Karayoları Trafik Kanunu

'Hukuk' forumunda Siraç tarafından 17 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Karayoları Trafik Kanunu konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

  Buyrun Link

  http://rapidshare.com/files/13189111...fik_Kanunu.rar

  İçindekiler Dizini Aşağıdadır
  Çok uzun olduğu için upload ettim
  Dosyanın içinde doc docx ve pdf uzantılı dosyalar mevcuttur

  İÇİNDEKİLER

  BİRİNCİ KISIM :
  Genel Esaslar :
  BİRİNCİ BÖLÜM :
  M 1 - Amaç
  M 2 - Kapsam
  İKİNCİ BÖLÜM :
  M 3 - Tanımlar
  İKİNCİ KISIM :
  Kurullar, Kuruluşlar, Komisyonlar Görev ve Yetkileri
  M 4 - Görevli Kurullar, Kuruluşlar
  a) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu
  b) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu
  M 5 - Emniyet Genel Müdürlüğü Görev ve Yetkileri
  M 6 - Trafik Zabıtası ve Genel Zabıtanın Görev ve YetkiSınırı
  M 7 - Karayolları Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri
  M 8 - Milli Eğitim, Sağlık ve Ulaştırma BakanlıklarınınGörev ve Yetkileri
  M 9 - Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığının Görev veYetkileri
  M 10 - Belediye Trafik Birimleri Görev ve Yetkileri
  M 11 - 3176 Sayılı Kanunla Yürürlükten Kaldırılmıştır
  M 12 - İl ve İlçe Trafik Komisyonları, Kuruluşu, Görev ve Yetkileri
  ÜÇÜNCÜ KISIM :
  Karayolu Trafik Güvenliği, Trafik İşaretleri,
  Yapı ve Tesisler
  M 13 - Karayolu Trafik Güvenliği
  M 14 - Karayolu Yapısı ve Trafik İşaretlerinin Korunması
  M 15 - Trafik İşaretleri
  M 16 - Karayolu Dışında, Kenarında ve Üzerindeki Diğer Levhalar, Işıklarve İşaretlemeler
  M 17 - Belediye Sınırları Dışında Karayolu Kenarındaki Yapı ve Tesisler
  M 18 - Belediye Sınırları İçinde Bulunan Karayolu Kenarındaki Yapıve Tesisler
  DÖRDÜNCÜ KISIM :
  Tescil ve Trafik Belgeleri, Tescil Plakaları,
  Motorlu Araçlara Ait Şartlar ve Muayene
  BİRİNCİ BÖLÜM :
  M 19 - Tescil Belgesi Alma Zorunluluğu
  M 20 - Tescil Süresi ve Bildirme Mecburiyeti
  M 21 - Trafik Belgesi ve Tescil Plakası Alma Zorunluluğu
  M 22 - Belge vePlaka Vermeye Yetkili Kuruluşlar
  M 23 - Belge vePlakaların Araçlar Üzerinde Bulundurulması Zorunluluğu
  M 24 - Trafik Belgesi Verilmesi İçin Zorunlu Belgeler
  M 25 - Geçici Trafik Belgeleri ile Geçici Tescil Plakaları
  M 26 - Araçlara Ait Trafik Ayırım İşaretleri ve Diğer İşaretler
  M 27 - Tanınma İşaretleri
  M 28 - Devlet Malı Araçların Ayırım İşaretleri ve Tescil Plakaları
  İKİNCİ BÖLÜM
  M 29 - Araçların Karayoluna Uygunluğu ve Teknik Esaslar
  M 30 - Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu
  M 31 - Araçlarda Bulundurulması Zorunlu Gereçler
  M 32 - Adres Değiştirme ve Araçlar Üzerindeki Değişiklikleri Bildirme
  M 33 - Taşınması Özel İzne Bağlı Yükler
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :
  M 34 - Araçların Muayenesi
  M 35 - Muayeneye Yetkili Kuruluşlar
