Kulun Namazda Aklına Gelenler

'Dinimizin Direği Namaz' forumunda Mavi_Sema tarafından 10 Mart 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Kulun Namazda Aklına Gelenler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Kulun Namazda Aklına Gelenler

  "Kulun namazda aklına bir hayır gelse, hemen onu yapmaya koşmalıdır Bu, Allah'a en sevimli olan şeylerdendir Çünkü O, bunu kendisi için en sevimli yerde/namazda kuluna hatırlatmıştır

  Namaz kılan kimse kötü ve gazaba vesile olan basit ve beğenilmeyen işleri hatırlamışsa ondan süratle sakınmalıdır Çünkü o, kulu Allah'ın yakınlığından uzaklaştıran bir şeydir Onu kula ibadet yerinde hatırlatması bir azarlama, yanlışlığını itiraf ettirme anlamı taşıdığı gibi ayıplama ve uyarı da olabilir Bunu terk etmek Allah'a yaklaştıran sebeplerdendir Bu kulun Yüce Rabbine güzel icabet ettiğini gösterir Bu kulun Allah'a ulaşmada takip edeceği bir yoludur

  Kulun aklına bir boş temenni, bir heva/kötü arzu gelir veya geçmiş veya gelecekle ilgili herhangi bir düşünce doğarsa bilmelidir ki, bu düşmanı olan şeytandan gelen bir vesvesedir Ona olan hasedinden dolayı kendisini böyle meşgul etmektedir Bu şekilde onun, namazın rükünlerine kalbi ile iştirak etmesini engellemek ve kalbinin Allah'a münacaatta bulunmasından meşgul etmek ister Şeytan bu yolla ona zarar veren şeylerle meşgul ederek, faydalı şeylerden perdelemek ister Bununla onu namazın zikirlerinin her birinde hatırlanması gereken tedebbür/okuduğunu anlamak, tazim, hamd, dua ve istiğfardan mahrum etmek ister

  Eğer aklına geçim işi, ne yapacağım endişesi ve duasında istediği şeyleri nasıl elde edeceği düşüncesi gelirse, bunun nefis tarafından olduğunu bilmelidir Bu tür şeyleri düşünmesi nefsinin kendisine dünya ile ilgili konularda verdiği vesveseden kaynaklanmaktadır

  Namaz kılanın aklına mahzurlu bir arzu veya isyan düşüncesi gelirse bu helak ve uzaklaşma sebebidir Bu tür düşünceler, insanı azdıran düşmanın/şeytanın onu çepeçevre sarması sonucu nefs-i emmarenin bir sıfatı olarak meydana gelir Bu durum ilahi huzurdan uzaklaşma ve perdelenme alametidir O aynı zamanda kulun gazaba uğramasının, Allah'ın hoşnutluğundan uzaklaştırılmasının ve kendisinden yüz çevrilmesinin bir delilidir

  Kul, namazda bu tür düşüncelerle yüzyüze gelince, hemen bunları zihninden yok etmeye, nefsin vesvese ve fısıltısını kesmeye çalışması gerekir Kul, bu tür düşüncelerin kalbinde ortaya çıkmasına imkan vermemelidir, yoksa onlar kendisine sahip ve hakim olur Aklı ile onlara kulak vermemesi gerekir, aksi durumda bu düşünceler onu iyice sarar Onlara kalbiyle katılmamalı, uzatmamalıdır; yoksa bu düşünceler onu zikir ve kalp uyanıklığından uzaklaştırıp cehalet ve gaflete götürür
  Namaz kılan kimsenin kalbine yapılması ertelenmiş herhangi bir hayır düşüncesi doğarsa, onu kesin olarak yapmaya niyet etmelidir Çünkü bu ona hatırlatılmış ve kendisinden yapılması istenilmiştir Sadece niyet edip namaza devam etmeli: "bu iş nasıl, ne zaman olacak, onu nasıl yapacağım?" gibi düşüncelerle meşgul olmamalıdır Böyle yaparsa, gelecekteki işleri tedbir etmekle meşgul olup o anda yönelmesi gereken asıl işini kaçırmış olur Bu da şeytanın onun namazından çalması ve kendisine tuzak kurmasıdır
  Bu konuda Hz Resûlullah'tan (sav) şu durumlar rivayet edilmiştir Resûlullah (sav) namazda iken üzerinde bulunan cübbesinin işlemeleri dikkatini çektiği için onu çıkarmış ve:

  "Bu beni namazda meşgul etti" buyurmuştur( Bkz: Buhari, Salat, 244; Müslim, Mesacid, 61; Ebu Davud, Salat, 168; Nesai, Salat, 187; İbnu Mace, Libas, 1)

  Yine Allah Resûlü (sav) bir gün namazda ayakkabısının bağına baktı; bağlar yeni idi, dikkatini çekti Efendimiz (sav) onun çıkarılmasını ve eski bağlarının getirilmesini emretti( İbnu Mubarek, K Zühd, No: 383)

  Yine Allah Resûlü (sav) bir defasında yeni bir ayakkabı giymişti, namazda ayakkabının güzelliği hoşuna gidince hemen secdeye kapandı ve namazdan sonra: "Gazabına uğramayayım diye Rabbime karşı tevazu gösterip secdeye kapandım" buyurdu Daha sonra o ayakkabısını çıkarttı ve karşılaştığı ilk dilenciye verdi Sonra Hz Ali'ye, kendisine bir çift tüysüz ve sade ayakkabı satın almasını emir buyurdu ve onları giydi( Zebidi, İthafu's-Sade, III, 204 (Buradaki kayda göre hadisi, Abdulah b Hufeyf, "Şerefu'l-Fukara" isimli eserinde, zayıf bir senetle Hz Âişe'den (ra) rivayet etmiştir)
  "Şeytan dedi ki: Onları mutlaka saptıracak ve boş kuruntulara aldatacağım"( Nisa 4/115)

  Diğer ayette bu manada şöyle buyrulmuştur:

  "Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt Süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ Mallarına ve evlatlarına ortak ol Kendilerine boş vaadlerde bulun Aslında şeytan, insanlara aldatmadan başka bir şey vaad etmez"( İsra 17/64)

  Sonra Yüce Allah, şeytanın bu hile ve aldatmasından bazı kullarını hariç tutmuştur Onlar, Yüce Allah'ın desteği ile şeytana karşı galip gelen, ilahi koruma içinde bulunduklarından ve Allah'ı kendilerine vekil edip O'na tevekkül ettiklerinden düşman/şeytan onlara ulaşıp da bir zarar veremez Bütün bunlar, şu ayetlerde ifade edilmektedir:

  "Şurası muhakkak ki, benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir tesirin ve ağırlığın olmayacaktır Onlara vekil olarak Rabbin yeter"( İsra 17/65)

  "Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz (mucizeler) sayesinde düşmanlar size erişemeyecektir Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz"( Kasas 28/35)

  "Gerçek şu ki, iman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın hiçbir hakimiyeti yoktur"( Nahl 16/99)
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kulun Namazda Aklına Forum Tarih
Atık piller ile ilgili evinizde okulunuzda ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz kısaca Sorular ve Cevaplar 4 Şubat 2017
Okulun amaçları maddeler halinde kısaca Eğitim Bilgileri 28 Ocak 2017
Çocuğun eğitiminde okulun önemi kısaca Okul Öncesi Eğitim 10 Mayıs 2014
Cumhuriyetin ilanından hemen sonra müzik öğretmeni yetiştirmek için okulun açılması Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 26 Şubat 2014
Evinizde ve okulunuzdaki aydınlatma araçları doğru biçimde kullanılıyor mu? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 17 Şubat 2014

Bu Sayfayı Paylaş