Kuşlar Neden V Şeklinde Uçarak Göç Eder

'Kuşlar' forumunda SeLeN tarafından 21 Aralık 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Kuşlar Neden V Şeklinde Uçarak Göç Eder konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  kuşlar neden V şeklinde uçarlar - grup halindeki kuşlar neden v şeklinde uçar - göcmen kuşlar - kuşlar neden yüksekten uçmayı tercih ederler  Göçmen kuşların birçoğunun seyahatleri sırasında sürüler oluşturmalarının birçok sebebi vardır. Sürü oluşturma, düşmanlara karşı bir caydırıcılık sağladığı gibi uçuş esnasında sürüye başka avantajlar da sağlar. Bu avantajlardan biri “V” şeklindeki uçuş tekniğinde gizlidir. Çünkü bu uçuş şekli ile öncelikle en öndeki kuş, bir arkadaki kuşa gelecek rüzgarı ve hava direncini engeller ve enerji tasarrufu sağlar. Kuşların bu uçuş tekniği bisiklet takım yarışlarında birbiri arkasına saklanarak giden ve sık sık en öndekini değiştiren yarışmacılarda görülür. Araba yarışlarında da arkadaki araba öndekine mümkün olduğunca yaklaşarak, onun kestiği rüzgar ve hava akımının avantajı ile daha az yakıt harcamayı amaçlar. Kuşlarda da kanatlar birbirine değmediği sürece bir kuşun hemen yanında pozisyon alarak uçmak oldukça avantajlıdır. Böylece kuş öndekinin ve yanındakinin koruyucu etkisinden maksimum düzeyde yararlanabilir.

  Kuşlar sürü halinde V şeklindeki uçuş ile hareket ederlerken, en öndeki kuşlar havanın kendilerine karşı oluşturduğu direnci arkadan gelen kuşlar için daha aza indirirler. Öndeki kuş kanadını çırptığında, kanadının ucunda bir hava boşluğu, yani bir girdap oluşur. Arkadaki kuş buraya yükselen havayı kanatlarının altında bularak ve daha az enerji sarf ederek yüksekliğini muhafaza eder. Bu kuşun hareketinden de bir arkadaki kuş faydalanır. Bu uçuş şeklinin daha ziyade büyük kuşlarda görülmesinin nedeni de bunların büyük kanatları ile oluşturdukları hava hareketinin büyüklüğü ve arkadaki kuşun işine yarayabilmesidir. Bu şekilde enerji tasarrufu sağlayan sürü halindeki kuşlar genellikle tek başına olan kuşlardan daha hızlı uçarlar. Kuşların göç ederken her bir kuşun yanındaki kuş ile aynı derecede hava sürtünmesine tabi tutulmasının avantajını pilotlar çok iyi bilirler. Bu uçuş şeklinin avantajı pilotların “kanat ucu girdabı” dedikleri durum ile aynıdır.

  Kanat Ucu Girdabı ile Kuşların V Şeklindeki Uçuşu Arasındaki Teknik Benzerlik:

  Bir uçakta kalkışın çoğunu kanat sağlar, ancak kanatlar aynı zamanda sürüklenmeye neden olur. Kanadın üzerinden akan hava, uçağın gövdesinden içeri doğru akmaya eğilimlidir. Bu arada kanatların altından akan hava dışarı doğru akmaya meyillidir. Bu iki hava akımı kanadın kuyruk kısmında karşılaşınca kanat uçlarından çıkan dönen bir hava akımı oluşturur. Buna “kanat ucu girdabı” adı verilir. Nemli, soğuk ya da sisli günlerde bu, kanat tarafında oturan yolcular tarafından görülebilir. Kanatların her iki tarafında da girdap vardır. Bu dönen hava akımı, kanadın altındaki yüksek basınç ve kanadın üstündeki alçak basınç nedeniyle oluşur. Normalde hava kanat ucunun etrafında yüksek basınçtan alçak basınca doğru akar ki bu yukarı doğru bir akım oluşturur; işte kuşlar tüm yolculuklarında bu akımı takip ederler. (Atmospheric Flight )

  Kuşların takip ettiği bu akım gibi doğanın her detayında muazzam bir akıl, plan ve yaratılış ortaya çıkmaktadır. Bu, Yüce Allah’ın tabiat üzerindeki mutlak egemenliğinin alametlerindendir:

  “Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın herşeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle herşeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.” (Talak Suresi, 12)

  “V” Şeklindeki Uçuş Tekniği Kuşlar Arasındaki Fedakarlığın da Bir Örneğidir

  Sürü halinde uçan kuşlar binlerce kilometrelik zorlu yolculuklarda diğerlerinin enerji tasarrufu yapmasına imkan tanırlar. Kuşkusuz söz konusu durum göç eden kuşların birbirleri için yaptıkları bir fedakarlığı da ortaya çıkarır. Her kuş sırayla en öne geçer. Çünkü tek hiza şeklinde ve daima önde bir lider ile uçulursa her kuş eşit derecede enerji tasarrufu sağlayamaz. Tek hizada uçan çok sayıda kuştan ortada olan kuşlar, uçlarda olan kuşlara göre iki kat daha avantajlıdırlar. Bunun sebebi ortada uçan kuşların her iki tarafta bulunan komşu kuşlar tarafından oluşturulan ve hava akımının etkisini azaltan bir alanda uçmalarıdır. Lider değiştirerek sürdürülen düzgün bir V şeklinde, her kuş aynı uçuş avantajını eşit miktarda kullanarak hemen hemen aynı miktarda enerji harcar. Eğer üyelerden biri V şeklinin önünde ilerliyorsa, o zaman uçuşu için daha fazla güce gereksinim duyduğunda sıranın arkasına geçer ve yerini arkasındakine bırakır. Tekrar en ön sıraya geri dönene kadar da hızı düştüğünden daha az enerji harcayarak güç toplar. Kuşların V şekli oluşturarak hiç itiraz etmeden, sürünün düzenini bozmadan, daima birbirlerini düşünerek hareket etmesi çok büyük bir mucizedir. Bu mucizevi duruma uçuşa yeni katılmış genç kuşlar bile hemen adapte olurlar.

  Göç eden kuşların uçuş esnasındaki bu fedarlıkları ve düzenlerini, yeryüzündeki canlı cansız her varlığı yaratan Yüce Allah var etmiştir. Bu durum Yüce Allah’ın kudretini, herşeye Kadir olduğunu ve benzersiz yaratan olduğunu kanıtlayan delillerdendir. Rabbimiz kuşların bu uçuş tekniğini onların tam ihtiyaçlarına yönelik olarak yaratmıştır. Bu gerçeğe bir ayette şöyle dikkat çekilir:

  “Yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır.” (Ena’m Suresi, 38)

  Sonuç: Evrimciler Canlılardaki Fedakarlığı Açıklayamıyor

  V şeklinde uçmak, göç eden kuşlar için büyük bir avantaj ve birbirlerine kolaylık sağlamaktadır. Enerji tasarrufu amacıyla yapılan bu teknik uçuş aynı zamanda canlılar arasındaki fedakarlığın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birini de sunmaktadır. Çünkü kuşlar V şeklinin tek avantajsız yeri olan ön kısmına sakat ya da güçsüz olan kuşları getirmemekte, bu şekilde onların güç kazanmasına yardımcı olmaktadırlar. Bir canlının diğerlerine kolaylık sağlayacak bir ortam oluşturmak için çalışması, evrimcilerin, canlıların bencil oldukları ve sadece kendi çıkarlarını düşündükleri iddiasına da açık bir cevap niteliğindedir. Evrimcilerin iddialarına göre olması beklenen her canlının sadece kendi çıkarlarını düşünerek hareket etmesidir. Ancak bu gerçekleşmez ve kuşlar birbirleriyle yardımlaşarak son derece zorlu yolculukları büyük bir rahatlık içinde gerçekleştirirler. Kuşkusuz bu durum Yüce Allah’ın her canlıya yapacağı işleri ilham etmesi ile mümkündür. Onlar da buna eksiksiz olarak itaat ederek herşeyin Rabbi, üstün güç sahibi olan Yüce Allah’a gönülden boyun eğmektedirler. Bu gerçeğe bir Kuran ayetinde şöyle dikkat çekilir:

  “Göklerde ve yerde olanların tümü Allah’ı tesbih eder. Mülk O’nundur, hamd (övgü) de O’nundur. O, herşeye güç yetirendir.” (Teğabün Suresi, 1)

  Kuşlar Neden Yüksekten Uçmayı Tercih Ederler?

  Göçmen kuşların bazıları imkansız gibi görünen yüksekliklerde uçarlar. Örneğin sırtı kırmızı kum çulluğunu ve diğer bazı küçük göçmen kuşları 7.000 m yükseklikte görmek mümkündür ki bu uçakların geçtiği şerittir. Bir kuğu türünün 8.200 m yükseklikte uçtuğu görülmüştür. Bazı kuşlar da stratosfere (atmosferin 8-40 km yükseklik arasındaki ince tabakası) ulaşırlar. (John Downer, Supernature, The Unseen Powers of Animals, s.121) Çubuk kafalı kazların (bar headed geese) stratosferin başladığı yere yakın olan 9.000 m yükseklikte Himalayaları geçtikleri belirlenmiştir.

  Kuşların neye göre uçuş yüksekliklerini belirledikleri tam olarak bilinmemektedir. Fakat yüksekten uçuş bu canlılara birçok yarar sağlar. Böylece hem tanıdık yer şekillerini daha iyi belirler, hem sis ve bulutların üzerinde uçarak görüş mesafelerini artırır, hem de fiziksel engellerin üstesinden gelirler. Örneğin bazı kuşlar su kaybını aza indirgemek için çok yükseklerde uçarlar. Çünkü hava yüksek seviyelerde daha serindir, bu ise kuşların daha az su kaybetmesi demektir. (Migration of Birds)

  Göçmen kuşlara bu kadar çok avantaj sağlayan yüksekten uçuşun, bazı zorlukları da beraberinde getireceği düşünülebilir. Örneğin bu yükseklikte oksijen konsantrasyonu deniz seviyesindekinin üçte birinden daha azdır. Ancak kuşlar hiçbir zorlukla karşılaşmazlar çünkü vücut sistemleri yüksek uçuşa uygun yaratılmıştır. Kazların ve diğer kuşların bu düşük oksijen seviyesi ile baş edebilmeleri için kanlarında bulunan oksijen taşıyabilen hemoglobin molekülü son derece verimli bir yapıya sahiptir. Ayrıca oksijenin uçuş kaslarına taşınabilmesi için vücutlarında yüksek yoğunlukta kılcal damarlar vardır. Kuşlara özgü olan “avien akciğer” yapısı ise, havanın akciğerlerde tek yönlü olarak sürekli hareket halinde olmasını, dolayısıyla kuşun her an temiz oksijenli hava solumasını sağlamakta, böylece havadaki oksijeni en verimli şekilde kullanmalarına imkan tanımaktadır.

  Göçmen kuşların soğuğa nasıl dayandıkları ise hala bir sırdır. Bu yükseklikte ısı -50°C’nin altına düşebilir ve göç eden kuşlar birkaç gün boyunca bu dondurucu koşullarda yaşamak zorunda kalabilirler. (John Downer, Supernature, The Unseen Powers Of Animals, s.122)

  Her canlı ömrü boyunca karşılaşabileceği zorluklara güç yetirebilecek şekilde yaratılmıştır. Kazların bu yükseklikte ve bu derece az oksijen bulunan ve kimi zaman dondurucu soğukların hüküm sürdüğü bir ortamda uçabilmeleri vücutlarındaki özel yapı sayesinde mümkündür. Bu yapı bilinçsiz doğa mekanizmalarıyla, rastlantılarla, kısacası “evrim”le ortaya çıkmamıştır. Onları bu eksiksiz özelliklerle yaratan göklerin ve yerin Hakimi olan Yüce Allah’tır. Allah herşeyin başını ve sonunu bilir ve yeryüzünden gökyüzüne tüm canlıları da her yönden mükemmel özelliklere sahip olarak yaratmıştır:

  “Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca “Ol” der, o da hemen olur.” (Bakara Suresi, 117)

  V Şeklindeki Uçuş Sonucu Yapılan Enerji Tasarrufu Bilimsel Olarak Kanıtlanmıştır

  Bilimsel raporlara göre 25 kuşun bir arada uçması, aynı miktarda enerji kullanarak tek başına uçan bir kuşa göre %70 oranında kazanç sağlar. Birlite uçan kuşlar aynı zamanda şekilli uçuşlarda, tek başına uçan kuşa göre ekonomik bir hızda, yani %24 oranında daha az hızla uçarlar. (Why Birds Fly in Vees)
   

 2. çok güzel çalışmalarınız var
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş