Kompartman Sendromu - Kompartman Sendromu Nedir - Kompartman Sendromu Hakkında

'Genel Sağlık' forumunda Mavi_Sema tarafından 30 Eylül 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Kompartman Sendromu - Kompartman Sendromu Nedir - Kompartman Sendromu Hakkında konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Kompartman Sendromu - Kompartman Sendromu Nedir - Kompartman Sendromu Hakkında

  Kompartman sendromu, sınırlı bir alan içerisin de artmış doku basıncından kaynaklanan ve bu alanda yer alan yapıların, dolaşım ve fonksiyonla rının bozulmasına sebep olan semptomlar kompleksidir. En sık, ön kol volar yüz ile alt ekstremitenin anterior ve derin posterior kompartmanlarma ait bir tablo olmasına rağmen, vücutta, iskelet kası nın fasya ile çevrili olduğu her yerde gözlenebilir. İskemiye bağlı olarak, iki ila dördüncü saatte kasta fonksiyonel değişiklikler belirirken, üçüncü saatte kapiller endotelde %30-60 arasında şişme gözlendi ği bildirilmiştir. İskeminin 30. dakikasında parestezi, hipoestezi gelişir, ancak sinir fonksiyonlarının irreversibl kaybı oniki ila yirmidört saatten önce beklenmez. Kompartman sendromuna yol açan se bepler arasında en sık yanıklar, fraktürler, sıkı bandaj ve alçı uygulaması, arteryel hasar ve ekstrensek kompresyon yer almaktadır.

  Tanı koymada en önemli faktör fizik muayene dir. Persistan, progresif karakterde ve immobilizasyona cevap vermeyen ağrı, majör kriterdir. Ancak, bilinci kapalı hastalarda ve ileri evre kompartman sendromu varlığında, bu kriter kullanılamaz. Duyu muayenesinde hipoestezi, anestezi varlığı, motor fonksiyonlarda azalma ve kompartmanlarm pal-pasyonunda hassasiyet saptanması tanı koymada yardımcı diğer bulgulardır. Subklinik bir tablo söz konusu olduğunda, bulguları manifest hale getir mek için pasif kas germe testi uygulanabilir. Klinik muayene dışında, kompartman basınçlarının ölçü mü gibi objektif yöntemler varolsa da bunlar tanıyı koymada sekonder önem taşımaktadır.

  Kompartman sendromunun tedavisi cerrahi fasiyotomidir. Median sinirin karpal tünel hizasında, ulnar sinirin guyon kanalı hizasında serbestleştiril mesi fasiyotominin ana hedefleri arasındadır. Kol ve el fasyotomilerinden sonra parmakların muaye nesinde gerginlik, iskemi hissediliyorsa midaksiyal lateral planda yapılan insizyonlarla parmaklar da dekomprese edilmelidir.

  Postoperatuvar dönemde el bileği dorsifleksiyonda, parmaklar avuç içerisinde top tutuyormuş gibi hazırlanan istirahat ateline alınır ve elevasyon uygulanır. İnsizyonların çoğu, 5. günde Ödemin gerilemesi ile primer olarak kapatılabilir. Primer ka patmanın mümkün olmadığı durumlarda, nekrotik dokuların debridmanını takiben insizyonların yer lerinin onarımı, 10 gün içerisinde uygulanabilen split thickness deri greftleri ile yapılabilir.[​IMG]
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kompartman Sendromu Kompartman Forum Tarih
Huzursuz Bacak Sendromu Belirtileri Tedavisi El Ayak ve Vücut Bakımı 30 Ağustos 2013
Huzursuz Bacak Sendromu Belirtileri Ve Tedavisi Genel Sağlık 3 Nisan 2012
Down Sendromunun Sebebi Nedir? Genel Sağlık 6 Mart 2012
Huzursuz Bacak Sendromu Tedavisi ve Belirtileri Genel Sağlık 9 Ocak 2012
Huzursuz Bacak Sendromu Nedir? Genel Sağlık 9 Ocak 2012

Bu Sayfayı Paylaş