Kirman Halısı, Kirman Halısı Hakkında Bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kirman Halısı,
Kirman Halısı Nedir,
Kirman Halısı Hakkında Bilgiler,

Kirman halısı, İran’ın güneyindeki Kir*man kenti ve çevresinde yapılan el dokuma*sı döşeme yaygısı. Kirman yöresi 16. yüzyıl*dan beri, desenleri çok özenli, yüksek nitelikli halıların üretildiği bir merkezdi. Genel olarak 16. ve 17. yüzyıla ait pek çok halının Kirman’da yapıldığı sanılır. Bunlar arasında vazolu ve kıvrımdallı halılar, bahçe desenli halıların en güzelleri ve hayvan örgeleri de içeren bazı madalyonlu halılar vardır. Kirman halılarının hepsi pamuk çözgü üzerine Sine düğümüyle dokunur. Sert ve kalın yünden atkılar iyice gergin olarak geçirilir, bunların arasında daha gevşek ipek ya da pamuk atkılar da bırakı*lır. Sonuçta “çift çözgülü” bir halı elde edilir; iki çözgü katından birinin iplikleri, ötekilerin neredeyse tam arkasında yer alır. İran halıları içinde Kirman halıları renkleri en zengin ve çeşitli olanlardır.16. ve 17. yüzyıllara ait “klasik” Kirman halılarının en tanınmış grubunu vazolu halı*lar oluşturur. Bütün zemin boyunca yinele*nen sivri uçlu baklavalarla iyice stilize edilmiş çeşitli çiçek örgelerinin zengin ve uyumlu renkler içinde birleştiği bu halılar son derece zariftir. Baklavalar genellikle kesintisiz asma dallarıyla yapılmış büyük boyutlu ovallerin kesişmesinden oluşur. As*ma dallan boyunca, her biri bir baklavanın merkezinde olacak biçimde çiçekler yerleş*tirilmiştir. Bazı halılarda her baklavanın içi başka bir renkte düzenlenmiştir. Birçok halıda baklavaların içinde bezemeli bir vazo deseni olur. Bu tür halıların tüm deseni büyük bir olasılıkla Uzakdoğu ipekli kumaş*larından geliştirilmiştir.

Vazolu halıların üretimine 18. yüzyılda devam edildiyse de bu dönemde genelde İran’ın öteki halı merkezlerinde olduğu gibi Kirman’da da uzun bir durgunluk yaşandı. Ama 19. yüzyılın sonlarına doğru halıcılık yeniden canlandı ve Kirman kısa sürede iran’daki en önemli üretim merkezlerinden biri oldu.

Piyasada kullanılan Kirman-Lavere adı, bu bölgede halıcılık yapılan köylerden Raver’ in adından gelmiştir. Kirmanşah halıları ise bugünkü adı Bahteran olan Kirmanşah’ta, Kirman üslubunda dokunmakta ve çoğun*lukla Kirman halısı olarak satılmaktadır.
 

Üst