Malkara-Tarihçe-Kurtuluş Günü

'Marmara Bölgesi' forumunda ASİ MARDİNLİ tarafından 13 Mayıs 2009 tarihinde açılan konu

 1. Malkara-Tarihçe-Kurtuluş Günü konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Kaynaklar Pers kralı Kserkes (Kayhüsrev) zamanında Yunan şehirleri ile yapilan savaşlar (Pers savaşları) sırasında, Malkara'ya çok yakın olan Gürgen Bayırı denilen yerde bir kalenin yapıldığı söylenmektedir.Bu kale civarında birçok yılan bulunduğundan, bu kaleye Farsça Margar veya Margaar adı verilmiştir .Farsça'da mar yılan, gar veya gaar da in - mağara anlamına geldiğine göre. Malkara sözü, yılanlı mağara veya yılanlı kale anlamına gelmektedir.

  Bir söylentiye göre, Makedonya Kralı Büyük îskender (M 0356-323) Trakya'da otuz yıldan fazla kalan Persleri ( İranlılar ) Trakya'dan uzaklaştırınca, Malkara'da (Malgar'da) Sazan, Malgar ve Kumardar İsimli üç komutanı, edek güçlerin başına bırakmıştır Bunlardan Malgar Gürgen Bayırındaki kalenin benzerini, bugünkü Malkara'nın batısında yeniden kurmuştur. Kumardaç isimli komutan da bir kale yaptırmıştır (Halen oraya Kumardaş Tepe denilmektedir) Sazan adlı Komutan da yine bir kale yaptırmıştır. ( Bugün Sazan çiftliği denilen yerde) Bu kaleler daha sonra Romalıların eline geçmiştir. Bizanslılar dönemine kadar savunma amacıyla kullanılmışlardır.

  [​IMG]


  [​IMG]  Osmanlılar Döneminde Malkara

  Malkara'nın kesin olarak Osmanlılara geçmesinden sonra, Osmanlının iskan (yerleştirme) politikasına uygun olarak Anadolu'dan getirtilen Yörükler, Malkara ve civarına yerleştirilmişlerdir Bu arada, Ankara ve Çankırı dolaylarından getirtilen bazı ahi gruplar da Malkara'ya yerleştirilmişlerdir (Ahievren köyünün adı bu olaydan gelmektedir) 1 Murat'ın ahiliğe karşı büyük bir sevgisi olduğundan (kendisi de bir Ahi'dir), Malkara'ya getirtilen Yörükler arasında ahilik oldukça yaygındır Malkara ve civarına yerleştirilen Yörüklerin büyük bölümünün 1 Mehmet (Çelebi) döneminde "1402-1421" Saruhanlı Beyliğinin Yörükleri olduğu bilinmektedir Bunlar ; Konya, Aydın ve Muğla çevrelerinden getirtilerek yerleştirilmişlerdir Başlarında da ünlü Paşayiğit (Keşan'ın Paşayiğit kasabası onun adını taşır) bulunmaktaydı.
  [​IMG]

  İstanbul'un Türkler tarafindan alınmasından sonra, Malkara'nın Balkanlara yapılacak seferler sırasında önem kazandığı görülür.

  Fatih döneminde Malkara, daha sonraları Evlad-ı Fatihan adıyla anılan akıncıların merkezi olacaktır.

  Paşayiğit'in soyundan Turhan Bey(Malkara'nın Hacıevhat Mahallesinin ondan fazla sokağı onun adını taşır), yaşadığı dönem içinde Malkara'nin gelişmesini sağlamış, bu dönem de Malkara oldukça gelişmiştir Zira , akıncı birliklerinin turn ihtiyaçları buralarda karşılanmaktadır "Bugün Malkara civarında Boyacılar, Ensericiler, ekmekçiler, Yaylagöne gibi isimler bu dönemin izlerini taşır Akıncı birlikleri için lazım olan her şey buralarda hazırlanıyordu" Turhan Bey'in oğulları Atina fatihi Ahmet (ki burada ölmüştür) ve kardeşi Ömer Bey (Türbesi, Malkara'da adıyla anılan caminin avlusundadır Klasik Osmanlı üslubunu taşıyan yapı, sağlam olarak günümüze kadar gelebilmiştir.) Fatih döneminde önemli bir akıncı Beyidir Kaynaklarda rastlandığı kadarı ile gözü pek bir komutan olan Ömer Bey, Fatih'in emriyle 1465'ler de Venedik'e 70 km kadar yakın olan İzanco ırmağına kadar, 1470'lerde Romanya'ya Pleoşti (Bükreş yakınları)'ye kadar uzanan maceralı akınlar yapmıştır Fatih'in isteği ile 1473 Otlukbeli savaşına katıl mış, uzun Hasan'ı İran içlerine kadar kovalamış ve orada esir düşmüştür Fatih, bu değerli adamını, bir çok İranlı esiri vererek geri almıştır Bundan sonra Ömer Bey'in gözden düştüğü ve Malkara'da öldüğü bilinmektedir.(l488)
  [​IMG]


  Malkara'ya sürgün Gelen Ünlüler :Yükselme döneminde Edirne - Belgrat önem kazanınca Malkara eski önemini yitirir gibi görünür Ancak bu sırada, ünlü devlet adamlarının ve komutanlarının sürgün yeri olarak önemini devam ettirir Bilinen sürgünlerin başlıcaları şunlardır:

  Hadım Süleyman Paşa ; Ölümü 1548 Mısır Valisi iken Hint Denizi seferinde başarısız olunca Malkara'ya sürülmüştür.

  Koca Sinan Paşa ; Ölümü 1596 Ünlü Osmanlı Vezir-i Azamıdır 1580'de Malkara'ya sürgün olarak gönderilmiş, 4 yıl burada yaşamıştır Bugünkü Sinanpaşa merası onun adından gelir.

  Sofu Mehmet Paşa ; Ölümü 1469 Sadrazamlıktan azledilince Malkara'ya sürgün edilir Bugünkü Şadırvanın olduğu yerde boğularak öldürülür.

  Husrev Mehmet Paşa ; 1756 Tekirdağ doğumludur 1631'de Malkara'ya sürgün edilmiştir
  Melek Ahmet Paşa ; l651'de Malkara'ya sürgün edilmiştir.

  Boynu Eğri Mehmet Paşa ;

  l656'da Malkara'ya sürgün edilmiştir.

  Hacı Evhat ; 1524'lerde Kanuni'nin özel öğretmenliğini yapan bu bilgin, onu çekemeyenlerce Malkara'ya sürgün gönderilmiştir Malkara'nın en büyük mahallelerinden biri bu zatın adını taşır İlginç Vakıflar kuran Hacı Evhat, hayırsever kişiliği ile Malkaralıların gönlünde taht kurmuş, anısı ölümsüzleştirilmiştir.

  Bedri Mustafa Paşa ;
  l689'da Malkara'ya sürgün edilmiştir Aslen Malkara doğumludur Devlet kademesinde birçok önemli görevlerde bulunmuş, Osmanlı tarihinde ilk defa içkiye vergi koymuştur Avusturya ile devam eden savaş sırasında Macaristan Serdarı Arap Recep Paşa yenilince ulema sınıfı Mustafa Paşanın aleyhine dönmüştür 2-Süleyman Sadrazamlığa Fazıl Mustafa Paşayı getirince Bedri Mustafa bu görevden alınarak Malkara'ya sürgün edilmiştir.
  [​IMG]

  Şair Nev'i ve Evliya ÇELEBİ Şair Nev'i ;
  1533 yılında Malkara'da doğan Şair Nev'i, şair Baki'nin çağdaşıdır Osmanlı Kadılarından Ataullahın oğlu olan Şair Nev'i, Padişah ve sadrazam çocuklarına öğretmenlik yapmıştır Ayrıca, bazı îllerde Kadılık yaptıktan sonra, kısa bir sure Bağdat Kadılığında da bulunmuştur Anlaşıldığı kadarı ile Bağdat'a yanlışlıkla verilen Şair Nev'i bu yanlışlığın farkındadır Daha sonra yanlışlığın yetkililer tarafından da anlaşılması üzerine, Bağdat Kadılığından alınarak başka bir göreve atanır Bunun üzerine Şair Nev'i " YANLIŞ HESAP BAĞDAT'TAN DÖNDÜ " demiştir Daha sonra bu söz halk arasında " Yanlış hesap Bağdat'tan döner " ünlü atasözüne dönüşmüştür Malkara'da Şairnevi adını taşıyan bir ilkokul bulunmaktadır.

  Büyük gezgin Evliya ÇELEBÎ;
  hemen, hemen bütün Osmanlı Împaratorluğu'nu dolaşmış ve Malkara'yı da görmüştür Malkara'nın 1150 hanedan oluştuğunu, evlerinin kiremit örtülü, bakımlı bir şehir olduğunu Seyahatnamesinde belirtir Ayrıca, şunları da ilave eder; "Gezdiğim yerlerden farklı bir yer Kömürhisar (Korudağı -Malkara)Çünkü burada büyükler gibi çocuklar da çalışıyor Balı ve Kaşkavalı (Kaşar Peyniri) ünlü olan bu yerin Tabakhaneleri (Deri îmalathanesi) de pek ünlüdür Bu tabakhaneler de derinin sepilenmesi için, köpek pisliği gereklidir Sabah erkenden, eline bir sepet ve maşa alan her çocuk, sokaklarda köpek pisliği toplar Doğru tabakhaneye götürür, böylece para kazanır Ben bu işe şaştım" Malkara'nın, Selanik'ten İstanbul'a giden eski yol üzerinde olması, konaklama yönünden önemli bir merkez olmasını sağlamıştır.
  [​IMG]  Savaş ve İşgaller Malkara, 1828 Osmanlı - Rus savaşı sırasında, Türklerin elinde ilk defa işgale uğramıştır 1878 Osmanlı - Rus savaşında da (93 harbi) Tekirdağ işgal edilince, Malkara'da önemli göçlere sahne olmuştur Malkara , tarihinin en kötü günlerini Balkan savaşı sırasında yaşamıştır 9 Kasım 1912'de Bulgarlar tarafından işgal edilmiştir Yerli Bulgar ve Rumlarında işbirliği ile 500'den fazla kadın, erkek ve çocuk şehit edilmiştir Katledilen insanlar, toplu olarak gömülmüşlerdir Şehitlik denilen bu yerde, bu şehitlerin anısına güzel bir anıt dikilmiştir îşgal 8,5 ay sürmüş, bu arada şehir yağma edilmiş, yakılmış, yıkılmıştır 14 Temmuz 1913'te Mustafa ve Enver Paşanın birlikleri tarafından şehir harabe halinde kurtarılmıştır Malkara son kez, 1 Dünya Savaşı sonunda 20 Temmuz 1920'de Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir îşgal yıllarında çok kötü günler yaşayan Malkara, 11 Ekim 1922'de sağlanan ateşkes uyarınca 14 Kasım 1922 tarihinde Yunanlıların şehri boşaltmasıyla kurtulmuş ve özgürlüğüne kavuşmuştur.


  Balkan Savaşında Bulgar zulmü

  İdamdan önce son namaz2 Dünya Savaşı yıllarında da (1940-1941), Trakya'da ki diğer kasabalar halkı gibi, buradakiler de işini, gücünü, yerini terk ederek Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmış, türlü maddî, manevî sıkıntılara ve acılara uğramışlardır

  2 Dünya savaşı sırasında Türkiye'ye sığınan Yunanlıları da savaş süresince beslemiştir.

  Malkara, tüm bu işgallerin yanında birde ayaklanmaya şahit olmuştur III Selim zamanında Nizam'ı Cedit'in kuruluşu günlerinde bu yenilik hareketini çekemeyen Yeniçeriler, Malkara'nın Ballı köyünde ayaklanmışlardır Nizamı Cedit kuvvetlerince bastırılmıştır.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Malkara Tarihçe Kurtuluş Forum Tarih
Tekirdağ - Malkara - Malkara Anadolu Lisesi Liselerimiz 7 Temmuz 2010
Tekirdağ - Malkara - Malkara Lisesi Liselerimiz 7 Temmuz 2010
İshakça Köyü Malkara Tekirdağ Tekirdağ Tanıtımı 4 Mayıs 2010
İbrice Köyü Malkara Tekirdağ Tekirdağ Tanıtımı 4 Mayıs 2010
İbribey Köyü Malkara Tekirdağ Tekirdağ Tanıtımı 4 Mayıs 2010

Bu Sayfayı Paylaş