Lys 2 Dersleri

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda Mavi_Sema tarafından 9 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Lys 2 Dersleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Lys 2 dersleri nelerdir
  Lys 2 konuları
  Lys 2 fizik konuları
  Lys 2 kimya konuları
  Lys 2 biyoloji konuları

  Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri için ayrı soru kitapçıkları kullanılacak, cevap kağıdı ortak olacak.

  Liselerin Fen Bilimleri alanında 10., 11. ve 12 sınıflarında okutulan biyoloji fizik ve kimya alanlarının sorularından oluşan bir sınavdır.

  Sınav 90 soru, 135 dakikada yapılacaktır.

  Soru dağılım ise şu şekildedir.

  Fizik 30 soru, 45 dakika
  Kimya 30 soru, 45 dakika
  Biyoloji 30 soru, 45 dakika


  LYS FİZİK KONULARI

  KONU VE KONU ALT BAŞLIĞI

  KUVVET - DENGE
  Kuvvet - Denge
  MOMENT - DENGE - KÜTLE MERKEZİ
  Moment Tanımı
  Paralel Kuvvetler - Kütle Merkezi
  DOĞRUSAL HAREKET
  Doğrusal Hareket ve Grafikleri
  İvmeli Hareket ve Grafikleri
  Bileşik ve Bağıl Hareket
  DİNAMİK
  Newton'un Hareket Kanunları 1
  Newton'un Hareket Kanunları 2
  Eylemsizlik ve Çekim Kütlesi

  İŞ - GÜÇ - ENERJİ
  Enerji Dönüşümleri
  Enerji Dönüşümleri - Yay Potansiyel Enerjisi
  ATIŞLAR
  Serbest Düşme - Düşey Atış
  Yatay ve Eğik Atış
  Serbest Düşmede Limit Hız - Atışlar
  DAİRESEL HAREKET - BASİT HARMONİK HAREKET - GENEL ÇEKİM
  Dairesel Hareket Genel Kavramlar
  Dairesel Hareket ve Uygulamalar
  Basit Harmonik Hareket
  Basit Harmonik Hareket
  Newton'un Genel Çekim Yasası

  İTME VE MOMENTUM
  Genel Kavramlar
  Esnek Olmayan Çarpışmalar
  Esnek Çarpışmalar
  Mekanik - Genel Tekrar

  ELEKTROSTATİK
  Elektriksel Kuvvet - Elektriksel Alan 1
  Elektriksel Kuvvet - Elektriksel Alan 2
  Elektriksel Potansiyel Enerji 1
  Elektriksel Potansiyel Enerji 2
  Sığa ve Kondansatörler 1
  Sığa ve Kondansatörler 2

  ELEKTRİK AKIMI
  Ohm Kanunu - Dirençlerin Bağlanması
  Dirençlerin Bağlanması
  Akımın Isı ve Kimyasal Etkisi 1
  Akımın Isı ve Kimyasal Etkisi 2

  ELEKTRİK AKIMININ MAGNETİK ETKİSİ
  Mıknatıslar
  Akımın Magnetik Etkisi - Magnetik Alan 1
  Akımın Magnetik Etkisi - Magnetik Alan 2
  Magnetik Kuvvet
  İNDİKSİYON AKIMI - ALTERNATİF AKIM
  İndiksiyon ve Özindiksiyon Akımı
  Alternatif Akım
  Alternatif Akım - Transformatörler
  Elektrik Akımı Genel
  IŞIK BİLGİSİ
  Aydınlanma
  KÜRESEL AYNALAR
  Küresel Aynalarda Özel Işınlar
  Küresel Aynalarda Görüntüler
  IŞIĞIN KIRILMASI
  Işığın Kırılması
  MERCEKLER
  Merceklerde Özel Işınlar
  Merceklerde Görüntüler

  DALGALAR
  Dalgalar İle İlgili Kavramlar
  Yay Dalgaları
  Su Dalgaları
  Dalgaların Girişimi
  Dalgaların Girişimi

  IŞIK TEORİLERİ
  Işığın Dalga Modeli - Çift Yarıkta Girişim - Tek Yarıkta Kırınım 1
  Işığın Dalga Modeli - Çift Yarıkta Girişim - Tek Yarıkta Kırınım 2
  Compton Olayı - Işık Teorileri
  Fotoelektriksel Olay 1
  Fotoelektriksel Olay 2

