Kenzül arş duasının sırları

'Dualarımız Dua paylaşımları' forumunda DeMSaL tarafından 7 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Kenzül arş duasının sırları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  dualar-kenzül arş duasi-kenzül arş duasi meali-kenzül arş duasi anlami

  Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) den rivayet edilmiştir ki. Şöyle buyuruyor:
  ??Cebrail bana dedi ki:
  ??Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, ALLAH ü Teala onu kıyamet gününde yüzü ayın on dördü gibi parlak olarak haşr eder. Hatta bütün insanlar onu bir Peygamber veya melek sanırlar. Ben ve Sen onun kabri üzerinde dururuz. Ona hesapsız ve azapsız üzerine binip cennete girmesi için cennetten bir Burak getirilir. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer. Günahları denizlerin suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adetinden, taşlardan daha fazla olsa bile affedilir, kabul olunmuş nafile hac ve umre sevabı yazılır.
  Korkan kimse okursa ALLAH onu korktuğundan emin kılar. Susayan okursa ALLAH onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa doyar. Çıplak okursa giyinir.
  Hasta olan okursa şifa verir. Hastanın üzerine okunursa hastalığından kurtulur.
  Dünya veya ahiret ihtiyaçlarından birisi için okursa ALLAH istediğini verir. Düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa ALLAH onların şerlerinden korur ve ALLAH?ın mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan men eder.
  Borçlu olan okursa ALLAH onu borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç etmez.
  Eğer onu hasta olan yazıp üzerinde taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder. Cinden, insden ve şeytandan sancı ve hastalıklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur.
  Bu duayı okuyan için cin melek istiğfar ederler. Ömrü bereketli olur.
  Beş defa bu duayı okuyan Peygamber efendimizi rüyasında görür.
  Hz. Ebubekir (r.a.) buyurdu:
  ??Gece olsun gündüz olsun bu duayı okudum, Peygamber Aleyhisselamı rüyamda gördüm.??

  Hz. Ömer de şöyle buyurur:
  ??Hiçbir hacetim olmadı ki onun için bu duayı okuyayım da giderilmesin.??

  Hz. Osman (r.a) diyor ki:
  ??Ben Kuranı ezberleyemezdim. Resul ü Ekrem sallALLAHu aleyhi ve selleme bu hususu şikayet ettim.Bana bu duayı öğretti. Onu okuduğumda Kuran ı ezberlemeyi başardım.

  Hz. Ali Keremullahü vechehü buyuruyorki:
  ??Ben bu duayı okuduğum vakit düşmanıma galebe çalardım.??

  Kenzul Arş Duasının sırlarını faziletlerini esrarını burada sayamıyacak kadar çoktur. Biz burada kısa olarak zikr ettik.

  Not: Bide daha uzun olarak Kenzül arş duası vardır Kuranı Kerimin ayetlerinide ihtiva eden..Ancak bu kısa olan Kenzül Arş duası dır.
  (Kenz ?Hazine?.= demektir??.Arşın Hazinesi ??.Kenzül Arş hayırlara vesile olur inşALLAH)
  ???KENZUL ARŞ DUASI???


  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM?

  ??La ilahe illellahül melikul hakkul Mübib ** La ilahe illellahül hakemül adlül Metin ** Rabbena ve rabbü abaenek evvelin ** La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minnez zalimin ** La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yemitü ve hüve hayyül la yemutu ebeden biyedihil hayru ve ileyhil masiru ve huve ala külli şey in kadir ** Ve bihi nesteinu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim ** La ilahe illellahü şükran li ni?metih ** La ilahe illellahü ikraren bi rububiyetih ** Ve subhanellahi tenzihen li azametih**Es?elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya Rab ** Ve bi hakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya Rab **Ve bi hakkismikel mektubi ala cebheti ala israfile aleyke ya Rab ** Ve bi hakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya Rab **Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeren ve nekiran aleyke ya Rab ** Ve bi hakkismike ve esrari ibadike aleyke ya Rab ** Ve bi hakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya Rab ** Ve bi hakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehu aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi şitü aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hamaletel arşı aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya Rab ** Ve bihakkismike ila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya Rab ** Ve bi hakki temami kelamike aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü feceltennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe neceytehü minnezzebhi aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi ishaku fe kadeyte hacetehu aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi hudu aleyke ya Rab ** Ve bihakkismillezi deake bihi yakubu fer a dedte aleyhi basarahu ve veledehu yusufe aleyke ya Rab ** Ve bi hakkismikellezi nadake bihi davudu fe cealtehu halifeten fil ardı ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a?teytehül mülke fil ardı aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubu fe neceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya Rab ** Ve bihakismikellezi nadake bihi isebnu meryeme fe ahyeyte lehul mefta aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü firavne fe razaktehel cennete aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israile lemma cavezulbahra aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihil hıdıru lemma meşa alel mai aleyke ya Rab ** Ve bihakkismike nadake bihi Muhmmedün sallALLAHü aleyhi ve selemle yevmel ğari fe necceytehu aleyke ya Rab ** İnneke enetl kerimül kebiru ** Hasbünnellahü ve ni?mel vekil ** Vela havle ve la kuvvete illa billahil aşiyil azim ** Ve sallALLAHu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vessellem.** ???
  ??ANLAMI??

  ???Ey ALLAH ?ım duama Senin Rahman ve Rahim isminle başlıyorum,besmele hürmetine duamı kabul eyle. Sen öyle bir ALLAH u zül celalsınki Senden başka hiçbir ilah yoktur.Mülkün sahibi Sensin. İyiyi kötüden, kötüyü iyiden, hakkı batıldan, batılı haktan ayırt etme gücünü veren Rabbim! Ey kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, mutlak hakimiyetin ve adaletin sahibi, bizim ve babalarımızın Rabbi. Senden başkasını tanımıyoruz. Kulluğumuz ile ançak Sana ibadet ediyoruz. Sana karşı olan görevlerimizi tam olarak yapamadık, zalimlerden olduk, bizi bağışla Rabbim. Sen teksin. Hiçbir ortağın yoktur. Mülk Senindir. Övgü Sana aittir. Öldüren dirilten Sensin. Ölmeyen diri Sensin. Hayır Senin elindedir. Varacağımız yer Senin yüce huzurundur. Sen her şeye kadirsin, bizi utandırma Rabbim. Senden yardım istiyoruz, bize yardım eyle ALLAH?ım. Güç ve kuvvet Sana aittir. Bize güç ve kuvvet ihsan eyle Rabbim. Senden yardım istiyoruz bize yardım eyle ALLAH?ım. Güç ve kuvvet Sana aittir. Bize güç ve kuvvet ihsan eyle Rabbim. Senden başka ilah tanımıyor, nimetlerine karşı şükr ediyorum, şükrümü kabul buyur Rabbim. Rablığını ikrar etmek için Senden başka bir ilah olmadığını tasdik ettim. Bu ikrar ile beni huzuruna al Rabbim. Şanının yüceliğini tenzih için Seni tesbih ediyorum. Tesbihimi gösterişten koru Rabbim. Cebrail in kanadına yazılı ismin hakkı için duamı redetme Rabbim. Mikail in kanadına yazılı ismi celalin hakkı için duamı redetme Rabbim. Mikail in kanadına yazılı ismi celalin hakkı için beni kulluğuna kabul eyle Rabbim. Azrail in eline yazılı ismi celalin hakkı için son nefeste çenemi iman ile kapamayı nasip eyle Rabbim. İsrafi in alnında yazılı ismi cemalin hakkı için rızkımı helalinden nasip eyle Rabbim. Münkir ve Nekir e güç veren ismi celalin hakkı için kabirde bana, doğru cevap vermeyi nasip eyle Rabbim. Hak olan ismin ve kullarının sırları hürmetine beni kulluğundan bir lahza uzaklaştırma Rabbim. İsalmı kemale ulaştırdığın ismi azamın hakkı için, bizi ve evladlarımızı islamın istediği biçimde yaşat Rabbim. Cennetten dünyaya indirildiğine Adem Aleyhisselamın okuyupte tevbesini kabul buyurduğun ismi azamın hakkı için tevbelerimizi kabul eyle Rabbim. Şit Aleyhisselamın okuduğu ismi azamın hakkı için bizi aziz eyle Rabbim. Arşı azamı taşıyabilmek için meleklerin okuduğu izmi azamın hakkı için bize güç ihsan eyle Rabbim. Tevrat ?ta, İncil ?de, Zebur ?da ve Kuran ?da yazılı olan ismi azamın hakkı için bizi Kuran yolundan ayırma rabbim.Kullarına merhamet ettiğin izmi azamın hakkı için bizi nefsimizle baş başa bırakma Rabbim. Kelimelerini ihtiva eden ismi azamın hakkı için dileklerimizi kabul eyle Rabbim. İbrahim Aleyhisselamın okuyup da ateşi gül bahçesine çevirdiğin izmi azamın hakkı için bizi cehennem narından azad eyle Rabbim. İsmail Aleyhisselamın okuyupta kurban olmaktan kurtulduğu ismi azamın hakkı için dedikoducuların şerrinden bizi muhafaza eyle Rabbim. İshak Aleyhisselamın okuyupda duasını kabul buyurduğun ismi azamın hakkı için dileklerimizi kabul eyle Rabbim. Hud Aleyhisselamın okuduğu ismi azamın hakkı için dualarımızı kabul eyle Rabbim. Yakup Aleyhisselamın okuyup da gözünü açtığın oğlu Yusuf Aleyhisselam ı kendisine kavuşturduğun ismi azamın hakkı için dertlerimize derman ver Rabbim. Davud Aleyhisselamın yeryüzünde halife yaptığın ve demiri elinde hamur haline getirdiğin ismi azamın hakkı için rızkımıza bereket ihsan eyle Rabbim. Süleyman Aleyhisselamın okuyupda ona verdiğin ismi azamın hakkı için bizleri yeryüzünde söz geçenlerden eyle Rabbim. Eyup Aleyhisselamın okuyupda sıkıntıdan kurtulduğu ismi azamın hakkı için bizi bütün sıkıntılardan halas eyle Rabbim. İsa Aleyhisselamın okuyup da ölüleri diriltiği ismi azamın hakkı için ölmüş gönüllerimizin iman nuru ile diriltilmesini bize nasip eyle Rabbim. Musa Aleyhisselamın Tur u Sina da okuduğu ismi azamın hürmetine bizi fitne ve fesatçıların şerrinden koru Rabbim. Asiye anamızın okuyupda cennete nail olduğu ismi azamın hürmetine bize cennet ve CEMALİNİ nasip eyle Rabbim. İsrailoğullarının okuyupda denizi geçtikleri ismi azamın hürmetine bize de sırat köprüsünden geçmeyi nasip eyle Rabbim. Hızır Aleyhisselamın okuyupda su üzerinde yürüdüğü ismi azamın hakkı için bizi de ilahi rahmetinin deryalarına dalmayı muvaffak kıl Rabbim. Hazreti Muhammed Aleyhisselamın mağarada okuyupda düşmanlarından kurtulduğu ismi azamın hakkı için bizleri de maddi ve manevi düşmanların sultasından ve şerrinden koru Rabbim. Çünkü Sen yüceler yücesi, kerem Sahibisin. ALLAHım Sen bana kafisi. Sen ne güzel Vekilsin. Yüceler yüces. ALLAH ?ım, gücüm kuvvetim ancak Senin güç ve kuvvetinledir. ALLAH ?ım Rahmetini Efendimiz Muhammed Aleyhisselam ın, Ehli Beytinin ve Ashabının üzerine yağdır
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kenzül arş duasının Forum Tarih
Kenzül Arş Duası Dualarımız Dua paylaşımları 1 Aralık 2008
3. sınıf türkçe çalışma kitabı meb yayınları sayfa 121 122 123 124 125 126 Dillerde İstiklal Marşı Sorular ve Cevaplar Cumartesi 20:20
8. sınıf inkılap çalışma işgaller karşısında halkın uyanışı cevapları nelerdir? Eğitim Bilgileri Çarşamba 20:59
İstiklal Marşı kaç kıtadır? Sorular ve Cevaplar 18 Şubat 2017
Muhtara hangi ihtiyaçlarımızı karşılamak için gideriz kısaca Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 18 Şubat 2017

Bu Sayfayı Paylaş