Kayaçlar nedir, nasıl oluşur?

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde açılan konu

 1. Kayaçlar nedir, nasıl oluşur? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  kayaçlar nedir nasıl oluşur

  Kayaç mineraller topluluğudur. Bir çok mineralin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Aynı zamanda taş parçalarının da bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Mesela granit gibi mermerler yalnızca bir tane mineralden oluşmuş kayaçtır. Şimdi kayaçları inceleyim? Tortul kayaçlar (kendi aralarında dört parçaya ayrılırlar) Parçalı kayaçlar: bu kayaç çeşidi rüzgarın etkisiyle kayaçların parçalanmasıyla, küçük parçalara ayrılırlar ve başka bir yerde toplanırlar oluşumu bu şekilde gerçekleşir. Çakıl taşlarını buna örnek olarak verebiliriz. Kumun içerisinde bulunan taşları da parçalı kayaçlara örnek olarak verebiliriz. Organik kayaçlar: organik kayaçlara taş kömürü ve linyiti örnek verebiliriz. Kimyasal kayaçlar vardır birde. Kırıntılı tortul kayaçlar vardır birde. Bu kayaç tipi tanelidir, çimentosuz tortul kayaçlardır. Kimyasal tortul kayaçlar ise kireç yapımında kullanılmaktadır. Magmatik kayaçlar, dünyada çok fazla bulunmamaktadır. Kütle halinde olan kayaç türüdür magmatik kayaçlar. Plutonik kayaçlar ise tam kristalli kayaçlardır. Volkanik kayaçlar: volkanik kayaçlarla yüzey kayaçlar eştir. Son iki kayaç ise damar kayaçlar ve başkalaşım kayaçlarıdır. Damar kayaçlar derinlik ve yüzey kayaçlarının arasından geçerken meydana gelmektedir. Ve başkalaşım kayaçları vardır.
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 18 Nisan 2015

 2. Eylül

  Eylül Site Yetkilisi Editör

  Kayaç mineraller topluluğudur. Bir çok mineralin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Aynı zamanda taş parçalarının da bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Mesela granit gibi mermerler yalnızca bir tane mineralden oluşmuş kayaçtır. Şimdi kayaçları inceleyim? Tortul kayaçlar (kendi aralarında dört parçaya ayrılırlar) Parçalı kayaçlar: bu kayaç çeşidi rüzgarın etkisiyle kayaçların parçalanmasıyla, küçük parçalara ayrılırlar ve başka bir yerde toplanırlar oluşumu bu şekilde gerçekleşir. Çakıl taşlarını buna örnek olarak verebiliriz. Kumun içerisinde bulunan taşları da parçalı kayaçlara örnek olarak verebiliriz. Organik kayaçlar: organik kayaçlara taş kömürü ve linyiti örnek verebiliriz. Kimyasal kayaçlar vardır birde. Kırıntılı tortul kayaçlar vardır birde. Bu kayaç tipi tanelidir, çimentosuz tortul kayaçlardır. Kimyasal tortul kayaçlar ise kireç yapımında kullanılmaktadır. Magmatik kayaçlar, dünyada çok fazla bulunmamaktadır. Kütle halinde olan kayaç türüdür magmatik kayaçlar. Plutonik kayaçlar ise tam kristalli kayaçlardır. Volkanik kayaçlar: volkanik kayaçlarla yüzey kayaçlar eştir. Son iki kayaç ise damar kayaçlar ve başkalaşım kayaçlarıdır. Damar kayaçlar derinlik ve yüzey kayaçlarının arasından geçerken meydana gelmektedir. Ve başkalaşım kayaçları vardır.
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 18 Nisan 2015

 3. Eylül

  Eylül Site Yetkilisi Editör

  Kayaç nedir,

  Kayaç Nasıl Oluşur,

  Kayaç Çeşitleri,


  Kayaç, mineral topluluklara verilen isim . Çeşitli mineralleri veya taş parçacıklarının veya tek bir mineralin fazla sayıda birikmesinden meydana gelir.


  Granit ve bazalt çeşitli minerallerdeki kum taşı, değişik kum tanelerinden, mermer ve kuvarsit tek bir mineralden oluşmuş kayaçlardır.


  Kayaçların oluşumları sırasındaki doğal ortamı yansıtan bir çeşit belgelerdir. Yer kabuğunun jeolojik gelişmesinin izleri bu çeşit kayaç üzerinde izlenmiştir. Bu nedenle onlar yer kabuğunun doğal belgeleri sayılır.


  Bugün yeryüzünde hüküm süren fiziksel olaylar, akarsuların aşındırma ve taşıma etkileri, çöllerde ve denizlerin değişik bölgelerinde farklı tortulların çökertilmesi, yeryüzünün değişik iklim kuşaklarının bulunması gibi jeolojik olayla bütün yer tarihi boyunca hep aynı şekilde, aynı düzende oluşmuştur.


  Yani eski jeolojik devirlere ait kayaçların oluşumu bugün yeryüzünde hüküm süren fiziksel olayların ışığı altında yorumlanabilir. Böylece kayaçlar oluşumu sırasında mevcut olan doğal ortamı aynen yansıtırlar.


  Tortul kayaçlar Su ve rüzgâr yeryüzünü değiştirebilir. Bu kuvvetler, kayaçları kırarak, küçük kayaçları taşır. Bu partiküller farklı yerlerde yerleşirler. Buralarda, küçük parçacıklar toparlanarak, basınç altında çimentolaşıp, daha büyük kayaçları meydana getirirler. Bu kayaçlar, genellikle suda oluşur ve magmatik kayaçlardan daha yumuşaktırlar. Tortul kayaçlar, birçok tabakaları meydana getirir ve fosilce zengindir.


  Tortul kayaçların dört tipi vardır:
  Parçalı kayaçlar: Bu kayaçlar rüzgâr ve su gibi mekanik etkilerle; kayaçların kırılarak, taşınması veya küçük parçaların, başka yerlerde toplanmasıyla oluşur. Kum taşı, çakıl taşı bunun örnekleridir. Buharlaşma: Su, sadece kayaçları kırarak küçük parçaları taşımaz. Ayrıca su, birçok minerallerin üzerinden akarken, onları çözer. Daha sonra, su buharlaştığında, bu mineraller, burada kalarak kayaçları oluşturur. Pamukkale, bu tipin iyi bir örneğidir.
  Organik Kayaçlar: Suda yaşayan birçok organizmalar, kabuğa sahiptir. Bu organizmalar, öldüğünde, geride kabukları kalır. Bu kabuklar, birikerek kayaçları oluşturur. Taş kömürü ve linyit bunun örnekleridir.
  Kimyasal Kayaçlar: Su buharlaştığında, içindeki mineraller çökelerek birikir. Fakat bazı mineraller, su buharlaşmadan çökelebilir. Her madde, suda çözünebilirliğe sahiptir. Sudaki bir maddenin varlığı, diğer bir maddenin çözülebilirliğini etkileyebilir. Bir mineral, saf suda çözünebilir olduğu halde, deniz suyunda çözünemez olabilir. Tuz ve diğer mineraller, başka minerallerin çözünürlüğünü düşürür. Bu nedenle, tatlı suda çözülmeyen mineraller, denizlere ulaşarak denize karışır. Yeraltı akımları, bu işlemi hızlandırır. Bu mineraller, tabakaların tabanına çökelir. Daha büyük ağır partiküller, alt tabakaları, daha hafif partiküller ise, üst tabakaları oluşturur. Su basıncı, kayaç oluşum sürecini hızlandırır. Bir tortul kayaç, yukarıdaki kayaç sınıflarından, birden fazlasına ait olabilir.
  Örneğin, bir kayaç, organik esaslı olduğu halde, denizde kimyasal işlemle oluşabilir.


  Kırıntılı tortul kayaçlar
  Çeşitli büyüklükteki taş ve mineral parçalarda karalardaki ve denizlerdeki tortullaşma havzalarını çökelmeleriyle meydana gelen taneli kayaçlardır. Değişik boyuttaki taneleri birbirleriyle çimento maddeleriyle birleşmeleri sonucu çimentolu kayaçlar kum taşı, kireç taşı gibi taneleri birbirine bağlayarak madde bulunmadığından çimentosuz tortul kayaçlar oluşur.


  Kırıntılı tortul kayaçlar tane çapı 2 mm’den büyük ve çakıl, moloz, konglomera gibi kayaçlardır. 2 mm’den 0,2 mm’ye kadar olan kısma kum, karışık kum, kumtaşı, kuvarsit, gibi kayaçlardır. Tane çapı 0,2 mm’den 0,02 m^’ye kadar olan kısım mil ondan daha küçükler genellikle mil+kil şeklinde geçer.

  organik tortullar çeşitli bitki ve hayvan kalıntılarını, uzun zaman eşliğinde fosilleşip başkalaşmalarıyla oluşurlar. En uzun sürede oluşan kayaçlardan biridir. Özellikle bitki fosillerinin oluştuğu alanlarda yoğunlukta olmaktadırlar  Kimyasal tortul kayaçlar
  Dolgun eriyiklerden çökelme sonucu meydana gelirler. Mağaralardaki sarkıt ve dikitler, deniz kıyılarındaki kireçli ve demirli oolitler, kapalı göllerin kenarlarındaki tuz oluşumları su kaynakları etrafındaki traverten oluşumları 5′i kadar kireç taşları oluşturur. Kireç taşları yapı taşı, stabilize malzeme, kireç yapımında ve döşemecilikte, çelik sanayiinde ve ilaç sanayiinde kullanılır…..


  Magmatik kayaçlar
  Erimiş halde bulunan bir silikat hamuru durumunda olan mağmanın yer kabuğunun derinliklerinde yavaş yavaş veya yeryüzünde aniden soğuması ile oluşurlar. Bu kayaçlar genel olarak kristallerde oluşmuş kütle halindeki kayaçlardır.Bu tür kayaçlar dünya üzerinde çok fazla değildir.


  Plutonik kayaçlar (Derinlik kayaçları)
  Bunlar yalnızca kristallerde oluşmuş, iri kristalli kayaçlardır. Granit örnek verilebilir. Mağmanın soğuması ve katılaşması yavaş yavaş meydana geldiği için tam kristalli kayaçlardır.


  Volkanik kayaçlar (Yüzey kayaçları)

  Bu kayaçlara yüzey kayaçları da denir. Bunlar yarı kristalli çoğu kez gözle görülebilen çeşitli kristaller, kristal olmayan genellikle camsı hamur içinde dağılmış serpilmiş durumda bulunurlar. Andezit ve bazalt örnek verilebilir.


  Damar kayaçlar

  Derinlik kayaçları ile yüzey kayaçları arasında bir geçiş safhasını oluşturur. Mikro kristallerdir. Diğer kayaçların yarık ve çatlaklarında yer alır. genellikle içeriği silikatlerden oluşur.


  Başkalaşım kayaçları
  Tortul veya magmatik kayaçların sıcaklık, basınç, gerilme ve kimyasal aktivitesi olan sıvıların etkisiyle değişmeleri, başkalaşımları sonucu oluşurlar. genellikle kristallerin şiştozite gibi paralel yapılar oluşturmasıyla karateristiktirler. Metomorfizma yer kabuğunun derinliklerinde hüküm süren fiziksel ve kimyasal şartların etkisiyle kayaçlarda meydana gelen transformasyonu olayıdır. Mineraller belirli bir sıcaklık ve basınç altında dengeli durumdadırlar. Eğer sıcaklık ve basınç değerlerinde bir artma veya değişme olmuşsa mineralde de değişme olur. Mineral aynı kimyasal bileşimde başka bir duyarlı minerallere dönüşür.


   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 18 Nisan 2015

 4. ben çok beğendim en ince ayrıntısına kadar yazılmış.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kayaçlar nedir nasıl Forum Tarih
Püskürük Kayaçlar Nedir, Püskürük Kayaçlar Nasıl Oluşur? Doğa ve Bitkiler 13 Nisan 2011
Püskürük kayaçlar Nedir Nasıl oluşur Özellikleri Nelerdir Diğer Mesleki Bilgiler 30 Kasım 2008
Kayaçların İnsan Hayatı İçin Önemi Nedir? Doğa ve Bitkiler 21 Ekim 2013
Kayaç Nedir, Kayaçlar Hakkında Bilgiler Doğa ve Bitkiler 28 Aralık 2011
Püskürük kayaçların oluşumu kısaca Doğa ve Bitkiler 24 Şubat 2016

Bu Sayfayı Paylaş