Kurtuluş savaşında çıkarılan kanunlar

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 21 Aralık 2010 tarihinde açılan konu

 1. Kurtuluş savaşında çıkarılan kanunlar konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Kurtuluş savaşında çıkarılan kanunlar

  Lütfen bulun bunu yukarda yazıyor
   

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  [SIZE=+0][FONT=Garamond, Times, Serif]Kurtuluş Savaşı öncesi ve savaş sırasında, Meclisin ve Ordunun işini kolaylaştırmak amacıyla Meclisten bazı kanunlar geçirilmiştir. Bu bölümde bu kanunları incelemeye çalışacağız, bu kanunların en önemlileri:[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Başkomutanlık Kanunu[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]İstiklal Madalyası Kanunu[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Tekâlif-i Milliye Kanunları[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Teşkilat-ı Esasiye Kanunu[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Ankara’nın Başkent oluşu[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]1. Başkomutanlık Kanunu[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Meclisteki hava hala yumuşamamıştı. Mustafa Kemal çekilişin bir strateji olduğunu, bu sebeple düşmanın yıpranacağını ve Türk Ordusu'nun zaman kazanacağını açıklamasına rağmen 4 Ağustos'ta Meclis'te sert eleştiriler yine sürdü. Bir milletvekili, Mustafa Kemal'in ordunun başına geçmesini istedi. İlk kez lehte ve aleyhte olanlar Mustafa Kemal'in ordunun başına geçmesi konusunda birleşiyorlardı. Fakat ayrı düşünce ve hesaplarla Mustafa Kemal'e karşı olanlar, ordunun bozulduğunu, bu durumu Mustafa Kemal'in düzeltemeyeceğini ve bu sayede O'nu tasfiye edebileceklerini düşünüyorlardı. Enver Paşa'yı getirip Mustafa Kemal'in yerine geçirmek için çalışanlar bu fırsattan özellikle yararlanmak istiyorlardı. Meclis içindeki ve Trabzon'daki İttihatçılar bu iş için uzun zamandır çalışıyorlardı. Meclis'in çoğunluğu yani Mustafa Kemal yanlısı olanlar, Yunan Ordusu'nu ancak Mustafa Kemal'in durdurabileceğine inanıyor ve Başkomutan olmasını istiyorlardı. Fakat Başkomutan olmasını sakıncalı görenler de vardı. Bunlar başarısızlık halinde Mustafa Kemal'in sorumlu tutulacağından endişe ediyorlardı. Meclis'in çoğunluğunun gösterdiği yakınlığa teşekkür eden Mustafa Kemal başkanlığa bir önerge verdi.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na;[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Meclis sayın üyelerinin genel olarak beliren istek ve dilekleri üzerine Başkomutanlığı kabul ediyorum. Bu görevi, kendi üzerime almaktan doğacak yararların çarçabuk elde edilebilmesi ordunun maddi ve manevi gücünün en kısa zamanda arttırılıp pekiştirilmesi ve yönetimin bir kat daha sağlamlaştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sahip olduğu yetkilerini fiilen kullanmak koşuluyla üzerime alıyorum. Yaşadığım sürece ulusal egemenliğin en gerçek bir hadimi olduğumu, ulusa bir kez daha göstermek için, bu yetkinin üç ay gibi kısa bir süre ile sınırlandırılmasını dilerim.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]4 Ağustos 1921[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Mustafa Kemal[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Mustafa Kemal’in Meclis yetkilerini isteyerek (yasama, yürütme, yargı) başkomutan olmayı kabul edeceğini bildirmesi üzerine karşıtlar hemen harekete geçtiler. Başkomutanlığın Meclisi'nin özüne ait olduğunu, bu sebeple Başkomutan Vekili denmesini istediler. Ayrıca Meclis'in yetkilerinin bir kişi tarafından kullanılmasının söz konusu olmayacağını ileri sürdüler. Fakat Mustafa Kemal’in direnmesi üzerine Meclis, 5 Ağustos 1921 tarihinde Meclis'in sahip olduğu yetkileri şahsında toplamak ve Meclis adına yürütmek üzere Mustafa Kemal Paşa'ya üç ay süreyle Başkomutanlık yetkisini veren kanunu kabul etti. İstiklal Mahkemeleri de doğrudan Mustafa Kemal Paşa'ya bağlandılar. Yeni mahkeme kurma yetkisi artık Başkomutan'a aitti.