Kocaeli Üniversitesi

'Üniversiteler' forumunda ASİ MARDİNLİ tarafından 2 Mart 2009 tarihinde açılan konu

 1. Kocaeli Üniversitesi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Tarihçe

  1976 yılında Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi adı altında Elektrik ve Makine Fakülteleri, Temel Bilimler Fakültesi ve Yabancı Diller Enstitüsü kurulmuştur. Kurulan bu kurumlar, 1982 yılında Yıldız Üniversitesi'ne Kocaeli Mühendislik Fakültesi olarak baglanmış 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile Kocaeli Üniversitesi adını almıştır.
  Ocak 2006 tarihi itibariyle; 149 profesör, 79 doçent, 421 yardımcı doçent, 284 ögretim görevlisi, 162 okutman, 710 araştırma görevlisi, 51 uzman olmak üzere toplam 1856 akademik, 968 idari personeli olan Kocaeli Üniversitesi'nin 10 fakülte, 6 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 18 meslek yüksekokul ve 3 enstitüsü bulunmaktadır. 44.677 ögrencisi ile egitim-ögretimini sürdürmektedir.

  Kocaeli Üniversitesi Misyonu

  Kocaeli Üniversitesi’nin misyonu Kocaeli, Türkiye ve Dünya vatandaşlarına hizmet etmektir. Bu hizmeti
  • Bilgi dünyasını genişleten keşif, temelde araştırma
  • Bilginin yayılması ve korunması yoluyla ögrenme
  • Bilgi degişimi, yeni bilgiler edinme ve geliştirme yoluyla vermektedir.
  En ileri teorik ve uygulamalı metodların temelinde araştırma, bilim ve yaratıcı çalışma programları olacak ve bu programlar her geçen yıl daha da gelişecek şekilde planlanacaktır.
  Üniversite, ögrencilerin yeni bilgileri alabilecekleri ögretici alanlar oluşturmayı sürdürecek ve teşvik edecektir. Bilgi; akademik, literatür, yayın, seminer, kongre, konferans ve toplantılarla profesyonel aktiviteler halinde diger bilim üreten kişi ve kuruluşlara sunacak, paylaşılacak ve birçok konuda vatandaşlara kadar ulaştırılacaktır.
  Üniversite; toplumumuzu ilerletmek, ve çeşitli teknik ve sosyal problemlerin çözümleri için yardımını arttırarak sürdürecektir. Üniversitemiz, sorunların çözümünde, kültürel ve sosyal gelişmede Kocaeli’nin liderligine taliptir.
  Bu aktivitelere ek olarak
  • Mezunlarını ömür boyu başarılı olmaları için onları yeni aktivitelere katma
  • Lise ögrencilerine akademik egitime geçişlerinde yardımcı olma
  • Çeşitli ögrenme araç ve teknolojileri kullanarak yerinden ve uzaktan egitim yapma
  • Kocaeli ile bölgenin ekonomik ve sosyal gelişiminde liderlik rolünü oynama
  • Dünya çapında insan topluluklarının (Balkanlar, Avrupa’da yaşayan Türkler, Orta Asya Türk dünyası vb.)refahı ve ilerlemesine katkı saglama yollarını aramaktadır.

  Kocaeli Üniversitesi Vizyonu
  KOÜ; temel ve uygulamalı bilimlerde, mühendislik alanında sadece yurtta degil yurt dışında da kaliteyi ilerleterek öncü üniversitelerden biri olacaktır.

  Özellikler:

  • Kaliteli, derinligi olan, alanları için dünya çapında dikkati çeken araştırma, ögrenme ve yüklenim programları,
  • Akademik toplulugun kalitesini artırmak ve zenginleştirmek,
  • Üniversite de model disiplinlerarası ve işbirlikçi ortaklık
  • Diger üniversitelerle, devlet ve özel girişimcilerle işbirligine gitmek (Marshall, Nuh Çimento, Borusan, Bochum Üniversitesi, ODTÜ, ABB firması gibi ortak işbirligini artırmak)
  • Kocaeli’nin, Türkiye’nin ve dünyanın bilgi, beceri ve refahına katkı saglayan üstün bir ögrenci grubuna sahip olmak,
  • KOÜ’nün bünyesini oluşturan fakülte, enstitü, idari ve akademik personel ile ögrencilerimizin üstünlügünü gerçekleştirmek için ortak vizyon oluşturmak, tüm disiplinlerin aktif rolünü saglamak,
  • Gelişim ve yaratıcı çalışmaları uyaran ve kolaylaştıran çekici fiziksel bir çevre yaratmak (KOU Umuttepe Merkez Kampusu)

  Kocaeli Üniversitesi Hedefleri

  HEDEF 1.
  Keşifte üstünlügü gerçekleştirme ve sürdürme
  Özellikler:
  • En iyi kalite ve derinlikte araştırma, bilimsel ve yaratıcı çalışmalar yaptırabilme
  • Kocaeli, ulusal ve global ihtiyaçlar ve ilgi alanları için bir gündem,
  • Temel ve uygulamalı bilimlerde, mühendislik ile diger teknolojik çalışmalarda öncülük
  • En yüksek akademik statü için fakülte ve personel
  • Tüm disiplinlerde vatandaşlık konularında artırılmış bir bilinçlilik; yüksek seviyede tarihi, ebedi, sosyal, ekonomik ve global perspektif ile bilimin önemi ve etkisi
  • Bilimsel, teknik, imkan ve insan kaynaklarını içeren uyarıcı, destekleyici bir gelişme düzeyi alt yapısı
  • Akademik disiplinlerin gücüne dayalı model disiplinler arası işbirlikçi çalışmalar,
  • Üstün mezuniyet programları, ögrencilerin araştırmalara aktif katılımı
  • Uyumlu bir akademik çevre
  Hedef 2.
  ÖGRENME: Her akademik disiplinde üstün kalite ve deger programları yoluyla ögrenmede mükemmeliyeti yakalama ve koruma
  Özellikler:
  • Egitim programlarında kapsamlı degişiklikler, yeni bilgileri içeren destekleyici programlar
  • Eleştirel düşünme, iletişim becerileri, bilgi teknolojisi ve sorgulama metodlarında global perspektifleri ögretme
  • Akademik çeşitliligi teşvik eden, interaktif, deneyimsel, disiplinlerarası, bireysel ve takıma dayalı ögrenmeyi teşvik etmek, araştırmayı geliştiren alt yapılı bir akademik çevre yaratmak
  • Ögrenme mükemmeliyetini teşvik edici imkanları içeren üstün bir altyapı
  • Liderligi teşvik eden bilimsel programlar
  Hedef 3.
  YÜKLENİM: Etkin bir şekilde yüklenim yoluyla toplumun ihtiyaçlarına hitap eden çalışmalar
  Özellikler:
  • Bir dizi sosyal, çevresel ve ekonomik gelişme ihtiyaçlarına cevap vermek için üniversite içinde oldugu gibi bunun yanı sıra devlet, özel sektör ve organizasyonlarla ortaklık kurmak
  • Bilgi ve teknoloji transferinde öncülük etmek
  • Hayatın kalitesini ve Kocaeli çapında refahı geliştiren liderlik girişimlerinde bulunmak
  • Körfezin ekonomisini güçlendirmede ve Kocaeli’nin iş gücünün niteliklerini iyileştirmede hayati rol oynamak
  • Sivil toplum örgütlerinin ögrenme ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni bilgiler aktarmak
  • Kocaeli’de, özel sektör, kamu kuruluşları, KOU mezunları, emekliler ve diger egitim kurumları ile faydalı ilişkiler kurmak
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş