Lukretius

'Düşünürler-Filozoflar' forumunda Dine tarafından 16 Eylül 2009 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Lukretius konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Lukretius

  M.Ö. 94-51 yılları arasında yaşamış olan Romalı düşünür.
  Altı kitaptan oluşan Doğa Üzerine adlı eseri yazmış olan
  Lukretius, 1. hiçten hiçbir şeyin çıkmayacağı ve 2. hiçbir
  şeyin ortadan kaldırılamayacağı ilkeleriyle birlikte, maddi cismin
  ve boşluğun varolduğunu öne sürmüştür. Lukretius, daha sonra
  cismi de, bileşik ve basit diye, ikiye ayırmıştır. Bunlardan
  bileşik cisimler nesnelere, şeylere karşılık gelirler; buna
  karşın, basit cisimler atomlardır. Atomun varoluşunu öne
  sürdüğü için, maddenin sonsuzca bölünebilirliğine karşı
  çıkan Lukretius, bir yandan da atomların şekil ve ağırlıkları
  olduğunu, fakat renk, ses, koku ve tat gibi ikincil niteliklere sahip
  olmadığını iddia etmiştir.

  Antikçağ Yunan bölünmezciliği (Atomculuğu)'nin büyük ve güçlü ürünü
  Epikurosçuluk'tur. Epikurosçuluğun büyük ürünü de Latin
  özdekçiliği'nin başlıca temsilcisi Lukretius'dur. Özdekçilik,
  böylelikle, eski Yunan'dan eski Roma'ya geçmiş
  bulunmaktadır. Bu, öylesine bir geçiştir ki, yüzyıllarca sonra
  Batı'yı uyandıracak ve özdekçilik anlayışına geniş
  boyutlar kazandıracaktır. İdealizme pek yakışan bir güçlüler
  egemenliğinin vatanı olan Roma'da Lukretius,
  Roma'nın bütün görkemine direnen sağlam bir tohum gibidir. Roma
  egemenlerinin çıkarlarına uygun düşen dinsel
  ve gizemsel felsefenin temsilcileri Cicero, Seneca, Epiktetos ve Marcus
  Aurelius'un bütün çabalarına karşın bu
  tohum gittikçe verimli olmaktan alıkonulamamıştır. Benjamin
  Farrington, Epikuros'un Tanrıları ve Roma Devleti
  adlı yazısında şöyle der (The Modern Quarterly, sayı 3, c. I,
  Londra, s. 214): Epikurosçuların ona karşı: duydukları
  taparcasına sevgi, Cicero'nun hoşuna gitmiyordu. Tusculenedes, İ.Ö.
  45 yılında Epikurosçuluğun Roma'da
  yayılışına öfkeleniyor,. başka bir felsefenin önerilmesini
  amaçlıyordu. Epikuros özdekçiliğinin Roma'da yayılışının
  başlıca etkenleri, onun ilk çeviricisi Amafinius'le Lukretius'dür.
  (Bilinmesi gerekir ki Lukretius, Roma'da,
  kendisinden hiç söz edilmemek yoluyla baltalanmıştır. Kimi
  incelemecilere göre, bu susku, örgütlenmiş ve bilinçli
  bir suskudur. Çağımızda da uygulanan bu yöntem bir dereceye kadar
  etkendir. Nitekim Lukretius'un kişiliği ve
  yaşamı üstüne bu yüzden hemen hiçbir bilgi kalmadığı gibi,
  yazılarının çoğu da yitip gitmiştir). Günümüze kalan
  parçalarından birinde büyük özdekçi düşünür şöyle der
  (Lukretius, Nesnelerin Doğası üstüne, kitap ii, satır 59-63):
  Kendi zenginliklerini arttırmak için vatandaşlarının kanlarını
  dökerler. Cinayet üstüne cinayet işleyerek
  zenginliklerini iki katına çıkarırlar. Kardeşlerinin cenaze
  törenleri onlar için haz konusu, yakınlarının sofraları kin
  kaynağıdır.
  Lukretius'un bütün düşüncelerini ve Epikuros özdekçiliğine
  katkısını De Rerum Natura adını taşıyan bu şiirden
  öğreniyoruz. Bu şiir altı kitaba bölünmüştür. Lukretius'a
  göre; evren sürekli olarak devinen özdekten meydana
  gelmiştir, başlangıcı ve sonu yoktur, yaratılmamıştır ve yok
  olmayacaktır, zaman ve uzay devinen özdeğin dışında
  varolamaz, bunlar birbirleriyle bağıntılıdırlar, özdeğin
  bölünebilirliği atomda biter; evrenin bütün değişik
  görünüşlerinin içinde bu atomlar vardır, doğayı açıklamada
  yaratıcı ilkeler hayal etmek yanlıştır ve yalandır, sonsuz
  olan evrende sayısız dünyalar vardır, bu dünyalar hep aynı