  ATOM TEORİSİ
  Elektromagnetik Dalgalar
  Atom Teorisi 1
  Atom Teorisi 2
  Atom Teorisi 3

  YÜKLÜ PARÇALARIN HAREKETLERİ
  Yüklü Parçaların Elektriksel Alanda Hareketleri 1
  Yüklü Parçaların Elektriksel Alanda Hareketleri 2
  Genel Tekrar
   

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  LYS Kimya Konuları

  KONU VE KONU ALT BAŞLIĞI

  KİMYASAL HESAPLAMALAR
  Kimyasal Hesaplamalar, Artan Maddesi olan Tepkimeler
  Saf Olmayan Maddelerin Kullanıldığı Tepkimeler, Karışım Problemleri


  GAZLAR
  Genel Özellikler, Kinetik Teori, Gaz Basıncının Ölçülmesi
  P, V, n, T İlişkileri
  Kısmi Basınç ve Gazların Karıştırılması

  ÇÖZELTİLER
  Çözeltiler ve Özellikleri, Çözünürlük
  Çözeltilerin Derişimleri
  Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası

  ÇEKİRDEK KİMYASI
  Radyoaktiflik ve Radyoaktif Bozunmalar
  Çekirdek Tepkimeleri ve Yarılanma Süresi

  KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ
  Entalpi Kavramı, Tepkime Entalpisi, Endotermik ve Ekzotermik Tepkimeler
  Oluşma Entalpisi, Yanma Entalpisi, Hess Yasası

  KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ
  Hız Kavramı, Tepkime Mekanizması, Hız Denklemi, Çarpışma Teorisi,
  Aktifleşme Enerjisi ve Potansiyel Enerji Diyagramı, Tepkime Hızını Etkileyen Etmenler


  KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
  Denge Kavramı, Denge Bağıntısı, Denge Sabiti
  Dengenin Nitel ve Nicel İncelenmesi
  Dengeye Etki Eden Etmenler

  ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ
  Çözünürlük, Çözünürlük Denge Bağıntısı, Çözünürlük Çarpımı
  Çözünürlük Dengesine Etki Eden Etmenler, Çökelti Oluşumu

  GENEL
  SULU ÇÖZELTİLERDE ASİT VE BAZ DENGELERİ
  Asit ve Baz Tanımları, Özellikleri, H+ ve OH- İyonu Derişimleri, pH ve pOH Kavramları
  Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit ve Baz Dengeleri
  Asit ve Bazların Nötrleşme Tepkimeleri, Hidroliz ve Tampon Çözeltiler, Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri

  GENEL
  İNDİRGENME - YÜKSELTGENME TEPKİMELERİ
  İndirgenme - Yükseltgenme Kavramları ve Redoks Tepkimeleri
  Aktiflik, Yarı Tepkime Kavramı, Kimyasal Piller
  Kimyasal Piller ve Elektroliz

  GENEL
  KİMYASAL BAĞLAR
  Atomlar Arası Kimyasal Bağlar
  Molekül Şekilleri, Hibritleşme, Molekül Polarlığı
  Yoğun Fazda Maddeyi Bir Arada Tutan Kuvvetler
  HİDROKARBONLAR
  Hidrokarbonların Sınıflandırılması ve Alkanlar
  Alkenler ve Özellikleri
  Alkinler ve Özellikleri
  Aromatik Hidrokarbonlar

  GENEL
  FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER
  Alkoller ve Eterler
  Alkoller ve Eterler
  Aldehitler ve Ketonlar
  Karboksilli Asitler ve Esterler
  Oksiasitler, Aminoasitler, Aminler ve Karbonhidratlar


  LYS Biyoloji Konuları

  KONU VE ALT BAŞLIKLARI

  FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ
  Fotosentez - I (Fotosentez Yapan Yapı ve Organizmalar)
  Fotosentez - Il (Fotosentez Mekanizması)
  Fotosentez - III (Fotosentezi Etkileyen Faktörler, Kemosentez)
  Fotosentez-IV (KARMA)

  HÜCRE SOLUNUMLARI
  Hücre Solunumları - I (Oksijensiz Solunum)
  Hücre Solunumları - II (Oksijenli Solunum)
  Hücre Solunumları (KARMA)

  NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİN SENTEZİ
  Nükleik Asitler - I (DNA ve Replikasyon)
  Nükleik Asitler - II (RNA Çeşitleri ve Protein Sentezi)

  HÜCRE BÖLÜNMELERİ
  Hücre Bölünmeleri - I (Hücrenin Yaşam Döngüsü ve Mitoz Bölünme)
  Hücre Bölünmeleri - II (Mayoz Bölünme)
  Hücre Bölünmeleri - III (KARMA)

  ÜREME VE GELİŞME
  Üreme ve Gelişme - I (Eşeysiz ve Eşeyli Üremeler)
  Üreme ve Gelişme - II ( Bitkilerde Üreme ve Gelişme)
  Üreme ve Gelişme - III (Hayvanlarda Üreme)
  Üreme ve Gelişme - IV (Hayvanlarda ve İnsanda Gelişme)
  Üreme ve Gelişme - V (KARMA)

  KALITIM
  Kalıtım - I (Mendelin Çalışmaları, Fenotip Çeşitliliği ve Kalıtsal Adaptasyonlar)
  Kalıtım - Il (Eş Baskınlık, Çok Alellik)
  Kalıtım - IIl (Bağlı Genler , Ayrılmama , Eşeye Bağlı Kalıtım)
  Kalıtım - IV (Populasyon Genetiği)
  Kalıtım - V (KARMA)

  DOKULAR
  Dokular - I (Bitkisel Dokular)
  Dokular - II (Hayvansal Dokular)
  Dokular - III (KARMA)

  TAŞIMA VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ
  Taşıma ve Dolaşım Sistemleri - I (Bitkilerde Taşıma Sistemi)
  Taşıma ve Dolaşım Sistemleri - II (Hayvanlarda Dolaşım Sistemi)
  Taşıma ve Dolaşım Sistemleri - III (İnsanda Dolaşım ve Lenf Sistemi)
  Taşıma ve Dolaşım Sistemleri - IV (KARMA)

  SİNDİRİM SİSTEMLERİ
  Sindirim Sistemleri - I (Hücre İçi ve Hücre Dışı Sindirim, Hayvanlarda Sindirim)
  Sindirim Sistemleri - II (İnsanlarda Sindirim Sistemi)

  SOLUNUM SİSTEMLERİ
  Solunum Sistemleri - I
  Solunum Sistemleri - II
  BOŞALTIM SİSTEMLERİ
  Boşaltım Sistemleri
  Sindirim, Solunum, Boşaltım Sistemleri (KARMA)
  DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - I (Sinir Sistemi)
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - II (Sinir Hücresi ve İmpuls iletimi)
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - III (Duyu Organları - Göz ve Kulak)
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - IV (Duyu Organları - Burun, Dil ve Deri)
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - V (Endokrin Sistem ve Bitki Hormonları)
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - VI (İnsanda Hormonal Düzenleme)
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - VII (KARMA)

  DESTEK VE HAREKET SİSTEMLERİ
  Destek ve Hareket Sistemleri - I (Bitkilerde Destek Dokular, Hareket)
  Destek ve Hareket Sistemleri - II (İskelet Sistemi)
  Destek ve Hareket Sistemleri - III (Kas Sistemi)
  Destek ve Hareket Sistemleri - IV (KARMA)

  BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ, CANLILARDA DAVRANIŞ
  Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği, Canlılarda Davranış
  YAŞAMIN BAŞLANGICI VE EVRİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER
  Yaşamın Başlangıcı ve Evrim İle İlgili Görüşler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Dersleri Forum Tarih
AÖF Akademik Danışmanlık Dersleri başlıyor Açık Öğretim AÖF 27 Aralık 2011
Aydınlanma Düşünürleri - Aöf Sosyoloji Dersleri Açık Öğretim AÖF 11 Aralık 2011
Borcun İfası Konu Anlatımı - Aöf Adalet Dersleri Açık Öğretim AÖF 29 Ağustos 2011
Özgüven ve Motivasyon Konu Anlatımı - Aöf Halkla ilişkiler Dersleri Açık Öğretim AÖF 20 Haziran 2011
Tm1 Dersleri SBS - ÖSS - Sınavlar 21 Mayıs 2011

Bu Sayfayı Paylaş