Karadeniz Bölgesi'nin iklim, coğrafi ve kültürel özellikleri nelerdir?

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 29 Mart 2011 tarihinde açılan konu

 1. Karadeniz Bölgesi'nin iklim, coğrafi ve kültürel özellikleri nelerdir? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Karadeniz Bölgesi'nin iklim, coğrafi ve kültürel özellikleri nedir?

  Karadeniz Bölgesi  Bölge adını komşu olduğu Karadeniz’den almıştır. Bölgenin tümü doğal, ekonomik ve beşeri özellikler bakımından benzer özellikler gösterir. Ancak yer şekilleri, iklim, tarım, yerleşme ve ekonomik etkinliklere bağlı olarak 3 bölüme ayrılmıştır. Bunlar Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’dir.  Yer şekilleri  Dağlar : Batı Karadeniz’de birbirine paralel 3 sıra halinde uzanan dağlar, Orta Karadeniz’de kıyıdan uzaklaşıp, tek sıra halinde uzanır. Ortalama yükselti azalmıştır. Doğu Karadeniz’de ise dağlar iki sıra halinde uzanır. Bölgenin en yüksek dağları bu bölümdedir. Dağ sıraları arasında batı-doğu yönlü uzanan çöküntü ovaları ile Çoruh-Kelkit, Gökırmak ve Devres vadiler yer alır.  Ovalar : Bölgenin en geniş kıyı ovaları Çarşamba ve Bafra delta ovalarıdır. İç kesimlerde Suluova, Taşova, Turhal, Merzifon, Tosya, Boyabat gibi çöküntü ovaları yer alır. Bu çöküntü ovaları Türkiye’nin en aktif deprem bölgeleridir.  Akarsular ve Göller  Akarsular : Yenice, Bartın, Kızılırmak, Yeşilırmak ve Çoruh bölgenin önemli akarsularıdır. Yatak eğimleri fazla, rejimleri düzensiz akarsulardır. Kar erimelerine bağlı olarak ilkbahar aylarında akım yüksektir.  Göller : Bölgede buzul gölleri ve heyelan set gölleri fazladır. Özellikle Doğu Karadeniz Dağları’nda buzul etkisiyle oluşmuş buzul gölleri yaygındır. Sera (Uzungöl), Tortum, Borabay, Abant ve Yedigöller başlıca heyelan set gölleridir. Ayrıca bölgede çok sayıda baraj gölü bulunmaktadır.  İklim  Bölgenin kıyı şeridinde her mevsim yağışlı, yazları serin, kışları ılık geçen Karadeniz iklimi etkilidir. Bu iklimi etkileri Orta Karadeniz’de yer şekillerine bağlı olarak iç kesimlere kadar ulaşır. Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde iklim karasallaşır, yağış miktarı azalır.  Doğal Bitki Örtüsü  İklim koşullarının orman yetişmesine uygun olduğu Karadeniz Bölgesi’nde özellikle denize dönük dağ yamaçlarında sık orman örtüsü görülür. Ormanlar deniz seviyesinden başlar ve 2200 metrelere kadar ulaşır.  Nüfus ve Yerleşme  Bölge, nüfus sayısı bakımından 3. sırada yer alır. Nüfusun büyük bölümü Doğu Karadeniz kıyıları , Orta Karadeniz’deki ovalar ve Batı Karadeniz’de Zonguldak Yöresi’nde toplanmıştır. Bölgede iklimin nemli olması ve tarımsal koşullar, kırsal nüfusun fazlalığına yol açmıştır. Arazinin engebeli olması, su kaynaklarının bolluğu dağınık yerleşmeyi yaygınlaştırmıştır. Konut tipi olarak ahşap evler yaygındır.  İller  Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak.  Ekonomik Özellikler  Tarım  Bölge ikliminin nemli olması, kıyıda yaz mevsiminin yağışlı geçmesi, buğday arpa gibi tahıl tarımını engellemiştir. Bol neme gereksinim duyan tarım ürünlerini yaygınlaştırmıştır. Tarım arazileri parçalı ve dar olup, genellikle eğimli arazilerdir. Bu durum tarımda makine kullanımını engellemiştir. Doğu Karadeniz kıyılarında bahçe tarımı yaygındır.  Tarım Ürünleri  Mısır : Kıyı kesiminde buğdayın yerini almıştır. Halkın temel besin maddesidir. Bölge mısır üretiminde 1. sırada yer alır. Ancak üretilen mısırın tümü bölge içinde tüketildiğinden ticari değeri yoktur.  Tütün : Karadeniz Bölgesi, üretimde Ege Bölgesi’nden sonra 2. sırada yer alır. Bafra Ovası (Samsun) en yoğun ekim yapılan alandır. Ayrıca Tokat, Amasya, Düzce Ovası (Bolu) ve Rize Yöresi’nde yetiştirilir.  Fındık : Kış ılıklığına gereksinim duyan fındık Karadeniz iklimine en uyumlu üründür. Türkiye üretiminin %84’ü Karadeniz Bölgesi tarafından karşılanır. Bütün Karadeniz kıyılarında, yer yer iç kesimlerde yetişmesine karşın, en yoğun olarak Ordu ve Giresun’da üretilir.  Çay : Muson iklimine uyumlu bir tarım ürünüdür. Bol nem ve kış ılıklığına gereksinim duyar. Trabzon – Rize arasında Doğu Karadeniz kıyılarında, denize dönük yamaçlarda yetiştirilir. Ülke üretiminin tamamını Karadeniz Bölgesi karşılar.  Pirinç : Bol suya gereksinim duyar. Akarsu vadi tabanlarında ekimi yapılır. Tosya, Boyabat, Çarşamba ovaları başlıca ekim alanlarıdır.  Şekerpancarı : Bol yağışlı olan Doğu Karadeniz kıyıları dışında tüm bölgede yetişme koşulları vardır. Ekim alanları Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya illerinde geniştir.  Keten-kenevir : Nemli iklim bitkisi olan keten Batı Karadeniz Bölümü’nde Kastamonu ve Sinop’ta yetiştirilir. Kenevir ise uyuşturucu özelliği nedeniyle devlet kontrolünde üretilir.  Meyve : Amasya’da elma, Kastamonu’da erik, Rize’de turunçgiller, Orta Karadeniz’de üzüm, Batı Karadeniz’de kestane tarımı yaygındır.  Hayvancılık  Gür otlaklar ve nemli iklimi büyükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmıştır

  Batı ve Orta Karadeniz iç kesimlerinde tiftik keçisi yetiştirilir.

  Balıkçılık önemli geçim kaynağıdır.

  Bolu Yöre’sinde arıcılık ve kümes hayvancılığı yaygındır.  Ormancılık  Ormanların geniş yer kaplaması, ormancılığı önemli bir geçim kaynağına dönüştürmüştür. Batı ve Doğu Karadeniz’de kereste, tomruk, parke ve kağıt fabrikaları bulunur.  Madenler ve Enerji Kaynakları  Madenler : Doğu Karadeniz’de Artvin ve Murgul (Göktaş), Batı Karadeniz’de, Kastamonu – Küre’de bakır çıkartılır. Bölgede çıkarılan bakır, Samsun bakır fabrikasında işlenir.  Enerji Kaynakları : Zonguldak havzasında taşkömürü çıkartılır. Türkiye üretiminin tamamını burası karşılar. Demir-çelik endüstrisinde enerji kaynağı olarak kullanılır. Taşkömürü tozundan Çatalağzı termik santralinde elektrik üretilir. Bolu, Çorum, Amasya ve Havza’da linyit yatakları işletilmektedir.  Enerji Üretim Tesisleri : Kızılırmak üzerinde Altınkaya, Yeşilırmak üzerinde Almus, Hasan ve Suat Uğurlu hidroelektrik santralleri kuruludur. Hopa’da petrolle çalışan termik santral yer alır.  Endüstri  Başlıca endüstri tesisleri şunlardır :  UYARI : Endüstri Batı Karadeniz Bölümü’nde gelişmiştir. Zonguldak Havzası Türkiye’nin ağır sanayi bölgesidir.  Şeker : Kastamonu, Turhal (Tokat), Suluova (Amasya), Çorum, Çarşamba (Samsun)  Çay : Rize ve çevresi  Demir – çelik : Ereğli (Zonguldak) ve Karabük  Kağıt : Çaycuma (Zonguldak), Taşköprü (Zonguldak), Aksu (Giresun)  Kereste : Bolu, Düzce, Bartın, Ayancık  Ulaşım  Yer şekilleri nedeniyle Orta Karadeniz Bölümü dışında bölgede ulaşım zordur. Samsun ve Zonguldak dışında demiryolu ile ard bölgesine bağlı olan liman yoktur. Samsun ve Trabzon bölgenin gelişmiş liman kentleridir. Trabzon Limanı, Zigana ve Kop geçitleri ile bölge içine ve oradan da komşu ülkelere bağlanmıştır.  Turizm  Bölgede gerek tarihi kalıntılar gerekse doğal güzellikler turizm için önemli potansiyel oluşturmaktadır. Bölge iklimi deniz turizminin gelişmesini engellemiştir. Batı Karadeniz’de Amasya ve Sinop’ta deniz turizmi gelişmeye başlamıştır. Özellikle Kaçkar Dağları’ndaki buzul gölleri, değişik bitki türleri bölgenin deniz turizmindeki açığını kapatacak derecede ilgi görmektedir. Bolu Aladağlar ve Abant çevresi kış sporlarının yapıldığı önemli merkezlerdir.  Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri  Karadeniz Bölgesi ekonomik gelişmişlik açısından 5. sırada yer alır. Aşağıda bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürün ve ekonomik faaliyet türlerinin listesi verilmiştir.