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]2. İstiklal Madalyası Kanunu:[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden bazılarına ve savaş sırasında yararlılık gösterenlere istiklal madalyası verilmesi düşünüldü. Bu konuyla ilgili 66 sayılı kanun 29 Kasım 1920 günü Meclis'te kabul edilip, 4 Nisan 1921 günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ön yüzünde, üstte Ankara şehrinin, ortada Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının resmi bulunan madalyanın arkasında zafer ve barışa işaret eden güneş ışınları görülmektedir. Meclis'in sağında 23 Nisan solunda ise 1336 (1920) yazılıdır. Meclis'in altında bulunan dünya haritası bilgiyi, orak ve tırpanlar tarıma önem verileceğini, iki taraftaki meşaleler de barışı anlatır. En altta kağnısıyla birlikte bir köylü kadını görülmektedir. Madalyanın öteki yüzünde ay yıldızla çevrilmiş olarak Misak-ı Milli sınırlarını gösteren Türkiye Haritası vardır. Bu harita üzerindeki tek yıldız Ankara şehrini işaret etmekte, yıldızdan çıkan ışınlardan birisi Kars'a kadar uzanmaktadır. En altta madalyanın yapılış yılı olan 1 Teşrinisani 1338 (1 Kasım 1922) tarihi bulunmaktadır. Çapı 35x55 mm ağırlığı 15.55 gr olan madalya pirinçten yapılmıştır.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Milletvekillerine verilen madalyanın şeridi yeşil, cephede bulunanların kırmızı, cephe gerisinde çalışanların da beyazdır. [/FONT][FONT=Garamond, Times, Serif]Cephede görev almış milletvekillerinin madalya şeritleri yarı kırmızı, yarı yeşil renklidir. Sağ göğüs üzerinde taşınır. Medeni haklarını kaybedenlerle cinayet suçundan hükümlü olanlar İstiklal Madalyası'nı taşıma hakkını kullanamazlar.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]30 Ocak 1929 gün ve 3579 sayılı kanun gereğince; İstiklal Savaşı'nda (15 Mayıs 1919'dan, 9 Eylül 1922'ye kadar) Milli Ordu’da görev alan alay sancaklarına da birer İstiklal Madalyası verilmiştir.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]İlk Defa İstiklal Madalyası Alanlar[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Devre üyelerinden bazılarına İstiklal Madalyası verilmesi için Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından yazılan tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 21 Kasım 1923 Çarşamba günü 65. toplantısında görüşülmüş ve yapılan oylama sonucunda Mustafa Kemal ve 23 arkadaşına İstiklal Madalyası verilmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Buna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Devre üyelerinden olup Batı Cephesi'nin Kuzey Grubu'nda yararlık gösteren asker milletvekilleriyle, sivil şahıslara 66 sayılı yasanın ikinci ve beşinci maddelerine dayanılarak İstiklal Madalyası verilmiştir.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Bu durumda madalya verilen kişiler şunlardır.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]1. Gazi Mustafa Kemal Paşa(Ankara) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]2. Fevzi Paşa (Çakmak) (Kozan) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]3. İsmet Paşa (İnönü) (Edirne) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]4. Ali Paşa Fuat (Cebesoy) (Ankara) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]5. Kâzım Paşa (Karabekir) (Karesi) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]6. Refet Paşa (Bele) (İzmir) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]7. Fahrettin Paşa (Altay) (Mersin) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]8. Ali Bey (Çetinkaya) (Karahisarı Sahip) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]9. Avni Bey ( Zaimler) (Saruhan) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]10. Hüsrev (Gerede) Bey (Trabzon) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]11. Cavit Bey (Erdel) (Kars) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]12. Cafer Tayyar Eğilmez Paşa (Edirne) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]13. Hacı Şükrü Bey (Aydınlı) (Diyarbakır) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]14. Esat Efendi (İleri) (Aydın) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]15. Memduh Necdet Bey (Erbek) (Karahisarı Şarkı) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]16. Ömer Lütfi Bey (Ergeşo) (Karahisarı Sahib) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]17. Selahattin Bey (Köseoğlu) (Mersin) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]18. Celal Bayar (Saruhan) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]19. Mustafa Necati Bey (Saruhan) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]20. Reşat Bey (Kayalı) (Saruhan) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]21. Mehmet Vehbi Bey (Bolak) (Karesi) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]22. Osmanzade Hamdi Bey (Aksoy) (Ertuğrul) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]23. Hüseyin Bey (Gökçelik) (Elazığ) [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]24. Rıza Bey (Kotan) (Muş)[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Tekâlif-i Milliye Kanunları[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Tekâlif-i Milliye Emirleri" 7 ve 8 Ağustos 1921 günleri yayımlanmıştır ve on emirden oluşmaktadır. "Tekâlif-i Milliye Emirleri" çok kapsamlı olup bir taraftan aynı vergi mahiyetindeki uygulamayı içermekte, diğer taraftan da hizmet vergisi mahiyetindeki uygulamayı öngörmektedir.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]1. Her ilçede kaymakamın başkanlığında malmüdürü ve ilçenin en büyük askeri amiri ile idare meclisi, belediye ve ticaret odalarının seçtikleri üyelerden oluşan Tekâlif-i Milliye Komisyonları (Milli Yükümlülükler Komisyonları) kurulacaktır. Bu komisyonlara o yörenin Müdafaa-i Hukuk Dernekleri merkez kurulundan iki üye ile köylerde imamlar ve muhtarlar tabii üye olarak katılacaklardır.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Tekâlif-i Milliye Komisyonları derhal toplantılara başlayacak ve hiçbir komisyon üyesine hizmetleri karşılığı ücret ödenmeyecektir. Ayrıca her komisyon iki ay süre ile askeri hizmetleri ertelenmek üzere altı memur çalıştıracaktır.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Tekâlif-i Milliye Komisyonları, savaş ekonomisine giren ve Tekâlif-i Milliye emirlerinde belirtilen malları toplayarak kendisine bildirilen cepheye gönderecek, ayrıca bu emirlerin hizmet yükümlülüğüne ilişkin hükümlerini uygulayacaktır. Komisyon üyelerinden görevinde ihmal gösterenler, vatana ihanet suçu işlemiş sayılacak ve ona göre cezalandırılacaktır. [/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]2. Kentler, kasabalar ve köylerdeki her ev birer kat çamaşır (kilot, fanila veya benzeri iç giyim), birer çorap, birer çift çarık hazırlayacak, belirli süre içinde komisyona teslim edecektir. Ordu ihtiyaçlarında kullanılacak bu giyeceklerin, yöresel özellikler göz önünde tutularak hazırlanmasına dikkat edilecektir.