M Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

'Tarihi Bilgiler' forumunda Mavi_inci tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  M Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  M Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

  MAA: Beraber, birlikte.

  MAAD: 1. Dönüp gidilecek yer. 2. Ahiret. 3. Dönüş, geri gidiş. 4.Dünya’dan sonraki hayat. 5. Gaye, amaç, ulaşılacak yer.

  MAA-HÂZA: Bununla beraber, bununla birlikte .

  MAAMÂFİH: Bununla beraber.

  MAASÎ: Âsilikler, isyanlar, günahlar.

  MAAZALLAH: Allah korusun, Allah saklasın.

  MABA’D-TABİA: Fizikötesi, metafizik.

  MA’BUD: Kendine ibadet olunan, tapılan, Allah.

  MÂCİN: Hileyi, hile yolunu öğreten.

  MADDE: 1. Madde. 2. Maya, cevher. 3. Cisim.

  MADDE-İ ÛLÂ: İlk cevher.

  MADDİYET: Gözle görülür, elle tutulur şey.

  MADDİYYAT: Gözle görülür, elle tutulur şeyler.

  MADDİYYUN: Maddenin ezelî ve ebedî olduğuna inananlar, materyalistler.

  MA’DUM: Yok olan, mevcut olmayan.

  MÂDÛN: Alt, aşağı, alt derece, emir altında bulunan.

  MAFEVK: Üst, yukarı, üst derecede bulunan kimse, âmir.

  MA’FÜVV: 1. Suçu bağışlanmış, affolunmuş. 2. Muaf tutulan, istisna edilen.

  MAĞFUR: Günahları bağışlanmış, ölmüş kimse, rahmetli olmuş.

  MAĞRİB: Batı, garb, batı tarafında olan yerler.

  MAĞRİBÎ: Batılı, mağribli.

  MAĞRİFET: Allah’ın kullarını bağışlaması, yarlıgaması.

  MAĞŞUŞ: Karışık, katışık, saf olmayan. SİKKE-İ MAĞŞUŞ: Karışık, hileli madenî para.

  MAHALL: Yer.

  MAHARET: Ustalık, beceriklilik.

  MAHBUB: Sevilmiş, sevilen, sevgili.

  MAHFÎ: Gizli, saklı.

  MAHFUZ: 1. Saklanmış, korunmuş. 2. Ezberlenmiş. LEVHİ MAHFUZ: Allah tarafından takdir edilenlerin ezelde yazılı bulunduğu levha.

  MÂHİR: Maharetli, hünerli, becerikli.

  MAHİYET: Bir şeyin aslı, esası, içyüzü, özü.

  MAHKEME: Davaların görülüp karara bağlandığı yer.

  MAHKEME-İ KÜBRA: Âhirette Allah huzurunda kurulacak büyük mahkeme.

  MAHKÛM: 1. Hükmolunan, birinin hükmü altında bulunan 2. Hüküm giymiş. 3. Katlanma, zorunda olma.

  MAHLAS: 1. Kurtulacak yer. 2. Bir kimsenin takma adı, mahlası.

  MAHLÛK: Yaratılmış, yaratık.

  MAHMUD: 1. Hamd olunmuş, övülmüş, övülmeye layık. 2. Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak için getirdiği filin adı.

  MAHMUL: 1. Yüklenmiş. 2. Bir şeyin üzerine kurulmuş.

  MAHREC: 1. Dışarı çıkacak, çıkılacak kapı. 2. Ağızdan harflerin çıktığı yer.

  MAHREK: 1. Hareketli bir noktanın takip ettiği yol. 2. Bir gezegenin bir devrede üzerinden gittiği farzolunan dairevî hat, yörünge.

  MAHSUSÂT: Gözle görülür şeyler.

  MA’HUD: 1. Ahdolunmuş, bilinen, sözleşilen. 2. Sözü geçen.

  MAHV: 1. Yok etme, ortadan kaldırma. 2. Beşerî noksanlardan kurtulma hali.

  MAHZUF: Silinmiş, kaldırılmış, gizli tutulmuş.

  MAHZUR: Sakınılacak, korkulacak şey, engel, sakınca.

