Maliyet ünite 1 ders 1 maliyet muhasebesine giriş

'Açık Öğretim AÖF' forumunda Mavi_Sema tarafından 22 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Maliyet ünite 1 ders 1 maliyet muhasebesine giriş konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetini oluşturan unsurların ,oluş yerleri ve ilgili oldukları mamul ya da hizmet cinsleri bakımından belirlenmesi ve izlenmesini sağlayan hesap ve kayıt türüne "maliyet muhasebesi " denir
  Daha çok işletmenin üretim eylemleriyle ilgili olduğundan "analitik muhasebe" "işletme muhasebesi" adı da verilir.Endüstri işletmeleriyle bağlantılı olduğu için " endüstri muhasebesi,imalat muhasebesi,sınai muhasebe " de denir

  maliyet muhasebesinin amaçları
  -mamullerin maliyetini saptamak
  -maliyet kontrolüne yardımcı olmak
  -planlamaya yardımcı olmak
  -özel yönetimkararlarına yardımcı olmak

  -mamullerin maliyetini saptamak
  üretilen mamul maliyetinin,satılan mamüllerin maliyetinin hesasplanarak brüt satış karı veya zararının ,henüz satıi yapılmamış mamul stokları tutarının ve mamul satış fiyatının ne olması gerektiği sorularına açıklık getirir.
  -maliyet kontrolüne yardımcı olmak
  gerçekleşen fili maliyet ile daha önce belirlenen maliyetler karşılaştırılarak sapmalar karşılaştırılır.sapmaların nedeni araştırılır düzeltici önlemler alınır.
  üretim maliyetleri maliyet türleri ve yerleri bakımından izlenri. Böylece sapmaların maliyet yeri ve türü bakımından bulunması daha kolay olacaktır .Yine çalışanlar açısından değerleme yapılırsa faaliyet sonucuna göre ödül ya da ceza verilebilecektir
  -planlamaya yardımcı olmak
  işletmenin istenen hedeflere ulaşabilmesi için işletme faaliyetlerinin önceden belirlenmesi bu amaca ulaşmadaki yol ve yöntemlerin oluşturulması gerekir. Bu da planlamayla mümkün olur
  planlama işlevi ;planların uygulanması ve geri bildirimden oluşan kontrol işleviyle yönetim sürecini oluşturur
  İşletme yönetiminin planlarının muhasebede rakamsal ifade edimesiyle "bütçeler" oluşur

  planların rakamsal olarak ifade edilmiş şekline "bütçe "denir


  Planların uygulanması sırasında gerçekleşen faaliyet sonuçları muhasebe de kayıtlanır,sınıflandırılır,özetleir bütçelerle karşılaştırılarak yöneticilerin bilgisine sunulur

  özel yönetim kararlarına yardımcı olmak
  işletme yöneticilerinin işletmeyle ilgili kararlar alması için bilgi sunarlar .örneğin makina alımı kararı bir yatırımkararı olup üretime etkisi maliyet hesaplaması ile daha kolay gerçekleşir

  MALİYET MUHASEBESİ İLE GENEL MUHASEBE ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Finansal muhasebe olarak adlandırılan genel muhasebe ile maliyet mhasebesi arasında ilişki vardır .

  işletmenin belirli bir tarihteki mali durumunu ve faaliyet sonucunu mali tablo düzenleyerek dış işletme kullanıcılarına (devlet,ortaklar,sendikalar,kredi verenler) aktarım yaptığı için genel muhasebe dışa dönük muhasebe olarak bilinir

  maliyet muhasebesinde ise üretilen mamullerin maliyetlerini oluşturan unsurların üretim aşamaları itibariyle hesaplanması amaçlandığı için içe dönük muhasebe olarak bilinir

  maliyet içe dönük verileri ,genel muhasebe dışa dönük verileri sağladığı için
  - genel muhasebenin gelir tablosunu düzenleyebilmesi dönem içinde üretilen mamüllerin maliyetinin bilinmesi satılan malın maliyetinin hesaplanarak geir tablosundaki ilgili dönemin satış hasılatı ile karşılaştırlması gerekir.

  -bilançoyu düzenleyebilmek için dönemsonunda elde mevcut tamamlanmış ve yarı maüllerin maliyetlerinin bilinmesi gerekir.veriler maliyet muhasebesinden sağlanır
  -maliyet muhasebesinde mamülü oluşturabilmek için gerekli olan hammade,etkileyen işçilik giderleri genel muhasebeden veri olarak alınır
  -dönemsonundaki fiilimaliyet ile standart maliyetini karşılaştırabilmek içinde veriler genel muhasebeden alınır

  bu iki muhasebe arasındaki ilişki satılan malınmaliyeti tablosu ile daha kolay görünebilir

  genel muhasebede satılan ticari malınmaliyetine kolaylıkla ulaşılabildiği halde maliyet muhasebesinde üretime etki eden ilk madde malzeme ,yardımcı malzeme ,işcilik ,genel üretim giderleri ,yardımcı işcilik ,yarımamul gibi değerler olduğu için satılan malın maliyeti tablosu farklılık gösterir

  SATILAN MALIN MALİYETİ TABLOSU

  dönembaşı direkt ilk madde malzeme stoğu
  dönemiçidirekt ilk madde malzeme alımı
  --------------------------------------
  kullanılabilir direkt ilk madde malzeme
  dönem sonu ilk madde malzeme stoğu (-)
  ----------------------------------------
  üretimde kullanılan direkt ilk madde malzeme
  üretimde kullanılan işcilik
  üretimde kullanılan genel üretim giderleri
  -endirekt işcilik
  -endirekt malzeme
  -------------------------------------
  toplam üretim maliyeti
  dönembaşı yarımamul stoğu
  -----------------------------------
  dönemin üretim maliyeti
  dönemsonu yarı mamül maliyeti(-)
  ------------------------------
  üretilen mamullerin maliyeti
  dönembaşı mamul stoğu
  ------------------------
  satılabilir mamullerin maliyeti
  dönemsonu mamul stoğu (-)
  ----------------------------
  satılan mamullerin maliyeti


  örnek soru :dönembaşı ilk madde malzeme maliyeti 8000,dönemsonu direkt ilkmadde malzeme stoğu 3000,dönemiçi ilk madde malzeme alımı 5000 ise üretimde kullanılan direkt ilk madde malzeme maliyeti kaç liradır?

  önembaşı direkt ilk madde malzeme stoğu 8000
  dönemiçidirekt ilk madde malzeme alımı + 5000
  -------------------------------------- ------
  kullanılabilir direkt ilk madde malzeme 13000
  dönem sonu ilk madde malzeme stoğu (-) (3000)
  ---------------------------------------- ---------
  üretimde kullanılan direkt ilk madde malzeme 10000
  üretimde kullanılan işcilik ---------> alınmaz
  üretimde kullanılan direkt ilk madde malzeme = dönembaşı ilk madde malzeme stoğu +dönemiçi ilk madde malzeme alımı-dönemsonu ilk madde malzeme stoğu

  örnek soru :toplam üretim maliyeti 100.000,dönembaşı yarımamul stoğu 15.000,dönemsonu yarımamül maliyeti 5000 ise üretilen mamullerinmaliyeti kaç liradır?
  üretilen mamul maliyeti= toplam üretimmaliyeti+dönembaşı yarı mamul stoğu -dönemsonu yarı mamul maliyeti
  =100.000+15000-5000=110.000

  soru : üretimde kullanılan direkt ilk madde malzeme 300,direkt işcilik 150,dönembaşı yarı mamul stoğu 175,dönemsonu yarımamul maliyeti 130 ,genel üretim gideri 200 ise toplam üretim maliyeti nedir?

  toplam üretim maliyeti = direktilk madde malzeme+direkt işcilik +genel üretimgid
  =300+150+200= 650
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Maliyet ünite ders Forum Tarih
kültür mantarı yetiştiriciliği ve kurulum maliyetii Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 5 Aralık 2014
Dolaysız Maliyetler Nelerdir? İktisat 26 Aralık 2011
Dolaylı Maliyetler Nelerdir? İktisat 26 Aralık 2011
Lösemide Kullanılan Kemoterapi İlaçları, Etkileri ve Maliyeti Nedir Genel Sağlık 19 Ekim 2011
Uzay Araştırmalarının Maliyeti Ne Kadardır Uzay ve Gökyüzü 26 Eylül 2011

Bu Sayfayı Paylaş