Kuvvet İle Basınç Arasındaki Farklar Nelerdir?

'Konu Dışı Başlıklar' forumunda Mavi_inci tarafından 18 Mart 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Kuvvet İle Basınç Arasındaki Farklar Nelerdir? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Kuvvet İle Basınç Arasındaki Farklar Nelerdir? Kuvvet Ve Basınç Arasındaki Fark

  Basıncı doğuran kuvvettir. Kuvvetin etki etmediği bir yüzeyde basınçtan söz edilemez. Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Yani aslında basınç da bir kuvvettir ama o kuvvetin yüzeye yapacağı etkiyi tanımlayan bir kavramdır. Kuvvet ise iki cisim arasındaki etkileşimlerden kaynaklanan toplam etkinin bir ifadesidir. Kütle ile özkütle arasındaki ilişkinin bir benzerini kuvvetle basınç arasında kurabiliriz. Kütle olmadan özkütle, kuvvet olmadan da basınçtan söz edilemez. Basınç, kuvvet ilişkisini bir örnekle açıklamak isterim: Örneğin ağırlığı bir insanın ağırlığından kat kat fazla olan bir traktörün zemine etki ettirdiği kuvvet ağırlığı kadar olduğu için insanın etkisinden fazladır. Ama çamurlu bir arazide insan çamura batarken traktör batmaz. Çünkü traktörün zeminle etkileştiği yüzey bir adamın iki ayağının toplam yüzeyinden çok çok büyüktür ve böylece traktörün zemine uyguladığı basınç insanın ayağıyla yaptığı basınçtan çok daha düşük olur.

  Basınç=Kuvvet/Yüzey Alanı=Ağırlık/Yüzey Alanı  KONU 1:KUVVET UYGULAR BASINÇ YARATIRIM

  Hedef 1:Yaşamımızı etkileyen basınçla ilgili temel kavramlar bilgisi(Bilgi basamağı)
  Davranış 1:
   Basıncın tanımını tarif etme
   Basıncın cisimler üzerine uygulanan kuvvetin etkisiyle oluştuğunu belirtme*
   Basınç kuvvetinin ne demek olduğunu söyleme
   Basıncı katıların,sıvıların ve gazların basıncı olarak 3 şekilde gruplandırma
  Hedef 2:Katların basıncını kavrayabilme(Kavrama basamağı)
  Davranış 2:
   Katıların basıncını formüle etme
   Katıların basıncında geçen birimleri birbirine çevirme
   Karda yada kumda yürürken,yere yapılan basıncın etkisini açıklama*
   Ağırlığın basınçla ilişkisini bir örnek vererek izah etme
   Katıların basıncını özetleme
  Hedef 3:Katı basıncını gözlem , deney ve uygulamalarla tekrarlayabilme(Uygulama)
  Davranış 3:
   Karda yürüyen insanların ayak izlerine bakarak zayıfmı yoksa şişmanmı olduğunu anlamak için bir etkinlik düzenleme
   Etkinlik için gerekli araç-gereçleri hazırlama
   Etkinliği öğretmen kontrolu altında yapma
   Elde edilen sonucu rapor etme
  Hedef 4:Katı basıncıyla ilgili örnek bir problemi analiz edebilme(Analiz)
  Davranış 4:
   Katı basıncının hesaplanışıyla ilgili örnek bir problemi birimlerine ayırma*
  • Basıncı birimiyle yazma
  • Kuvveti birimiyle yazma
  • Yüzeyi birimiyle yazma
   Birimleri formülde yerleştirip sonuç çıkarma
   Ağırlığın basınca etkisini şekille gösterme

  KONU 2DENİZ DİBİNDE BALIK , ATMOSFER DİBİNDE İNSAN
  Hedef 1 Sıvıların basıncını belirleyebilme(Bilgi basamağı)
  Davranış 1:
   Sıvının kaba uyguladığı basıncın nelere bağlı olduğunu sıralama*
   Sıvıların basıncı nasıl ilettiğini tayin etme
   Sıvılarda basınç kuvvetinin tanımını yapma
  Hedef 2:U borusunun kullanılış şeklini anlatabilme(Bilgi basamağı)
  Davranış 2:
   U borusunun hangi amaçla kullanıldığını ifade etme
   U borusundaki bir sıvının öz kütlesinin hesaplanışını tarif etme
   Açık hava basıncının nasıl ölçüldüğünü anlatma*
   Barometreyi tanımlama
  Hedef 3 Sıvıların basıncını formülle kavrayabilme(Kavrama basamağı)
  Davranış 3:
   Sıvıların basıncını formüle etme
   Deniz yada gölde su basıncının suyun derinliği ve öz kütlesiyle nasıl değiştiğini açıklama*
   Sıvı basıncının hesaplanmasıyla ilgili örnek verme
   Sıvı basıncıyla ilgili örnek problemleri özetleme
  Hedef 4:Açık hava basıncının değerini bir deneyle gösterebilme(Uygulama)
  Davranış 4:
   Deney için gerekli araç gereçleri hazırlama
   Deneyde nasıl bir yol izleneceğini öğretmen rehberliğinde ortaya çıkarma
   Deney sonucunda çıkan değeri yorumlama*
   Deney sonucunu rapor etme
  Hedef 5:Açık hava basıncının değerini cıva yerine başka bir madde kullanarak analiz edebilme(Analiz)
  Davranış 5:
   Açık hava basıncının hesaplanışıyla ilgili problemi öğelerine ayırma
  • Problemi açıklama
  • Problemde cıvayla diğer maddeyi ayırma
  • Açık hava basıncının formülünü yazma
  • Problemi çözme
   Problemde geçen cıvayla diğer maddeyi birbiriyle ilişkilendirme*
   Örnek problemde geçen öğeler arasında bağlantı kurma
  Hedef 6 Sıvı basıncıyla ilgili örnek sorular tasarlayabilme(Sentez)
  Davranış 6:
   Basıncın hesaplanmasıyla ilgili verileri gözden geçirme
   Problemin hesaplanmasıyla ilgili farklı çözüm yolları üretme*
   Problemi şekillendirerek çözme
   Problemin çözümünde sebep sonuç ilişkisi kullanma

  KONU 3 SIVIYA BASINÇ UYGULA ; HERTARAFA İLETSİN
  Hedef 1 Sıvıya uygulanan nasıl iletildiğini anlatabilme(Bilgi basamağı)
  Davranış 1:
   Sıvıların basıcı iletme şeklini söyleme????:

  Kuvvetle Basınç Arasındaki Farklar Nelerdir


   Pascal yasasını tanımlama

   Pascal yasasına göre sıvıda basıncın nasıl iletildiğini tekrarlama*
  Hedef 2 Sıvılarda basınç iletimini örneklerle kavrayabilme(Kavrama)
  Davranış 2:
   Pascal yasasına dayalı çalışan düzeneklere örnek verme*
   İnsanda kan basıncının ne anlama geldiğini açıklama
   Kan basıncının koldan ve kalp hizasından ölçülmesinin nedenini söyleme
   Verilen örnekleri tekrar özetleme
  Hedef 3:Hidrolitik fren sisteminin nasıl çalıştığını gösterebilme(Uygulama)
  Davranış 3:
   Etkinlik için gerekli araç gereçleri hazırlama
   Öğretmen kontrolünde nasıl bir yol izleneceğini düzenleme
   Hidrolitik makinelerde uygulanan kuvvetin büyüklüğünü hesaplarken pascal yasasından yararlanma
   Etkinliği açıklayan bir şekil çizme
   Çizilen bu şekilden yararlanarak basınçla kuvvet arasındaki formülü ortaya çıkarma*
   Etkinliğin sonucunu rapor etme
  Hedef 4:Hidrolitik fren sisteminin çalışmasını düşünerek hidrolitik liflerin çalışma sistemi arasında ilişki kurabilme(Analiz)
  Davranış 4:
   Hidrolitik fren sistemini şemayla gösterme
   Hidrolitik liftlerin çalışma sistemini çizerek anlatma
   Hidrolitik fren sistemiyle, hidrolitik lift sistemini karşılaştırma
   Bu iki sistemde kuvvetle basınç arasında bağlantı kurma
   Bu iki etkinlikten bir sonuç çıkarma

  KONU 4ALONDAKİ HAVA MOLEKÜLLERİ HER YANA

  Hedef 1:Gazlarla basınç arasındaki ilişkiyi anlatabilme (Bilgi basamağı)
  Davranış 1:
   Gazların bulunduğu ortama nasıl basınç uyguladığını tarif etme*
   Gazların sıkıştırılabilme özelliğini belirtme
   Basınç altında gazların nerelerde tutulduğunu söyleme
  Hedef 2:Kapalı kaplardaki gazların basıncının nasıl oluştuğunu açıklayabilme(Kavrama)
  Davranış 2:
   Gazlar kapalı bir kaba konulduklarında kabın çeperlerinde oluşturdukları basıncı izah etme
   Kapalı kapta oluşan gazın basıncının nelere bağlı olduğunu kendi cümleleriyle ifade etme*
   İdeal gaz denklemini formüle etme
   İdeal gaz denkleminin kullanıldığı ,bir örnek verme
   Deney sonucunu rapor etme
  Hedef 4:Manometrelerde gazın basıncının hesaplanmasıyla ilgili uygun bir problemi analiz
  Edebilme (Analiz)
  Davranış 4:
   Örnek bir problemi manometre şekli çizerek anlatma*
   Problemde verilenler arasında ilişki kurma
   Probleme uygun çözüm yolu arama
   Problemde verilenleri kullanarak sonucunu bulma

  KONU 5 SU İÇİNDEKİ HER CİSMİ YÜZDÜREMEZ
  Hedef 1:Kaldırma kuvvetini tanımlayabilme(Bilgi basamağı)
  Davranış 1:
   Kaldırma kuvveti kavramı verildiğinde tanımını söyleme
   Herhangi bir sıvıya batırılan cisme sıvının kaldırma kuvveti uyguladığını anlatma
   Arşimed ilkesini tarif etme *????:

  Kuvvetle Basınç Arasındaki Farklar Nelerdir


   Kaldırma kuvvetinin formülünü yazma

  Hedef 2:Aynı sıvıya bırakılan farklı cisimlere uygulanılan kaldırma kuvvetinin farklı olduğunu
  Kestirebilme(Kavrama)
  Davranış 2:
   Farklı cisimlere aynı sıvının uyguladığı kaldırma kuvvetinin farklı olduğunun nedenini açıklama*
   Farklı cisimlerin sıvıya batan hacimlerinin farklı olduğunu kavrama
   Aynı cismin farklı sıvılarda batan hacimlerinin farklı olduğunu izah etme
  Hedef 3:Cisimlerin yüzme koşullarını deneyle gösterebilme(Uygulama)
  Davranış 3:
   Sıvı içine bırakılan cisme etkiyen kuvvetleri çizerek gösterme
   Yoğunluğu sıvıdan küçük cisimlerin sıvıda yüzdüğünü deneyle ispat etme
   Sıvı içinde asılı kalan cismin yoğunluğunun sıvının yoğunluğuna eşit olduğunu kanıtlama
   Sıvıda batan cismin

   

 2. bu soruyu bilemeyecek ne var
   

 3. bencede:po_O
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 3 Aralık 2015

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kuvvet İle Basınç Forum Tarih
Kuvvet ile ilgili Galilo'nun görüşleri kısaca Eğitim Bilgileri 2 Ekim 2016
Galileo Kuvvet Hakkındaki Görüşleri Nelerdir Kısaca Düşünürler-Filozoflar 24 Ocak 2014
Net Kuvvet Nedir Bileşke Kuvvet Nedir Eğitim Bilgileri 16 Ocak 2014
Sürtünme Kuvvetinin Olumlu Yönleri Etkileri Kısaca Eğitim Bilgileri 10 Ocak 2014
Yer Çekimi Kuvveti Nedir ve Etkilerine Günlük Yaşamdan Örnekler Nelerdir Konu Dışı Başlıklar 8 Aralık 2013

Bu Sayfayı Paylaş