Klasik koşullanma ve edimsel koşullanmanın karşılaştırılması

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Klasik koşullanma ile edimsel koşullanmanın farkı nedir? Klasik koşullanma ile edimsel koşullanmanın maddeler halinde karşılaştırması

Klasik ve Edimsel Koşullanmanın Karşılaştırılması

1. Tepkisel davranışlar zaten organizmada var olan ve bir uyarıcı tarafından ortaya çıkarılan davranışlar İken (salya salgılama, kalp atışı, heyecanlanma, terleme, korku vs), edimsel davranışlar bir uyarıcıya bağlı olarak ortaya çıkmazlar. Organizma tarafından bilinçli, istekli ve iradeli olarak ortaya konulurlar.

2. Tepkisel koşullanmada uyarıcılar davranıştan önce gelir, edimsel koşullamada ise uyarıcılar, davranıştan sonra gelir.

3. Tepkisel koşullanmada organizmada pasiftir ve genellikle göstereceği davranış bilinir. Edimsel koşullanmada ise organizma aktiftir ve göstereceği davranış önceden bilinmez.

4. Tepkisel koşullanma daha çok duyuşsal davranışlarla ilgili iken (kalp atışı, korku, kaygı, heyecan vs.) edimsel koşullanma iradeli olarak yapılan bilinçli davranışlarla ilgilidir.

5. Klasik koşullanmada uyarıcı bir ışık, bir ses gibi belirli bir olaydır ve organizmanın gösterdiği tepkiseldir. Edimsel koşullanmada ise uyarıcı uzun süreli ve birçok öğesi olan bir durumdur ve organizmanın tepkileri tesadüfidir.

6. Klasik koşullanmada davranış, tıpkı uyarıcı gibi bellidir. Edimsel koşullanmada ise davranış rastlantısaldır. (tesadüfidir)

7. Klasik koşullanmada pekiştirme davranıştan bağımsızdır. Edimsel koşullanmada ise pekiştirme davranışa bağlıdır. Organizma doğru davranışı yaparsa pekiştirilir.

8. Klasik koşullanmayla korku, kaygı, hoşnutluk gibi duygusal tepkilerin pek azı açıklanabilmektedir. Oysa edimsel koşullanma yoluyla tepki ve eylemlerin pek çoğu açıklanmaktadır.
 

Üst