Koşulara Nasıl Sponsor olunur? - At Yarislarinda Sponsor Olma

'Şans Oyunları' forumunda NeslisH tarafından 9 Ocak 2009 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Koşulara Nasıl Sponsor olunur? - At Yarislarinda Sponsor Olma konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER ADINA YAPILACAK
  KOŞULARA AİT (SPONSORLUK) ŞARTNAMESİ
  1 - Yıllık yarış programlarında mevcut bir koşuyu, aynı günde birkaç koşuyu, bir veya birden fazla koşu gününü ikramiye koymak su*reti ile koşuya/koşulara ismini vermek ve reklamını yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler (sponsorlar) yarış müessesesine müracaat ede*bilirler.

  Yarış Müessesesi müracaatı inceler, uygun görmesi halinde gerekli izini verir ve düzenlemeleri yapar.

  Yarış Müessesesi sponsorluk müessesesinin yarışçılığa daha geniş bir şekilde destek olmasını temin gayesi ile hareket eder ve bu sebeple olayın duyurulması, Firmalara izahı için gerek görür ise bir veya birden fazla pazarlamacı firma ile anlaşma yapabilir. Bu pazarla*macı firmaların ücretleri sponsor firmaca karşılanır. Doğrudan yapılan müracaatları da yarış müessesesi değerlendirir.

  2 – Koşuya/koşulara konulacak ikramiye nispeti (yetiştiricilik primi hariç) o koşu/koşularda verilecek toplam ikramiyenin % 20'sin*den aşağı olamaz.

  Yarış Müessesesi Yönetim Kurulu gelen teklifi değerlendire*rek, brüt rakamı belirler.

  3- Koşu sponsorluklarında, sponsorluk bedelinin % 80 ‘ i ilk altı ata dağıtılır.

  4 - Gerçek ve Tüzel kişilerce, yıllık yarış programında olmayan ilave bir koşu yapılması istenirse, bu koşunun ikramiyesi en az emsali mevcut bir koşunun ikramiyesi veya % 10 fazlası miktarda olacaktır. Bu konudaki değerlendirme Yarış Müessesesince yapılacaktır. İlave ola*rak konulacak koşulara özel ve tüzel kişi desteğinin uygulanması ise, Yarış Otoritesinin tasdikinden sonra mümkündür. Yarış Otoritesinin tasdikine imkan verecek yeterli bir zaman öncesinde Bakanlığa bildirilecektir.

  5 - Gerçek ve Tüzel kişiler adına yapılacak koşularda bu kişi*ler adına konulacak ikramiyelerin tutarı dereceye giren atlara, At Ya*rışları Tüzüğü'nün 81/1. maddesi esaslarına göre ve bu madde gereği yıllık yarış programlarında ilan edilen ikramiyelere ilave olarak ödenir.

  6 - Bu uygulamalar yıllık yarış programında bulunan isimli, isim*siz bütün koşulara (Gazi Koşusu, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Cumhuriyet ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koşuları hariç) isimli koşuların isimleri kalmak kaydıyla, gerçek ve tüzel kişi adla*rının ilavesi sureti ile yapılır.

  7 - Programda bulunan koşulara Özel ve Tüzel kişi desteğinin uygulanmasında Yarış Müessesesi 2005 yılı için Yarış Otoritesince yetkili kılınmıştır. Uygulama durumuna göre sponsorluk şartnamesi ile il*gili bütün hususlar her yıl yarış programının genel hükümlerinde gös*terilecektir.

  8 - Gerçek ve tüzel kişilerin ikramiye koymak istediği koşu/koşularda bu kişilere kupa, şilt veya plaket verilebileceği gibi spon*sor firmalarca da kazananlara kupa, şilt veya plaket verilebilir.

  Gerçek ve tüzel kişiler adına yapılacak (sponsorlar) koşu seremonilerine ait görüntüleri ve filmleri kendi reklamlarında kullanmaları mümkündür.

  9 - Gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları sosyal faaliyetlere ve reklamlara yarış günü neşredilen yarış resmi programında yer veri*lebileceği gibi koşunun yapıldığı gün bu kişilerce hazırlanan ilanlar, Yarış Müessesesi Yönetim Kurulu’nun onayından geçtikten sonra hipodrom dahilinde ve Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği yerlerde yarış günü boyunca kullanılabilir.

  Yarış Müessesesi Yönetim Kurulu, yarış sahasında ve hipod*rom dahilinde sponsor firmalara verilebilecek hizmetleri serbestçe ta*yin ve takdir eder.

  Haşa bezi üzerine sponsor firmanın tanıtımı ile ilgili yazı ve işaretler Yarış Müessesesi Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra mümkündür.

  10 - Yarış Müessesesi, sponsor firmaya verilen hizmetlerden dola*yı ayrıca bir ücret talep edip etmemekte muhtardır. Yarış Müessesesi adına koşu yapılacak gerçek ve tüzel kişiler ile bu şartname esasları*na uygun mukavele yapmaya yetkilidir.

  İhtilaf halinde sözleşmenin yapıldığı yer mahkemeleri yet*kilidir.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Koşulara Nasıl Sponsor Forum Tarih
Sabri koşulara başladı Galatasaray 15 Aralık 2009
Hicret nasıl gerçekleşti kısaca Dini Sorular ve Cevaplar 18 Şubat 2017
Türkiye dağların uzanışı iklimi nasıl etkilemektedir kısaca Türkiye Kültür Ve Tanıtımı 18 Şubat 2017
Ulaşım alanında gelişmeler toplum hayatını nasıl değiştirebilir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 18 Şubat 2017
Akıllı bir varlık olmak insana nasıl yararlar sağlar kısaca Eğitim Bilgileri 18 Şubat 2017

Bu Sayfayı Paylaş