Mardin Artuklu Üniversitesi - Artuklu Üniversitesi İle İlgili Genel Bilgiler

'Üniversiteler' forumunda Siraç tarafından 19 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Mardin Artuklu Üniversitesi - Artuklu Üniversitesi İle İlgili Genel Bilgiler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Artuklu Üniversitesine adını veren Devlet: ARTUKLU DEVLETİ  Kültür ve sanatıyla iz bırakmış uzun ömürlü beyliklerden biri Artuklu Beyliği'dir. Oğuzların Döver boyundan ünlü bir Türkmen Beyi olan Artuk Bey, Anadolu'nun fethi sırasında büyük hizmetler görmüştü. Fakat, Tutuş'la Süleymanşah'ın arasındaki savaşta Tutuş'tan yana olarak savaşı ona kazandırmış ve Süleymanşah'ın intiharına sebep olmuştu.


  Tutuş, Artuk Bey'in yardımına karşılık olarak onu Kudüs valisi yapmıştı. Ölüm yılı olan 1091'e kadar bu görevde kaldı. Artuk Bey ölünce Kudüs Fatımi'lerin eline geçti. Fakat Artuk Bey'in oğulları Sökmen ve İl-Gazi, Selçuklu hükümdarı tarafından kendilerine verilen bölgelerde beylikler kurdular. Artuk Bey'in oğulları tarafından kurulan bu beylikler üç kol halinde gelişti. 1. Hısn Keyfa ve Amid, 2. Mardin ve Meyyafarıkin, 3. Harput'da Üç kol halinde hüküm sürmüş bir Türkmen sülalesidir.

  Artuk Bey önce Sultan Alp Arslan'ın hizmetinde bulunmuş ve Malazgirt savaşına da iştirak etmişti 1071 Anadolu'nun Türklere açılmasında rol oynayan emirler arasında Artuk Bey de bulunuyordu. Daha sonra Artuk Bey, Sultan Melikşah tarafından kendisine ikta edilen Huvan'a çekildi. Ahsa ve Bahreyn Karmatilerini itaat altına almak görevini başarıyla sonuçlandırdı.

  Artuk Bey'in bir süre sonra Sultan Melikşah'a küskünlüğü, Suriye Selçuklu Meliki Tutuş'un hizmetine girmesine yol açtı. Tutuş da ona Kudüs ve havalisinin valisi yaptı (1085-6). Artuk Bey 1091 yılında bu şehirde öldü. Ancak oğulları Sökmen ve İlgazi Kudüs'ü muhafaza edemediler. Emiru'l-cüyuş Efdal kumandasındaki bir Fatımi ordusu kırk günlük bir kuşatmadan sonra şehri aldı (1098).

  Mu'in ed-Din Sökmen, Ceziret-i İbn Ömer sahibi Çökürmüş tarafından kuşatılan Musul hakim Musa'nın yardımına koştu ve bu hizmetine karşılık 10.000 dinar ve Hısn Keyfa kalesini aldı. Böylece Sökmen, Artukluların "Hısn Keyfa ve Sökmeniyye" denilen ilk şubesini kurmuş oldu (1102).

  Eyyubi hükümdarı Melik Kamil önce Amid'i sonra da Hısn Keyfa'yı zabt ederek Artukluların Hısn Keyfa kolunu ortadan kaldırmıştı (1231-2). Necmeddin İlgazi Nisan 1105'de Bağdad şahneliğinden azledildikten sonra Mardin'e gelerek bu şehre hakim olmuş ve burada Artukluların "Mardin veya İlgaziyye" denilen şubesini kurmuştur (1108).

  İlgazi yavaş yavaş bu bölgedeki Selçuklu topraklarına hakim oldu, 1117'de Haleb'i ele geçirdi. Beraberinde Bitlis ve Erzen hakimi Togan Arslan'ın bulunduğu 20.000 kişilik ordu ile harekete geçerek Tell Afrin savaşında Antakya persi Roger'in kumandası altındaki Haçlılara karşı büyük bir zafer kazandı (1119). Bunu Tell Danis'de Kral II. Baudouin'e karşı kazanılan takip etti.

  Selçuklu sultanı Mahmud ise İlgazi'ye Meyyafarıkin şehrini ikta etmişti (1121). Daha sonra Mardin Artukluları bazan Eyyubilere bazan da Tükriye Selçuklularına tabi olarak varlığını sürdürdü. Kara Arslan el-Muzaffer (1260-1292) ise, Moğolların hakimiyetini kabul ederek barış yaptı. O bu sayede hanedanın devamını sağladığı gibi Mardin şehrini de bir felaketten kurtarmıştı. Bu kolun son hükümdarı Melik el-Salih Mardin'i müdüfaa edemeyeceğini anlayınca bu şehri Karakoyunluların reisi Kara Yusuf'a teslim etti (1409). Bu suretle Artuklular Devleti sona erdi.

  Artukluların üçüncü kolu 1185 yılında Harput ve havalisinde kurulmuşsa da fazla uzun ömürlü olmamıştı.Sultan I. Ala ed-Din Keykubad 1234 yılında Harput'u zabtederek, Artukluların bu koluna son vermişti.Artuklular büyük Türkmen kitlelerine dayanan bir Türk devleti idi. Bu sebepten milli teşkilat ve ananelerini muhafaza etmişlerdi.

  Alp, İnanç, Kutlug gibi eski Türkçe unvanları kullanmakla da bu ananelerini koruduklarını göstermişlerdir. Artuklular devlet anlayışında eski Türk hukukuna göre devletin hanedanın ortak malı olduğu görüşün de uyguladılar. İlgazi ve Belek gibi kudretli şahsiyetlerin mevcudiyeti Artuklu Devleti'nin siyasi birliğini sağlayabilmiş, aksi takdirde ayrı beylikler halinde hükün sürmüşlerdir.

  Artuklu hükümdarları gerek Müslüman ve gerekse hristiyan halka adaletle hizmet etmişler, idareleri altındaki ülkelerde düzen ve emniyeti sağlamışlardı. Ayrıca ticari ve iktisadi hayatın gelişmesine büyük ölçüde yardımcı oldular. Bu maksatla bazı şehirlerdeki ticari vergileri kaldırmışlardır. Bu iktisadi gelişme mimari eserlerden de anlaşılmaktadır.

  Artuklular, bir kısmı bugüne kadar mevcudiyetlerini koruyan, birçok mimari eserler sözgelişi; külliyeler, camiler, medreseler, hamamlar, köprüler, sivil ve askeri yapılar yapmışlardır. Onların devrinde mimaride görülen gelişme sebiyle bugün güneydoğu Anadolu bölgesinde her önemli eser Artuklulara bağlanmak istenmektedir.

  Artuklu ülkesindeki Meyyafarıkin, Amid ve Mardin gibi şehirler birer ilim ve kültür merkezi haline gelmişti. Bu hanedana mensup hükümdarlar ilim ve sanat adamlarını himaye etmişler, bunun neticesinde de onlar adına bazı eserler yazılmıştır.
   

 2. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Artuklu Üniversitesine nasıl gidilir?

  Artuklu Üniversitesini tercihmi edeceksiniz? Ama Mardin'in Ulaşım durumunu merak ediyorsunuz.. O halde devamını Okuyun... NASIL GİDİLİR?

  Karayolu : Terminale belediye otobüsleri ve minibüslerle ulaşmak mümkündür.

  Otogar Tel : (+90-482) 212 15 49


  Demiryolu: İl topraklarına Şanlıurfa-Ceylanpınar' dan giren demiryolu, sınırı izleyerek Suriye ve Irak'a ulaşır. Ayrıca Şenyurt kasabasından geçen bu yola Mardin 30 km. hatla bağlıdır.


  İstasyon Tel : (+90-482) 212 51 36  Havayolu: Haftanın beş gününde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi) Ankara aktarmalı İstanbul uçak seferleri yapılmaktadır.

  Hava Limanı Tel : (+90-482) 313 00 00 - 313 27 18
   

 3. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Artuklu Üniversitesi bünyesinde Hangi fakülteler olacak?

  Mardin Artuklu Üniversitesi'nin kurulma aşamasında, arazi temininde ve fakültelerin bir an önce açılması için yoğun bir çaba gösteren Mardin Valisi Mehmet Kılıçlar, beş yeni fakülte kararının YÖK tarafından onaylanmasını Mardin'in geleceği için çok anlamlı ve önemli bulduğunu söyledi. Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde açılacak Akademik birimler, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşuyor.
   

 4. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Bölümleri Taban Puanları

  MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Bölümleri 2008 Yılı Taban Puanları

  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. ● Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ● Mimarlık ● SAY-2 ● Yerleşen: 21 ● Taban: 315.819
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. ● Sağlık Yüksekokulu ● Hemşirelik ● SAY-1 ● Yerleşen: 41 ● Taban: 313.028
   

 5. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Prof.Dr. Kadri BALCI Kimdir?

  [​IMG]
  ADI VE SOYADI  :  KADRİ BALCI
  ÜNVANI : PROF. DR. GÖREVİ : ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖR VEKİLİ ÜNVANI : ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI BÖLÜMÜ : BİYOLOJİ ANABİLİM DALI : GENEL BİYOLOJİ BİLİM KOLU : SİTOLOJİ İLGİ DUYDUĞU ALANLAR : HAYVAN MORFOLOJİSİ VE SİSTEMATİĞİ

  • K.BALCI. Helix aspersa Muller 1774 (Gastropoda:pulmonata)'ün Üreme Sistemi. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-23 Eylül 1988, Sıvas, Cilt 2, s:111-120.
  • K.BALCI, F.H.BİLGİN. Helix aspersa Muller 1774 (Gastropoda:pulmonata)'ün Morfolojik Özellikleri, Üreme Biyolojisi ve Ekolojisi Üzerine Bir Araştırma. D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 16(3-4), 163-173, 1989
  • K.BALCI, E.ÜNLÜ, H.AKBAYIN, B.AGÜLOĞLU. Savu Çayındaki Barbus plebejus lacerta (Heckel, 1843) ve Chondrostoma regium'un (Pisces:Cyprinidae) Üreme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi (1990),4,2:49-58.
  • E.ÜNLÜ, K.BALCI, H.AKBAYIN. Savur Çeyında Yaşayan Bazı Cyprinidae Türlerinin Büyüme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. X.Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-20 Temmuz 1990, Erzurum, 4.Cilt, S.283-295.
  • S.DAŞDAĞ, Y.KAYA, S.ÇELİK, K.BALCI. The Effect of Microwave Oven Drying on Endurance of Dental Gypsum Products. İnternational Symposiun, Milimeter Waves of Non-Thermal İn Medicine, Oct.3-6, 1991.
  • B.AGÜLOĞLU, K.BALCI. Assyriella guttata OLIVIER, 1804 (Gastropoda:pulmonata)'nın Kabuk Yapısı ve Üreme Sisteminin Anatomi ve Histolojisi Üzerine Bir Çalışma. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 24-27 Haziran 1992, Elazığ, Zooloji, 33-44.
  • N.Y.ENSARİ, M.Ç. AYTEKİN, K.BALCI. Effect of 2-Deoxy-D-Glucose on Protein Synthesis. Biochemical Archives, Vol:8, pp.205-213, 1992.
  • M.S.ÇELİK, S.DAŞDAĞ, Z.AKDAĞ, H.KAYA, B.AYDINOL, S.TEKEŞ, K.BALCI, F.AKŞEN, A.KAYA, C.SERT. The Effect of High Voltage Transmission Line on Humans. J.Biotechnology and Biotechnological Equipment, (6), 1992,No:4,ser.B,pp.33-36.
  • S.DAŞDAĞ, K.BALCI, S.ÇELİK, S.BATUN, A.KAPLAN, Z.BOLAMAN, S.TEKEŞ, Z.AKDAĞ. Neurologic and Biochemical Findings and CD4/CD8 Ratio in People Occupationally Exposed to RF and Microwave. .Biotechnology and Biotechnological Equipment, (6), 1992,No:4,ser.B,pp.37-39.
  • E.ÜNLÜ, K.BALCI. Observation on The Reproduction of Leuciscus cephalus orientalis (Cyprinidae) In Savur Stream (Turkey).Cybium 1993, 17(3):241-250.
  • M.A.KETANİ, K.BALCI, M.DENİZ, İ.KARADEDE, Y.NERGİZ, D.ÖZBAĞ. Sıçanlarda Neonatal Dönemde Uygulanan Kortizonun Primer Damak Oluşumuna Etkisinin Histolojik Araştırılması. Journal of Morphology.
  • G.EROL, E.ÜNLÜ, K.BALCI, R.TANRIKULU. Oral Myiasis Caused by Hypoderma Bovis Larvae In a Child. A Case Report . Journal of Oral Scirence, Japonya.
  • S.ÇELİK, S.DAŞDAĞ, B.AYDINOL, Z.AKDAĞ, K.BALCI, F.AKŞEN, A.KAYA. The Effects of High Voltage Transmission Lines on The Humans. The I. International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP, 13-15 May, 1991, Diyarbakır.
  • A.KAYA, F.AKŞEN, Z.AKDAĞ, K.BALCI. To Determine The Level of Total Protein on Humans are Living and Working Under High Voltage Transmission Lines on The Humans. The I. International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP, 13-15 May, 1991, Diyarbakır.
  • M.Ç.AYTEKİN, B.OTLUDİL, Y.ENSARİ. Effect of Some Antibioticsa and Determination Among Soluble Proteins of Bacillu subtilis. The I. International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP, 13-15 May, 1991, Diyarbakır.
  • S.DAŞDAĞ, Y.KAYA, S.ÇELİK,K.BALCI. Effect of Microwave Oven Drying on Endurance of Dental Gypsum Products. The I. International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP, 13-15 May, 1991, Diyarbakır.
  • K.BALCI, S.DAŞDAĞ, S.ÇELİK, S.TEKEŞ, A.KAPLAN. A Study on The People Who Work At Radio-Link Stations. 9.Balkan Biochemical and Biophysical Days, May 21-23, 1992, Thessaloniki, Greece.
  • S.DAŞDAĞ, K.BALCI, S.ÇELİK, S.BATUN, A.KAPLAN, Z.BOLAMAN, S.TEKEŞ. Neurologic and Biochemical Findings and CD4/CD8 Ratio in People Occupationally Exposed to RF and Microwave. 9.Balkan Biochemical and Biophysical Days, May 21-23, 1992, Thessaloniki, Greece.
  • CENGİZ, E.İ.,ÜNLÜ, E., BALCI, K., 2001: The histopathological effects of Thiodan® on the liver and gut of mosquitofish, Gambusia affinis. J. Environ. Sci. Health B, 36 (1): 75-85.
   
  Son düzenleme: 21 Temmuz 2010

 6. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
  Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mardin2007 taban Puanları
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. ● Meslek Yüksekokulu ● Elektrik ● SAY-1 ● Yerleşen: 50 ● Öncelik: 2007,2,1,89 ● Taban: 52.778
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. ● Meslek Yüksekokulu ● Elektrik (İkinci Öğretim) ● SAY-1 ● Yerleşen: 50 ● Öncelik: 2002,2,2,81 ● Taban: 75.227
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. ● Meslek Yüksekokulu ● Endüstriyel Elektronik (İkinci Öğretim) ● SAY-1 ● Yerleşen: 40 ● Öncelik: 1992,2,1,74 ● Taban: 73.042
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. ● Meslek Yüksekokulu ● İnşaat ● SAY-1 ● Yerleşen: 40 ● Öncelik: ● Taban: 211.794
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. ● Meslek Yüksekokulu ● İşletme ● EA-1 ● Yerleşen: 40 ● Öncelik: ● Taban: 238.544
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. ● Meslek Yüksekokulu ● Makine (İkinci Öğretim) ● SAY-1 ● Yerleşen: 40 ● Öncelik: 1995,2,2,60 ● Taban: 80.400
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. ● Meslek Yüksekokulu ● Muhasebe ● EA-1 ● Yerleşen: 40 ● Öncelik: 20
  01,2,2,84 ● Taban: 65.736
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. ● Meslek Yüksekokulu ● Muhasebe (İkinci Öğretim) ● EA-1 ● Yerleşen: 40 ● Öncelik: 1993,2,2,77 ● Taban: 70.526
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. ● Meslek Yüksekokulu ● Turizm ve Otel İşletmeciliği ● EA-1 ● Yerleşen: 20 ● Öncelik: ● Taban: 236.098
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. ● Midyat Meslek Yüksekokulu ● Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İkinci Öğretim) (Bk.304) ● SAY-1 ● Yerleşen: 30 ● Öncelik: 2006,3,1,88 ● Taban: 85.912
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. ● Midyat Meslek Yüksekokulu ● Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) (Bk.306) ● SÖZ-1 ● Yerleşen: 30 ● Öncelik: 2007,2,2,84 ● Taban: 50.000
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. ● Midyat Meslek Yüksekokulu ● Elektrik (İkinci Öğretim) (Bk.304) ● SAY-1 ● Yerleşen: 30 ● Öncelik: 2006,2,2,70 ● Taban: 71.429
   

 7. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Artuklu Üniversitesi Rektörü Görevine Başladı

  Mardin’de kurulan Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.Dr. Serdar Bedii Omay, bugün kente gelerek görevine başladı. Rektör Omay, “Mardin’e eğitim için geldim. Sorunları hep birlikte çözeceğiz” dedi.
  Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.Dr. Serdar Bedii Omay’ı Mardin’e gelişinde AKP Milletvekili Cüneyt Yüksel, AKP’li Belediye Başkanı Metin Pamukçu karşıladı. Üniversiteye devredilecek Kültür Sarayı’na giden Rektör Omay, burada yardımcısı Prof.Dr. Kadir Balcı’dan bilgi alıp öğretim üyeleri ile tanıştı. Milletvekili Yüksel, her türlü desteği vereceklerini belirterek, “Üniversite yeni kurulduğundan dolayı bazı sorunlarla karşılabilirsiniz. Bu sorunların tümü zamanla giderilecek” dedi.
  Rektör Prof.Dr. Serdar Bedii Omay, daha sonra Vali Mehmet Kılıçlar’ı makamında ziyaret etti. Kılıçlar, Rektör Omay’a üniversite için bugüne kadar yapılan çalışmaları anlattı. Mardin’e eğitim geldiğini söyleyen Rektör Omay, “Burada çok çalışacağız, sorunları hep birlikte çözeceğiz” dedi.

   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Mardin Artuklu Üniversitesi Forum Tarih
Mardin Artuklu Üniversitesinde İlk Kürtçe Sınav Yapıldı Mardin Tanıtımı 10 Ocak 2011
Başbakan Erdoğan'ın Mardin Artuklu Üniversitesi'ndeki Konuşması Mardin Tanıtımı 11 Aralık 2010
Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Ücretli öğretmen Erdoğan'a dert yandı Mardin Tanıtımı 11 Aralık 2010
Başbakan Mardin Artuklu Üniversitesinde Konuşma Yapacak Mardin Tanıtımı 5 Aralık 2010
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Omay, Başbakanla Görüştü Mardin Tanıtımı 1 Aralık 2010

Bu Sayfayı Paylaş