  MÂİ’: 1. Men eden, alıkoyan, engel olan. 2. Engel, özür.

  MAİDE: 1. Yemek yenilen sofra, yemek, ziyafet. 2. Kur’ân-ı Kerim’in 5. sûresi.

  MAİŞET: Yaşama, yaşayış, geçinme, geçinmek için lüzumlu şey.

  MAİYYET: Beraberlik, arkadaşlık, bir büyük memurun emrinde bulunma.

  MAKAM: 1. Durulan, durulacak yer. 2. Memuriyet, memurluk yeri.

  MAKAM-I İBRAHİM: Kâbe’de bulunan ve Hz. İbrahim’in ayak izi olduğu söylenen taş.

  MAKAM-I MAHMUD: Peygamberimizin cennetteki makamı, şefaat makamı.

  MAKARR: Durulan yer, karargâh,ocak, merkez, başkent, payitaht.

  MAKBUZ: 1. Alınmış, alındı belgesi. 2. Sıkılmış, daraltılmış.

  MAKLÛB: Altı üstüne getirilmiş, ters çevrilmiş, başka şekle sokulmuş.

  MAKSUD: Kastolunan, istenilen şey, emel.

  MAKSURE: Camilere etrafı parmaklıklı yüksekçe yer.

  MAKTUL: Vurulmuş, öldürülmüş, katledilmiş.

  MA’KUL: Akla uygun, akıllıca iş gören, anlayışlı, mantıklı.

  MAL: Varlık, para, kıymetli eşya.

  MÂLİK: Sahip, bir şeyi olan, bir şeye sahip olan.

  MÂLİKÜ’L-MÜLK: Mülkün sahibi, Allah.

  MA’LUL: İlletli, hastalıklı, sakat.

  MA’LÛM: Bilinen, belli.

  MA’LUMAT: Bilinen şeyler, biliş, bilgi.

  MAMÛRE: İnsan bulunan, bayındır, şenlikli yer, şehir, kasaba.

  MÂNÂ: 1. Anlam. 2. İçyüz. 3. Akla yakın sebep. 4. Rüya, düş.

  MÂNEVİYE: İyilik ve kötülük ilâhı diye iki ilâha inanmaktan ibaret batıl bir mezhep olup zerdüştlerden alınmıştır.

  MANEVİYYAT: Maddî olmayan, manevî olan hususlar.

  MANSUB: Nasbolunmuş, konmuş dikilmiş, nesne.

  MANTIK: 1. Söz. 2. Mantık ilmi, vasıta ve delil arasında tutarlılık.

  MANTIKU’T-TAYR: Kuş dili, Feridüddin Attar’ın meşhur eseri.

  MANTUK: Söylenmiş, denilmiş, söz, kelam, nutuk, mefhum.

  MARAZ: Hastalık, illet.

  MA’RİFE: Mânâ ve mefhumu belirtilmiş olan söz, belirli.

  MA’RİFET: 1. Herkesin yapamadığı ustalık, ustalıkla yapılmış olan şey. 2. Bilme, biliş, bilgelik.

  MA’RİFETULLAH: Allah’ı tanıma, bilme.

  MARUF: 1. Bilinen, tanınan, meşhur ünlü. 2. Şeriatin emrettiği, uygun gördüğü.

  MASARİF: Sarfolunanlar, harcananlar.

  MASDAR: 1. Bir şeyin çıktığı yer, temel, kaynak. 2. Fiil kökü.

  MASHARA: Maskara, soytarı.

  MÂSİVA: 1. Bir şeyden başka olanların hepsi. 2. Dünya ile ilgili olan şeyler. 3. Al.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Harfi İle Başlayan Forum Tarih
A Harfiyle Başlayan Bitkiler Doğa ve Bitkiler 25 Temmuz 2012
A Harfi İle Başlayan Bilmeceler Çocuk Oyunları 23 Temmuz 2012
A Harfi İle Başlayan Bebek İsimleri İsimler Sözlüğü 23 Temmuz 2012
Z harfi ile başlayan atasözleri Atasözleri & Deyimler 17 Ekim 2011
Y harfi ile başlayan atasözleri Atasözleri & Deyimler 17 Ekim 2011

Bu Sayfayı Paylaş