Korece Zamanlar ve Anlamları

'Diğer Diller' forumunda SeLeN tarafından 3 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Korece Zamanlar ve Anlamları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Korece Zaman - korece dersleri - korece öğrenme


  (YH) ------------> Yüksek hitap : büyüklere
  (OH) ------------> Orta hitap: tanıdıklara
  (DH) ------------> Düşük hitap: samimi arkadaşlara

  GENİŞ / ŞİMDİKİ ZAMAN --> 합니다 / 습니다 (HAM Nİ DA / SIM Nİ DA)
  Not: Hece 2 harfle bitiyorsa ㅂ니다 3 harfle bitiyorsa 습니다 !!!


  YH --> 가다 --> 가 + ㅂ니다 --> 갑니다 (giderim,gidiyorum) (kam ni da)

  먹다 --> 먹 + 습니다 --> 먹습니다 (yerim,yiyorum) (mog sım ni da)

  OH--> 가요 (gidiyorum) (ka yo) 먹어요 (yiyorum) (mog o yo)

  DH--> 가 (gidiyorum) (ka) 먹어 (yiyorum) (mog o)  ŞİMDİKİ ZAMAN --> 고 있습니다 (GO İS SIM Nİ DA)


  YH--> 가다 --> 가 + 고 있습니다 --> 가고 있습니다 (gidiyorum) (ka go is sım ni da)

  먹다 --> 먹 + 고 있습니다 --> 먹고 있습니다 (yiyorum) (mog go is sım ni da)

  OH--> 가고 있어요(gidiyorum) (ka go is o yo) 먹고 있어요(yiyorum) ( mog go is o yo

  DH--> 가고 있어 (gidiyorum) (ka go is o) 먹고 있어(yiyorum) (mog go is o)

  GEÇMİŞ SÜREKLİLİK --> 고 있었습니다 (GO İS OS SIM Nİ DA)


  YH- 가다 --> 가 + 고 있었습니다 --> 가고 있었습니다 (gidiyordum) (ka go is os sım ni da)

  먹다 --> 먹 + 고 있었습니다 --> 먹고 있었습니다 (yiyordum) (mog go is os sım ni da)

  OH- 가고 있었어요(gidiyordum)( ka go is os o yo) 먹고 있었어요(yiyordum) (mog go is os o yo)

  DH- 가고 있었어 (gidiyordum) (ka go is os o) 먹고 있었어 (yiyordum) (mog go is os o)
  GEÇMİŞ ZAMAN 었습니다 / 았습니다 ( OS SIM Nİ DA / AS SIM Nİ DA )


  YH --> 가다 --> 가 + 았습니다 --> 갔었습니다 (gittim) ( kas os sım ni da)

  먹다 --> 먹 + 었습니다 --> 먹었습니다 (yedim) ( mog os sım ni da)

  하다 --> 하 + 았습니다 --> 했습니다 (yaptım) (hes sım ni da)

  마시다 --> 마시 + 었습니다 --> 마셨습니다 (içtim) (ma syos sım ni da)

  OH --> 갔어요(gittim) kas o yo) 먹었어요(yedim) (mog os o yo)
  했어요(yaptım) (hes o yo) 마셨어요 (içtim) (ma syos o yo)

  DH --> 갔어(gittim) (kas o) 먹었어(yedim) ( mog gos o)
  했어(yaptım) ( hes o) 마셨어 (içtim) (ma syos o)


  DİLİ-MİŞLİ GEÇMİŞ ZAMAN 었었습니다 / 았었습니다
  (OS OS SIM Nİ DA) / (AS OS SIM Nİ DA)


  YH --> 가다 --> 가 + 았었습니다 --> 갔었습니다 (gitmiştim) ( kas os sım ni da)

  먹다 --> 먹 + 었었습니다 --> 먹었었습니다 (yemiştim) (mog os os sım ni da)

  하다 --> 하 + 았습니다 --> 했었습니다 (yapmıştım) (hes os sım ni da)

  마시다 -->마시 + 었습니다 -->마셨었습니다 (içmiştim) (ma syos os sım ni da)

  OH--> 갔었어요(gitmiştim) (kas os o yo) 먹었었어요(yemiştim) (mog os os o yo)
  했었어요(yapmıştım) (hes os o yo) 마셨었어요 (içmiştim) (ma syos os o yo)

  DH --> 갔었어(gitmiştim) (kas os o) 먹었었어(yemiştim) ( mog os os o)
  했었어(yapmıştım) (hes os o) 마셨었어(içmiştim) (ma syos os o)
  (1) GELECEK ZAMAN 겠습니다 (NİYET YADA PLANLARDA ! ) ( KES SIM Nİ DA)


  YH --> 가다 --> 가 + 겠습니다 --> 가겠습니다 (gideceğim) ( ka ges sım ni da)

  먹다 --> 먹 + 겠습니다 --> 먹겠습니다 (yiyeceğim) (mog ges sım ni da)

  OH--> 가겠어요(gideceğim) (ka ges o yo) 먹겠어요(yiyeceğim) (mog ges o yo)

  DH--> 가겠어(gideceğim) (ka ges o) 먹겠어(yiyeceğim) (mog ges o)
  (2) GELECEK ZAMAN ㄹ 겁니다 / 을 겁니다 ( L KOM Nİ DA) / IL KOM Nİ DA)


  YH--> 가다 --> 가 + ㄹ 겁니다 --> 갈 겁니다 (gideceğim) (kal kom ni da)

  먹다 --> 먹 + 을 겁니다 --> 먹을 겁니다 (yiyeceğim) (mog ıl kom ni da)

  OH--> 갈 거예요(gideceğim) (kal ko ye yo) 먹을 거예요(yiyeceğim) (mog ıl ko ye yo)

  DH--> 갈 거야(gideceğim) (kal ko ya) 먹을 거야 (yiyeceğim) (mog ıl ko ya)
  (3) GELECEK ZAMAN ㄹ 것입니다 / 을 것입니다 ( KİTAP DİLİ )
  ( L KOŞ İM Nİ DA) / ( IL KOŞ İM Nİ DA)


  가다 --> 가 + ㄹ 것입니다 --> 갈 갓입니다 (gideceğim) (ka koş im ni da)

  먹다 --> 먹 + 을 것입니다 --> 먹을 것입니다 (yiyeceğim) (mog ıl koş im ni da)  GENİŞ VE SİMDİKİ ZAMAN
  Yuksek hitap : kelimenin sonunu sesli harfle bitiyorsa ㅂ니다
  sessiz harfle bitiyorsa 습니다 eklenir
  Orta hitap:kelimenin son sesli harfi 아 yada 오 ise 아요 degilse 어요 eklenir.

  Not: Bu örnekleri gramer bilginizi geliştirdikten sonra daha iyi anlayacağınıza eminim !
  Renklendirmede kahverengi (orjinal renk) olarak bırakılan yerler korece'de
  özne ekleri olarak kullanılır... Bu bilgilerede gramer sayfa başlığından ulaşabilirsiniz.

  저는 집에 갑니다 ben ev'e gidiyorum ( co nın cib e kam ni da )
  저는 밥을 먹습니다 ben yemek yiyorum ( co nın bab ıl mog sım ni da )

  나는 집에 가요 ben ev'e gidiyorum ( na nın cib e ka yo )
  나는 밥을 먹어요 ben yemek yiyorum ( na nın bab ıl mog o yo )

  집에 가 ev'e gidiyorum ( cib e ka )
  밥을 먹어 yemek yiyorum ( bab ıl mog o )  GENIŞ VE SİMDİKİ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLELER

  kelimenin sonuna 지 않다 yada başına 안 eklenerek yapılır.

  저는 집에 가지 않습니다 ben ev'e gitmiyorum (co nın cib e ka ci an sım ni da)
  저는 밥을 먹지 않습니다 ben yemek yemiyorum (co nın bab ıl mog ci an sım ni da)

  나는 집에 안 가요.(가지 않아요) ben eve gitmiyorum (na nın cib e an ka yo)
  나는 밥을 안 먹어요 (먹지 않아요) ben yemek yemiyorum (na nın bab ıl an mog o yo)

  집에 안 가 eve gitmiyorum (cib e an ka )
  밥을 안 먹어 yemek yemiyorum (cib ıl an mog o)  GENİŞ VE ŞİMDİKİ ZAMAN SORU CÜMLELERİ

  Yüksek hitap: Kelimenin sonu sesli harfle bitiyorsa ㅂ니까? (b ni gga)
  sessiz harfle bitiyorsa 습니까?(sım ni kga) eklenir
  Orta ve düşük hitapta yazılış olarak herhangi bir değişiklik yoktur.sadece uzatmadan söylenir.

  에민잔은 집에 갑니까? Emin Can ev'e gidiyor mu ? (e min can ın cib e kam ni gga ?)
  에민잔은 밥을 먹습니까? Emin Can yemek yiyor mu ? (emin can ın pab ıl mog sım ni gga ?)

  에민잔은 집에 가요? Emin Can ev'e gidiyor mu ? (e min can ın cib e ka yo ?)
  에민잔은 밥을 먹어요? Emin Can yemek yiyor mu ? (emin can ın pab ıl mog o yo ?)

  에민잔은 집에 가? Emin Can ev'e gidiyor mu ? (e min can ın cib e ka ?)
  에민잔은 밥을 먹어? Emin Can yemek yiyor mu ? (emin can ın pab ıl mog o ?)  GECMIS ZAMAN

  Yuksek hitap : kelimenin son sesli harfi 아 yada 오 ise 았습니다 degilse 었습니다 eklenir
  Orta hitap : kelimenin son harfi 아 yada 오 ise 았어요 degilse 었어요 eklenir
  Dusuk hitap : kelimenin son sesli harfi 아 yada 오 ise 았어 degilse 었어 eklenir.

  친구를 만났습니다 arkadaşımla bulustum (çin gu rıl man nas sım ni da)
  책을 읽었습니다 kitap okudum (çeg ıl illg oss sım ni da)

  친구를 만났어요 arkadasimla bulustum (çin gu rıl man nas o yo)
  책을 읽었어요 kitap okudum (çeg ıl illg oss o yo)

  친구를 만났어 arkadasimla bulustum (çin gu rıl man nas o)
  책을 읽었어 kitap okudum (çeg ıl illg oss o)  GENİŞ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLELER

  kelimenin sonuna 지 않았다 yada gecmis zaman eki almış kelimenin
  basina 안 eklenerek yapilir

  친구를 만나지 않았습니다 arkadaşımla buluşmadım (çin gu rıl man na ci an as sım ni da)
  책을 읽지 않았습니다 kitap okumadım (çek ıl ilg ci an ass sım ni da)

  친구를 만나지 않았어요 arkadasimla bulusmadim (çin gu rıl man na ci an as o yo)
  책을 읽지 않았어요 kitap okumadim (çek ıl ilg ci an ass o yo)

  친구를 만나지 않았어 arkadasimla bulusmadim (çin gu rıl man na ci an as o)
  책을 읽지 않았어 kitap okumadim (çek ıl ilg ci an ass o)  GENIS ZAMAN SORU CUMLELERI

  yuksek hıtap : kelimenin sonuna 지 않았습니까 eklenir
  orta ve dusuk hitapta yazilis olarak herhangi bir degisiklik yoktur
  sadece uzatmadan soylenir

  친구를 만나지 않았습니까? arkadaşınla buluşmadın mı? (çin gu rıl man na ci an as sım ni gga)
  책을 읽지 않았습니까? kitap okumadın mı? ( çek ıl ilg ci an ass sım ni gga)

  친구를 만나지 않았어요? arkadaşınla buluşmadın mı? (çin gu rıl man na ci an as o yo)
  책을 읽지 않았어요? kitap okumadın mı? ( çek ıl ilg ci an ass o yo)

  친구를 만나지 않았어? arkadaşınla buluşmadın mı? (çin gu rıl man na ci an as o)
  책을 읽지 않았어? kitap okumadın mı? (çek ıl ilg ci an ass o)
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Korece Zamanlar Anlamları Forum Tarih
Korece Teşekkür Etme,Özür Dileme ve Anlamları Diğer Dillerde Tercümeler 3 Ocak 2011
Korece Türkçe Selamlaşma Diğer Dillerde Tercümeler 3 Ocak 2011
Korece Fiiler ve Anlamları Diğer Diller 3 Ocak 2011
Korece Türkçe Vucudumuzu Tanıyalım Diğer Dillerde Tercümeler 17 Eylül 2010
Korece Türkçe Hayvan İsimleri Diğer Dillerde Tercümeler 17 Eylül 2010

Bu Sayfayı Paylaş