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]3. Tüccar ve halk elinde bulunan çamaşırlık bez, Amerikan patiska, yıkanmış veya yıkanmamış yün ve tiftikle, erkek elbisesi yapımına yarayan her türlü yazlık ve kışlık kumaş, kösele, taban astarlığı, sarı ve siyah meşin sahtiyan mamul veya yarı mamul çarık, fotin, demir kundura çivisi, kundura ve saraç ipliği, nal, nal yapımında kullanılan demir, yem torbası mıh, yular, belleme, kolan, kaşağı, gebre, semer ve urganların yüzde kırkı Tekalif-i Milliye Komisyonlarına teslim edilecektir. [/FONT][FONT=Garamond, Times, Serif]Teslim edilen malların bedelleri daha sonra devlet tarafından ödenecektir.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]4. Tüccar ve halkın elinde bulunan mevcut buğday, un, saman, arpa, kuru fasulye, bulgur, nohut, mercimek, koyun, keçi, kasaplık sığır, şeker, gazyağı, pirinç, sabun tereyağı, zeytinyağı, tuz, çay ve mum stoklarının yüzde kırkına ordu adına el konulacaktır. [/FONT][FONT=Garamond, Times, Serif]El konulan malların bedelleri daha sonra devlet tarafından ödenecektir.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]5. Ordu içinde alınan taşıt araçlarının dışında halkın elinde kalan her türlü taşıt aracıyla (at arabası, yaylı, öküz arabası, kağnı, at, eşek, katır, deve, kamyon, kamyonet, motorlu tekne, taka) halk ayda bir kez olmak ve yüz kilometreyi aşmamak şartıyla orduya ait malları istenen yere kadar taşıyacaktır. Taşıma hizmetleri parasız yürütülecek, kimseye ücret ödenmeyecektir.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]6. Ülkeyi terk etmiş olanların hazineye geçmiş olan mallarından ordu ihtiyacını karşılamaya yarayacak olanlara el konulacaktır.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]7. Halkın elinde bulunan savaşta yararlanılabilecek her türlü silah ve cephane, en çok üç gün içinde Tekâlif-i Milliye Komisyonlarına teslim edilecektir. El konulan silah ve cephane için ücret ödenmeyecektir.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]8. Halkın, tüccarın ve nakliyecilerin elinde bulunan benzin, vakum, gres yağı, makine yağı, don yağı, saatçi ve taban yağları, vazelin, otomobil lastiği, kamyon lastiği, lastik yapıştırıcısı, solüsyon, buji, soğuk tutkal, Fransız tutkalı, telefon makinesi, kablo, çıplak tel, pil tecrit edici madde ve bunlara benzer malzeme ile sülfürik asit stoklarının yüzde kırkına ordu adına el konulacaktır. Alınan mal ve malzemenin bedelleri daha sonra devlet tarafından ödenecektir.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]9. Demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç ve araba yapan esnaf ile imalathaneler tespit edilecek, bunların üretim, onarım ve yapım kapasiteleri hesaplanacaktır. Ayrıca süngü, kılıç, mızrak ve eğer yapabilecek zanaatkârlar da aranıp belirlenecektir. Söz konusu edilen esnaf, imalathane ve zanaatkârlar savaş araç ve gereçleri üretimi, onarım ve yapımı ile görevlendirilecektir. Sürekli görevlendirileceklere geçimlerine yetecek ücret ödenecektir.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]10. Daha önce halka bırakılmış olan dört tekerlekli yaylı araba, dört tekerlekli at ve öküz arabalarının bütün donatımları ve hayvanları dâhil olmak üzere yüzde yirmisi, binek atı, top çekebilecek hayvanlar, yük taşıma atı, katır, eşek ve develerin yüzde yirmisi ordu adına alınacaktır. Bütün bu alınanların bedeli daha sonraları devlet eliyle ödenecektir.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]4.Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Cephelerde savaşlar sürerken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni bir anayasa hazırlanmaktaydı. 23 Nisan 1920'de ulus egemenliğine dayanan yeni bir devletin temelleri atılmıştı. Fakat bu yeni devletin bir anayasası henüz yoktu. 18 Eylül 1920'de Meclis'e yeni Anayasa tasarısı ve bunun gerekçesi olmak üzere bir halkçılık programı sunuldu. Yeni Türk Devleti düşüncesi artık açıkça ortaya konuyordu. Türk Ulusu'nu emperyalizm ve kapitalizmin boyunduruğundan kurtarmak için yapılan İstiklal Savaşı'nın yeni anayasası Kanun-u Esasi adını almıyor, "Teşkilat-ı Esasiye" başlığını taşıyordu. 