Kart, Çek ve Senet Borçlarını Aksatanlara Takip Affı

'Hukuk' forumunda NeslisH tarafından 28 Ocak 2009 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Kart, Çek ve Senet Borçlarını Aksatanlara Takip Affı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Resmî Gazete

  Sayı : 27124

  KANUN
  KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI
  BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE
  ALINMAMASI HAKKINDA KANUN

  Kanun No. 5834 Kabul Tarihi: 22/1/2009
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 – (1) Ödeme tarihi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları, söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde borcun tamamının ödenmesini müteakiben Merkez Bankasında tutulan kayıtlardan silinir.
  (2) Merkez Bankasınca kayıtların silinmesinden sonra, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde silinmiş kayıtlar dikkate alınmaz.
  Yürürlük
  MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

Bu Sayfayı Paylaş