Lirik Şiir Nedir, Lirik Şiirlere Örnekler, Lirik şiir örnekleri

'Şiirler' forumunda Eylül tarafından 26 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu

 1. Eylül

  Eylül Site Yetkilisi Editör

  Lirik Şiir Nedir, Lirik Şiirlere Örnekler, Lirik şiir örnekleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Lirik Şiir Nedir? Lirik Şiirlere Örnekler Nelerdir? Lirik şiir örnekleri Varmıdır?  LİRİK ŞİİRİçten gelen duyguların coşkun bir dille anlatıldığı şiir türüdür. Lirik şiir, akıldan çok hayal gücüne, duygusallığa hitap eder.
  Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiir örnekleridir.
  Edebiyatımızda lirik şair olarak Divan şiirinde Fuzûli, Nedim'i, Halk şiirinde Yunus Emre, Karacaoğlan'ı, Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'i sayabiliriz.
  Örnekler:
  Bütün sevgileri atıp içimden,
  Varlığımı yalnız ona verdim ben,
  Elverir ki bir gün bana derinden
  Ta derinden bir gün bana “Gel” desin
  Ahmet Kutsi Tecer

  Yeni mektup aldım gül yüzlü yârdan
  Gözletme yolları gel deyi yazmış
  Sivralan Köyü’nden bizim diyârdan
  Dağlar mor menevşe gül deyi yazmış
  Âşık Veysel

  Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak,
  Ben aşkımla bahar getirdim sana;
  Tozlu yollarından geçtiğim uzak
  İklimden şarkılar getirdim sana.
  Ahmet Muhip Dıranas

  Evden çıkar çıkmaz omuzda tabut
  Sende eller gibi adımı unut
  Kapımı birkaç gün için açık tut
  Eşyam bakakalsın diye arkamdan.
  Ahmet Kutsi Tecer

  Gönül gurbet ele çıkma
  Ya gelinir ya gelinmez
  Her dilbere meyil verme
  Ya sevilir ya sevilmez
  Erzurumlu Emrah

  Hani, o bırakıp giderken seni
  Bu öksüz tavrını takmayacaktın
  Alnına koyarken veda buseni
  Yüzüme bu türlü bakmayacaktın
  Orhan Seyfi Orhon


  Hasretinle geçiyorken bu gençlik çağım
  Ey sevdiğim, ben ümitsiz değilim gene
  Ak düşünce saçların kumral rengine
  Kollarında son âşığın ben olacağım
  Faruk Nafiz Çamlıbel
   

 2. Eylül

  Eylül Site Yetkilisi Editör

  Lirik şiire örnekler


  Bir Günün Sonunda Arzu
  Yorgun gözümün halkalarında
  Güller gibi fecr oldu nümayan,
  Güller gibi...sonsuz, iri güller
  Güller ki kamıştan daha nâlân
  Gün doğdu yazık arkalarında!

  Altın kulelerden yine kuşlar,
  Tekrarını ömrün eder ilân,
  Kuşlar mıdır onlar ki her akşam
  Âlemlerimizden sefer eyler...

  Akşam yine akşam,yine akşam,
  Bir sırma kemerdir suya baksam;
  Akşam,yine akşam,yine akşam
  Göllerde bu dem bir kamış olsam!
  (Ahmet Haşim)


  Firari
  Sana çirkin dediler,düşmanı oldum güzelin
  Sana kâfir dediler,diş biledim Hakka bile...
  Topladın saçtığı altınları yüzlerce elin,
  *****lendin de garez garez bağladım ahlâka bile

  Sana çirkin demedim,ben,sana kâfir demedim,
  Bence dinin gibi küfrün de mukaddesti senin,
  Yaşadın beş sene kalbimde, misafir demedim,
  Bu firar aklına nerden,ne zaman esti senin?

  Zülfünün yay gibi kuvvetli çelik tellerine
  Takılan gönlüm asırlarca peşinden gidecek
  Sen bir ahu gibi dağdan dağa kaçsan da yine
  Seni aşkım canavarlar gibi takip edecek!...
  (Faruk Nafiz Çamlıbel)


  Lirik şiir

  Vikipedi, özgür ansiklopedi

  Git ve: kullan, ara
  Lirik şiir duyguların coşkun bir dille anlatıldığı edebiyat eserlerinin genel adıdır. Latince lyricus, Yunanca lyricos, Fransızca lyrique kelimelerinden türemiştir. Sözlük anlamı ise; coşkun, ilhamla dolu demektir. Eski Yunan'da kullanılan lirik sözcüğü bugünkü anlamında kullanılmıyordu.
  Bireysel duyguların içten geldiği gibi, coşkulu, etkili bir dille anlatılmasına da lirizm denir. Sıfat olarak esin dolu, coşkun, içli bir dili bulunan anlamlarında kullanılan lirik sözü, bu niteliği taşıyan düzyazı ürünleri de niteler. Aynı genellik lirizm için de söz konusudur.
  Eski Yunan edebiyatında ozanlar şiirlerini lir denen telli bir sazla söyledikleri için, bu türlü şiirlere lirik denmiştir. Türk edebiyatında da âşık, ya da saz şairi adı verilen halk ozanları şiirlerini hâlâ sazla söylemektedirler. Lirik şiirde toplumsal mutluluk ya da felâketlerden duyulan sevinç ya da acı gibi ortak duygular; ya da aşk, ayrılık, özlem, ölüm acısı, vb. gibi bireysel duygular anlatılır. Lirik şiir dünya edebiyatında en çok işlenen ve sevilen şiir türüdür.
  Bugün lirik şiir, ozanın en içten duygularını dile getirdiği bir tür olarak bilinir. Yunan’da lirik şiirin özünde duygular vardır ama bunun yanı sıra lyra eşliğinde söylenen şiir anlamındadır. Lirik şiirde genellikle ozanın kendi duygularını yansıttığı görülür. Özellikle solo liriğinde kişinin iç dünyası ön plandadır. Lirik şiirin ilk örnekleri ege kıyılarında görülür ve ilk lirik şiirlerin konuları arasında hymnoslar(tanrılara övgüler) ve mitoloji vardır. Lirin icadının da mitolojik bir hikâyesi vardır tanrı Mercurius’un kaplumbağanın kabuğundan lir yaptığı ve ana karnında müzik öğrendiği söylenmektedir, bu sebepten lirik şiir müzikle iç içedir. Lirik şiirin işlevi, insana güzelliği, inceliği sunmak ve kişide müzik eğitiminin oluşumunu sağlamaktır. Türk edebiyatımızda halk âşıklarının (veya halk şairlerinin) söylediği şiirlerin çoğu liriktir.
  Batı edebiyatında Rönesans devri ozanlarının (Petrarca, Ronsard, vb.); daha sonra da, ilke olarak içe dönüklüğü benimseyen romantik ozanların (Lamartine, Hugo, Musset, vb.) duygusal ve öznel bir nitelik gösteren şiirleri bu türün başarılı örnekleridir. Lirik şiir, Türk edebiyatında da en çok kullanılan şiir türlerinden biri olmuş; Divan edebiyatında (Fuzuli, Nedim, vb.), Halk tasavvuf edebiyatında (Yunus Emre, vb.), din-dışı Halk edebiyatında (Karacaoğlan, vb.) ve yeni edebiyatta (Yahya Kemal, vb.) bu alanda büyük ozanlar yetişmiştir.
  Bu türe örnek olarak; Fuzûli'nin "Su" kasidesi, Yahya Kemal Beyatlı'nın "Hayal Şehir" ve Mehmet Akif Ersoy'un "Bülbül" isimli şiirleri verilebilir
  Konu başlıkları


  Lirik şiir ozanları


  Lirik şiirin ilk önderleri Anadolulu ve Lesboslu Sappho’dur. Daha sonra Arion, İbikos, Semonides, Terpandros, Timokreon, Korinna ve Pindaros lirik şiir ozanları arasındadır.

  Lirik şiir ölçüleri
  • Lambic: Birincisi kısa, ikincisi uzun iki heceli vezin türüdür.
  • Trochaic: Bir uzun ve bir kısa heceli ölçüdür.
  • Anapestic: İki kısa ve bir uzun heceden meydana gelen vezin türüdür.
  • Dactylic: Bir uzun iki kısa ölçülü Yunan ve Latin veznidir.
  Lirik şiirin gelişim nedenleri

  Eski Yunanlılar lirik terimiyle telli bir saz ve genellikle dans eşliğindeki şarkıya ayrılan şiir türünü belirtirlerdi. Şiirin eşliğinde kullanılan çalgı her zaman lyra değildir, çalgı şiirin konusuna ve tartısına göre değişir.
  Lirik şiir, M.Ö. 7. ve 6. yüzyılda gelişip yayılmıştır. Bu yy.larda yerleşmecilik hareketleri sonucunda değişen ticaret ve ekonomi alanındaki koşullarla birlikte Yunanlıların toplumsal yapısı da değişmeye başlamıştır. İktidar önce monarkh ve tiranlardan aristokratlara geçmiş bunlar da ticaretle zenginleşen burjuva sınıfı karşısında güçlerini yitirmişlerdir. Atina’da da aristokrasinin iktidardan uzaklaştırılıp demokrasinin kurulduğunu görüyoruz. Böylece bireyin öne çıktığı demokratik bir hava içinde kişiler kendi kişisel ve siyasal görüşlerini şiire dökmüşler, şiir destan gibi toplumun görüşlerini dile getirmekten çok, kişinin duygularını dile getiren bir araç durumuna gelmiştir.
  Lirik şiirin hız kazanmasına bir başka neden de dinsel inançlardaki bunalımdır. Homeros'un bütün tanrıları anthropomorphik idi. Yani insanlarda bulunan tüm kusurlar onlarda da bulunuyordu. Oysa yeni kuşaklar tanrıları bu kusurlardan uzak düşünüyorlar ve şiirlerinde bunu dile getiriyorlardı.
  Öte yandan, Yunanistan’da yeni polisler kurulmakta ve büyük savaşlar yapılmaktadır. Devlet adamları ya da bu savaşlara katılan komutanlar görüş ve duygularını dile getirmek istedikleri zaman lirik şirden yararlanmaktadırlar; çünkü o zamanlar düz yazı henüz gelişmemiştir.
  Lirik şiir mythos, masal, efsane, öykü gibi konuları ele alır. Bu bakımdan biraz destana benzese de içe dönüktür,kişiseldir. İlk olarak Hesiodos destandaki eski geleneği yıkarak kendinden söz etmiştir. 7. yüzyılda lirik şiir birdenbire insanın kişi olarak ortaya çıkmasını sağlıyor, ozan kendi duygularını dünyaya bildirecek kadar değerli buluyor. Humanizm yolunda atılan ilk adım budur.
  Destanın gelişme ve yayılma merkezi İyonya'dır. Lirik şiirin yayılma merkezi olarak bir tek yer gösteremiyoruz. Ama ilk atılım İyonlarla Aiollerden gelmiştir. Aiolis’te Lesbo şerefine okunduğu bilinir. İyonlar lirik şiire en uzak iki türde şiir yazmışlardır. Elegeia ve İambos. Elegeia, flavta eşliğinde söylenen şiirdir, yarı şarkı yarı okumadır. Bir mısra heksameter, bir mısra pentameter olan sıralardan katışık bir şiir çeşitidir. Elegeia ilkin İyonya’da doğmuştur. Ele aldığı konular türlü türlüdür; savaş, yas, insan ve hayat üzerinde düşünceler vs.
  İambos ise şarkı olmaktan çıkmış konuşmaya en yakın tartı ile yazılan bir şiir türüdür. Yunanlıların konuşma diline en uygun dedikleri İambos vezni halk edebiyatından gelme bir vezindir. Yaşamın kaba ve bayağı yanını ortaya koyar. İamboslar destan, dil ve vezin geleneği büsbütün kırılmış, yerine gülük konuşma diliyle yazılmış konusu çoğu zaman günlük hayattan alınmış bir şiir meydana gelmiştir.
  Bu ikisinin dışında kalan lirik tek adı altında toplanır; melos monodik lirik ve koro liriği olmak üzere iki türe ayrılır. Monodik lirik tek kişinin söylediği liriktir, güçlü ve tutkulu şairlerin yarattığı monodi liriği insan ruhundaki aşırı duygululuğun eşsiz anlatımı haline geldi.
  Koro liriği ise, adından da anlaşılacağı üzere, koro tarafından söylenir. Birincisinde kişinin duyguları, ikincisinde ise toplumun duyguları söz konusudur. Lirik teriminin anlamı zamanla genişleyerek eleji, yergi şiiri gibi şiir türlerini kapsadı. Öte yandan, temel unsur olan müzik İskenderiye’de M.Ö. 3. yy.'da Ptolemaios’lar devrinde ve Roma’da monodi liriğinden bütünüyle ayrıldı; koro liriği ise Horatius’un Carmen Saeculare’sinde ciddi ve tek düzenli, birkaç yüzyıl sonraki Hıristiyan ilahilerinde ise hareketli ve canlıdır.
   

 3. biraz daha fazla ve kısa yokmuu :( ama çok güzel şiirler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Lirik Şiir Nedir Forum Tarih
Epik şiir ve lirik şiir nedir kısaca Şiirler 6 Mayıs 2015
Lirik şiir nedir ? Şiirler 10 Mayıs 2010
Lirik Şiir Ne Demektir Şiirler 26 Kasım 2011
Lirik şiir şairleri kimlerdir - Lirik şiir yazan şairler Şairlerimiz Ve Şiirleri 19 Şubat 2011
Lirik Şiir - Pastoral Şiir - Didaktik Şiir - Epik Şiir - Satirik Şiir - Dramatik Şiir Şiirler 2 Ocak 2011

Bu Sayfayı Paylaş