18 Kasım'da tasarı üzerinde görüşmeler başladı. Mecliste iki akım doğdu. Tutucu hocaların da dâhil bulunduğu kanat Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin "Geçici Bir Hükümet" olmasını ve "Amacın elde edilişine kadar" yani "Hilafet ve Saltanat'ın ve vatanın istiklali ve ulusun kurtuluşuna kadar." çalışması hükmünün konmasını istiyorlardı. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız ulusa geçmesini ve ulusun emellerine ve iradesine göre fiilen kurulmuş bulunan yeni devletin, hukuki esaslarının da bu gerçek durumda saptanmasını savunan Mustafa Kemal'in radikal, devrimci kanadı ise, bu düşüncelerini uygulamaya çalışmanın parçalanma ve iç çatışmalara yol açacağını düşünerek görüşlerini açıkça belirtmediler. Meclis içindeki Hilafetçi ve Saltanatçılar, tasarıya bu düşüncelerini yerleştirmek isteyince Mustafa Kemal Paşa, "Türk Ulusu'nun ve onun tek temsilcisi bulunan Büyük Meclisi'nin, vatan ve ulusun bağımsızlığını, hayatının temini için çalışırken, Hilafet ve Saltanatla, Halife ve Sultanla bu kadar çok meşgul olması sakıncalıdır. Şimdilik bunlardan bahsetmemek büyük çıkarlar gereğidir. Eğer amaç bugünkü Halife ve Padişah'a olan bağlılığı bir daha söyleyip belirtmekse bu kişi haindir. Düşmanların, yurt ve ulusa kötülük yapmakta kullandıkları maşadır..." sözleriyle, tutucu kanadın isteklerine karşı çıkıp, amacını "Bugün koyacağımız yasa ve ilkeleri varlığımızı ve bağımsızlığımızı kurtaracak olan Millet Meclisi'ni ve Ulusal Hükümet'i güçlendirecek anlam ve yetkiyi kapsamalı ve dile getirmelidir." sözleriyle belirtti.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Tartışmalar 20 Ocak 1921'e kadar sürdü ve aynı gün "Teşkilat-ı Esasiye Kanunu" kabul edildi. "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulusundur.", ilkesine dayanan bu anayasa, yeni devletin egemenlik kaynağını da ortaya koydu. "Yürütme gücü ve yasama yetkisi ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde belirir ve toplanır." hükmü ile egemenliğin kaynağının ulus olduğu da kesinlikle belirtildi. Bu anayasa savaş ortamının olağanüstü tehlikeleri içinde kabul edilmiş olduğu için, yasama, yürütme, yetkilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde toplanması ölüm-kalım Savaşının başarıya ulaşmasında çok yararlı oldu. Hatta olağanüstü yetkilere sahip İstiklal Mahkemeleri'ni Meclis içinden kurarken, "Ulusal egemenliğin tekliği" ilkesine dayanmış, yargı yetkisinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğu benimsenmişti.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun Temel Maddeleri[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]1.Egemenlik kayıtsız ve şartsız ulusundur. Yönetim usulü halkın kendi geleceğini kendisinin belirlemesi esasına dayanır.[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]2. Yürütme gücü ve yasama yetkisi, ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır.[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]3.Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir ve Hükümet'i "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti" adını alır. [/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]4. Büyük Millet Meclisi, iller halkınca seçilen, üyelerden kurulur.[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]5. Büyük Millet Meclisi'nin seçimi iki yılda bir yapılır. Seçilen üyelerin üyelik süresi iki yıldır, bunlar yeniden seçilebilirler. Eski meclisin görevi yeni meclis toplanıncaya kadar sürer. Yeni bir seçim yapılmayacağı anlaşılırsa, toplantı dönemi yalnız bir yıl uzatılabilir. Büyük Millet Meclisi üyelerinin her biri, kendini seçen ilin ayrıca vekili olmayıp bütün ulusun vekilidir.