Kur'an-ı Kerim'de namazdan sonra zekâtın zikredilmesinin hikmeti nedir?

'Dini Sorular ve Cevaplar' forumunda Mavi_Sema tarafından 19 Eylül 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Kur'an-ı Kerim'de namazdan sonra zekâtın zikredilmesinin hikmeti nedir? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Namaz “imadü’d-din” yani dinin direği ve kıvamı olduğu gibi, zekât da İslâm’ın kantarası, yani köprüsüdür. Demek, birisi dini, diğeri asayişi muhafaza eden İlâhî iki esastırlar. Bunun için birbiriyle bağlanmışlardır.

  Bütün muavenet ve yardım nevilerini hâvi olan zekât hakkında, sahih olarak Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan “Ez zekatu kantaratü’l - İslam”“Zekât İslam’ın köprüsüdür” (el-Münzirî, et-Terğîb ve't-Terhîb, 1:517.) hadis-i şerifi mervidir. Yani, Müslümanların birbirine yardımları, ancak zekât köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası zekâttır. İnsanların heyet-i içtimaiyesinde intizam ve asayişi temin eden köprü, zekâttır. Âlem-i beşerde hayat-ı içtimaiyenin hayatı, muavenetten doğar. İnsanların terakkiyatına engel olan isyanlardan, ihtilâllerden, ihtilâflardan meydana gelen felâketlerin tiryakı, ilâcı, muavenettir.

  Evet, zekâtın vücubu ile ribanın hurmetinde büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat, geniş bir rahmet vardır.

  Evet, eğer tarihî bir nazarla sahife-i âleme bakacak olursan ve o sayfayı lekelendiren beşerin mesâvisine, hatâlarına dikkat edersen, heyet-i içtimaiyede görünen ihtilâller, fesatlar ve bütün ahlâk-ı rezilenin iki kelimeden doğduğunu görürsün.

  Birisi: "Ben tok olayım da, başkası açlığından ölürse ölsün, bana ne!"

  İkincisi: "Sen zahmetler içinde boğul ki, ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim."

  Âlem-i insaniyeti zelzelelere maruz bırakmakla yıkılmaya yaklaştıran birinci kelimeyi sildiren ancak zekâttır.

  Nev-i beşeri umumî felâketlere sürükleyen ve bolşevikliğe sevk edip terakkiyatı, asayişi mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan, hurmet-i ribadır.

  Arkadaş! Heyet-i içtimaiyenin hayatını koruyan intizamın en büyük şartı, insanların tabakaları arasında boşluk kalmamasıdır. Havas kısmı avamdan, zengin kısmı fukaradan hatt-ı muvasalayı kesecek derecede uzaklaşmamaları lâzımdır. Bu tabakalar arasında muvasalayı temin eden zekât ve muavenettir. Halbuki vücub-u zekât ile hurmet-i ribaya müraat etmediklerinden, tabakalar arası gittikçe gerginleşir, hatt-ı muvasala kesilir, sıla-i rahim kalmaz. Bu yüzdendir ki, aşağı tabakadan yukarı tabakaya ihtiram, itaat, muhabbet yerine ihtilâl sadâları, haset bağırtıları, kin ve nefret vâveylâları yükselir. Kezalik, yüksek tabakadan aşağı tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine zulüm ateşleri, tahakkümler, şimşek gibi tahkirler yağıyor.

  Maalesef, tabaka-i havastaki meziyetler, tevazu ve terahhuma sebep iken, tekebbür ve gurura bâis oluyor. Tabaka-i fukaradaki acz ve fakirlik, ihsan ve merhameti mucip iken, esaret ve sefaleti intaç ediyor. Eğer bu söylediklerime bir şahit istersen âlem-i medeniyete bak, istediğin kadar şahitler mevcuttur.

  Hülâsa, tabakalar arasında musalâhanın temini ve münasebetin tesisi, ancak ve ancak erkân-ı İslâmiyeden olan zekât ve zekâtın yavruları olan sadaka ve teberruatın heyet-i içtimaiyece yüksek bir düstur ittihaz edilmesiyle olur. (bk. Said Nursi, İşârâtü'l-İ'câz - Bakara Sûresi, 3. Âyetin tefsiri)


  Kaynak: Sorularla İslamiyet
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kur'an Kerim'de namazdan Forum Tarih
Kur'an-ı Kerim'de verilen temel bilgiler nelerdir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 6 Nisan 2015
Hz. Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'de adının geçtiği ayetler hangileridir? Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 22 Eylül 2011
Kur'an-ı Kerim'de Güzel Ahlak İle İlgili Ayetler, Kur'an-ı Kerim Ahlak Ayetleri Kuran'ı Kerim Türkçe Mealli 28 Ağustos 2011
Kur'an-i kerim'deki şifa ayetleri Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 22 Mayıs 2011
Kur'an-ı Kerim'de İsimleri Geçen Peygamberler Siyer - Peygamberlerimizin Hayatı 23 Mart 2011

Bu Sayfayı Paylaş