Malı Hususunda Kula Düşen Vazifeler

'Dini Sohbetler Dini Forum' forumunda Dine tarafından 15 Nisan 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Malı Hususunda Kula Düşen Vazifeler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Malı Hususunda Kula Düşen Vazifeler

  Mal, daha önce dediğimiz gibi, bir yönden hayır, diğer bir yönden de şerdir Malın misâli, yılanın misâline benzer Usta bir kimse yılanı tutar Ondan tiryak denilen panzehiri çıkarır Gafil bir kimse yılanı tutar, yılan onu öldürür Hiç kimse malın zehirinden kurtulamaz Ancak beş şeye dikkat eden bundan müstesnadır!
  Birincisi
  Maldan maksadın ne olduğunu ve malın niçin yaratıldığını ve niçin mala muhtaç olduğunu bilmektir ve yine bilmelidir ki mal ancak ihtiyaç miktarı korunur Himmeti müstehak olduğunun üstünde olan bir kimse onu vermez
  İkincisi
  Malın gelir kaynağını gözetmektir Dolayısıyla katıksız haramdan veya sultan malı gibi çoğu haram olandan sakınmaktır Mekruh olan ve içinde rüşvet kokusu bulunan hediyeler gibi, içinde mürüvvetsizlik, zillet ve benzeri durumlar bulunan dilencilik gibi mürüvveti yıkan kaynaklardan kaçınmalıdır
  Üçüncüsü
  Kazandığı miktarı gözetmektir Bu bakımdan ne fazla, ne az, sadece gereken miktarı elde eder Bunun ölçüsü ihtiyaçtır İhtiyaç elbise, mesken ve yemektir Bunların her birinin de üç derecesi vardır Ednâ (en alt derece), evsat (orta derece) ve âlâ (en üst derece)dir Azlık tarafına meyil olduğu ve zaruret hududuna yakın bulunduğu müddetçe hak olur Bu sınırı geçtiği takdirde derinliğinin sonu olmayan bir uçuruma yuvarlanır Biz bu dereceleri ayrıntılı bir şekilde 'Zühd' bahsinde belirtmiştik
  Dördüncüsü
  Masraflarını gözetmektir İnfakta normal hareket etmelidir Ne israf ne de sıkılık Daha önce söylediğimiz gibi yapmamalıdır Helâlinden kazandığını uygun yere sarfetmelidir Uygun olmayan yere sarfetmemelidir Çünkü haksız yerden almak ile haksız yere sarfetmekteki günah eşittir
  Beşincisi
  Almakta, bırakmakta, sarfetmekte ve tutmakta niyetini düzeltmektir Öyleyse aldığını ibâdette kendisine yardımcı olsun diye almalı, almadığını mala karşı zayıflığından dolayı almamalıdır Onu hakir saydığından dolayı bırakmalıdır Bunu yaptığı takdirde malın varlığı ona zarar vermez ve bunun için Hz Ali (ra) şöyle demiştir: 'Eğer bir kişi yeryüzündeki servetin tamamını edinmişse ve bununla Allah'ın cemâlini istiyorsa, o kişi zâhiddir Eğer bir kişi dünyayı terketmişse ve bununla Allah'ın rızasını kasdetmiyorsa, o kişi zâhid değildir'
  Bu bakımdan senin bütün hareketlerin Allah için olsun İbâdet gayesiyle veya ibâdete yardım eden bir hedefe yönelmiş bulunsun Çünkü ibâdetten en fazla uzak olan hareket, yemek ve def-i hâcettir Oysa bunların ikisi de ibâdete yardımcıdırlar Eğer onlardan bu kastolunursa, onların ikisi de senin için ibâdet hükmüne geçerler Böylece seni koruyan gömleğin, yatağın, kabın, kaşığın için niyetin bu olmalıdır Çünkü dinen insanoğlu bütün bunlara muhtaçtır İhtiyaçtan fazla olan için ise şunu kasdetmek uygundur: Allah'ın kullarından biri bundan faydalanacaktır Allah'ın kullarından biri buna muhtaç olduğu zaman da bundan istifade etmekten menedilmemelidir Bu bakımdan böyle yapan bir kimse, mal yılanından panzehirini almış, zehirinden korunmuştur Böyle bir kimseye malın çokluğu zarar vermez Fakat bu derece ancak dinde sabit kadem olan ve din hususunda ilmen gelişen bir kimse için mümkün olabilir Halk tabakasından olan bir kimse, çok mal edinmek hususunda, kendini âlime benzetip 'Ben ashab-ı kiramın zenginlerine benziyorum' iddiasında bulunursa, tıpkı zeki, mümeyyiz bir çocuğun yılanı tuttuğunu, evirip çevirdiğini, yılandan panzehir aldığını görüp o insanın yılanın şeklini güzel gördüğünden, yumuşak derisiyle oyalandığından dolayı yılanı tuttuğunu zanneden bir çocuğa benzer Bu çocuk da o mümeyyiz kişi gibi yılanı tutar, fakat yılan derhal onu öldürür Fakat şu fark vardır ki yılanın öldürdüğü insan, öldürüldüğünü bilir Malın öldürdüğü insan ise, bazen öldürüldüğünü bilmez Dünya yılana benzetilmiştir ve şöyle denilmiştir:
  O dünya bir yılan gibidir Zehir akıtır
  Her ne kadar onun derisi yumuşak görünürse de
  Nasıl ki âma bir kimsenin dağları aşmak, deniz kıyılarında gezmek, dikenli yollarda yürümek hususunda gözü gören bir kimseye benzemesi muhal ise, halk tabakasından olan bir kimsenin de mal edinmek hususunda kâmil bir âlime benzemesi muhaldir
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş