Kent Zararlıları İle Nasıl Mücadele Edilir

'Doğa ve Bitkiler' forumunda SeLeN tarafından 13 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Kent Zararlıları İle Nasıl Mücadele Edilir konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  kent zararlıları ile mücadelenin amaçları - çevre sağlığı için haşarelerle mücadele

  Ülkemizde sivrisinek mücadelesi özellikle sıtma mücadelesi alanında yürütülen çalışmalarla devam etmektedir.Bu çalışmalar Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sıtma Savaş Daire Başkanlığı tarafından organize edilmekte ve Sıtma Savaş Enstitüleri ve İl Sıtma Savaş Birimleri tarafında
  uygulanmaktadır.

  Kentlerde ise Vektör mücadele görevi yasalarla Belediyelere verilmiştir.Özellikle 1980 yılından itibaren Belediyeler kendi bünyelerindeki Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı olarak Vektör Kontrol çalışmalarını yürütmektedir.
  Ancak bu birimlerde görevlendirilen yönetici ve uygulayıcıların çoğu bilimsel metod ve bilgilerden yoksun,kulaktan dolma bilgiler ile çalışmaktadırlar.Bu ise genellikle etkin vektör
  mücadelesinden ziyade şov ağırlıklı bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır.
  Bundan dolayı kentlerde enteğre bir vektör kontrol mücadele işinin yapıldığını söylemek oldukça zordur.Fakat bu çalışmaları profesyonel şekilde yapan Belediyelermizde mevcuttur.

  ZARARLI SAVAŞIM KRİTERLERİ

  1- Programı sürdürebilmek için gerekli personel,alet,ekipman ve diğer imkanlar heran kullanılabilir olmalıdır.
  2- Gerekli bilgi ve ustalığı gerektiren konularda yeterli personel,yetkili ve etkili araç-gereç
  bulundurulmalıdır.
  3- Uygulanacak yöntem ekonomik ve verimli olmalıdır.Harcama,verim dengesi sağlanmalıdır.
  4- Uygulanan program,çevreye ve hedef dışı canlılara olumsuz etki yapmamalıdır.
  5- Seçim yapılacak insektisitlerin cinsi ve formülasyonları bölgenin iklim koşullarına uygun olmalıdır.
  6- Her zaman için Vektör kontrol çalışmalarında danışman uluslar arası çalışan bir firma
  tercih edilmelidir.Ülkemizde bilimsel çalışan tek kuruluş -İl-mak Group olmuştur.

  HAŞERE KONTROL METODU SEÇİMİNDE BAŞLICA KRİTERLER

  1- Programın amacı kesin olarak belirlenmeli,kontrol amacında Mortalite veya Morbitide oranlarındaki azalma oranları belirlenmelidir.
  2- Maliyet ve Ekonomi, maliyet-etkinlik değerlendirmesi yapılmalıdır.
  3- Metod uygulanabilir (feasible) ve basit,yerel şartlarda uygulanabilir olmalıdır.Metod,
  mevcut kaynak (finans,insan kaynağı,operasyonel ve idari) temellerine göre seçilmelidir.
  4- Prosüdür insanlar ve çevre için güvenilir olmalıdır.Risk-Kazanç oranı tahmin araştırması yapılmalıdır.
  5- Program yerel şartlara uygun ve halk tarafında kabul edilmelidir.

  BELEDİYELER İÇİN BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  1-Organizasyon ve uzman eleman yetersizliği : Belediyeler arasında herhangi bir organizasyon olmadığından her belediye ayrı ilaç kullanmakta ve farklı program uygulamakatadır.

  2- Kontrol metodu seçiminde ergin mücadelesine ve şov ağırlıklı çalışmalara
  yönelme : Larva mücadelesi birçok belediyede gereksiz görülmekte ya da bir iki uygulama
  yeterli kabul edilerek ergin mücadelesine ağırlık verilmektedir.Ergin mücadelesinde ise daha etkin bir yöntem olan ULV metodu yerine sıcak sisleme metodu tercih edilmektedir.

  3- Daha iyi çözüm getirebilen insektisitlerin alımında karşılaşılan zorluklar :Satın alma
  konusunda esas belirleyici faktör fiyat olduğundan etkili ve çevreci insektisit kavramı geri planda kalmaktadır.Bunların yerine ucuz olduğu için çevreye oldukça zararlı ilaçlar tercih edilmektedir.
  4- Teknik sorunlar : Kullanılan cihazların verimliliği (ULV damlacık çapı ve ilaç püskürtme miktarı) kontrol edilmemektedir.Bu cihazların her sezon başında verimlilik testleri yapılarak kullanılması gerekmektedir.Cihazları taşıyan araçlar genellikle eski olduğundan verimli çalıştırılamamaktadır.Ayrıca ilacın hektara göre kullanılması için araç hızının ayarlanabilir olması gerekmektedir.
  5- Uygulamaların değerlendirilmesi : Yapılan uygulamaların etkili olmadığı veya ne derece
  etkili olduğu mutlaka tesbit edilmelidir.Aksi takdirde yapılan bütün çalışmalar halkın insektisitlere maruz kalması ve çevre kirliliğine sebep olması şeklinde sonuçlanmaktadır.

  6- Ekonomik sorunlar : Belediyelerin mali sorunları daha çok bu tür konuların arka planda kalmasına sebep olmaktadır.Çünkü belediyeler daha çok şov amaçlı hizmetlere öncelik vermektedir.
  7- Eğitim : Halkın katılımının sağlanması,medya işbirliği ve danışman firmalar gerekmektedir.

  KENT ZARARLILARI İLE MÜCADELE

  Uçan ve yürüyen pekçok haşere; yüzyıllar boyunca gerek vektör olarak taşıdıkları bulaşıcı hastalıklar,gerek doğrudan etkiler (ısırma,kaşındırma vs.) ve gerekse oluşturdukalrı ekonomik zararlar nedeni ile insanları rahatsız etmişlerdir.

  Özellikle haşerelerin neden olduğu veba,sıtma,tifus gibi hastalıklar sonucunda oluşan toplu ölümler çoğu büyük savaşlardaki toplam insan kayıplarından çok daha fazla olmuştur.Bununla
  birlikte oluşan ekonomik kayıplar hem bir ülkedeki halkı hem de turizm sektörünü büyük ölçülerde etkilemiştir.
  1940′lı yıllarda DDT’nin keşfi ve insektisidal (böcek öldürücü) etkisnin belirlenmesi ile başlayan bilimsel Vektör Kontrol Çalışmaları,günümüzde de değişik kuruluş ve organizasyonla
  tarafından önemle sürdürülmektedir.

  Uluslar arası kuruşular (WHO,UNDP,EPA vs.) tarafından desteklenen Sıtma Eradikasyon Programları gibi başarılı projelerin uygulanması ile birçok vektöriyel hastalık kontrol altına alınmıştır.Ancak daha sonra çevresel,biyoljik ve yönetsel faktörlerin etkisi ile Halk Sağlığı
  Zararlısı vektörler ve bunların neden olduğu bulaşıcı hastalıklar devam etmektedir.

  Ülkemizde Yasa ve Yerel Yönetimlere verilmiş kent sınırları içerisindeki Vektör Kontrol Hizmetleri 1980′li yıllardan itibaren yapılmaktadır.Ancak bu hizmetlerin tamamen bilimsel temellere dayandığını ve en önemlisi sonuçta değerlendirmenin yapılabildiğini söylemek zor,zaman zaman da imkansızdır.
  Yerel Yönetimler faaliyet raporlarında Çevre ve Halk Sağlığı’na yönelik bu hizmetlerini sadece
  alınan şikayet sayıları ve harcanan bütçe verileri (personel,ilaç,ekipman alımı v.s.) ile ifade edebilmektedirler.

  ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNÜNDEN HAŞERE KONTROL MÜCADELESİNİN ÖNEMİ  Vektör Kontrol Mücadelesinin en önemli amacı kentlerde sağlıklı bir çevrenin oluşmasını sağlamaktır.Bundan dolayı çevre sağlığının önemi vektör kontrol mücadelesinin temel şartlarından biridir.
  Çevre Sağlığının korunması iki temel amaca hizmet etmektedir;

  1- Sağlıklı ve modern yaşama ortamları sağlamak
  2- İndirekt olarak sağlık ve ekonomik problemleri önlemektir.

  Bu bilgiler ve ortak girişim sağlayan İL-MAK GROUP ve NUR İLAÇ’ a teşekkür ederiz.


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kent Zararlıları İle Forum Tarih
Kentsel nüfus ne demektir kısaca Eğitim Bilgileri 5 Ekim 2017
1927 ile 2010 yılı sonuçlarına göre kır nüfusu oranının azalıp kent nüfusunun artmasının nedenleri Sorular ve Cevaplar 4 Şubat 2017
Kentlerde erkek nüfusunun kadın nüfusundan fazla olmasının sebepleri kısaca Sorular ve Cevaplar 4 Şubat 2017
Kır kültürünü kent kültüründen ayıran özellikler madde madde kısaca Kültür ve Sanat Bölümü 1 Şubat 2017
Türkiye'nin komşuları ve başkentleri kısaca Türkiye Kültür Ve Tanıtımı 27 Ocak 2017

Bu Sayfayı Paylaş