  BEŞİNCİ KISIM:
  Sürücü Belgeleri ve Sürücüler
  M 36 - Sürücü Belgesi Alma Zorunluluğu
  M 37 - Sürücü Belgesi Alma Zorunluluğu Olmayanlarda Aranacak Şartlar
  M 38 - Sürücü Belgesi Sınıfları
  M 39 - Sürücü Belgelerine Ait Esaslar
  M 40 - Dış Ülkelerden Alınmış Olan Sürücü Belgeleri
  M 41 - Sürücü Adaylarında Aranacak Şartlar
  M 42 - Sürücülerin Sınavları ve Sürücü Belgelerinin Verilmesi Esasları
  M 43 - Askeri Araç Sürücülerinin Sınavları
  M 44 - Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi ve Sürücü BelgelerininTaşınması Zorunluluğu
  M 45 - Sağlık Şartlarında Sonradan Meydana Gelen Değişiklikler ileSahte Olan, Hile ile Alınan veya Şartlarına Uygun
  Olmadan Verilen Sürücü Belgeleri
  ALTINCI KISIM :
  Trafik Kuralları
  BİRİNCİ BÖLÜM :
  Genel Kurallar
  M 46 - Karayollarında Trafiğin Akışı
  M 47 - Trafik İşaretlerine Uyma
  M 48 - Alkollü İçki, Uyuşturucu veya Keyif Verici Maddelerin EtkisiAltında Araç Sürme Yasağı
  M 49 - Taşıt Kullanma Sürelerine Uyma Zorunluluğu
  İKİNCİ BÖLÜM :
  Hız Kuralları
  M 50 - Hız Sınırları
  M 51 - Hız Sınırlarına Uyma
  M 52 - Hızın Gerekli Şartlara Uygunluğunu Sağlamak
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :
  Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar
  M 53 - Dönüş Kuralları
  M 54 - Geçme Kural ve Yasakları
  M 55 - Geçilen Araçlara Ait Kurallar
  M 56 - Şerit İzleme, Karşılıklı Geçiş, Takip Mesafesi ve Geçiş KolaylığıSağlamak
  M 57 - Kavşaklarda Geçiş Hakkı
  M 58 - İndirme ve Bindirme Kuralları
  M 59 - Duraklama ve Park Etme
  M 60 - Duraklamanın Yasak Olduğu Yerler
  M 61 - Park Etmenin Yasak Olduğu Yerler
  M 62 - Karayolu Üzerinde Park Etme İzni Verilmeyen Araçlar
  M 63 - Araçların Işıklandırılması
  M 64 - Işıkların Kullanılması
  M 65 - Araçların Yüklenmesi
  M 66 - Bisiklet, Motorlu Bisiklet ve Motosiklet Sürücüleri ile İlgiliKurallar
  M 67 - Araç Manevralarını Düzenleyen Kurallar
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :
  Yayalar, Hayvanla Çekilen veya Elle Sürülen Araçlarla
  Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar Hakkında Kurallar
  M 68 - Yayaların Uyacakları Kurallar
  M 69 - Hayvanla Çekilen, Elle Sürülen Araçları Sürenler ve HayvanSürücülerine Ait Kurallar
  M 70 - Yarış ve Koşulara Ait Kurallar
  BEŞİNCİ BÖLÜM :
  Çeşitli Kurallar
  M 71 - Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar ve Sürme Kuralları
  M 72 - Ses, Müzik, Görüntü ve Haberleşme Cihazlarının Kullanılması
  M 73 - Tedbirsiz ve Saygısız Araç Sürme
  M 74 - Yaya ve Okul Geçitleri
  M 75 - Okul Taşıtları
  M 76 - Demiryolu Geçitleri
  M 77 - Çocuk, Hasta ve Sakat Taşıtları, Gözleri Görmeyen Yayalar,Yürüyüş Kolları
  M 78 - Sürücülerin ve Yolcuların Koruyucu Tertibat Kullanma Zorunluluğu
  M 79 - Karayolu Üzerindeki Park Yerlerinde Ücret Almaya Yetkililer53
  M 80 - Diğer Kurallar
   

 2. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  YEDİNCİ KISIM :
  Trafik Kazaları
  M 81 - Trafik Kazalarına Karışanlar ile İlgili Kurallar
  M 82 - Trafik Kazalarında Yükümlülük
  M 83 - Trafik Kazalarında El Koyma ve Bilirkişilik
  M 84 - Trafik Kazalarında Sürücü Kusurlarının Tespiti ve AsliKusur Sayılan Haller
  SEKİZİNCİ KISIM :
  Hukuki Sorumluluk ve Sigorta
  BİRİNCİ BÖLÜM :
  İşleten ve Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibinin HukukiSorumluluğu
  M 85 - İşleten ve Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs SahibininHukuki Sorumluluğu
  M 86 - İşletenin veya Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs SahibininSorumluluktan Kurtulması veya Sorumluluğunun azaltılması
  M 87 - Genel Hükümlerin Uygulanması
  M 88 - Zarar Verenlerin Birden Fazla Olması
  M 89 - İşletenler veya Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs SahipleriArasında Zararın Tazmini
  M 90 - Maddi ve Manevi Tazminat
  İKİNCİ BÖLÜM :
  Sigorta
  M 91 - Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırma Zorunluluğu
  M 92 - Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Dışında Kalan Hususlar
  M 93 - Enaz Sigorta Tutarları
  M 94 - Sigorta Sözleşmesinin Verilmesi ve İşletenin Değişmesi Halindekiİşlemler
  M 95 - Tazminatın Azaltılması veya Kaldırılması Sonucunu Doğuran Haller
  M 96 - Zarar Görenlerin Çokluğu
  M 97 - Doğrudan Doğruya Talep ve Dava Hakkı
  M 98 - Tedavi Giderlerinin Ödenmesi
  M 99 - Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi
  M100 - İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasına Uygulanacak Hükümler
  M101 - Sigorta Sözleşmesi Yapmaya Yetkili Sigorta Şirketleri ve Sigorta Yapma Zorunluluğu
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :
  Özel Durumlar
  M102 - Motorlu Araç Römorkları
  M103 - Motorsuz Taşıtlar ve Motorlu Bisiklet
  M104 - Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar
  M105 - Yarışlar
  M106 - Devlete ve Kamu Kuruluşlarına Ait Araçlar
  M107 - Çalınan veya Gasbedilen Araçlarda Sorumluluk
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :
  M108 - Garanti Fonu
  BEŞİNCİ BÖLÜM :
  Ortak Hükümler
  M09 - Zaman Aşımı
  M110 - Yetkili Mahkeme
  M111 - Sorumluluğa İlikin Anlaşmalar
  DOKUZUNCU KISIM :
  Adli Kovuşturma ve Cezaların Uygulanması
  BİRİNCİ BÖLÜM :
  Adli Kovuşturma
  M112 - Bu Kanundaki Suçlarla İlgili Davalara Bakacak Mahkemeler veYetkileri
  M113 - 3493 Sayılı Kanun ile Yürürlükten Kaldırılmıştır
  İKİNCİ BÖLÜM :
  M114 - Suç ve Ceza Tutanakları
  M115 - Para Cezalarının Ödenme Süresi
  M116 - Tescil Plakasına Göre Tutanak Düzenlenmesi
  M117 - 3176 Sayılı Kanunla Yürürlükten Kaldırılmıştır
  M118 - Ceza Puanı Uygulaması, Puanlama ve Trafik Kazası NedeniyleSürücü Belgelerinin Geri Alınması
  M119 - İşlenen Suçlar Nedeniyle Sürücü Belgelerinin Geri Alınmasıve Yerine Getirilmesi
  M120 - Zaman Aşımı
  M121 - Yönetmelikte Yer Alacak Diğer Esaslar
  ONUNCU KISIM :
  Eğitim, Okullar ve Çocuk Eğitimi Parkları
  M122 - Trafik Eğitimi ve Denetimi
  M123 - Sürücü Kursları
  M124 - Çocuk Trafik Eğitim Parkları
  M125 - Okul, Radyo ve Televizyonlarda Trafik Eğitimi
  ONBİRİNCİ KISIM :
  Çeşitli Hükümler
  M126 - Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Karayolunda Trafiğin Düzenlenmesive Denetimi
  M127 - 3176 Sayılı Kanunla Yürürlükten Kaldırılmıştır
  M128 - Terkedilen, Hasara Uğrayan veya Uzun Süre Parkedilen Araçlar
  M129 - Trafik HMizmetleri Geliştirme Fonu
  M130 - İlgili Bakanlık ve Kuruluşlarla İşbirliğini Sağlama
  M131 - Kağıtların ve Plakaların Basım ve Dağıtımı ile İlgili GelirdenPay Ayrılması
  M132 - Bilgi İşlem Merkezinin Faaliyeti
  M133 - Araçların Trafiğe Çıkarılmalarında Kısıtlama ve Yasaklamalar
  M134 - Okul Geçidi Görevlisi
  M135 - Yönetmelikler
  ONİKİNCİ KISIM :
  Ek Maddeler ve Geçici Hükümler
  Ek Madde 1 - Ticari Taşıt Kullanma Belgesi
  Ek Madde 2 - Araçların Tescil Edildikleri AmacınDışında Kullanılması
  Ek Madde 3 - Trafik Suçlarına İlişkin Cezalar
  Ek Madde 4 - Trafik Kazalarına Karışan Otobüs FirmalarınınAdlarının Teşhiri
  Ek Madde 5 - Ticari Amaçlı Araçların Tescili
  Ek Madde 6 - Fahri Trafik Müfettişliği
  Ek Madde 7 - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairesi Başkanlığı
  Ek Madde 8 - Sigortalılar Bilgi Merkezi
  Ek Madde 9 - Tutanakların Tutulması
  Ek Madde 10 - Karayolu Trafik Güvenliği Önerilerini İlgili Kuruluşların Yerine Getirme Zorunluluğu
  Ek Madde 11 - Yetkili Kılınan KGM ve Emn Gn Md TCK'ında Yazılı Fiilleri İşleyenler Hakkında Ağır Cezalar
  Ek Madde 12 - Otoyollarda Konaklama Yerleri Hariç Diğer TesislerdeAlkollü İçki Yasağı
  GEÇİCİ HÜKÜMLER :
  Geçici Madde 1 - Eski yasaya göre belgelerin değişimi
  Geçici Madde 2 - Yeni yasaya göre ehliyetlerin değişimi
  Geçici Madde 3 - Yeni yasaya göre traktörlerin tescili
  Geçici Madde 4 - Eski yasaya göre kesilen önceki cezalarıntahsil esasları
  Geçici Madde 5 - Sürücü belgelerinin polisce verilmesi
  Geçici Madde 6 - Takoğraf takılması esasları
  Geçici Madde 7 - Nakliyelerde yeni kanuna göre fiyat farkı
  Geçici Madde 8 - Ceza puanı uygulaması
  Geçici Madde 9 - Traktör ve römorklarının tescil işlemleri
  Geçici Madde 10 - Önceden malik olunan araçların tescili
  Geçici Madde 11 - Kanunla bağlantılı yönetmeliklerin çıkarılması
  Geçici Madde 12 - Emn Gn Md yeniden teşkilatlanıncaya kadar geçensürede hizmetlerin yürütülmesi
  Geçici Madde 13 - Emn Gn Md eski personelin konumu
  Geçici Madde 14 - Emn Gn Md nün yeniden teşkilatlanması
  Geçici Madde 15 - Haftalık TV yayınlarının enaz 2 saatinin yeni yasanıntanıtımına ayrılma zorunluluğu
  GnEk Geçici Madde Emn Md nün engeç 2 yıl içinde personel, araç ve gereçleri sağlama mecburiyeti
  Geçici Madde 1 -
  ONÜÇÜNCÜ KISIM :
  Kaldırılan Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
  M136 - Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayan hükümler
  M137 - Yürürlük
  M138 - Yürütme
  İşlemiyen Hükümler
  2831988 Tarih ve 31766 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi
  2561988 Tarih ve 330 Sayılı KHK Geçici Maddesi
  3111988 Tarih ve 3493 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi
  1941988 Tarih ve 3538 Sayılı Kanunun Geçici Maddeleri
  Geçici Madde 1
  Geçici Madde 2
  31101990 Tarih ve 3672 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi
  Emniyet Genel Müdürlüğü İhdas Edilen Kadrolar
  Emniyet Genel Müdürlüğü İptal Edilmesi Uygun Görülen Kadrolar
   

 3. Google

  Google Özel Üye

  karayolları trafik kanunu - karayolları trafik yasası - karayolları kanunu - trafik kanunu
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Karayoları Trafik Kanunu Forum Tarih
Trafik kuralları toplumsal açıdan neden önemlidir kısaca Trafik Bilgisi & Teknik Bilgiler 26 Ocak 2017
Trafik kuralları olmasaydı ne olabilirdi? Trafik Bilgisi & Teknik Bilgiler 18 Ocak 2017
Kavşaklarda trafik ışıklarının bulunmaması insanları nasıl etkilemektedir? Trafik Bilgisi & Teknik Bilgiler 17 Kasım 2016
Trafik kuralları maddeler halinde Trafik Bilgisi & Teknik Bilgiler 2 Ekim 2016
Trafikte geçiş önceliği olan araçlar Trafik Bilgisi & Teknik Bilgiler 13 Kasım 2014

Bu Sayfayı Paylaş