[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]6. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Kasım başında, çağrısız toplanır.[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]7. Din buyruklarının (Ahkam-ı Şer'iyenin) yerine getirilmesi, bütün yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, antlaşma ve barış yapılması ve savaş kararı verilmesi gibi temel haklar Büyük Millet Meclisi'nindir. Yasalar ve tüzükler düzenlenirken, halkın işine en uygun ve zamanın gereklerine en elverişli din ve hukuk hükümleriyle töreler ve önceki işlemler temel olarak alınır. Bakanlar Kurulu'nun görev ve sorumluluğu özel yasayla belirtilir.[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]8. Büyük Millet Meclisi, çeşitli Bakanlıkları özel yasasına göre seçtiği Bakanlar aracılığıyla yönetir. Meclis yürütme işleri için Bakanlara yönerge verir ve gerektiğinde bunları değiştirir.[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]9.Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca seçilen Başkan bir seçim dönemi süresince Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Bu kimlikle Meclis adına imza atmaya ve Bakanlar Kurulu Kararları'nı onaylamaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu Üyeleri, içlerinden birini kendilerine başkan seçerler. Ancak Büyük Millet Meclisi Başkanı Bakanlar Kurulu'nun da doğal başkanıdır.[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]10.Kanun-u Esasi'nin, iş bu maddelerle çelişmeyen hükümleri eskiden olduğu gibi yürürlüktedir.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]5. Ankara’nın Başkent Oluşu Kanunu[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmasından sonra, İstanbul 23 Eylül 1923'ten itibaren tahliye edilmeye başlandı. 6 Ekim 1923'te İstanbul'un yabancı işgal kuvvetleri tarafından boşaltılması tamamlandı. Yabancı işgal kuvvetlerinin İstanbul'dan ayrılması, gündeme hükümet merkezi sorununu getirdi. İsmet Paşa (İnönü) hükümet üyesi olmakla beraber, Ankara'nın başkent oluşunu öngören önergeyi 9 Ekim 1923'te on dört arkadaşı ile birlikte, Malatya Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verdi. İsmet Paşa, Ankara'nın hükümet merkezi olması konusunu acil bir sorun olarak görmekte ve Lozan'dan itibaren zihnine yerleşmiş bulunduğunu ifade etmektedir. İsmet Paşa'ya göre, Ankara'nın başkent olması iç ve dış çeşitli sebeplere dayanmaktadır: [/FONT][FONT=Garamond, Times, Serif]"Lozan'da Batı dünyasının murahhasları, mütehassısları, diplomatları ile görüşüyorum. Bunlar İstanbul Hükümeti'ni İstanbul muhitini tanıyan insanlar ve yeni devletin o muhitin insanlarına göre kurulmasını arzu ediyorlar. Bunu her hallerinden anlıyorum. Bizim bakımımızdan meselenin daha ehemmiyetli ve değişik cepheleri var. Bir defa Boğazlar askeri bakımdan tamamıyla açık, tamamıyla emniyetsiz. Bu vaziyetteyiz. Lozan Antlaşması'yla elde edebildiğimiz neticeler ve tarihi şartlar bizi endişeye sevk ediyor. Ayrıca Anadolu'nun ortasında bulunarak ve bir Anadolu hükümeti olarak yeni devleti çalıştırmak istiyoruz".[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]İsmet Paşa'ya göre; Ankara'nın hükümet merkezi olması meselesinin, hilafetle bir ilgisi yoktur. Fakat Ankara hükümet merkezi olunca, hilafet bir bakıma devletimizin dışına atılmış oluyor: [/FONT][FONT=Garamond, Times, Serif]"Gerçi biz hilafeti devamlı bir müessese olarak düşünmüyoruz, Fakat Ankara'nın hükümet merkezi olması ve hilafet merkezinin İstanbul'da bulunması, ondan kurtulmak için ayrıca bir temel vasıta olacaktır."