Karahallı Nerede Karahallı Nereye Bağlıdır

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Karahallı Nereye Bağlı,
Karahallı Nerenin İlçesi

Karahallı, Ege Bölgesi’nde, Uşak iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçü­mü 323 km2 olan Karahallı ilçesi doğu ve güneyde Denizli ili, batı ve kuzeybatıda Ülubey, kuzeyde de Sivaslı ilçeleriyle çevri­lidir.
Karahallı, İç Anadolu’yu Ege Bölgesi’nin kıyı kesiminden ayıran ve İçbatı Anadolu Eşiği adıyla anılan plato alanının güney kesiminde yer alır. Bulkaz Dağının batı uzantıları ilçenin doğu sınırına sokulur. Bu dağlık kesimin yamaçlarındaki yaylalar hay­vancılık bakımından önem taşır. En önemli akarsu, ilçenin kuzey kesiminden geçen Banaz Çayıdır. Bulkaz Çayı bu kesimde güneyden Banaz Çayına katılır.
İlçede başlıca ekonomik etkinlik tarımdır. Yaygın biçimde bağcılık yapılır ve çok miktarda kuru üzüm üretilir. İlçenin öteki önemli ürünleri buğday, arpa ve nohuttur. Hayvancılık ikincil uğraş durumundadır ve en çok koyun yetiştirilir.
1953′te Uşak ilinin kurulmasıyla ilçe mer­kezi yapılan Karahallı kasabası, kırsal nite­likli küçük bir yerleşmedir. Kasaba halkının temel uğraşları, pamuklu dokumacılık ve halıcılıktır. Kasaba, il merkezi Uşak’tan 60 km uzaklıktadır. İlçedeki tek tarihsel yapı, Banaz Çayı üzerinde Lidyalılar tarafından yapıldığı sanılan Cılandras Köprüsü’dür.
Karahallı Belediyesi 1907′de kurulmuştur.
 

Üst