Karaman Atasozlerii - Karaman'a Ait Atasozleri

'Karaman Tanıtımı' forumunda NeslisH tarafından 22 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Karaman Atasozlerii - Karaman'a Ait Atasozleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar

  Abdala malûm olur
  Abdalın avrat boşadığı zaman
  Abdal evinde kaymak mı bulunur
  Abdestsize namaz dayanmaz
  Acele etsen de iş varacağına varır
  Acele işe şeytan karışır
  Acemi nalbant, gavur eşeğinde öğünür
  Acı acıyı, su sancıyı savar
  Açı ağlatma toku söyletme
  Açı ığratma toku söyletme
  Acıkan doymam sanır
  Acıyan eşek attan ileri gider
  Aç ayı oynamaz
  Aç bırakma hırsız olur, çok söyleme arsız olur
  Açın açı, çıplağın kabadayısı
  Açın gözü ekmek teknesinde olur
  Aç köpek fırın deler
  Açlığılan tokluğun arası yarım ekmek
  Açma kütüğü söyletme kötüyü
  Aç ne yemez tok ne demez
  Aç tavuk kendini buğday anbarında görür
  Açtırma kutuyu söyletme kötüyü
  Adam adama lazım olur
  Adamakla mal mı tükenir
  Adamın adı çıkacağına canı çıksın
  Adet yerini bulsun
  Adı çıktı dokuza inmez sekize
  Ahmak misafir ev sahibini ağırlar
  Ağalık vermekle, yiğitlik vurmakla
  Ağanın alnı terlemeyince ırgatın burnu kanamaz
  Ağır kazan geç kaynar
  Ağır ol da kâmil desinler
  Ağzına tat boğaza mihnet
  Ağızdan burun yakın, kardaştan karın yakın
  Ağzı açık ayran delisi
  Ağzımın suyu aktı
  Ağzından çıkanı kulağı işitmez
  Ağlarsa anam ağlar, gayrısı yalan ağlar
  Ağlayak da gözden mi olak
  Ağmansız güzel arayan yarsız kalır
  Ağrısız baş mezarada gerek
  Akçe bulsam çıkı yok,
  Akçesi ucuz olanın kendisi kıymetli olur
  Akıllı evladın var neylersin malı, akılsız evladın var yine neylersin malı
  Akılsıza söz kar etmez
  Akılsız başın cezasını ayaklar çeker
  Akılsızın şaşkını beyaz giyer kış günü
  Akılsız köpeği yol kocatır
  Akıntıya kürek çeker
  Akrabanın ettiğini akrep etmez
  Akranı ile konuşmayanın sesi semadan gelir
  Akşam aşından bir gelin ölmüş
  Akşamın işini sabaha bırakma
  Akşamın hayrından sabahın şerri yeğdir
  Alabula soğan zarı gibi
  Alacağın bir iğne, çeliğin okkasını orantıya vurursun
  Alan satandan umar
  Al altını ...... tımarını
  Alçak eşeğe kim olsa biner
  Alçak yerde yatma sel alır, yüksekte yatma yel alır
  Aldı alısını dolandı çalısını
  Al elmaya taş atan çok olur
  Alemde bekâin insanda cefa yok
  Alemin ağzı torba değil ki büzesin
  Alet işler el öğünür
  Alem unutmuş, kalem unutmamış
  Alı al moru mor serdim
  Alığını almak, ğölüğünü solmak
  Alımı aldım, morumu soldurdum
  Alışmadık ... abdest tutmaz
  Alışmış kudurmuştan beterdir
  Allah abdala eşeğini kaybettirir, sonra buldurup sevindirir
  Allah bir kapıyı kaparsa bir kapıyı açar
  Allah herkesin kalbine göre verir
  Allah’ın ondurmadığını kul onduramaz
  Allah’ın parmağı yok ki gözüne soksun
  Allah ilmi dileyene, malı dilediğine verir
  Allah gardaşı gardaş, kısmetini ayrı yaratmış
  Allah oraspı avrat, puşt oğlan şerrinden emin eylesin
  Allah şaşırttığı kulu beygir gibi o....tur
  Allah şaşırttı mı dayıya hal dedirtirmiş
  Allah’tan korkmaz kuldan utanmaz
  Allah’tan sağlık devletten aylık
  Allahümme ferden, kendini sakın kel ile körden
  Allah yolunu yolsuza çattırmasın
  Allı yelek, pullu yelek, gömlek yok, canfes neye gerek
  Alma ağacından uzak düşmez
  Alma ağacının altında büyümüş
  Analar taş yesin yarım yarım beş yesin
  Almadan vermek Allah’a mahsus
  Alma mazlum ahını çıkar aheste aheste
  Al ¤¤¤¤¤¤nun kızını, alma kızının kızını, sürer ebesinin izini
  Aslı ne nesli ne
  Altta kalmayı ayı bile sevmez
  Altın eşiğin gümüş eşiğe işi düşer
  Altın pas tutmaz
  Altın yere düşmeyile pul olmaz
  Alt yanı sakal üst yanı bıyık
  Al kaşağıyı gir ahıra, yağır olan gocunsun
  Amma da alaşalı ha
  Ana bir, bacı iki, gerisi çalı .......
  Anladı amma palan guskun koymadı
  Anan turp baban şalgam, sen içinde gülbe şeker
  Anan eğirip baban dokumadı ya
  Anamur ineği gibi
  Aptalı vali yapmışlar, önce babasını kesmiş
  Arz ehlinin kapısı daima örtük gerek
  Arsızın ar nesine, gömleği uzun yar nesine
  Arpa görmüş at gibi ne sırıtıyorsun
  Arpacı kumrusu gibi düşünür durur
  Ar namus tertemiz
  Armut piş ağzıma düş
  Armudun sapı vardır üzümün çöpü vardır
  Armudu sapı ile, üzümü çöpü ile, pekmezi küpü ile
  Armudun iyisini dağdaki ayı yer
  Arkadaşını söyle, seni söyliyeyim
  Ar insana, bar hayvana yakışır
  Arife tarif gerekmez
  Arife günü yalan söyliyenin, bayram günü yüzü kara çıkar
  Ârife bir işaret el verir
  Arı satmış, namusu tellala vermiş
  Arı bal alacak çiçeği bilir
  Ar gözden, kar yüzden anlaşılır
  Ar eden kar edemez
  Arap eli öpmekle dudak kararmaz
  Asıl varken vekil aranmaz
  Aslını saklayan haramzadedir
  Asıl azmaz bal kokmaz; kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür
  Aşşık oynamaktan murat, ütmektir
  Aşşığım aşşık, üttüğüm oynamam
  Attan indi eşeğe bindi
  Atta karın, yiğitte burun
  At sineği gibi beygir tersiyle geçinir
  At ölür de itler bayram eder
  Atlıyı attan indirir
  At ile deri, yemek ile diri
  At ile avrat yiğidin bahtına
  Ateşle oyun olmaz
  At elin, torba emanet, bizim dahdahımız var
  At ilin, it ilin, bize ne
  Atın ölümü arpadan olsun
  At binicisine göre kişner
  Ata binmeden ayakları sallama
  Avradı tuz dedi mi ... cız der
  Avradı er zaptetmez, ar zapteder
  Av köpeği gibi ne soluyorsun
  Avcı avında, yolcu yolunda gerek
  Ayranı yok içmeye, feraceyle gider s........ya
  Ayran içtik ayrı düştük
  Ayranım ekşi diyen olmaz
  Aylak sirke baldan tatlıdır
  Ayın onbeşi karanlık, onbeşi aydınlıktır
  Aydan almaz, günden solmaz
  Ayağa dokunmadık taş, başa gelmedik iş olmaz
  Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz
  Aza nere gidersin demişler, çoğun yanına demiş
  Aza kanaat etmiyen çoğu bulamaz
  Azıcık aşım kuygusuz başım
  Az yaşa, uz yaşa, akıbet gelecek başa
  Az veren candan verir, çok veran maldan verir
  Az ye de bir çırak tut

  Baba hizmet, oğlum himmet
  Babamın öleceğini bilseydim acı soğana değişir de yerdim
  Babam bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım
  Baba mirası yanan mum gibidir
  Babası kahya olanın neden pervası olur
  Babası oğluna bağ bağışlamış da, oğlu bir salkım üzümü çok görmüş
  Babası ölen bey, anası ölen kadın olur
  Bacası eğri amma dumanı doğru olsun
  Bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var
  Bacak kadar boyuyla türlü türlü haltlar karıştırır
  Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun
  Bağ dua değil çapa ister
  Bağı olmayan kişi, martaval yemek işi
  Bağlı aslana tavşan bile hücum eder
  Bağlı tavuğu bulamaz
  Bahçeciye tere satılmaz
  Bahil olan, zelil yaşar
  Baht olmayınca başta, ne kuruda biter ne de yaşta
  Bakan göze yasak olmaz
  Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur
  Bir çiçekle bahar gelmez
  Bak şu feleğin işine, ayıya kaval çaldırıyor
  Balcı ağlar,pekmezci ağlar,gatre incinin gözü çıksın
  Balcı kızı daha tatlı
  Bakkal ölenin borcunu diriye ödettirir
  Balcının bal tası, oduncunun paltası
  Bal döksen yalanır
  Bal bal demekle ağız tatlanmaz
  Balığı baştan avlamalı
  Balık baştan kokar
  Balı parmağı uzun olan yememiş de kısmeti olan yemiş
  Baltayı taşa vurdu
  Bal tutan parmağını yalar
  Bana bir kadın lazım oda bu gece lazım
  Battı balık yan gider
  Başa gelen başta kalmaz
  Başa gelen çekilir
  Başa gelmedik iş olmaz
  Başa gelmedik iş olmaz, ava gelmedik kuş olmaz
  Başar da başakçı ol
  Baş başa baş Şeriata bağlı
  Baş başa baş yasaya bağlı
  Başın başı, başın da başı var
  Baş büyük devlet, ayak büyük mihnet
  Başıma uymayan takke elin olsun
  Başım da bir bitmedik arpa kaldı
  Başında guguk öter
  Başındaki fese bak, girdiği kümese bak
  Başını acemi berbere teslim eden, cebinde pamuk eksik etmesin
  Başını sallayana, şapkasının parasını ben verdim sanır
  Baş kalkmadıkça ayak kımıldamaz
  Baş ol da ister eşek başı ol
  Baş sağlığı dünya varlığı
  Baş üstüne deme, ayak altına al da işimi gör
  Baz baz ilen baz ilen, kel tavuk kel horoz ilen
  Bedava sirke baldan tatlıdır
  Bedestanda mal kaybolmaz
  Beğendiğin dağın odununu kes
  Beğendiğin ne, beğenmediğin ne
  Bekara avrat boşamak kolaydır
  Bekar gözüyle kız alınmaz
  Bekle koca kız bahtın açılsın
  Bela dur geliyorum demez
  Belaya sabır gerekir
  Belli düşman gizli dosttan yeğdir
  Ben derim bayram haftası, o anlar mangal tahtası
  Ben hadımım derim, o oğlun kızın kaç der
  Benim için kültürab oldu
  Benim oğlan bina okur, döner döner bir daha okur
  Ben ölürsem sana eskim ile püsküm mü kalacak
  Benim sakalım tutuştu sen cigara yakmak istersin
  Ben senin karanlıkta göz kırptığını nerden bileyim
  Berber berbere benzer amma başım Allah’a emanet
  Beslemeden kadın olmaz, gül ağacından odun olmaz
  Bir kuruşla beş kapılı hamam yaptırır
  Beş kuruşluk fener o kadar yanar
  Beş parmağın beşi de bir değil
  Beş parmak düz değil
  Beş parmağın hangisini kessen acımaz
  Beşik arkası da gurbettir
  Bey almaz, paşa almaz, delikli taş yerde kalmaz
  Beydir amma cebi omuzunda
  Bey gelmediyse bedeli geldi
  Bey ile bostan ekenin hıyarı ....ne gider
  Beyinsiz kafaya söz kar etmez
  Beylerde zulüm olur da yalan olmaz
  Bey oğlunun katırı ne vurursa götürür
  Bıçak kınını kesmez
  Bıçak yarası iyi olur dil yarası iyi olmaz
  Bilmedin kolayını, bok ettin alayını
  Bilgisizlikten kurtulmuş amma eşeklikten kurtulamamış
  Bilmediği beş vakit namaz, bilir de yanına varmaz
  Bilen bilir bilmeyen aslı var sanır
  Bin dost az, bir düşman çok
  Binin yarısı beşyüz o da bizde yok
  Bin merak bir borç ödemez
  Bin nasihatten bir musibet evladır
  Bin tasa bir keseyi ödemez
  Bin yaddan bir bildik yeğdir
  Bir ağaçtan hem okluk hem de bokluk olur
  Bir ağızdan çıkan bir orduya duyulur
  Bir at dört nalın üstünde daima kişneyip durmaz
  Bir ayağı çukurda
  Biri eşikte biri beşikte
  Bir baltaya sap olamadı
  Bir çakımlık gav gibi
  Bir çıktı pir çıktı
  Bir çiçekle bahar gelmez
  Bir dalda kırk ceviz olmadan taş atmaz
  Bir darlığın bir bolluğu, bir bolluğun bir darlığı vardır
  Bir deli kuyuya taş atar bin akıllı çıkaramaz
  Bir demeden iki denmez
  Bir dirhem et bin ayıp örter
  Bir dost kırk yılda kazanılır
  Bir dostum pir postum
  Bir dostun bin düşman kadar kahrı olur
  Bir elini vicdanına bir elini cüzdanına
  Bir elin nesi var, iki elin sesi var
  Bir evde iki kız, biri çuvaldız biri yıldız
  Bir fesli bir saçlıyı besler
  Bir gül ile bahar gelmez
  Boyumca buldum huyumca bulamadım
  Bir işci bin başcı
  Bir kararda kalan bir Mevla
  Bir korkak bin orduyu bozar
  Bir koyundan iki deri çıkmaz
  Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur
  Bir nalına vurur bir mıhına
  Bir mum al da derdine yan
  Bir sofrada dokuz ekmek yenilmez, dokuz sofrada dokuz ekmek yenilir
  Bir sahan kepek, bir tülü köpek fiatına aptallardan alınma
  Bir ye de bin şükret
  Biri yer biri bakar Kıyamet ondan kopar
  Bir yerim diyenden, bir de yemem diyenden kork
  Bir yüzü ipek bir yüzü köpek
  Bir şeyin önüne bakma sonuna bak
  Bitmeyen işin kırk yıl müsadesi var
  Bize gelince yiyip içelim, size gelince gülüp geçelim
  Bizim tavuk bir yumurtu yumurtladı mı yedi mahalleye duyulur
  Biz ondan yoğurt umarız o bizden ayran umar
  Bülbülü altın kafese koymuşlar ille vatan ille vatan demiş
  Bülbülün çektiği dili belasıdır
  Büyük büyüklüğünü bilmezse küçük küçüklüğünü bilmez
  Büyük başın büyük belası olur
  Büyüklüğünü bilmeyen Allah’ını da bilmez
  Büyük hikmetler kısa sözlerde bulunur
  Büyüklük Allah’a yaraşır
  Büyük lokma ye büyük söyleme
  Bu ağız ile çok sakız çiğner
  Bu başa böyle traş
  Bu gün bulur bu gün yerim, yarına Allah kerim derim
  Bu gün dünya yarın ahret
  Bu günkü tavuk yarınki kazdan iyidir
  Buğday ekmeğin yoksa tatlı dilin de mi yok
  Bu işte kabak tadı verdi
  Bulamaçtan dönenin kaşığı kırılsın
  Buldukça bunar
  Buldukça bunsırar
  Bulduksıra bunar
  Buldun bir koyun yeyin da doyun. Ne vazifen senin ayın oyun
  Bulursa yer bulmazsa ağzını poyraza açar
  Bundan sonra at olup da kuyruk tutacak değilim ya
  Bundan sonra önü söğütlü değirmen sahibi olacak değilim ya
  Buna etme bulma dünyası derler
  Burnumu sıksan canım çıkacak
  Böyledir ahval-i alem, gah şad u gah ğam
  Böyle duanın böyle amini olur
  Böyle eyyam-ı ğamın böyle olur nevruzu
  Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmek
  Borç yiyen kesesinden yer
  Borç yiğidin kamçısıdır
  Borç ödemekle yol yürümekle biter
  Borçlu ölmez benzi sararır
  Borç bini aştı
  Borç benim de tasası senin mi
  Boğaz yediğini istemez de göz gördüğünü ister
  Boğazı büyük olanın dostu olmaz
  Boklu tavuk çok yumurtlar
  Bol bol yiyen bel bel bakar
  Boyuna posuna bakma, huyuna ussuna bak
  Boynuz ararken kulaktan da olacak
  Boyacı küpü değil ki batırıp çıkarasın
  Bozulmuş bağa bekçi olmam
  Boza üstünde bina tutmaz
  Boşuna kavuk sallama
  Boş torba ile at tutulmaz
  Bostancıya kelek satar
  Boş ite menzil olmaz
  Boş gezmekten aylak işlemesi yeğdir
  Boş gezenin boş kalfası
  Boş çuval dik durmaz
  Boş boğazlık karın doyurmaz
  Boş boğazı ateşe atmışlar da odun yaş diye bağırmış
  Boşa koydum dolmadı, doluya koydum almadı

  Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur
  Can boğazdan gelir
  Candan gördüğünü tanır, yandan gördüğünü tanımaz
  Canı cana ölçmüşler artanını kesmişler
  Can sefadan da usanır, cefadan da
  Cam ile oynama kestirirsin, çocuk ile sohbet etme küstürürsün
  Cami yıkılsa da mihrabı yerinde kalır
  Camiye lazımken mescide haram
  Cefayı çekmeyen sefa bulamaz
  Cemaat ne derse desin imam bildiğini okur
  Cennete gitse fidan kırar, cehenneme gitse kazan deler
  Cevahir çarşısında boncuk satılmaz
  Cinsi cinsine çeker
  Cumalığı tuttu
  Ç
  -------------------------------------------------
  Çabuk parlayan çabuk söner
  Çağrılmayan yere çörekçi ile börekçi gider
  Çalmadan oynar kel güdük, ne davul ister ne düdük
  Çam sakızı çoban armağanı
  Çarığa bakma yüreğe bak
  Çatal kazık yere geçmez
  Çat okuna uğrayasıca
  Çıra dibine karanlık
  Çingen çalar kürt oynar
  Çingen çingene çatmayınca eleği boynuna geçmez
  Çingen evinde kaymak bulunmaz
  Çingenenin mahkemeye gidişi gibi
  Çirkin bürünür, güzel görünür
  Çoban güttüğü kadar, çırak tutuğu kadar alır
  Çobana verme kızı, ya koyun güttürür ya kuzu
  Çobanın gönlü olsa tekeden süt çıkarır
  Çok gezenin ayağına tavuk pisliği bulaşır
  Çok gülen çok ağlar
  Çok mal göz çıkarmaz
  Çok mal haramsız olmaz, çok laf yalansız olmaz
  Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir
  Çoluk çocuk ile eyleme Pazar, arpa alır anbardan buğday yazar
  Çürüksüz koza olmaz
  Dadanmış kudurmuştan beterdir
  Dağ adamı, dağ adamı, hasta eder sağ adamı
  Dağ başında duman, insan başında güman eksik olmaz
  Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur
  Dağdan inme yörük, ne erik bilir ne koruk
  Dağdan taş yuvarlar gibi laf söyler
  Dağdan yayılır gölden sulanır
  Dağına göre kış olur
  Dağ kuşu dağda, bağ kuşu bağda yaraşır
  Dağlı gelir ovalıyı kovar
  Dalamazsın yüzemezsin ne ararsın deniz kenarında
  Dal bazlayan dala düşer, kel başlı yara düşer
  Damı çok olanın karı çok olur
  Dandin desen oynar
  Danışan dağ aşmış
  Davulu görür oynar, mihrabı görür ağlar
  Davulun sesi uzaktan hoş gelir
  Debbağ sevdiği deriyi yerden yere vurur
  Dede yediğini öde
  Değirmenciye hırsızlık ayıp değil, başka ayıbını ara
  Değirmenciye salgın salmışlar da oda müşteriye yükletmiş
  Değirmene kıtlık girmez
  Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan
  Değirmenin sesini işitiyoruz fakat onu göremiyoruz
  Deli deli akanı bura bura tıkarlar
  Deli deliden, imam ölüden hoşlanır,
  Deli duran söver akıllı fırsat bekler
  Delinin düşüncesine, tavuğun deşinmesine derman yetmez
  Delinin harmanı olmaz
  Deveye oyna demişler, dokuz kazan süt devirmiş
  Deveyi dizinden, pireyi gözünden vurur
  Deveyi hendekten atlatan bir tutam ottur
  Deveyi ıhtırıp golan dokumaya gider
  Deve yük çeker de köpek solur
  Devletin malı deniz yemeyen domuz
  Deyneği yiyenle sayan bir değil
  Dışardaki dost gelinceye kadar, içerdeki düşman çenemi bağlar
  Dışı güzel dağ elması
  Dışardan baktım türbe, içine girdim tövbe Allah tövbe
  Dışı lokum içi b....
  Dibi görünmeyen kaptan su içme
  Dil bilmez dediği tutmaz
  Dilbere dildade, sofraya seccade aranmaz
  Dilden gelen elden gelse her yoksul bey olur
  Dilencinin torbası dolmaz
  Dileyen Leylasını da bulur Mevlasını da
  Dilinizin kemiği yok ki istediği gibi döner
  Dilim dilim, dilim dilim etti benim dilim
  Dilim, dilim senden çektiğim zulüm
  Dilim senden çektiğim zulüm
  Dilim seni dilim seni, dilim dilim dilem seni
  Dil kılınçtan keskindir
  Dil uzatılan yere el uzatılmaz
  Diken battığı yerden çıkar
  Dinleyen kendini dinler
  Dinsizin hakkından imansız gelir
  Dipsiz kiler boş anbar
  Dirlik olmayan yerde varlık olmaz
  Dişi arslan tek doğurur amma arslan doğurur
  Doğan anası olma da Turan anası ol
  Doğan ipi gibi uzatma
  Doğduğun yere bakma doyduğun yere bak
  Doğru bilmeyince eğri bilinmez
  Doğruluk minarede kalmış
  Doğruların Hak yardımcısıdır
  Doğru sarsılır amma yıkılmaz
  Delik büyük yama küçük
  Delisi olan delisinin kahrını çeker
  Deli öğüt tutmaz, kıl düğüm tutmaz
  Deliyle çıkma yola, ya sağa sapar ya sola
  Deme kış yaz, oku yaz
  Demir nemden insan gamdan çürür
  Demir tavında dövülür, güzel çağında sevilir
  Dene altunu mihenk taşında, insanı iş başında
  Deniz dalgasız kapı halkasız olmaz
  Denize düşen yılana sarılır
  Denizde balık ile pazarlık olmaz
  Denizden geçip de arkta boğulma
  Deniz suyu ne içilir ne geçilir
  Deniz yanında kuyu kazılmaz
  Deniz yanar mı? Belki
  Derdini söylemeyen derman bulamaz
  Derdin yoksa söylen, borcun yoksa evlen
  Derdi veren Allah, dermanı da verir
  Dert ağlatır, aşk söyletir
  Dert benim da tasası senin mi?
  Dert derdi açar
  Dert derdin halini sorar
  Dertli deliden çok sevilir
  Dertsiz bir kabak varmış onun da başını kesmişler
  Dertsiz kul olmaz
  Derviş dervişi tekkede, hacı hacıyı Mekke’de bulur
  Derviş Horasan’ı buldu sen hala tarikat ararsın
  Destiyi kıran da bir suyu getiren de
  Deve ahmak olduğundan kılavuzu eşektir
  Deveci ile dost olan kapısını yüksek açar
  Deve ile tepiş olmaz
  Deve ne kadar kıvrak yürürse de katarını gözetir
  Deve kadar büyümüşün, kulağı kadar haysiyetin yok
  Devenin yemediği ot başını ağrıtır
  Devesi olanın kapısı büyük olur
  Deveye binip de hendeğe sinme
  Deveye diken insana .... yaraşır
  Doğru söz acıtır
  Dokuz ölç bir biç
  Domuzdan toklu doğmaz
  Donsuzun gönlünden bir top bez geçer
  Dostluk başka alışveriş başka
  Dostluk kantar ile, alış veriş miskal ile
  Dost yoluna post olmalı
  Dost yüzünden, düşman gözünden belli eder
  Döner taşım yok, öter kuşum yok
  Dört duvar sır örtüsü
  Dört onluktan tek kuruş iyidir
  Dört paralık adamın sekiz paralık keyfi olur
  Döşşek gitti kavga bitti
  Dudağım patlayayazdı
  Dudağının kanını emmek
  Dubara ile kazanılan helva ile yenilmez
  Dul karı sabunu ile hamama gidilmez
  Dut yemeğe dudak gerek
  Dut yemiş bülbül gibi ne susarsın
  Dudük elin yel Allah’ın istediğin kadar öttür
  Düğün aşı ile dost kazanır
  Düğün bizim oyna kızım
  Düğüncü düğünü uzatırsa döğünür
  Düğün evinde eğreti sorulmaz
  Düğün olur iki kişiye tasası düşer deli komşuya
  Düğünsüz olur, ölümsüz olmaz
  Dükkan kapısı Hak kapısı
  Dünya bir gemi, akıl yelkeni, fikir dümeni, kullan kendini, göreyim seni
  Dünyada dost gibi aziz, ihsan gibi leziz bir şey yoktur
  Dünya güzeli, dünya düzeni
  Dünya tazeden tazeye
  Düz ovada sivri bela
  Ecel geldi baş ağrısı bahane
  Eceli gelen köpek cami duvarına siyer
  Eden kendi kendine eder
  Eğri belasını, dileyen Mevlasını bulur
  Ehline ver yarıya ver
  Ekmeğe mama, ........ kama der
  Ekmeği kana doğrayıp yiyor
  Ekmeksiz evden iyi
  El adamı var sever, er adamı sağ sever
  El ağzına bakan avradını tez boşar
  Ele geldi korkma, suya geldi kork
  El avuç oğalar
  Elden bulunan beyden bulunmaz
  Elden gelen ele gider
  Elden gelen güç gelir
  Elden gelen öyün olmaz, o da vaktinde gelmez
  El ele bir gün bulunur
  El eli bilir, merkep yolu bilir
  El el ile, değirmen yel ile
  El elin eğlencesi
  El elin işini türkü çağırarak yapar
  El elin nesine, gülerek gider yasına
  Ele verir talkını kendi yutar salkımı
  Elganem adam
  El için ağlayan gözünden olur
  Elif demeden fergaba çıkacağım sanır
  Elifi görse öğündüre sanır
  Eli hamur karnı aç
  Elifin hecesi var gündüzün gecesi var
  Eli hamur yoğurur, güzü kırık kovalar
  Eli işte gözü oynaşta
  El ile gelen düğün bayram
  Elim ermez gücüm yetmez
  Elin ayıbını sana söyleyen senin ayıbını da ele söyler
  Elin davulunu çalar
  Elin delisine bakma, evin delisine bak
  El içinde vasıyyet ettin, ölmemek olmaz
  Elinin hamuruyla er işine karışma
  Elin iyisinde, kötüsünde değil
  Elin iyisinden kendi kütümüz yeğdir
  Elin kazanıyla aş kaynamaz
  Elin keli ele kokmaz
  Elin keşanesinden bizim viranemiz yeğdir
  Elin köyünde horoz olmaktansa, kendi köyünde tavuk olmak yeğdir
  Elin ölüsü ele düğün gelir
  Elin sözü kayar gider, dostun sözü koyar gider
  Elin tavuğu ele kaz görünür
  El mi yavuz, bey mi yavuz? El yavuz
  Elti eltiyle iyi olsa, bohçası hamamda çekişir
  El üstünde gömlek eskimez
  El yahşi biz yaman, el buğday biz saman
  Emanetin canı cebinde olur
  Emek olmayınca yemek olmaz
  En akıllısı deli Bekir, o da duvarda bağlı yatır
  Er diye erik ağacına çıkacak
  Er ekmeği meydan ekmeği
  Erenlerin sağı solu belli olmaz
  Er getire, Hak yetire
  Erine göre bağla başını, tencerene göre kaynat aşını
  Eri olanın harman kadar yeri olmaz
  Erkeğin malı meydanda
  Erkek koyun kasap dükkanında yaraşır
  Erkek vefakar, kadın cefakar olmalı
  Erken evlenen döl alır, erken yola çıkan yol alır
  Ersiz avrat yularsız at
  Er olan ekmeğini taştan çıkarır
  Esen rüzgardan nem kapar
  Eski çamlar bardak oldu
  Eskiye itibar olsa bit pazarına nur yağardı
  Eskiyi beğenmeyen yeniyi bulamaz
  Esmeyince gıpırdamaz
  Esnafa yemin yaraşmaz
  Eşeğine bakmaz Hasan Dağı’na oduna gider
  Eşek dururken yularını çalar
  Eşek hoşaftan ne anlar suyunu içer denesi kalır
  Eşek ölür semeri kalır, insan ölür namı kalır
  Eşkin at yemini kendi kazanır
  Et giren eve dert girmez
  Et kanlı yiğit canlı
  Et tırnaktan ayrılmaz
  Ettin bir hayır, tut bacağından ayır
  Etme bulursun, inleme ölürsün
  Ev alma komşu al
  Ev bizim, gov bizim, söyleşelim hanım kızım
  Evdeki hesap çarşıya uymaz
  Eve hırsız girdikten sonra kilit takar
  Evin küçüğü olacağına dağın domuzu ol
  Evlenemezsen yivlenirsin
  Evlenenle ev yapanın Allah yardımcısıdır
  F
  -------------------------------------------------
  Fıkranın şaşkını beyaz giyer kış günü
  Fukaranın katırı, ne vurursan götürür
  G
  -------------------------------------------------
  Gavur dinime dönsün
  Gavur parasıyla on para etmez
  Gelin atta, kısmeti yadda
  Gökgörmediğin bir oğlu olmuş, tutmuş bacağından ayırmış
  Gönder de beşyüz boş çuval olsun
  Gönül umduğu yere küser
  Gönülsüz aş ya karın ağrıtır ya baş
  Görümce gördaşı, gördüğün yerde vur taşı
  ........... serçe gibi seker
  Göz gördüğünü ister
  Güneş çarığı sıkar, çarık da ayağı
  Günsüz oğlak gibi

  Hacı sandığımızın haçı koltuğunun altından çıktı
  Haddini bilmek adettir
  Haddini bilmeyene, haddini bildirmek, öksüze gömlek giydirmek gibidir
  Hak dedin mi akan sular durur
  Hakimsiz, hekimsiz memlekette durma
  Hak’kı tanımayan halka baş eğmez
  Hak yapar pak yapar
  Hak yiyen çok yer
  Halâ berber Abid’e traş oluyor
  Halâ yoğurdu yumruğu ile yer
  Halep ordaysa arşın burda
  Halının tozu tükenmez, dilinin sözü tükenmez
  Halimi bilmeyen zalim
  Haline baksa da halı dokusa
  Haline bakmaz harim duvarı atlar
  Hamama gider kurnaya, düğüne gider, zurnaya aşık olur
  Hamamda türkü çağırması, gurbette öğünmesi kolay olur
  Hamam levhası gibi bir kadınlara bir erkeklere
  Ham söz, kalp akça sahibinindir
  Hamurdan artar da çamurdan artmaz
  Hancı tavuğu gibi yolcu tersiyle geçinir
  Hanım eli kaşık sapından incinir
  Hanım kırarsa kaza, hizmetçi kırarsa ceza
  Harca gittik borca geldik
  Harama hile karıştırma
  Haramın temeli olmaz
  Hareket olmayan yerde bereket olmaz
  Harmanda dirgeni yiyen sıpa, diğer yıla kadar acısını unutmaz
  Harman dökmek keçinin işi değil
  Harman el ile, düğün il ile
  Harman yakayım diyen ekine erişemez
  Hasım hasma mevlüt okutmaz
  Hasmına karşı duran gediğinde er olur
  Hasmın karınca ise de merdane bil
  Hasmın sitemini anlamamak hasma sitemdir
  Hasta hekimden derman aranmaz
  Hasta olmayan sağlığın kadrini bilmez
  Hastaya çorba mı sorarsın
  Hatıra bakan yere bakar
  Hatıra çok bakan yere bakar
  Hatır için her halt yenmez
  Hatır için kavuk sallama
  Hayatta dişin ile ...... olmadı mı laf
  Haydan gelen huya gider
  Hayır dile işine, hayır gelsin başına
  Haytanın biridir o
  Hayvanın alası dışında, insanın alası içinde
  Hayvan ölür semeri kalır, insan ölür eseri kalır
  Hazıra Hasan Dağı dayanmaz
  Horoz götürecek malı çok, gemi götürecek elvanı çok
  Horoz ölür gözü çöplükte kalır
  Horozun çok olduğu yerde sabah erken olur
  Helva şakırtısı değil, dayak şakırtısı bu
  Hem kel hem fodul
  Hem suçlu hem güçlü
  Her inişin bir yokuşu, her yokuşun bir inişi vardır
  Her koyun kendi bacağından asarlar
  Her tarakta bezi var
  Hesabı gördüm yüzüm ak çıktı
  Hesabın büyüdü küçüğü olmaz
  Hesapsız kasabın ...... gider masadı
  Hesapsız kasap, ya bıçak kırar ya masat
  Hırlayan köpeğin önüne varılmaz
  Hırsıza beylerin de borcu vardır
  Hırsızı kârıyla hesap ederler
  Hırsızı kediyi yabancının torbasına katarlar
  Hısım ile ye iç alış veriş etme
  Hızır eli öpeceğim diyeceğine kendi elini öp
  Hileden onaydı fare onardı
  Hileli Pazar dostluğu bozar
  Hileli öküzün harmanı olmaz
  Hocam güzel güzel okuyorsun fakat hasta ölüyor
  Hocanın dediğini tut da gittiği yoldan gitme
  Ho öküzüm ho, dönek başına varıncaya kadar
  Huy canın altındadır

  I
  -------------------------------------------------
  Incığın aşına kurt düşer
  Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz

  İ
  -------------------------------------------------
  İçi beni dışı seni yakar
  İğne ile kuyu kazmaya benzer
  İki cambaz bir ipte oynamaz
  İki çıplak bir hamama yaraşır
  İki dirhem bir çekirdek
  İki el bir baş içindir
  İki gönül bir olunca samanlık seyran olur
  İki iyiliksiz bir dünya
  İki kaptan bir gemiyi batırır
  İki karpuz bir koltuğa sığmaz
  İki kişi laf ederken sana halt etmesi düşer
  İkindi güneşinin feri olmaz, sözünde durmayan er olmaz
  İle karşı
  İmamın boğazında ye yazar
  İmamın evinde aş olmaz, ölünün gözünde yaş olmaz
  İmam yellerse cemaat s.....
  İmamın yuduğunu alırsın
  İnanma dayına ekmek al yanına
  İnce eğirip sık dokuma
  İnsan göre göre at süre süre öğrenir
  İnsanın eti yenmez derisi giyilmez
  İnsanın her zamanı bir olmaz
  İnsanın yere bakanından, suyun ağır akanından kork
  İnsanı yüzünden, öküzü boynuzundan tutarlar
  İnsan kendini beğenmezse çatlar ölür
  İnsan kıymetini insan, altın kıymetini sarraf bilir
  İnsan balı, bir dost için, bir de düşman için kazanır
  İnsan oğlu çiğ süt emmiştir
  İnsan oğluna iyilik yaranmaz
  İnsan oğlundan her şey umulur
  İpe un seriyor
  İp de koptuğu yerden ulanır
  İpliği pazara çıktı
  İpten terazinin boktan olur dirhemi
  İs yanına varan da is, mis yanına varan da mis kokar
  İşi olmayanın aşı olmaz
  İşkilli büzzük tingilder
  İşte gidiyorum şen olasın Halep şehri
  İşte haylulu geliyor
  İşten artmaz, dişten artar
  İş yaparken çiş yapar
  İt bok yemekle deniz murdar olmaz
  İt burnundan ulur
  İte dalanmadan çalıyı dolan
  İti an, eline taşı al
  İtin ayağını taştan mı sakınırsın
  İtin başında takke durmaz
  İt iti ısırmaz
  İt kuyruğuna buyurur, kuyruğu da ite
  İt takkeyi nitsin, tingilderse düşürür
  İt yatağında ekmek kırığı olmaz
  İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı
  İyilik yap denize at. Balık bilmezse Hâlık bilir
  Kabı bul kazancı öyle kazan
  Kadı kalktı kaymakam oturdu
  Kanı kan ile yumazlar, su ile yurlar
  Kapıdaki köpek zabın gerek
  Karaman’ın okkası, çelebinin lokması
  Karanlıkta göz kırptığını nerden bileyim
  Karda yürür izini belli etmez
  Kargaya pisliğin deva demişler, gitmiş denize yapmış
  Karınca kararınca
  Karıncaya binmiş, deveyi kucağına almış
  Karnının doyacağını bilir de canavarın yiyeceğini bilmez
  Karnın doymazsa gözün doysun
  Kar zararın kardeşidir
  Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez
  Kedi ile çuvala girilmez
  Kedi uzanamadığı ciğere mundar der
  Kelin tırnağı olsa başını kaşır
  Kel keladır, kel başa beladır, vursan yarılır, vurmasan darılır
  Keloğlan ekin ekti yemeden başa kalktı
  Kendi başını tarayamayan gelin başı taramaya gider
  Kendi kendine gelin güvey olur
  Kılı kırk yarar
  Kır atın yanında eyleşen ya huyundan ya tüyünden
  Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla
  Kızını dövmeyen dizini döver
  Kimler kondu kimler göçtü
  Komşunun eşeği kuyruksuz sıpa doğurdu
  Korkunun ecele faydası yok
  Köpek dövüldüğü yere, insan kovulduğu yere çok gider
  Köpekten toklu olmaz
  Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin
  Kör atın kör alıcısı olur
  Köşe başı dayağı çok yedim
  Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez
  Kuru söğütten düllü düdük
  M
  -------------------------------------------------

  Mal buymuş mağribi gibi
  Malım sene vereyimde mi rezil olayım, vermiyeyimde mi? Verme de rezil ol
  Mâli hülya bir tohumdur ektim amma bitmedi, Şu züğürtlük başa bela kovdum amma gitmedi
  Metelik etmez
  Meyveli ağaca taş atan çok olur
  Misafir umduğunu değil bulduğunu yer
  Mollanın ekmeği olsa kendisi yer
  Möddümün otelinde aldı soluğu
  N
  -------------------------------------------------
  Nalı gayarı yok
  Namaz bir günlük olsa ne güller kondururdum
  Ne kadar acele etsen de iş varacağına varır
  Ne kızı ver ne dünürü küstür
  Ne oldum delisi
  Nireleri öter
  Nisan yağar Mayıs öğünür

  O
  -------------------------------------------------
  Odun alırsan meşeden, avrat alırsan Ayşeden, ev alırsan köşeden
  Oğlan babadan öğrenir sofra düzmeyi, kız anadan öğrenir sokak gezmeyi
  Oğlan dayıya, kız halaya benzer
  Oğlan yedi oyuna gitti, çoban yedi koyuna gitti
  Oğlan yetti, bıyığı bitti
  Oğlumu doğurdum amma gönlünü doğurmadım
  Oğlunu seven hocaya vermez, kızını seven kocaya vermez
  Oldu olacak kırıldı nacak
  Olmaz olmaz deme olmaz olmaz
  Oluk başında oynayan, çark evinde bulunur
  Ondan giricime
  On parmağında on kara
  Onu anan karı da bilir
  O...... kıblesi belli olmaz
  O samanın altından çok sular geçti
  Osturma çul duyar, çuldan da il duyar
  Osturma, sıçma halatçı var
  Osturuklu ..... arpa ekmeği pahane
  Osturmadık ..... olmaz, arpa yemedik at olmaz
  Oturduğu ahır eskisi, söylediği İstanbul türküsü
  Otuz iki dişine keman çaldırır
  Oynayamayan gelin yerim dar der
  Oyun bozanlık etme
  Oyunda cıllıma
  O zaman anan kız idi
  Ö
  -------------------------------------------------
  Ödünç yiyen kesesinden yer
  Öfke ile kalkan zararla oturur
  Öğdüğüm oğlan önüme yaptı
  Öğüt vereceğine para ver
  Öksüze acıyan çok olur da bir dilim ekmek veren bulunmaz
  Öksüz oğlan kendi keser kabuğunu
  Öksüzün yüzü küllü olur
  Öküz öldü ortakçılık ayrıldı
  Öküzümün alnı sakar, kendi aybını bana takar
  Ölecek ile olacağa çare bulunmaz
  Öldürmeyen Allah öldürmez
  Ölenle ölünmez
  Ölmüş eşek arar nalını sökmeye
  Ölmüş eşek kurttan korkmaz
  Ölüme sevinilmez
  Ölüm geldi baş ağrısı pahane
  Ölümü gören hastalığa mum olur
  Önce ar idi şimdi kar oldu
  Önce bol bol yiyen sonra bel bel bakar
  Önce taam sonra kelam
  Öyle kız kızarsın da pişsin
  Öz ağlamayınca göz ağlamaz
  P
  -------------------------------------------------
  Para akıl öğretir, libas yürüyüş
  Para ile değil sıra ile
  Para ile imanın kimde olduğu bilinmez
  Para isteme benden buz gibi soğurum senden
  Para parayı kazanır
  Parasız dellal bağırmaz
  Para tükendi dükkan kapandı
  Paşanın arkasında da kılıç sallarlar
  Pazarlıksız iş, barışması güç
  Pederin bayraktar olduğunu anlatamadık
  Pek ofalakçı
  Pekmezi küpten kadını dipten
  Pek yürürsen deli gelin, uslu yürürsen densiz gelin derler
  Pilava gelince gım gım eder dişleri, işe gelince geri gider kaşları
  Pireyi yük edinmek istemez
  Püsüre iş göster, sana iş öğretsin
  Pire için yorgan yakar
  Pireyi deve yapar
  Pişmiş aşa soğuk su katılmaz
  Pişmişte cici var, pişmemişte böcü var
  Pişmiş kelle gibi sırıtma
  Pişirene pişirgeçlik, yapana yarım yufka

  Rahvan at kendini yorar
  Rezaletli kardan, güzellikle olan zarar yeğdir
  Rüzgar böyle eser, balta böyle keserse vay halimize
  Rüzgar esmeyince yaprak kımıldamaz
  Rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu
  S
  -------------------------------------------------

  Saadetsiz yaprak ığranmaz
  Sabaha kalan davadan korkma
  Sabahın sahibi var
  Sabır acıdır meyvesi tatlıdır
  Sabrın sonu selamet
  Sabır ile koruk, helva; dut yaprağı atlas olur
  Sabreden derviş muradına ermiş
  Saçın önüne döküldüğünde ak mı kara mı görürsün
  Saç sefadan, tırnak cefadan uzar
  Sadık dost akrabadan yeğdir
  Sağ baş yastık istemez
  Sağ olana her gün düğün bayram
  Sağır için gamet iki olmaz
  Sağır işitmez de yakıştırır
  Sağırın kulağı duymaz, ahmağın heryanı
  Sağırlar birbirini ağırlar
  Sağlık varlıktan yeğdir
  Sağmal ineğin biciği kesilmez
  Sağnak yağmur tez geçer
  Sahibi razı olur da tellalı razı olmaz
  Sakalım yok ki sözüm tutulsun
  Sakalına göre tarak vur
  Sakalını değirmende ağartmadı
  Saksağana pisliğin deva demişler, gitmiş denizin ortasına itmiş, kediye pisliğin deva demişler, ortalığa pislemiş
  Saman altından su yürütür
  Sana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt
  Sarhoşa dokunma kendi kendine düşer
  Sarığının aklığına bakma, sabunu veresiye
  Sarımsağın sıkından seyreği yeğdir
  Sarıya al bağla, geç karşısına ağla
  Sap sararır saman kararır
  Sap yer saman .....
  Saygı sayana, terbiye alana göredir
  Sayılı gün tez geçer
  Saygısız kasap, ne bıçak kor ne masad
  Saza saz ile, söze söz ile mukabele gerekir
  Sebepsiz kuş uçmaz
  Serçe gibi arsız olma
  Sarhoşa mektup yazma ya okur ya okumaz
  Sel gibi geldi kum gibi kaldı
  Sel gider de kum kalır
  Selam verdim borçlu çıktım
  Selamet ararsan kenarda dur
  Sen bilirsin deyince akan sular durur
  Sen bir garip çingenesin nene gerek püsküllü saz
  Sen bir yana dünya bir yana
  Sen daha çok yorgan geversin
  Sen dede, ben dede, bu atı kim tımar ede
  Senden korkum yok, kedide görkem yok
  Senden yumurta alan sarısını bulamaz
  Sen doğru ol eğri belasını bulur
  Sen herkesi kör, alemi sersem mi sandın
  Senin derdin ayran, benim derdim Meryem
  Senin işin kalaycılık değil, ... çalkalamak
  Seni mezara, malını pazara
  Sen hod ben hod, deveye kim döksün ot
  Sen işi bırakmayınca iş seni bırakmaz
  Seni koru beni var iken, bulayım sana yok iken
  Sen kuluna ver Allah’ım, helal demez, haram demez yir Allah’ım
  Sen seni bil sen seni patlatırlar enseni
  Serçeden korkan darı ekmez
  Serçe gibi seker
  Serçenini gönlünden şahinlik geçer
  Seversen oğlunu sev, kız kendini sevdirir
  Sevilmeyenin selamı devre gelir
  Sev seni seveni yerle yeksan ise, sevme seni sevmeyeni Mısır’a sultan ise
  Sıçan deliğine sığmamış da, bir de kuyruğuna kabak bağlamış
  Sıçan sidiğinin denize faydası olur
  Sıçanın geçtiğini aramam da yol olur kalır
  Sıkça varma dostuna kalksın ayak üstüne
  Sır söyleme dostuna, samam teper postuna
  Sırtımda yumurta sepeti yok ya
  Siğdi Vakkas okuna uğrayasıca
  Sinek pekmezciyi bulur
  Sinek pis değil amma mide bulandırır
  Sirkeyi küp düzer
  Sizde yiyip içelim, bizde gülelim geçelim
  Sofrada elini, mecliste dilini tut
  Sofrada soğan yemez, bulsa kabuğunu koymaz
  Sofranın hevengi olmaz
  Soğan kesmedim ki gözüm yaşarsın
  Soğan yemedim ki içim acısa
  Soğanın acısını, yiyen bilmez doğrayan bilir
  Soluğu biten zurnacı başı olsun
  Sonradan görmeyle alışveriş etme
  Sonradan görmüş, dininden dönmüş
  Sonradan imam olanın camiye sığmaz sesi, sonradan kadın olanın hamama sığmaz tası
  Sorma kişinin aslını, sohbetinden bellidir
  Sormadıkları yerden haber verme
  Sora sora Mekke bulunur
  Soylu köpek adam ısırmaz
  Söyleme kele duyurur ele
  Söz ne kadar ucuz ise iş okadar pahalı
  Söz torbaya girmez
  Söz uşakta, bağ eşekte
  Sözün sermayesi tutulmaktır
  Sözü bil pişir, ağzını der devşir
  Su aka aka yolunu bulur
  Su başından bağlanır
  Su bulanmayınca durulmaz
  Su destisi su yolunda kırılır
  Su elin, çeşme elin, ya musluğu kimin
  Su geldi teyemmüm bozuldu
  Su herşeyi temizler de yüz karasını temizlemez
  Su küçüğün, sofra büyüğün
  Su susamışa verilir
  Suçu gelin etmişler, güveyi duran olmamış
  Sudan çıkmış sıpaya döndü
  Sulu kuyuya gider de susuz gelir
  Susuzluğundan yayılmaz
  Surata bakma, sırata bak
  Suya düşen yılana sarılır
  Suyun ağır akanından, insanın yere bakanından kork
  Suyu gölden, ekmeği elden
  Suyu kesilmiş değirmene döndü
  Sükut etmek gibi alemde nadana cevap olmaz
  Sümezelenip durma
  Sürme çekerken göz çıkarma
  Sütlü koyunu sürüden ayırmazlar
  Ş
  -------------------------------------------------

  Şahin küçük amma avını ele vermez
  Şaire lazım olan bir sazla bir sözdür
  Şakayı şamataya çevirme
  Şapkası eğri amma imanı doğru
  Şapla şeker bir değildir
  Şaraptan bozma sirke keskin olur
  Şaşarım kedinin çamaşır yıkayışına
  Şaşı şaşı diyeceğine, kör de de kurtul
  Şaşkın ördek götün götün gider
  Şaşmaz kalkmaz bir Allah
  Şecaat kıyafetle değil
  Şehre gider, köy haberiyle gelir
  Şeyh elin öpmek istersen kendi elini öp
  Şeytan eniğini yitirse bulamaz
  Şeytan insanı aldatır da suyu vermez
  Şeytan kabağı ekenin, kabak başında patlar
  Şimden sonra Boz dağ’da kuyruk mu sallıyacağım
  Şimdiki hurmalar, yarın .... tırmalar
  Şubatın arpası, Martın sıpası
  T
  -------------------------------------------------
  Taam ile kelamın çoğundan sakın
  Tablacı başındakini satar
  Tahta çürük mıh tutmaz
  Tahsil-i kemalat, kem âlat ile olmaz
  Taktirde yazılan, tedbirle bozulmaz
  Talihi yaver olanın yar sarar yaresini
  Tanesiz aş olmaz, kaygısız baş olmaz
  Tanrı’dan korkan, kuldan utanmaz
  Tanrı’nın bildiğini kuldan niye saklamalı
  Tarlanın taşlısı, kızın kaşlısı
  Tarlayı koçan değil, saban zapteder
  Tartı var, terazi var, her şeyin bir vakti var
  Tasada duracağına, kesede dursun
  Taşa çıkan keçinin, dama çıkan oğlağı olur
  Taş atana ekmek at
  Taşıma suyla değirmen dönmez
  Taşkınlığın sonu şaşkınlıktır
  Taş ne kadar ıslanırsa, deli o kadar uslanır
  Taş ol da baş yar
  Tatlı at safra çıkarmaz
  Tat kızın dilinden anası anlar
  Tatlı söz dinletir, tatsızı da esnetir
  Tatlı söz yerden mal çıkarır
  Tatlıya yakışmaz soğan, dayısını beğenmez yeğen
  Tava delik tas delik, o da bir üstenbelik
  Tavşana kaç tazıya tut
  Tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış
  Tavşan dağda, suyu ocakta
  Tavuğun zekatı bir yumurta
  Tavuğun yem topladığı gibi
  Tavuğum güzel olsun da yumurtlamazsa yumurtlamasın
  Tavuk gibi gıdaklama
  Tay at oluncaya kadar, sahibi mevt olur
  Tazısız ava giden tavşansız eve döner
  Tazıya tavşanı tutturan etrafın hay huyudur
  Tazıyı çullu da bilirler, çulsuz da
  Tedbirde kusur eden takdirde bahane bulur
  Tek kanatla kuş uçmaz
  Tekkeyi bekleyen, çorbayı içer
  Tembel bayam yemek ister, kabuğunu kaldırmaya üşenir
  Tenbele iş buyur da öğüt al
  Tencere dibin kara, seninki benimkinden kara
  Tencere kapağını bulmayınca kaynamaz
  Tencere yuvarlandı kapağını buldu
  Temsilde hata olmaz
  Tepme kapımı, teperler kapını
  Tıngır elek tıngır saç, elim hamur karnım aç
  Tilki bağlar, çakal söker
  Tilki baş keser, kurdun adı yavuz olur
  Tilki iki defa tuzağa düşmez
  Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider
  Tilkiyi tut, danayı güt
  Tiz reftar olanın payine damen dolaşır
  Tokludan sağ, köpeğe dök
  Tok ne bilir açın halinden, aç ne bilir tokun halinden
  Toku gönüllemek zor olur
  Topala uyan aksamaya mecbur olur
  Toz ekmek hakkı bilmeyen akıbet gözden çıkar
  Tozdan dumandan ferman okunmaz
  Tükürdüğünü yalama
  Türk ata binse bey olur
  Türk’ün aklı sonradan gelir, o da bir işe yaramaz
  Türk’ün bildiğini tilki bilmez
  Tüy güzelliği hamamdan eve, huy güzelliği Urum’dan Şam’a

  U
  -------------------------------------------------
  Ucuzdur var bir illeti, pahalıdır var bir hikmeti
  Ucuz etin suyu kara olur
  Umut fakirin ekmeği
  Umut ile yaşayan açlığından ölür
  Unu eledik, eleği duvara astık
  Usta maymun kamçı istemez
  Ustamın adı Hıdır, elimden gelen budur
  Uyuyan yılanın kuyruğuna bastı
  Ü
  -------------------------------------------------
  Üç nal ile bir nal eksik
  Üşenenin oğlu kızı olmaz
  Üzümünü ye bağını sorma
  V
  -------------------------------------------------
  Vardığın yer kör ise, gözünü kırp da bak
  Ver tekerini dostuna sen sürt arkadaş
  Y
  -------------------------------------------------
  Yağar eser yolcunundur
  Yaha eme gomayasın e’mi
  Yangına körükle gider
  Yan yatan da yer bir ekmek çamura batan da
  Yaralı parmağa işemez
  Yarım elma gönül alma
  Yarın sen de imamını kayığına binersin
  Yavuz hırsız ev sahibini bastırır
  Yazın yaşa, kışın taşa oturulmaz
  Yemek olan aş, buğundan belli olur
  Yemeyenin malını bir yiyen bulunur
  Yeğnicek çalıyı yel kaldırır, ağır taş yerde kalır
  Yörük sırtından kurban keser
  Yumurtada tüy bitmez
  Yumurta ..... ağzına geldi
  Yüz verdik, astarını da ister
  Yidir beni öğüyüm seni

  Z
  -------------------------------------------------
  Zahirenin anbarı sabanın ucundadır
  Zahmet çeken rahat bulur
  Zahmet noktası kalkınca rahmet olur
  Zahmetsizce bal yenmez
  Zalim ettiğini bulur
  Zarar ateşten gömlektir
  Zarardan korkan kar edemez
  Zararın neresinden dönersen kardır
  Zarar satılmaz
  Zar kırık tezgah bozuk
  Zaruret kapıdan girince, Şeriat bahçeden çıkar
  Zahirden şifa, kahpeden vefa olmaz
  Zekat çebici gibi titrek
  Zemheride yoğurt isteyen cebinde bir inek taşır
  Zemherinin kışından, zamanenin puştundan sakın
  Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovadan şaşırır
  Zengine dokun geç, uğursuzdan sakın geç
  Zenginin aybı, fukaranın hastalığı ortaya çıkmaz
  Zenginin gönlü oluncaya kadar fukaranın canı çıkar
  Zengin helvasını buldan pişirir, züğürt derman için pekmez bulamaz
  Zenginin malı züğürdün çenesini yorar
  Zenginin sermayesi kasasında, aliminki kafasında
  Zengin olacağına varsın fakir olsun da gönlü rahat olsun
  Zeytin ekmek, hazır yemek
  Zora beylerin borcu var
  Zora dağlar dayanmaz
  Zor ile köpek sürüye girmez
  Zorla güzellik olmaz
  Zorlunun hakkından Allah gelir
  Zor oyunu bozar
  Zulm ile yapılan çabuk yıkılır
  Zulm ile abadın ahiri berbad olur
  Zulm ile dünya harap olur
  Zulmün ömrü az olur
  Zulmün sürekesi olmaz
  Zurnacının karşısında limon yenmez
  Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına
  Züğürtleyen bezirgah eski defteri karıştırır
  Züğürtlük demirden leblebider yenilmez, ateşten gömlektir giyilmez
  Züğürt olup düşünmekten, uyuz olup kaşınmak YEGDIR
   

 2. avatar

  avatar Üye

  Eline sağlık paylaşım için teşekkürler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Karaman Atasozlerii Karaman'a Forum Tarih
2017 Karaman nüfusu Karaman Tanıtımı 31 Ocak 2017
2016 Karaman nüfusu kaçtır? Karaman Tanıtımı 28 Ocak 2016
Gamze Karaman Kimdir Kısaca Biyografisi Yaşı Resimleri Sanatçı Tanıtımları 9 Şubat 2014
2014 Karaman Nüfusu Karaman Tanıtımı 30 Ocak 2014
Gamze Karaman Kimdir Gamze Karaman Biyografisi Biyografi & Otobiyografi 3 Temmuz 2013

Bu Sayfayı Paylaş