Keloğlan Kimdir? Keloğlan Gerçekte Kimdir? Keloğlan'ın Hayatı

K

Kayıtsız Üye

#21
Sponsorlu Bağlantılar
keloğlan gerçek hayatta varmı kel oğlan gerçekten yaşamış mıdır? keloğlanın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?

Keloğlan bir masal kahramanıdır. Başlangıçta beceriksiz tembel biri gibi gözükürken olayların gelişmesiyle kurnaz cesur ve bece rikli olduğu ortaya çıkar ve sonunda mutlulu ğa ulaşır. Bu masal kahramanının başından geçen olayları konu edinen masallara da "Keloğlan Masalları" adı verilir.
Keloğlan yalnız Türk masallarında değil Arap ülkeleri İran Kafkasya Orta Asya Rus ve Batı Avrupa masallarında da karşımı za çıkar. Adları kişilikleri görünüşleri farklı olmakla birlikte bu masal kahramanlarının birbirine benzeyen yanları olduğu görülür. Her ülkenin kendine özgü bir "Keloğlan"ı vardır. Dünya masalları konusunda karşılaş tırmalı çalışmalar yapan araştırmacılar Keloğ lan tipinin özellikleri üzerinde de durmuş lardır.
Türk masallarında Keloğlan yaşlı annesiy le birlikte yaşayan öksüz ve yoksul bir deli kanlıdır. Birçok masalda anlatılan şehzadele re üstün nitelikli kimselere benzemez. Yok sulluğunu ve kimsesizliğini kurnazlığı yar dımseverliği ya da cesaretiyle unutturur. Baş langıçta miskin miskin oturan annesinin zoruyla istemeye istemeye iş tutan aptallığı ve unutkanlığı yüzünden yaptığı işi eline yüzüne bulaştıran biridir. Beklenmedik bir anda güç durumda kalmış bir insan ya da hayvana yardım ettiği için onlardaki olağanüstü güçle rin desteği ile talihi döner. Keloğlan'ın yazgısı kıyıcı acımasız haksızlık yapmayı huy edin miş kimseler karşısında kurnaz ve akıllıca davranışlarıyla da değişebilir. Her iki durum da da Keloğlan sonuçta güçlü bir insan olur ve annesiyle birlikte mutlu bir yaşama kavuşur. Bu yönüyle Keloğlan tipi ve Keloğlan masalları halkın yoksulluktan kur tulma varlıklı ve güçlü olma zulmedenlerden öç alma özlemlerini dile getirmektedir.
Türk masallarının kahramanı olan Keloğ lan iki ayrı görünüşte karşımıza çıkar. Birinci si masalın başından sonuna kadar genellikle değişmeden kalır. güçlü bir insan olduktan sonra da asıl kimliğini korur. Bazı masallarda ise Keloğlan yardım ettiği iyi kalpli bir insanın desteği ile kellikten kurtu lur saçları çıkar. Bazı kahramanlar da başla rına işkembe ya da tüyleri ütülenmiş deriden bir takke geçirerek Keloğlan kılığına girerler. Bu yapay kellik ve sahte Keloğlanlık masal boyunca sürer ve olumsuz durumun ortadan kalkıp kahramanın kurtulmasıyla sona erer. Bu ikinci türden Keloğlan tipine "Sahte Keloğlan" da denmektedir. Bunlar çeşitli nedenlerden ötürü gizlenme gereği duyan kimselerdir.
Başına gelenler davranışları ve sevimliliğiyle Keloğlan tipi toplumda herkesçe bilinir ve sevilir. Keloğlan halk hikâyelerinde Kara göz ve ortaoyununda da yer alır. Masallardaki kadar olmasa da buralarda da kendini gösterir ve olaylara karışarak etkili olur. Türk halk edebiyatı içinde önemli bir yeri olan Keloğlan masalları birçok araştırmacı tarafından der lenmiş ve yayımlanmıştır. Bunlardan 18 tane si Tahir Alangu'nun Keloğlan Masalları (1967) adlı kitabında bulunmaktadır.
 

Son düzenleyen: Moderatör:
Ş

Şifre

#22
BEN Keloğlan'ın yayatı demedim keloğlan gerçekmi değilmi dedim WTF?
 

Ş

şevval

#23
bence bilgi almak çok güzel hatası varsa bilene anlamıştır ama insanın bir bilgi almak çok güzel ve çok doğru :);):D bilgi almak çok güzel bir karar :rolleyes: yeter ki insan iyi olsun bilgi zekadır:cool::p
 
S

Son_TÜRKLER_74

#25
Kel oğlan gerçekte vardır yanılmıyorsam bu bir eğlence amaçlı olarak yazılmıştır
-Hazır hikaye konusu varken Karagöz ve Hacivat onlarda gerçek hayatta var onlarda inşaat ta çalışıyorlardı hep birbirine dalaşırlardı ve diğer inşaat ta çalışanlar onlara bakarak eğlenirlerdi ve bir gün o zamanlardaki padişah beden bu inşaat yavaş işliyor der ve bir yerden öğrenek bu Karagöz ve Hacivat'ı idam eder bunun üzerine pişman olarak bunların olayını kâğıda yazarak dağıttı son bir şeyler söyleyerek bitirecem ben bu Nasrettin Hoca Kel oğlan vb zamanında yaşamak isterdim
 
#27
Keloğlan Hakkında Bilgi, Keloğlan Kimdir Bilgi
Keloğlan Türk masal kahramanı olmuştur. Türk halk kültüründe en önemli yeri vardır. Çocuklara masal olarak anlatılan keloğlan masallarının kahramanıdır. Kulaktan kulağa çeşitli hikayeler olmuş ve yayılmıştır. Dönemin masal kahramanlarından olmuştur hayali kahraman olduğundan dolayı gerçekmiş gibi dönemin kötülerini komikliklerle ve eğlencelerle yenmiştir. Kötülere karşı aklını kullanarak kurnazlık sayesinde işin üstesinden gelir. Zor durumların altından çıktığı gibi ona kurnazlık yapanların önünden geçer. Masallarda yer almış başı kel olduğundan dolayı ona keloğlan adı verilmiştir. Ukala ve alayı tavırları ile çok dikkat çekmiştir. Annesi tarafından devamlı azarlanır yolculuklara çıkarak kralın kızını almak için çaba gösterir.

Keloğlan Anadolu masallarından olup annesi ile yalnız yaşayan keloğlanı anlatır. Yoksul olduğu gibi bir gün kral olup ailesine çok iyi bakacaktır. Geçinmek için bir çok işe girer ama eline yüzüne bulaştırdığı için devamlı evine döner.
Keloğlanın şarkısı bütün masallarında söylenir ve hatırlanır. Dilden dile dolaşarak şöyle yapılırdı.
Ben bir garip Keloğlanım
Eşeğimin yok palanı
Varım yoğum doğruluktur
Hiç de sevmem ben yalanı
Bir kocakarı anam var
Birkaç tavuk bir de inek
Her gün konar kel kafama
Evsiz kalmış birkaç sinek”
Olmam kimseye kul köle
Halkın kulağı diliyim
Namertlere avuç açmam
Sivri akıllı biriyim
Keloğlanım budur özüm
Haram malda yoktur gözüm
Garip hakkını yiyene
Elbet vardır bir çift sözüm
 
Üst