Kaza ve Kadere Îman Nedir? Şerlerin Yaratılması Nasıl Olur?

'İman ve İslam Forumu' forumunda Dine tarafından 22 Nisan 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Kaza ve Kadere Îman Nedir? Şerlerin Yaratılması Nasıl Olur? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Kaza ve Kadere Îman Nedir? Şerlerin Yaratılması Nasıl Olur?

  Kader, Cenâb-ı Hakk'ın ezelden ebede kadar olmuş ve olacak, iyi-kötü her şey'in oluş zamanını, yerini ve her türlü özelliklerini ezelden bilmesi, öylece takdir ve tesbit etmesidir
  Kazâ ise, zamanı gelince ezelî ilmine ve takdîrine uygun olarak eşya ve olayları yaratmasıdır
  Bu tariften anlaşıldığına göre, kader yüce Allah'ın ilim ve irâde sıfatının bir tecellisi, kaza da tekvîn sıfatının eseridir
  Allah bütün kâinatı ve kâinat içinde bulunan canlı - cansız bütün varlıkları bir programa göre yaratmıştır Allah kainatta meydana gelecek bütün hâdiseleri bildiği gibi,
  Kâinatta görünen eşsiz nizam ve hârika düzen, onu, Allah'ın bilerek plânladığını, programladığını ve her şey'i o plân ve programa göre, zamanı gelince yaratmakta olduğunu gösterir
  İşte Allah'ın kâinatı yaratmadan evvel ezelde çizdiği bu programa kader denir Zamanı gelince bu programı tatbika koyması da kazâ'dır
  Şu halde kazâ ve kadere îman; Allah'ın her şey'i bildiğine, ezelde programladığına, sonra da zamanı gelince eşya ve olayları o bilgi ve programa göre yaratmakta olduğuna tereddütsüz olarak îman etmektir
  Alemde Hayrın Yanında Şerler de Yaratılmaktadır
  Hayrı da, şerri de yaratan Allah'tır Bu inanış, Kadere îmanın bir cüz'üdür
  Ancak âlemde yaratılan hayırlar asıl, şerler ise fer'îdir Hayırlar küllî, şerler cüz'îdir
  Şerrin yaratılması, "her şey zıddıyla bilinir" kaidesiyle, hayrın hakikatı ve güzelliği ortaya çıkması içindir Meselâ hastalık olmasa, sıhhatın nasıl kıymetli bir nimet, büyük bir ganimet olduğu bilinemezdi Karanlık olmasa, ışığın değeri anlaşılamazdı Kötülük olmasa, iyiliğin fazîlet ve üstünlüğü idrâk edilemezdi
  Alemde hayrın yanında cüz'î kalan şerler hiç yaratılmasa idi, hayrın mâhiyeti ve güzelliği tam görülemediği gibi; hayrın nevîleri, dereceleri, çeşitleri de anlaşılamazdı Böylelikle cüz'î bir şerrin yaratılmaması neticesinde pek çok hayırlar vücuda gelemezdi, dolayısıyla büyük bir şer ve zarar ortaya çıkardı
  Ayrıca şer ve hayır telâkkisi, çoğu zaman insanın anlayışına ve bakış açısına göre de değişmektedir İnsan bâzı şeyleri kendisi için şer ve çirkin bulurken, aslında o şey onun hakkında tamamiyle hayırdır
  Fakat insan hodgâm (bencil) ve zâhir-perest olduğu için, ilk bakışta kendi menfaatine aykırı bulduğu her hâdiseye şer hükmünü verebilmektedir Bunu bir misalle açıklayalım: Mühim bir iş için uçağa binecek bir adam, bineceği uçağı kaçırsa, bu ona büyük bir şer olarak gözükür Çünkü menfaati zedelenmiş, dünyevî bir işi aksamıştır Ancak daha sonra havada uçağın kaza yapıp düştüğünü farz edelim
  Bu durum karşısında da, aynı insan, daha önce şer telâkki ettiği şey'in, aslında kendisi için ne kadar hayırlı olduğunu düşünmeye başlıyacaktır
  Demek ki ilk bakışta insana şer gibi görünen pek çok hâdise, netice itibariyle iyi ve hayırlı olabilmektedir
  Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bu hakikatı ne güzel dile getirmiştir:
  "Hak şerleri hayreyler
  Zannetme ki gayreyler
  Ârif anı seyreyler
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler"
  Şerrin Allah'ın ilmi ve iradesi dışında meydana geldiğini ve Allah'ın şerleri yaratmadığını söylemek; Allah'ın İlim, İrâde ve Kudret sıfatlarının bir hududu ve sınırı olduğunu iddia etmek demektir Bu ise, ulûhiyetin şânına bir noksanlık isnâdı olduğu gibi, kâinatın bir plân ve programa göre yaratıldığı gerçeğine de zıddır
  Bunun içindir ki Hayır ve şerrin de Allah'tan olduğu, Allah tarafından yaratıldığı hususu, Kaza ve Kadere îmanın içinde yer almış ve bu inanç üzerinde ayrıca durulup te'yid edilmek lüzumu


  Mehmet Dikmen
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kaza Kadere Îman Forum Tarih
Kaza ve Kadere Rızanın Değerlendirilmesi: Tefekkür İman ve İslam Forumu 14 Ekim 2011
Kaza ve Kadere Rızada İlk Adım: Şükür Dini Sohbetler Dini Forum 29 Eylül 2011
Kaza ve Kadere Rıza, Nefis Makamları (Nefsin Dereceleri) Dini Terimler Sözlüğü 24 Eylül 2011
Kaza ve Kadere İnancın İnsan Hayatı Üzerindeki Te'sirleri Nelerdir? İman ve İslam Forumu 22 Nisan 2010
Demir yollarının yapımı ekonomik olarak devlete neler kazandırdı kısaca Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 7 Şubat 2017

Bu Sayfayı Paylaş