Karain Mağarası Nerededir Karain Mağarası Hakkında Kısaca Bilgi

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Karain Mağarası Nerede,
Karain Mağarası Hakkında Bilgi

Karain, Antalya’nın yaklaşık 30 km kuzey­batısında Döşemealtı bucağının Yağca köyü yakınında mağara ve eskiçağ yerleşmesi. Mağara, Şam (Katran) Dağının Akdeniz’e bakan yamaçlarındaki Mezozoyik (İkinci) Zamana (y. 225-65 milyon yıl önce) ait kalkerler içinde, dar giriş ve geçitlerle birbirine bağh üç boşluktan oluşur. Derinli­ği 50 m’yi aşar. En üstteki birinci boşluk beş gözlüdür. Kademeli olarak derinleşerek birbirini izleyen daha küçük ikinci ve üçün­cü boşluklarda sarkıt ve dikitler vardır.
Karain’deki kazılan, Ankara Üniversitesi adına 1946′da Kılıç Kökten başlatmıştır. 1974′te onun ölmesiyle ara verilen araştır­malar 1985′ten sonra yeniden başlatıldı. Karain Paleolitik Çağdan Demir Çağına değin kullanılmıştır. Yunan ve Roma dö­nemlerinde de dinsel bir merkez olduğu duvarlannda görülen Eski Yunanca yazıt­lardan, adaklık ya da mumluk olarak kulla­nılmış nişlerden ve en üst dolgulardan çıkan çanak çömlek ve kandil parçalarından anla­şılmaktadır. Alt Paleolitik Çağa ait, “el baltası” olarak bilinen çift yüzeyli aletlerle birlikte ele geçen kaba ve birkaç türde toplanabilen taş aletler, Orta Paleolitik’ten (y. 140 bin-40 bin yıl önce) Üst Paleolitik’e (y. 40 bin-10 bin yıl önce) doğru gelindikçe çeşitlenmektedir. Bu son evredeki taş alet­ler, daha çok kemik aletlerin biçimlendirilmesinde kullanılmıştır.
Gene mağaranın dolgulan içinde ele geçen hayvan kalıntılarından aralarında fil, suay- gın, aslan, zürafa gibi bugün Anadolu’da soyu tükenmiş olanların da bulunduğu, sırtlan, ayı, öküz, at, geyik, yaban koyunu, dağ keçisi gibi memeliler, çeşitli kemiriciler ve yumuşakçaların varlığı saptanmıştır. Ay- nca yabani incir, buğday, zeytin gibi bazı bitki kalıntıları da ele geçmiştir. Bu bulun­tulardan, avcılık ve toplayıcılıkla yaşamları­nı sürdürdükleri bilinen Karain insanlarının beslenme biçimleri anlaşılabilmektedir. Her katta ele geçen yanmış kemik ve odun kömürü parçaları, Karain insanlarının başlangıçtan beri ateşi kullandıklarını gösterir.
Orta Paleolitik dolgulardan çıkanlan bir çocuk azıdişi ve kafatası parçasından Neanderthal insanının Anadolu’da da yaşamış olduğu kanıtlanmıştır. Karain’de sanat yapı­tı niteliğinde eşya, Üst Paleolitik’ten sonra­ki dolgularda bulunmuştur. Ucuna şematik sakalh insan başı işlenmiş bir hayvan kemi­ğiyle, üstünde şematik bir kargı atan insan betimlemesi bulunan siyah renkli bir çakıl- taşı, Anadolu’da ele geçen ilk sanat yapıtla­rını oluşturur.
 

Üst