Kuran müminler için şifadır‏ - Kur’an-ı kerimin her âyeti, her harfi şifadır.

'İman ve İslam Forumu' forumunda _Mr.PaNiK_ tarafından 12 Ocak 2009 tarihinde açılan konu

 1. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Kuran müminler için şifadır‏ - Kur’an-ı kerimin her âyeti, her harfi şifadır. konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Kuran müminler için şifadır‏ - Kur’an-ı kerimin her âyeti, her harfi şifadır.

  [​IMG]
  Neden bahsed erse bahset sin, Kur’an-ı kerimi n her âyeti, her harfi
  şifadır.
  Hadis-i şerifte, (İlaçların en iyisi Kur’an-ı kerimd ir) buyuru ldu.
  (İ.Mace)

  Peygam ber efendi miz üç türlü ilaç kullanırdı. Kur’an-ı kerim veya dua
  okurdu . Fen ile buluna n ilaçları kullanırdı. Her ikisin i karışık
  kullanırdı. Bir hadis-i şerifte buyuru luyor ki:
  (Kur’an-ı kerimd en şifa beklem eyen, şifaya kavuşamaz.) [Deylemi]

  Kur’an-ı kerim ve dua, şartlarına uygun okunur sa, elbett e şifa verir.
  Okuyanın ve hastanın buna inanma sı gereki r. Haram işleyenin ve itikadı
  düzgün olmaya nın okuması fayda vermez . Kur’an-ı kerimi ücretle okumak
  haramdır. (Tefsir-i Mazhar i)

  Hadis-i şeriflerde buyuru ldu ki:
  (Fatiha her derde devâdır.) [Beyheki]
  (Fatiha suresi ALLAHü teâlânın gadabını önler.) [Şir’a]
  (Ölülerinize Yasin okuyun!) [İ.Ahmed]

  (Kabris tana giren kimse, Yasin suresi ni okusa, o gün ölülerin azapla rı
  hafifl er. Ölülerin sayısı kadar o kimsey e sevap verili r.) [Etfâl-ül
  müslimin]

  (Yasin okuyanın sıkıntısı gider.) [Deylemi]
  (Cuma gecesi Yasin suresi ni okuyanın günahları affedi lir.) [İsfehani]
  (Gecele yin Yasin okuyan kimse, affedi lmiş olarak sabaha çıkar.) [Buhari]

  (ALLAH rızası için Yasin okuyanın günahları affolu r.) [İbni Sünni]
  (Her gece, Yasin okumay a devam eden kimse, şehid olarak ölür.) [Taberani]

  (Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’anın kalbi de Yasind ir.) [Tirmizi]
  (Bir defa Yasin okuyan, on defa Kur’an-ı kerimi okumuş sevabına kavuşur.)
  [Tirmizi]

  Yasin suresi nde, kıyamette olan şeyler, dünyanın geçici olduğu, Cennet
  nimetl eri ve Cehenn em azapla rı da bildir ilmekt edir. Anlaya n hasta,
  yanında okunun ca, iman ile gitmey e sebep olan şeyleri işitmiş olur. İmam-ı
  Gazali hazret leri buyuru yor ki:
  (İmam-ı Ahmed bin Hanbel hazret leri, Cenab-ı Hakkın, (Anlaya rak da anlama
  ***** da Kur’an-ı kerim okuyan, benim rızama kavuşur) buyurd uğunu bildir
  mekted ir.) [İhya]

  Ölüler için de Yasin-i şerif okunma sı emredi lmiştir. Hadis-i şeriflerde
  buyuru ldu ki:
  (Yanında Yasin-i şerif okunan hasta, suya doymuş olarak vefât eder, doymuş
  olarak kabre girer) (Müslüman bir hasta yanında Yasin okunur sa, Rıdvân
  ismind eki melek Cennet şerbeti getiri r. O kimse, suya doymuş olarak ruhunu
  teslim eder. Doymuş olarak da kabre girer, suya ihtiya cı olmaz.)
  [S.Ebediyye]

  Dualar ve şifalar
  Hastalığın durumu na göre tedavi, ilaç ile, sadaka vermek le ve dua ile
  yapılır. Şifayı veren yalnız ALLAHü teâlâdır. Kur'an-ı kerimd e mealen
  buyuru ldu ki:
  (İbrahim,"hastalığıma ancak O şifa verir" dedi.) [Şuara 80]
  (Kur'an-ı kerim, müminler için şifa ve rahmet tir.) [İsra 82]

  Hadis-i şeriflerde de buyuru ldu ki:
  (Asıl deva Kur'andır.) [İbni Nasr]
  (Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyan a, o gün nazar değmez.) [Deylemi]

  (La ilahe illa ente sübhaneke, inni küntü minez-zalimin’i okuyan, dert ve
  belada n kurtul ur.) [Hakim] (40 defa okuma iyi olur)

  (Sabah-akşam İhlas ve Muavvi zeteyn i [iki kuleuzüyü] üçer defa oku! Bunlar,
  bütün belala rı, afetle ri, sıkıntıları ve isteme diğin şeyleri gideri r.)
  [Tirmizi]

  [​IMG]
   

 2. avatar

  avatar Üye

  Eline sağlık paylaşım için teşekkürler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kuran müminler için Forum Tarih
Kuranı Kerimde Müminlerin Özellikleri Nelerdir Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 18 Kasım 2011
Kuran-ı Kerimde Müminler Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 24 Şubat 2009
Kuranı Kerim'in akla verdiği önem nedir kısaca Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 18 Şubat 2017
Kuran'a göre bir insanı öldürmek neden bütün insanları öldürmekle eş değer kısaca Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 18 Şubat 2017
Kuranı Kerim hangi ayda indirildi? Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 6 Aralık 2016

Bu Sayfayı Paylaş