinen yemekte ise gene patlıcanlar közde iyice pişirilir. Fakat bu kez yanına biber ve dometesde konur. Hepsinin kabukları soyulduktan sonra ezilir ve karıştırılır. Başka bi tavada pişirilen kıyma yemeğin üzerine ilave edilir. İsteğe bağlı olarakta sarmısak konabilir.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Mardin'de Nereye Gidilir Forum Tarih
Mardin Müziği, Mardin'de Müzik Hakkında Bilgi Mardin Tanıtımı 5 Ocak 2013
Mardin'de Elektrik Sorunu Mardin Tanıtımı 13 Ağustos 2011
Mardin'de Elektrik Sorunu Tarımda Yüzde 40 Verim Kaybına Yol Açıyor Mardin Tanıtımı 13 Ağustos 2011
Mardin'de Kar Yağışı 11 Mart 2011 Mardin Tanıtımı 11 Mart 2011
Süryaniler Mardin'de Doğuş Bayramını büyük bir coşku ile kutladı Mardin Tanıtımı 25 Aralık 2010

Bu Sayfayı Paylaş