  atomsal özdeklerden meydana gelmiştir, devim özdeğin
  bir özelliğidir ve hiçbir doğadışı varlığın fiskesiyle
  meydana gelmiş değildir, demir gibi en katı
  cisimlerin bile içi sonsuz bir devimle devinmektedir. Görüldüğü
  gibi, çağdaş bilimin birçok verileri bu şiirde
  verilmiştir. Dikkat edilmesi gereken nokta, bu gibi özdekçi
  düşüncelerin her zaman şunlar gibi sosyo-ekonomik
  gözlemleri de birlikte getirmiş olmasıdır: İnsanların gümüş ve
  altın damarlarını izlediği, toprağın derinliklerinin
  demirle araştırıldığı bu yerlerde Scaptensula'nın dibinden pis
  kokulu bir soluk yayılır. Madencilerin yüzleri ve
  tenleri bu zararlı soluk altında çöker. Onların neden çabuk
  öldüklerini ve ne türlü çetin bir baskıyla bu uğraşıya
  boyun eğdirildiklerini, varlıklarının nasıl bir güvensizlik
  içinde olduğunu hiç görmediniz ya da duymadınız mı?
  (İbid, kitap Vi, satır 808-815). Lukretius bunlardan başka doğaya
  hiçbir şeyin kumanda etmediği ve edemeyeceği,
  doğada nesnel yasaların var bulunduğu ve doğanın bu yasalara göre
  geliştiği, bu yasaların nesnel oldukları kadar da
  zorunlu bulundukları, düşüncenin nesnel gerçeğin bir yansıması
  olduğu, sevinç ve acı izlenimlerimizin
  duyumlarımız ve algılarımızla meydana konduğu vb. gibi
  şaşkınlık verici çağdaş düşünceler ileri sürmüştür.
  Unutulmamalıdır ki, bütün bu düşünceler İ.Ö. ileri
  sürülmüşlerdir, yirmi bir yüzyıllık bir kıdemleri vardır.
  Lukretius'a göre kendiliğindenlik evrenin oluşmasında temel
  yasadır. Şöyle der: Evrenin atomlarının yerli yerine
  yerleştirilmiş olmaları, bir kafanın hazırladığı bir plana
  göre olmuş değildir. Evrenin içinde bin bir türlü değişime
  uğradıktan, sonsuzluk boyunca sarsılıp yerlerinden edildikten
  sonra, her çeşit devinmeleri ve birleşmeleri deneye
  deneye sonunda evreni meydana getiren bir düzene ulaşmışlardır
  (İbid, kitap I, satır 1024-1028). Demek ki, bu
  düzen kendiliğinden elde edilmiş, evren kendi kendini deneye deneye
  kurmuştur. Her şeyin bir başlangıcı, bir
  yaşamı ve bir sonu olduğu yolundaki eytişimsel tez, Lukretius'da
  bütün açıklığıyla dile gelir: Devinmeler, varoluşa
  ne kesin olarak üstün gelebilirler ve ne de onu koruyabilirler.
  Meydana gelmiş olanı tümüyle yıkamayacakları gibi,
  meydana getirdiklerini koruyamazlar da. Varolma ve yok olma arasındaki
  savaş bu yüzden sonsuza eşit koşullarda
  sürüp gider. Yaşam, kimi zaman burada ve kimi zaman orada üsttedir.
  Ölüm de öyle. Aydınlık denizin kıyılarına
  ayak basan çocuğun yaşam viyaklamaları, ölümün hüzün verici
  iniltilerine karışır. Bu iki oluş birbirine karışmadan
  hiçbir gecenin ardından gündüz gelmediği gibi hiçbir gündüz de
  geceye dönmemiştir. (İbid, kitap ii, satır 569-580).
  Demek ki evren, sonsuz bir oluş içindedir. Epikurosçu ataraxia,
  Lukretius'un büyük şiirsel değeri bulunan
  dizelerinde şöyle dile gelir: Doğa'nın ne dediğini duymuyor
  musunuz? Beden için acıdan ,uzak, tin için tasasız
  olmaktan başka bir istediği var mı ki? Acıyı dindirebilen, tasayı
  yok edebilen her şey ona sevinç verir. Doğa, doğa
  olarak, bundan başka bir şey istemez. Eğer bizim evimizde ellerinde
  geceyi aydınlatmak için meşaleler tutan
  heykeller yoksa, her yanı gümüşle ışıldamıyor ve altınla
  parıldamıyorsa ne çıkar, bir akarsu boyunda; bir ağacın
  dalları altında, dostların arasında, taze çimenlerin üstüne
  uzanarak, kolayca ve masrafsızca, kendimizi
  dinçleştirebilmek, hele hava bize gülümsüyorsa ve mevsim yeşil
  otların arasına çiçekler serpiştirmişse.. bize yeter
  (İbid, kitap ii, satır 17-33).
   

Bu Sayfayı Paylaş