[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Teklif edilen Anayasa maddesi gayet kısadır: “Türkiye Devletinin makarrı idaresi Ankara şehridir." Ancak teklif edilen kanun maddesinin gerekçesi, Ankara'nın yeni Türkiye'nin merkezi olması gereğini açıklamaktadır. Gerekçe özetle, yeni Türkiye'nin varlığının, ülkenin kuvvet kaynaklarının gelişmesinin sağlanması, Anadolu'nun merkezinde başkent tesis etmek lüzumunu açıklıyor ve coğrafi ve stratejik durum, iç ve dış güvenlik de bunu gerekli görüyordu.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen tek maddelik bir yasa ile Ankara, yeni devletin başkenti olmuş ve böylece devlet merkezinin İstanbul olacağı yolundaki çekişmelere son verildiği gibi, Cumhuriyetin ilanı için de bir adım atılmıştır. Bu, aynı zamanda Milli Mücadele'nin başından beri uygulanan Ankara'nın İstanbul'a hâkim olacağı esasının bir sonucu idi.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Ankara'nın Başkent Olması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Verilen Anayasa Değişikliği Teklifi[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Yüksek Başkanlığa,[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Lozan Antlaşması'nın tamamlayıcılarından tahliye protokolünün uygulanması son bulmuş ve baştan başa yabancı işgalinden kurtulan Türkiye'nin fiilen kuruluşu tahakkuk eylemiştir. Milletimizin en değerli beldelerinden İstanbul'umuz, İslamiyet'in hilafet merkezi olma durumunu, İslam âlemi içinde tahsisen ve hasren Türk milletinin savunma vasıtalarına emanet edilmiş olarak sonsuza kadar sürdürecektir. Diğer taraftan Türkiye Devleti'nin idare merkezi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karar vermek zamanı gelmiştir.[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Bir devletin merkezini tayin için esas olacak düşünce, yeni Türkiye'nin idare merkezinin Anadolu'da ve Ankara şehrinin seçilmesini gerekli kılmaktadır. Söz konusu düşünce; Antlaşma ile Boğazlar için kabul edilen hükümler, yeni Türkiye'nin varlığının esası, memleketin kuvvet kaynakları ve gelişmesini Anadolu'nun merkezinde tesis etmek gereği, coğrafi ve stratejik durumunun müsaadesi çerçevesinde iç ve dış güvenliğin sağlanması hususunda geçmişte edinilmiş tecrübelerle özetlenebilir. Bu düşüncelerin her biri, başlı başına bir önemli gerekçe sayılacak durumdadır.[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Devletin idare merkezinin yeni bir şekilde tesis ve gelişmesine bir an önce başlamak iç ve dış tereddütlere son vermek için alttaki kanun maddesinin kabulünü arz ve teklif ederiz.[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Kanun maddesi: Türkiye Devleti'nin idare merkezi Ankara şehridir. 9 Ekim 1923[/FONT]

  [FONT=Garamond, Times, Serif]Malatya : İsmet İnönü[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Çorum : Ferit Törümküney[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Diyarbakır : Zülfü Tiğrel[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Ertuğrul (Bilecik) : Dr.Fikret Onuralp[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Kütahya : Seyfi Aydın[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Malatya : Hilmi Oytaç[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Kastamonu : M. Mahir[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Erzurum : Rüştü[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Erzincan : Sabit[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Sivas : Rahmi[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Bursa : Necati Kurtuluş[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Bursa : Refet (Canıtez)[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]Konya : Kazım Hüsnü Bey[/FONT]
  [FONT=Garamond, Times, Serif]İstanbul : Ali Rıza Bebe[/FONT]


  [/SIZE]toplumsalhaber.com
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş