-Loji Nedir? -Olojilerin Listesi

'Bilim & Teknoloji' forumunda UquR tarafından 1 Eylül 2008 tarihinde açılan konu

 1. UquR

  UquR Üye

  -Loji Nedir? -Olojilerin Listesi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  -Loji Nedir? -Olojilerin Listesi


  -loji

  İngilizce son ek -ology veya -logy den Türkçeye girmiştir. Bir çalışma alanını veya akademik bir disipline işaret eder. Benzer şekilde -olojist son eki de, bu alan üzerinde çalışan kişiyi tanımlar.

  Etimolojisi

  "-loji" en genel anlamda; "____ alanındaki çalışmalar" demektir. Bu tür sözcükler genellikle Yunanca veya Latince köke sahip olup, son ek -loji, Yunancadaki -λογια (-logia) dan gelir. -oloji son eki, bu anlamda yanıltıcı olabilir, zira buradaki 'o', -loji ekini alan asıl sözcükten de geliyor olabilir. Örneğin, biyoloji deki 'o' Yunanca βιος (bios), yaşam'ın sonunda zaten vardır. Bu nedenle, örneğin mineraloji gibi bazı sözcükler -oloji ile bitmez.
  -oloji'lerin Listesi

  A


  • [*]Akaroloji, mytelar, keneler ve buna banzer hayvanları inceleyen bilim dalı.
   [*]Akridiloji, çekirgeleri ve ağustosböceklerini inceleyen bilim dalı.
   [*]Aktinobiyoloji, radyasyonun yaşayan organizmalar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.
   [*]Aktinoloji, ışığın kimyasallar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.
   [*]Aerobiyoloji, havaya karışmış organik parçaları (bakteri, mantar sporları, çok küçük böcekler, polenleri) araştıran biyoloji dalı.
   [*]Aeroloji, atmosferi ve havayı inceleyen bilim dalı. (Ayrıca bakınız Meteoroloji)
   [*]Aeropalinoloji, atmosferdeki polen tanelerini ve sporları inceleyen bilim dalı..
   [*]Agnoioloji, doğadaki bilinmeyen, açıklanamayan şeyleri inceleyen bilim dalı.
   [*]Agrobiyoloji, (Tarım biyolojisi) bitkilerin beslenme ve toprak gereksinimlerini inceleyen bilim dalı.
   [*]Agroloji, (Toprak bilimi) toprakları ve özelliklerini inceleyen bilim dalı.
   [*]Agrostoloji, otsu bitkileri inceleyen bilim dalı.
   [*]Algoloji, algleri inceleyen biyoloji dalı.
   [*]Alerjiloji, alerjenleri araştıran tıp dalı.
   [*]Androloji, erkek vücudu ve hastalıklarını inceleyen bilim dalı.
   [*]Anestezioloji, anestezik maddeleri inceleyen tıp dalı.
   [*]Angeloloji, melekleri inceleyen bilim dalı..
   [*]Anjiyoloji, kan ve lenf dolaşım sisteminin anatomisini inceleyen bilim dalı.
   [*]Antropoloji, insanları inceleyen bilim dalı.
   [*]Apioloji, arıları inceleyen bilim dalı.
   [*]Araknoloji, örümcekler ve benzeri canlıları inceleyen bilim dalı.
   [*]Arkeoloji, geçmiş kültürlerin kullandığı materyalleri inceleyen tarih dalı.
   [*]Arkaeozooloji, geçmişte yaşamış insan ve hayvanların etkileşimlerini inceleyen tarih dalı. (Ayrıca bakınız Zooarkaeoloji)
   [*]Areoloji, Mars üzerine araştırmalar yapan bilim dalı.
   [*]Asuroloji, Asur medeniyetini araştıran bilim dalı.
   [*]Astakoloji, istakoz ve benzeri canlıları inceleyen biyoloji dalı.
   [*]Asteroseismoloji, yıldızların ses dalgaları ile ilişkisini araştıran bilim dalı. (Ayrıca bakınız Helioseismoloji)
   [*]Astrobiyoloji, hayatın kaynağını araştıran bilim dalı.
   [*]Astrojeoloji, gezegenlerin, asteroidlerin jeolojisini araştıran bilim dalı.
   [*]Astroloji, yıldızların insan üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalı.
   [*]Atmoloji, doğa olaylarını araştıran bilim dalı.
   [*]Atomoloji, atomları araştıran bilim dalı.
   [*]Autekoloji, türleri tek başına araştıran ekoloji dalı.
   [*]Aksioloji, (Değer felsefesi) doğadaki değerleri inceleyen bilim dalı.
  B


  • [*]Bakteriyoloji, bakterileri inceleyen bilim dalı.
   [*]Balneoloji, kaplıca ve şifalı banyoların çeşitli hastalıklar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı.
   [*]Biyoklimatoloji, iklimin yaşayan organizmalar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.
   [*]Biyojeomorfoloji (ya da Ekojeomorfoloji), organizma ile jeomorfoloji arasındaki etkileşimleri inceleyen bilim dalı.
   [*]Biyoseoloji, çeşitli organizmaların kendi aralarındaki ve doğal ortamlarıyla (çevreleriyle) olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.
   [*]Biyoloji, hayatı inceleyen bilim dalı.
   [*]Biyometeoroloji, atmosferik koşulların canlı organizmalar üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalı.
   [*]Boksoloji, şematik planlarla, örneğin şirketlerin organizasyon grafikleri ile ilgilenen bilim dalı.
   [*]Briyoloji, (Bryophyta bölümü) karayosunlarını inceleyen biyoloji dalı.
  C

  D


  • [*]Deltiyoloji, posta kartlarının resimlerini araştıran, daha çok biriktiren dal.
   [*]Demonoloji, cinleri araştıran dal.
   [*]Dendrokronoloji, yaşlı ağaçları ve yaş halkalarını inceleyen bilim dalı.
   [*]Dendroloji, ağaçları inceleyen bilim dalı.
   [*]Deontoloji, etik kurallarıyla, görevleri araştıran bilim dalı.
   [*]Dermatoloji, ciltteki problemlerle ilgilenen tıp dalı.
   [*]Dermatopatoloji, Patolojinin dermatolojideki dalı.
   [*]Desmoloji, ligamentleri inceleyen bilim dalı.
   [*]Diyalektoloji, lehçeleri araştıran dal.
   [*]Dipteroloji, sinekleri inceleyen bilim dalı.
   [*]Dosoloji, ilaçların dozlarını ayarlayan, inceleyen bilim dalı. (Ayrıca bakınız Posoloji)
   [*]Doksoloji, Övgü, İlahi vb. ni inceleyen dal. (-loji'ye uygun değildir. En alta bakınız.)
  E


  • [*]Ecclesiology, the study of Church architecture and decoration, or separately the study of the Christian Church
   [*]Ekogeomorfoloji, ya da Biyojeomorfoloji , organizma ile jeomorfoloji arasındaki etkileşimleri inceleyen bilim dalı.
   [*]Ekohidroloji, canlıların su döngüsüyle olan hareketlerini inceleyen bilim dalı.
   [*]Ekoloji, yaşayan canlıların çevreleriyle ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı.
   [*]Ekofizyoloji, canlıların fiziksel fonksiyonları ve çevresiyle olan akrabalıklarını inceleyen bilim dalı.
   [*]Edafoloji, toprağın hayat üzerindeki etkilerini inceleyen toprak bilimi dalı.
   [*]Egyptology, eski Mısırlıları araştıran bilim dalı.
   [*]Elektrofizyoloji, doğal elektriğin vücutla ilgisini araştıran bilim dalı.
   [*]Embriyoloji, embriyoları inceleyen bilim dalı.
   [*]Emetoloji, emetik (kusturucu) faktörleri araştıran bilim dalı.
   [*]Endokrinoloji, iç salgı bezlerini inceleyen bilim dalı.
   [*]Enigmatoloji, bulmacaları, puzzleları inceleyen dal.
   [*]Enoloji (ya da Oenoloji), şarapları ve şarap yapımını inceleyen dal.
   [*]Entomoloji, böcekleri inceleyen biyoloji dalı.
   [*]Enzimoloji, enzimleri inceleyen biyoloji dalı.
   [*]Epidemiology, salgın hastalıkları araştıran bilim dalı.
   [*]Epistemoloji, bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalıdır.
   [*]Escapology, the practice of escaping from restraints or other traps.
   [*]Eschatology, a branch of theology concerned with the final events in the history of the world or of mankind
   [*]Etnoloji, ırk bilimi.
   [*]Etnomüzikoloji, the study of music in society, usually non-western music
   [*]Etoloji, hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı.
   [*]Etyoloji, hastalıkların tıbbi nedenlerini inceleyen bilim dalı.
   [*]Etimoloji, kelimelerin kökenlerini inceleyen bilim dalı.
   [*]Euloji, cümleleri inceyen dal.
   [*]Evrim biyolojisi, evrimi inceleyen biyoloji dalı.
   [*]Evrim psikolojisi, (genellikle insanda) evrimin psikolojik etkilerini araştıran bilim dalı.
   [*]Eksobiyoloji, uzayın dışındaki hayatı inceleyen dal.
  F


  • [*]Farmakoloji, ilaç bilimi.
   [*]Fenoloji, the study of periodic biological phenomena such as flowering, migration, breeding, etc.
   [*]Fenomenoloji, the study and science of phenomena as distinct from the science of actual existence or being; also a movement founded by Husserl which studies conscious experience without its metaphysical concerns
   [*]Fleboloji, a branch of medicine that deals with the venous system
   [*]Fonoloji, ses bilimi.
   [*]Frenoloji, balataların ve fren pedallarının yapısını inceleyen otomotiv bilimi.
   [*]Fitopataloji, bitki hastalıklarını inceler.
   [*]Fizyoloji, hücre, doku ve organların işleyişini inceler.
   [*]Fitoloji, bitkileri inceler; eş anlamlısı botanik
   [*]Felinoloji, kedileri inceleyen bilim dalı.
   [*]Fetoloji, fetüsü (özellikle uterus içindeyken) inceleyen bilim dalı .
   [*]Formikoloji, karıncaları inceleyen bilim dalı.
  G


  • [*]Garboloji, atık ve çöpleri inceleyen bilim dalı.
   [*]Gastroloji ya da Gastroentroloji, mide ve bağırsak hastalıklarını inceleyen bilim dalı.
   [*]Gemoloji, süs malzemeleri ve kıymetli taşları inceleyen bilim dalı.
   [*]Geneloji, aile içindeki ilişkileri, özellikle soy kütüğü çıkarmaya yönelik araştırmaları konu alan blim dalı.
   [*]Genekoloji, çevre ile ilişkili genetik farklılıkları inceleyen bilim dalı.
   [*]Gerontoloji, eski çağları araştıran bilim dalı.
   [*]Glasiyoloji, buzulları inceleyen bilim dalı.
   [*]Gramatoloji, yazı sistemlerini inceleyen bilim dalı.
   [*]Grafoloji, yazan kişinin karakterini analiz etmek amacıyla, el yazılarını inceleyen bilim dalı.
  H


  • [*]Hematoloji, kan dokuyu inceleyen tıp dalı.
   [*]Helioloji, Güneş'i araştıran bilim dalı.
   [*]Helioseismology, the study of vibrations and oscillations in the Sun
   [*]Helmintholoji, parazitik solucanları inceleyen bilimdalı. (Ayrıca bakınız Vermeoloji)
   [*]Henoloji, roughly, the study of unity. In natural theology, a henological argument attempts to prove the existence of God by reasoning from a multiplicity of virtues backwards to show that they must have one source (God). [1]
   [*]Hepatoloji, karaciğeri inceleyen tıp dalı.
   [*]Herboloji, şifalı bitkilerin kullanımlarını araştıran bilim balı.
   [*]Herpetoloji, sürüngenler ve amfibileri inceleyen bilim dalı.
   [*]Heteroptoloji, gerçek böcekleri inceleyen bilim dalı. ???
   [*]Histoloji, canlılardaki dokuları inceleyen bilim dalı.
   [*]Histopatoloji, hasta dokuların mikroskobik yapısını inceleyen bilim dalı.
   [*]Historiyoloji, (Tarih) tarihi yazıları ve olayları inceleyen bilim dalı. ???
   [*]Horoloji, the study of making timepieces, measuring time and timekeeping (also the study of time)
   [*]Hungaroloji, Macar kültürünü inceleyen dal.
   [*]Hidrojeoloji, yeraltı sularını inceleyen bilim dalı.
   [*]Hidroloji, suyu inceleyen bilim dalı.
   [*]Hipnoloji, uykuyu incelyen bilim dalı. (Ayrıca bakınız somnoloji)
  İ


  • [*]İhtiyoloji, balıkları inceleyen biyoloji dalı.
   [*]İhnoloji, fosil izlerini inceleyen bilim dalı.
   [*]İmmünoloji, bağışıklık sistemini inceleyen tıp dalı.
   [*]İslamoloji, İslam dinini araştıran dal.
  J


  • [*]Japonoloji, Japonlar üzerine araştırma yapan dal.
   [*]Jeobiyoloji, biyosfer ve biyosferin litosfer ve atmosferle olan ilişkisini inceleyen bilim dalı.
   [*]Jeokronoloji, dünyanın yaşı ile ilgili çalışmalar yapan bilim dalı.
   [*]Jeoloji, yer bilimi.
   [*]Jeomorfoloji, geleneksel anlamda dünyanın ancak giderek artan sıklıkta olmak üzere yakın gezegenlerin yüzey formlarını inceleyen bilim dalı.
   [*]Jinekoloji, kadın hastalıklarını veya genel anlamda kadını inceleyen bilim dalı.
   [*]Judeoloji, Museviler üzerine araştırma yapan dal.
  K


  • [*]Kaliyoloji, kuşların yuvalarıyla ilgili çalışma alanı.
   [*]Kampanoloji, çan ve zil çalma sanatı ile ilgili çalışmalar.
   [*]Karakteroloji, karakter inceleyen çalışmalar.
   [*]Kardiyoloji, kalbi konu alan bilim dalı.
   [*]Karyoloji, hücre ile ilgili çalışmalar.
   [*]Karpoloji, tohum ve meyvelerin yapısı ile ilgili çalışmalar.
   [*]Kimatoloji, dalga ve dalga hareketleri araştırmaları.
   [*]Killoloji, insanların diğer insanları öldürmesini inceleyen çalışmalar. (Grossman teorisi)
   [*]Kinesiyoloji, insan anatomisi ile hareketleri inceleyen bilim dalı (tıbbın bir kolu).
   [*]Klimatoloji, iklim bilimi.
   [*]Koroloji, biyolojik veya diğer kavramların bulundukları yerlerle olan ilişkilerini inceler.
   [*]Kronoloji, çeşitli şeylerin zamanla olan ilişkisini veya zamanın kendisini araştıran bilim dalı.
   [*]Kodikoloji, kitap ve elyazması eserlerin hazırlanması ile ilgili çalışmalar (mürekkep, kağıt, parşömen, vs.).
   [*]Koleopteroloji, kınkanatlılarla ilgili çalışmalar.
   [*]Konkoloji, hayvan kabukları ve yumuşakçalarla ilgili çalışmalar.
   [*]Konyoloji, atmosferdeki tozu ve bu tozun bitki ve hayvanlar üzerindeki etkisini araştırır.
   [*]Kozmetoloji, kozmetik ve kullanımları ile ilgili alan.
   [*]Kozmoloji, evrenin kendisini veya bizlerin onun içindeki yerini araştıran bilim dalı.
   [*]Kranyoloji, kafatasının karakteristikleri ile ilgili çalışma alanı.
   [*]Krayoloji, çok düşük sıcaklıklarla ve ilgili alanlar üzerine yapılan çalışmalar.
   [*]Kremlinoloji, Sovyetler Birliği üzerine çalışmalar.
   [*]Kriminoloji, suç bilimi.
   [*]Kriptoloji, gizli iletilerin şifrelenmesi ve bu şifrelerin çözümlenmesi ile ilgili çalışmalar.
   [*]Kriptozooloji, efsanevi özellik taşıyan ya da taşımayan hayvanlar üzerine yapılan araştırmalar.
   [*]Ksiloloji, odun bilimi.
  L


  • [*]Laryngology, the study of the larynx, or voice box; a branch of medicine
   [*]Lepidopteroloji, the study of butterflies and moths
   [*]Lexicology, the study of the signification and application of words
   [*]Limnoloji, göl bilimi.
   [*]Litoloji, kayaç bilimi.
   [*]Ludoloji, video oyunlarını inceler.
   [*]Lymphology, the study of the lymph system and glands
  M


  • [*]Malakoloji, yumuşakçaları inceler.
   [*]Mammaloji, memeli hayvanları inceler.
   [*]Mereoloji, a branch of logic focusing on the study of part-whole relationships
   [*]Meteoroloji, the study of weather
   [*]Methodoloji, (properly) the study of methods
   [*]Metroloji, ölçüm bilimi.
   [*]Mikrobiyoloji, mikroorganizmaları inceler.
   [*]Mikroloji, the science of preparing and handling microscopic objects for study.
   [*]Mineraloji, mineral bilimi.
   [*]Mixology, the study or skill of preparing mixed drinks.
   [*]Molinology, the study of windmills, watermills and animal engines.
   [*]Monadoloji, a book by Leibniz on the study of his theory of monads.
   [*]Morfoloji, the study of forms that is used in several other fields (biology, linguistics, astronomy, etc.)
   [*]Müzikoloji, müzik bilimi.
   [*]Mikoloji, mantarları inceler.
   [*]Miyoloji, kas bilimi.
   [*]Mirmekoloji, karıncaları inceleyen bilim dalı.
   [*]Mitoloji, efsane bilimi.
  N


  • [*]Nanotechnology, the study and design of machines at the molecular level
   [*]Neonatology, the study of diseases and the care of newborn infants; a branch of pediatrics/paediatrics
   [*]Nephology, the study of clouds
   [*]Nefroloji, the study of the kidneys and their diseases, a branch of medicine
   [*]Nöroloji, the study of nerves
   [*]Nöropataloji, the study of neural diseases
   [*]Nörofizyoloji, the study of the functions of the nervous system
   [*]Nosology, the study of diseases
   [*]Numerology, the study of numbers (often in a non-mathematical sense)
  O


  • [*]Oşinografi, okyanus bilimi.
   [*]Odonatoloji, yusufçukları ve kızböceklerini inceleyen bilim dalı.
   [*]Odontoloji, diş bilimi.
   [*]Odyoloji, işitme ile ilgilenen tıp dalı.
   [*]Oenoloji, şarap bilimi.
   [*]Oksoloji, insanın büyümesini inceleyen tıp dalı.
   [*]Onkoloji, kanseri inceleyen bilim dalı.
   [*]Oneiroloji, rüyaları inceleyen bilim dalı.
   [*]Ontoloji, varlık bilimi.
   [*]Ooloji, yumurtaları inceleyen bilim dalı.
   [*]Oftalmoloji, göz bilimi.
   [*]Organoloji, müzikal enstrümanları (sadece organ adı verilen klavyeleri değil) inceleyen bilim dalı; alternatif olarak anatomik organları inceleyen bilim dalı.
   [*]Ornitoloji, kuşları inceleyen bilim dalı.
   [*]Orthopteroloji, çekirge ve cırcırböceklerini inceleyen bilim dalı.
   [*]Oroloji, dağlar ve dağların haritalanması alanında çalışan bilim dalı.
   [*]Osteoloji, kemik bilimi.
   [*]Otolaringoloji, kulak ve boğaz ile ilgilenen tıp dalı.
   [*]Otoloji, kulak bilimi.
   [*]Ototrinolaringoloji, kulak - burun - boğaz (KBB) ile ilgilenen tıp dalı.
  P


  • [*]Paleontoloji, fosil bilimi.
   [*]Paleoantropoloji, the study of ancient humans and human origin
   [*]Paleoklimatoloji, the study of climate prior to the widespread availability of records of temperature, precipitation, and other instrumental data
   [*]Paleoekoloji, the study of past environments using the fossils of plants and animals
   [*]Palinoloji, Polenleri inceler.
   [*]Parapsychology, the study of paranormal or psychic phenomenon that defy conventional scientific explanations
   [*]Parasitoloji, parazitleri inceler.
   [*]Patoloji, hastalıkları inceler.
   [*]Pedoloji (toprak), toprak bilimi.
   [*]Pedoloji (çocuk)
   [*]Penology, the study of prison management and criminal rehabilitation.
   [*]Personology, a variant of physiognomy
   [*]Petroloji, the study of rocks
   [*]Planetology, the study of planets and solar systems
   [*]Planktology, the study of plankton
   [*]Pnömoloji, a synonym of Pulmonology
   [*]Pomoloji, the scientific study and cultivation of fruits
   [*]Posology, see dosology
   [*]Primatoloji, the study of primates
   [*]Psychobiology, the study and psychology of organisms with regard to their functions and structures
   [*]Psikoloji, the study of mental processes in humans
   [*]Psychopharmacology, the study of psychotropic or psychiatric drugs
   [*]Psikofizyoloji, the study of the physiological bases of psychological processes
   [*]Pulmonoloji is the specialty in medicine that deals with diseases of the lungs and the respiratory tract.
   [*]Piroloji, the study of fire
  R


  • [*]Radyoloji, genellikle iyonizasyon radyasyon ile uğraşan ışın bilimi
   [*]Refleksoloji, refleks ve refleks cevabını araştıran bilim.
   [*]Reoloji, akış bilimi.
   [*]Romatoloji, romatizmal hastalıkları inceleyen bilim.
   [*]Rinoloji, burun ve hastalıklarını inceleyen bilim.
  S


  • [*]Sarcology, a subsection of anatomy that studies the soft parts. It includes myology, angiology, neurology, and splanchnology
   [*]Scatology, the study of feces
   [*]Sedimentoloji, a branch of geology that studies sediments.
   [*]Sismoloji, deprem bilimi.
   [*]Selenoloji, ay ile ilgilenen bilim dalı.
   [*]Semiology the study of signs
   [*]Serology, the study of blood serum
   [*]Serpentology, the study of snakes
   [*]Seksoloji, the study of sex
   [*]Sinology, the study of China
   [*]Sitiology, dietetics, the study of diet. Also, a treatise on diet. Also spelled "sitology"
   [*]Sosyoloji, toplum bilimi.
   [*]Sosyobiyoloji, evrimin hayvan davranışları üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.
   [*]Somnology, the study of sleep, also: hypnology
   [*]Soteriology the study of the doctrine of salvation, especially as related to Christianity
   [*]Sovyetoloji, komünist Sovyetler Birliği'ni inceleyen bilim dalı.
   [*]Speleology, the study or exploration of caves
   [*]Splanchnology, the study of the viscera.
   [*]Sporalogy, a parody of astrology
   [*]Stemmatology, from dictionary.com: the humanistic discipline that attempts to reconstruct the transmission of a text (especially a text in manuscript form) on the basis of relations between the various surviving manuscripts (sometimes using cladisitc analysis)[2]
   [*]Stomatology, study of the mouth and its diseases
   [*]Symbology, the study and interpretation of symbols, or a set of symbols. Also used for types of barcodes
   [*]Symptomatology, the study of symptoms
   [*]Synecology, the study of the ecological interrelationships among communities of organisms
  T


  • [*]Technology, the study of the practical arts (but see above)
   [*]Teleology, the study of ends or final causes
   [*]Teratology, the study of wonders, or monsters
   [*]Thanatology, the study of physical, psychological and social problems associated with dying.
   [*]Theriology, the study of mammals (also, but less used: mammalogy)
   [*]Thermology, the study of heat.
   [*]Theology, the study of God
   [*]Thremmatology, the study of breeding domestic plants and animals
   [*]Tidology, the study of tides.
   [*]Tocology, the study of childbirth, sometimes spelled "tokology".
   [*]Tonology, the study of intonation in speech
   [*]Topology, the mathematical study of closeness and connectedness
   [*]Toxicology, the study of poisons
   [*]Traumatology, the study of wounds and injuries caused by accidents or assaults and their surgical treatment and repair; a branch of medicine
   [*]Traumatopsychology, the study of psychological traumas
   [*]Tribology, the study of friction and lubrication
   [*]Trichology, the study of hair and scalp
   [*]Trichopterology, the study of caddis flies
   [*]Typology, the study of classification
  U


  • [*]Üroloji, ürogenital sistemi inceleyen ve hastalıklarının tedavisi için çalışan bilim dalı.
   [*]Ufoloji, Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) olgusunu inceleyen bilim dalı.
  V


  • [*]Vaccinology, the study of vaccines
   [*]Venereoloji, Ccnsel hastalıkları inceler.
   [*]Vermeology, the study of worms. See helminthology.
   [*]Veksilloloji, bayrak bilimi.
   [*]Victimology, the study of victims of crime, often applied to characterizing the criminal
   [*]Viroloji, virüsleri inceler.
   [*]Volkanoloji, yanardağları inceler.
  X


  • [*]Xenobiology, the study of non-terrestrial life
  Z


  • [*]Zooarchaeology, the study and analysis of animal remains at archaeological sites to reconstruct relationships between people, animals, and their environment (also see Archaeozoology)
   [*]Zooloji, hayvanları inceleyen bilim dalı.
   [*]Zymoloji, fermantasyon bilimi.  Kaynak: Vikipedi
   

Bu Sayfayı Paylaş