Kutlu Doğum Haftası

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kutlu Doğum Haftası

20 Nisan 571 tarihine tekabül eden Rebiu'l-evvel ayının 12'sinde bir Pazartesi gecesi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) dünyayı şereflendirmişlerdir.

Peygamber Efendimiz (sav) Allah (c.c.)'ın "... ancak o Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzab Suresi 40) ayetiyle bildirdiği gibi insanlar için son peygamber olarak gönderilen Allah (c.c.)'ın en son hak kitabını vahyettiği güzel ahlakı takvası Allah (c.c.)'a olan yakınlığı ile insanlara örnek kıldığı Allah (c.c.)'ın dostu Rabbimiz'in Katında üstünlüğü olan müminlerin de dostu en yakını ve velisidir.

Müslümanlar olarak bizler Kuran'a tam tabi olmakla ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetine uymakla onun gösterdiği çabanın bir benzeri ile Nur Suresi 55. ayetin gereği olarak Kuran ahlakını tüm dünyaya yaymaya çalışmakla ahlakça ve tavırca gücümüz yettiğince Peygamber Efendimiz (sav)'e benzemeye çalışmakla yükümlüyüz:

"Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıktır." (Nur Suresi 55)


Peygamberimiz (sav)'in doğum yıldönümünü anmak; O'nun el******** yüksek ahlakını anmak ve sünnetine uyma kararlılığımızı tazelemektir. Allah (c.c.)'ın "Ve şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin." (Kalem Suresi 4) ayetiyle övdüğü Resulullah (sav)'ın üstün ahlakıyla ahlaklanmaya çalışmaktır.

Bu vesile ile Kutlu Doğum Haftası'nın aziz milletimize ve bütün Müslüman kardeşlerimize mübarek olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
 

Üst