  Çay

  Fındık

  Kenevir

  Pirinç

  Mısır

  Tütün

  Deniz ürünleri

  Taşkömürü

  Bakır

  Karadeniz Bölgesinin Genel Özellikleri:
  1. Yüzey şekilleri çok dağınıktır. Ovalık alanları azdır.
  2. Dağlar kıyıya paralel olarak uzanır ve bunun sonucunda falezler (yalıyarlar) görülür. Kıta sahanlığı dardır.
  3. Orman bakımından en zengin bölgedir.(%25)
  4. En fazla yağış alan bölgemizdir.(Doğu Karadeniz ve Rize)
  5. Yağışlara bağlı olarak en fazla kimyasal çözülmenin görüldüğü bölgedir.
  6. Çay, fındık, mısır, keten-kenevir üretiminde birinci sıradadır.
  7. Balıkçılığımızın %80’i bu bölgede yapılır.
  8. Doğu Karadeniz kıyı kesiminde dağınık yerleşme yaygındır.
  9. En fazla göç veren bölgedir.
  10. Taşkömürü ve bakır üretiminde birinci sıradadır.
  11. Tek doğal limanı Sinop’tur.
  12. Akarsu rejiminin nispeten düzenli olduğu tek bölgedir.
  13. Bölgede Çarşamba ve Bafra delta ovaları vardır.
  14. Nem miktarı en fazla olan bölgedir. Bu yüzden yıllık sıcaklık farkı en az olan bölgedir.
  15. Yıllık ortalama sıcaklık 14-15 °C’dir. En sıcak ay ortalaması 22-23°C’dir. En soğuk ay ortalaması ise 5-6 °C’dir.
  Yaptığımız araştırmalar sonucu Karadeniz Bölgesine ait bazı kültürel özellikler şöyledir;
  Şivesi
  Yemekleri
  Çocuk oyunları
  Karadeniz Bölgesine ait bazı yerel şive(ağız) örnekleri;
  A
  Abrul: Nisan
  Accuk: Azıcık
  Ahaca: İşte burada
  Alamuk: Yağmurdan sonra güneşin bulutların arasından tesirli bir şekilde vurması
  Anlak: Meydan
  Azuk: Yiyecek

  B
  Bacca: bahçaBahçe, fındık bahçesi
  Bayak: Az önce, demin
  Bece: Bu gece
  Bezene: Bezelye
  Bıldır: Geçen sene
  Bibi: Büyük hala
  Böğün: Bugün
  Bulaşuk: İspiyoncu

  C
  Cıbıldak: Çıplak
  Cıdık: Tuzak
  Cıftır: gibiÇok hızlı bir şekilde
  Cılga: İnce su yolu
  Cımbış: Komik, şaka

  Ç
  Çakır Gözlü1) Renkli gözlü 2) Ela gözlü
  Çileklik Çalı çileği. Yaprağından çorba yapılır
  Çömen:Otluk
  Çöten: Darı anbarı
  Çömez:Ufak çocuk
  Çükelik,Çükelük: Çökelek
  Çürük Ayı: Temmuz ayı. Ağustos ve Temmuz çürüklük ayları olarak bilinir.

  D
  Da: Anlamı güçlendiren ek
  Dadduk: Sevimli, tatlı
  Değermen: Değirmen
  Depebızdık: Takla
  Düşün: Mola, ara

  E
  Ebeguşağa: Gökkuşağı
  Elguvan: Mor renkli bir çiçek, ergüvan
  Encamı: Topu topu
  Ey: Bir seslenme edası
  Ey vermek: Seslenmek, çağıran kişiye cevap vermek
  Eyhe: Sana göre hava hoş
  Eylenmek: Oyalanmak

  F
  Fene: Çok
  Fer: Derman, hal, kuvvet
  Fırfıkıç: Ağzına kadar dolu
  Fırtana: Fırtına

  G
  Gaccuk: Kadar
  Galemlik: Bacanın üstüne, kuşların yuva yaptığı bölüm, bir nevi baca kapağı
  Gelçek: Merdiven
  Guytak: Çukur, kuytu
  Güman: Umut
  Güni: Güney
  Güzine: Bir tür soba


  Ğ
  Ğeçi, Geçi: Pis kötü şey, kötü insan, domuz

  H
  Ha: Anlamda kesinliği artıran bir nevi önek
  Haböle,Haşöle Haole: Böyle, şöyle, öyle
  Haccak: Güzel
  Haçan: 1) Madem 2) Ne zaman
  Haçan ki: Ne zaman ki
  Halik: Küçük taş
  Halpıtmak: Yoğurt yemek
  Happak: Sade yoğurt
  Henki: Yaşlı, ihtiyar
  Henkimek: İhtiyarlamak
  Heysin: Hasan adının yöresel söylenişi

  I
  ImıkIlık: ne sıcak ne de soğuk

  İ
  İçlik: Gömlek
  İleki gün,Lekigün: Önceki gün

  K
  Katuk: Ayran
  Kemçük: Biçimsiz, çukurca
  Kiraz Ayı: Haziran ayı

  L
  Löç: Çok ıslak, suya doymuş
  Lülemek: Bir şeyin ucunu yontmak

  M
  Mabeyin: Oda
  Mandalin: Mandalina
  Mundar: Pis
  Mühkem: Sağlam

  N
  Nene: Nine, babaanne ve anneanne

  O
  Oslama: Boşuna
  Oyrak: Çukur arazi

  Ö
  Öğürsemek,Örsemek: İneğin boğa istemesi

  P
  Paçka: Küçük ev, serentiye benzer yapı
  Palak: Ayı yavrusu
  Palan: İnce minder

  R
  Rafan gitmek: Çok hızlı ilerlemek

  S
  Sağrak: Yağ saklama kabı
  Sahan: Bakır kap, tabak
  imelek: Uyuşuk
  Süflü: Pasaklı

  Ş
  Şavgu: Şevki adının yöresel söylenişi
  Şişek: Genç erkek koyun

  T
  Ta:Daha
  Tırmıt: Mantar
  Tili: Yemek seçen
  Tüğüm: Düğüm

  U
  Ula: Bir hayret ve sesleniş nidası
  Uşak: Erkek evlat
  Uy: bir hayret nidası

  Ü
  Üzüm Ayı: Ekim Ayı

  V
  Vire: Daima, devamlı

  Y
  Yal: İnek yemeği
  Yane: Ne sandın?
  Yarmaça: Yarılmış odun
  Yayuk1) Ayran 2): İçinde bu ayranın yapıldığı tahtadan ve uzunca eşya
  Yesir: Ebelemece türü bir oyun

  Z
  Karadeniz Bölgesine ait bazı yerel yemek örnekleri;


  • BAKLA ÇORBASI (Gerede)
  • Karalahana Çorbası (Ordu)
  • Fasulye Kavurması (Giresun)
  • HAMSİ BÖREĞİ (Giresun)
  • CEVİZLİ TAVUK (SAMSUN)
  • PANCAR YAPRAĞI ÇORBASI (GİRESUN)
  • GELİN TIRNAĞI (SAFRANBOLU)
  • GENDİME ÇORBASI (GÜMÜŞHANE)
  • BEYAZ BAKLAVA (Zonguldak)
  • TOYGA ÇORBASI (AMASYA)
  • TOKAT DOLMASI
  • Kızarmış Hamsi Buğulama (Karadeniz)
  • ETLİ EKMEK (Kastamonu)
  • FINDIK KÖFTESİ (GİRESUN)
  • Laz Helvası
  • Ayvalı Et (Gümüşhane)
  • MISIR PASTASI (SİNOP)
  • Kuymak (Mıhlama) Trabzon
  • Uğut (Bolu)
  • Siron (Gümüşhane)
  • Laz Böreği
  • Mengen Pilavı (Bolu)
  • Kıymalı Karalahana (Samsun)
  • Kağıtta Hamsı (Samsun)
  • Peynirli Ve Cevizli Mantı (Samsun)
  • Yanıç (Samsun)
  • Böbrek Kavurma (Samsun)
  • Mısır Çorbası (Samsun)
  Karadeniz Bölgesine ait bazı yerel oyun örnekleri;
  ARALI EMEN
  En az beş kişilik iki takımla oynanır.Takımların oluşumu ve emenin kim
  tarafından korunacağı tekerlemelerle belirlenir.Emen meydan ortasına konulmuş
  bir taştır.Birinci takının görevi rakip takım oyuncularının emene dokunmasını
  engellemektir.İkinci takımın görevi ise emene dokunarak ele geçirmeye
  çalışmaktır.Birinci takım emen taşının etrafını çevreleyerek rakip takımın taşa
  dokunmasını engellemeye çalışır.Bu sırada ikinci takım oyuncuları meydana
  yayılarak emeni koruyan oyuncuları rahatsız etmeye başlarlar.Bu mücadele
  esnasında ikinci takım oyuncularından emene dokunmaya çalışanlardan yakalananlar
  oyun dışı kalırlar.Eğer ikinci takım oyuncuları birinci takım oyuncularından
  birisiyle emen arasından yakalanmadan geçerse birinci takımın bu oyuncusu da
  oyun dışı kalır.Bu yarışma emen ele geçirilinceye ya da ikinci takım
  oyuncularının tamamı oyun dışı kalıncaya kadar devam eder.
  BABADİK
  İki grup arasında oynanan oyunun malzemeleri bir top ve
  yedi adet yassı taştan ibarettir. Yassı taşlar üst üste dizilir. Amaç altı yedi
  metre uzaktan topu yuvarlayarak taşları yıkmaktır. Atış yapılıp, taşların
  yıkılmasıyla oyun başlar. Top karşı takımdadır, atışı yapan grup yıktıkları
  taşları tekrar üst üste dizmeye çalışırken, diğer grup ellerindeki topu elden
  ele geçirerek onları vurmaya çalışır. Topla vurulan oyun dışı kalır. Eğer
  vurulmaya çalışılan kişi, atılan topu yakalayabilirse, topu rakiplerinin
  alamayacağı bir yere fırlatarak takımına zaman kazandırmış olur. Onlar taşları
  bu sırada üst üste dizmeye çalışırlar. Her ne kadar kulağa kolay işmiş gibi
  gelse de üst üste yedi taşı yıkmadan koymak çetin iştir. Tüm taşları dizerlerse,
  oyunu kazanırlar, eğer gruptaki oyuncuların hepsi taşları dizemeden rakipleri
  tarafından vurulursa kaybederler.
  BALIK BATTI OYUNU
  Televizyonun yaygınlaşmasından önce akşam
  misafirliklerinde kadınlı erkekli gruplar tarafından oynanan bir oyundur. Grup
  halka olur, bağdaş kurup oturur, herkes ellerini bacaklarının altına sokar. Bir
  kişi ise halkanın ortasında oturur. Halkada oturanlar ellerindeki kıvrılmış bir
  mendili birbirlerine ebeye yakalanmadan verirler. Ebe ise mendilin kimde
  olduğunu anlamaya çalışır. Herkes ebe baktığında sanki mendil kendisindeymiş
  gibi paniğe kapılmış görünmeye çalışarak ebeyi yanıltır, bu esnada mendil elden
  ele dolaşır. Arada bir mendille ebeye vurulup tekrar saklanır. Ebe mendili kimin
  elinde yakalarsa yeni ebe o olur.
  ELİM SENDE
  Çocuklar bir tekerleme söyleyerek aralarında bir ebe
  seçtikten sonra ebeden kaçarlar. Ebe ise onlara eli ile dokunmaya çalışır. Ebe
  kime dokunursa bu defa o çocuk ebe olur."Elim Sen de Elim Sende Sabaha Kel Kalk Sen de"[/FONT]
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 18 Nisan 2015

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Karadeniz Bölgesi  Bölge adını komşu olduğu Karadeniz’den almıştır. Bölgenin tümü doğal, ekonomik ve beşeri özellikler bakımından benzer özellikler gösterir. Ancak yer şekilleri, iklim, tarım, yerleşme ve ekonomik etkinliklere bağlı olarak 3 bölüme ayrılmıştır. Bunlar Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’dir.  Yer şekilleri  Dağlar : Batı Karadeniz’de birbirine paralel 3 sıra halinde uzanan dağlar, Orta Karadeniz’de kıyıdan uzaklaşıp, tek sıra halinde uzanır. Ortalama yükselti azalmıştır. Doğu Karadeniz’de ise dağlar iki sıra halinde uzanır. Bölgenin en yüksek dağları bu bölümdedir. Dağ sıraları arasında batı-doğu yönlü uzanan çöküntü ovaları ile Çoruh-Kelkit, Gökırmak ve Devres vadiler yer alır.  Ovalar : Bölgenin en geniş kıyı ovaları Çarşamba ve Bafra delta ovalarıdır. İç kesimlerde Suluova, Taşova, Turhal, Merzifon, Tosya, Boyabat gibi çöküntü ovaları yer alır. Bu çöküntü ovaları Türkiye’nin en aktif deprem bölgeleridir.  Akarsular ve Göller  Akarsular : Yenice, Bartın, Kızılırmak, Yeşilırmak ve Çoruh bölgenin önemli akarsularıdır. Yatak eğimleri fazla, rejimleri düzensiz akarsulardır. Kar erimelerine bağlı olarak ilkbahar aylarında akım yüksektir.  Göller : Bölgede buzul gölleri ve heyelan set gölleri fazladır. Özellikle Doğu Karadeniz Dağları’nda buzul etkisiyle oluşmuş buzul gölleri yaygındır. Sera (Uzungöl), Tortum, Borabay, Abant ve Yedigöller başlıca heyelan set gölleridir. Ayrıca bölgede çok sayıda baraj gölü bulunmaktadır.  İklim  Bölgenin kıyı şeridinde her mevsim yağışlı, yazları serin, kışları ılık geçen Karadeniz iklimi etkilidir. Bu iklimi etkileri Orta Karadeniz’de yer şekillerine bağlı olarak iç kesimlere kadar ulaşır. Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde iklim karasallaşır, yağış miktarı azalır.  Doğal Bitki Örtüsü  İklim koşullarının orman yetişmesine uygun olduğu Karadeniz Bölgesi’nde özellikle denize dönük dağ yamaçlarında sık orman örtüsü görülür. Ormanlar deniz seviyesinden başlar ve 2200 metrelere kadar ulaşır.  Nüfus ve Yerleşme  Bölge, nüfus sayısı bakımından 3. sırada yer alır. Nüfusun büyük bölümü Doğu Karadeniz kıyıları , Orta Karadeniz’deki ovalar ve Batı Karadeniz’de Zonguldak Yöresi’nde toplanmıştır. Bölgede iklimin nemli olması ve tarımsal koşullar, kırsal nüfusun fazlalığına yol açmıştır. Arazinin engebeli olması, su kaynaklarının bolluğu dağınık yerleşmeyi yaygınlaştırmıştır. Konut tipi olarak ahşap evler yaygındır.  İller  Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak.  Ekonomik Özellikler  Tarım  Bölge ikliminin nemli olması, kıyıda yaz mevsiminin yağışlı geçmesi, buğday arpa gibi tahıl tarımını engellemiştir. Bol neme gereksinim duyan tarım ürünlerini yaygınlaştırmıştır. Tarım arazileri parçalı ve dar olup, genellikle eğimli arazilerdir. Bu durum tarımda makine kullanımını engellemiştir. Doğu Karadeniz kıyılarında bahçe tarımı yaygındır.  Tarım Ürünleri  Mısır : Kıyı kesiminde buğdayın yerini almıştır. Halkın temel besin maddesidir. Bölge mısır üretiminde 1. sırada yer alır. Ancak üretilen mısırın tümü bölge içinde tüketildiğinden ticari değeri yoktur.  Tütün : Karadeniz Bölgesi, üretimde Ege Bölgesi’nden sonra 2. sırada yer alır. Bafra Ovası (Samsun) en yoğun ekim yapılan alandır. Ayrıca Tokat, Amasya, Düzce Ovası (Bolu) ve Rize Yöresi’nde yetiştirilir.  Fındık : Kış ılıklığına gereksinim duyan fındık Karadeniz iklimine en uyumlu üründür. Türkiye üretiminin %84’ü Karadeniz Bölgesi tarafından karşılanır. Bütün Karadeniz kıyılarında, yer yer iç kesimlerde yetişmesine karşın, en yoğun olarak Ordu ve Giresun’da üretilir.  Çay : Muson iklimine uyumlu bir tarım ürünüdür. Bol nem ve kış ılıklığına gereksinim duyar. Trabzon – Rize arasında Doğu Karadeniz kıyılarında, denize dönük yamaçlarda yetiştirilir. Ülke üretiminin tamamını Karadeniz Bölgesi karşılar.  Pirinç : Bol suya gereksinim duyar. Akarsu vadi tabanlarında ekimi yapılır. Tosya, Boyabat, Çarşamba ovaları başlıca ekim alanlarıdır.  Şekerpancarı : Bol yağışlı olan Doğu Karadeniz kıyıları dışında tüm bölgede yetişme koşulları vardır. Ekim alanları Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya illerinde geniştir.  Keten-kenevir : Nemli iklim bitkisi olan keten Batı Karadeniz Bölümü’nde Kastamonu ve Sinop’ta yetiştirilir. Kenevir ise uyuşturucu özelliği nedeniyle devlet kontrolünde üretilir.  Meyve : Amasya’da elma, Kastamonu’da erik, Rize’de turunçgiller, Orta Karadeniz’de üzüm, Batı Karadeniz’de kestane tarımı yaygındır.  Hayvancılık  Gür otlaklar ve nemli iklimi büyükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmıştır

  Batı ve Orta Karadeniz iç kesimlerinde tiftik keçisi yetiştirilir.

  Balıkçılık önemli geçim kaynağıdır.

  Bolu Yöre’sinde arıcılık ve kümes hayvancılığı yaygındır.  Ormancılık  Ormanların geniş yer kaplaması, ormancılığı önemli bir geçim kaynağına dönüştürmüştür. Batı ve Doğu Karadeniz’de kereste, tomruk, parke ve kağıt fabrikaları bulunur.  Madenler ve Enerji Kaynakları  Madenler : Doğu Karadeniz’de Artvin ve Murgul (Göktaş), Batı Karadeniz’de, Kastamonu – Küre’de bakır çıkartılır. Bölgede çıkarılan bakır, Samsun bakır fabrikasında işlenir.  Enerji Kaynakları : Zonguldak havzasında taşkömürü çıkartılır. Türkiye üretiminin tamamını burası karşılar. Demir-çelik endüstrisinde enerji kaynağı olarak kullanılır. Taşkömürü tozundan Çatalağzı termik santralinde elektrik üretilir. Bolu, Çorum, Amasya ve Havza’da linyit yatakları işletilmektedir.  Enerji Üretim Tesisleri : Kızılırmak üzerinde Altınkaya, Yeşilırmak üzerinde Almus, Hasan ve Suat Uğurlu hidroelektrik santralleri kuruludur. Hopa’da petrolle çalışan termik santral yer alır.  Endüstri  Başlıca endüstri tesisleri şunlardır :  UYARI : Endüstri Batı Karadeniz Bölümü’nde gelişmiştir. Zonguldak Havzası Türkiye’nin ağır sanayi bölgesidir.  Şeker : Kastamonu, Turhal (Tokat), Suluova (Amasya), Çorum, Çarşamba (Samsun)  Çay : Rize ve çevresi  Demir – çelik : Ereğli (Zonguldak) ve Karabük  Kağıt : Çaycuma (Zonguldak), Taşköprü (Zonguldak), Aksu (Giresun)  Kereste : Bolu, Düzce, Bartın, Ayancık  Ulaşım  Yer şekilleri nedeniyle Orta Karadeniz Bölümü dışında bölgede ulaşım zordur. Samsun ve Zonguldak dışında demiryolu ile ard bölgesine bağlı olan liman yoktur. Samsun ve Trabzon bölgenin gelişmiş liman kentleridir. Trabzon Limanı, Zigana ve Kop geçitleri ile bölge içine ve oradan da komşu ülkelere bağlanmıştır.  Turizm  Bölgede gerek tarihi kalıntılar gerekse doğal güzellikler turizm için önemli potansiyel oluşturmaktadır. Bölge iklimi deniz turizminin gelişmesini engellemiştir. Batı Karadeniz’de Amasya ve Sinop’ta deniz turizmi gelişmeye başlamıştır. Özellikle Kaçkar Dağları’ndaki buzul gölleri, değişik bitki türleri bölgenin deniz turizmindeki açığını kapatacak derecede ilgi görmektedir. Bolu Aladağlar ve Abant çevresi kış sporlarının yapıldığı önemli merkezlerdir.  Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri  Karadeniz Bölgesi ekonomik gelişmişlik açısından 5. sırada yer alır. Aşağıda bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürün ve ekonomik faaliyet türlerinin listesi verilmiştir.

  Çay

  Fındık

  Kenevir

  Pirinç

  Mısır

  Tütün

  Deniz ürünleri

  Taşkömürü

  Bakır

  Karadeniz Bölgesinin Genel Özellikleri:
  1. Yüzey şekilleri çok dağınıktır. Ovalık alanları azdır.
  2. Dağlar kıyıya paralel olarak uzanır ve bunun sonucunda falezler (yalıyarlar) görülür. Kıta sahanlığı dardır.
  3. Orman bakımından en zengin bölgedir.(%25)
  4. En fazla yağış alan bölgemizdir.(Doğu Karadeniz ve Rize)
  5. Yağışlara bağlı olarak en fazla kimyasal çözülmenin görüldüğü bölgedir.
  6. Çay, fındık, mısır, keten-kenevir üretiminde birinci sıradadır.
  7. Balıkçılığımızın %80’i bu bölgede yapılır.
  8. Doğu Karadeniz kıyı kesiminde dağınık yerleşme yaygındır.
  9. En fazla göç veren bölgedir.
  10. Taşkömürü ve bakır üretiminde birinci sıradadır.
  11. Tek doğal limanı Sinop’tur.
  12. Akarsu rejiminin nispeten düzenli olduğu tek bölgedir.
  13. Bölgede Çarşamba ve Bafra delta ovaları vardır.
  14. Nem miktarı en fazla olan bölgedir. Bu yüzden yıllık sıcaklık farkı en az olan bölgedir.
  15. Yıllık ortalama sıcaklık 14-15 °C’dir. En sıcak ay ortalaması 22-23°C’dir. En soğuk ay ortalaması ise 5-6 °C’dir.
  Yaptığımız araştırmalar sonucu Karadeniz Bölgesine ait bazı kültürel özellikler şöyledir;
  Şivesi
  Yemekleri
  Çocuk oyunları

  Karadeniz Bölgesine ait bazı yerel şive(ağız) örnekleri;
  A
  Abrul: Nisan
  Accuk: Azıcık
  Ahaca: İşte burada
  Alamuk: Yağmurdan sonra güneşin bulutların arasından tesirli bir şekilde vurması
  Anlak: Meydan
  Azuk: Yiyecek


  B
  Bacca: bahçaBahçe, fındık bahçesi
  Bayak: Az önce, demin
  Bece: Bu gece
  Bezene: Bezelye
  Bıldır: Geçen sene
  Bibi: Büyük hala
  Böğün: Bugün
  Bulaşuk: İspiyoncu


  C
  Cıbıldak: Çıplak
  Cıdık: Tuzak
  Cıftır: gibiÇok hızlı bir şekilde
  Cılga: İnce su yolu
  Cımbış: Komik, şaka


  Ç
  Çakır Gözlü1) Renkli gözlü 2) Ela gözlü
  Çileklik Çalı çileği. Yaprağından çorba yapılır
  Çömen:Otluk
  Çöten: Darı anbarı
  Çömez:Ufak çocuk
  Çükelik,Çükelük: Çökelek
  Çürük Ayı: Temmuz ayı. Ağustos ve Temmuz çürüklük ayları olarak bilinir.


  D
  Da: Anlamı güçlendiren ek
  Dadduk: Sevimli, tatlı
  Değermen: Değirmen
  Depebızdık: Takla
  Düşün: Mola, ara


  E
  Ebeguşağa: Gökkuşağı
  Elguvan: Mor renkli bir çiçek, ergüvan
  Encamı: Topu topu
  Ey: Bir seslenme edası
  Ey vermek: Seslenmek, çağıran kişiye cevap vermek
  Eyhe: Sana göre hava hoş
  Eylenmek: Oyalanmak


  F
  Fene: Çok
  Fer: Derman, hal, kuvvet
  Fırfıkıç: Ağzına kadar dolu
  Fırtana: Fırtına


  G
  Gaccuk: Kadar
  Galemlik: Bacanın üstüne, kuşların yuva yaptığı bölüm, bir nevi baca kapağı
  Gelçek: Merdiven
  Guytak: Çukur, kuytu
  Güman: Umut
  Güni: Güney
  Güzine: Bir tür soba  Ğ
  Ğeçi, Geçi: Pis kötü şey, kötü insan, domuz


  H
  Ha: Anlamda kesinliği artıran bir nevi önek
  Haböle,Haşöle Haole: Böyle, şöyle, öyle
  Haccak: Güzel
  Haçan: 1) Madem 2) Ne zaman
  Haçan ki: Ne zaman ki
  Halik: Küçük taş
  Halpıtmak: Yoğurt yemek
  Happak: Sade yoğurt
  Henki: Yaşlı, ihtiyar
  Henkimek: İhtiyarlamak
  Heysin: Hasan adının yöresel söylenişi


  I
  ImıkIlık: ne sıcak ne de soğuk


  İ
  İçlik: Gömlek
  İleki gün,Lekigün: Önceki gün


  K
  Katuk: Ayran
  Kemçük: Biçimsiz, çukurca
  Kiraz Ayı: Haziran ayı


  L
  Löç: Çok ıslak, suya doymuş
  Lülemek: Bir şeyin ucunu yontmak


  M
  Mabeyin: Oda
  Mandalin: Mandalina
  Mundar: Pis
  Mühkem: Sağlam


  N
  Nene: Nine, babaanne ve anneanne


  O
  Oslama: Boşuna
  Oyrak: Çukur arazi


  Ö
  Öğürsemek,Örsemek: İneğin boğa istemesi


  P
  Paçka: Küçük ev, serentiye benzer yapı
  Palak: Ayı yavrusu
  Palan: İnce minder


  R
  Rafan gitmek: Çok hızlı ilerlemek


  S
  Sağrak: Yağ saklama kabı
  Sahan: Bakır kap, tabak
  imelek: Uyuşuk
  Süflü: Pasaklı


  Ş
  Şavgu: Şevki adının yöresel söylenişi
  Şişek: Genç erkek koyun


  T

  Ta:Daha
  Tırmıt: Mantar
  Tili: Yemek seçen
  Tüğüm: Düğüm


  U
  Ula: Bir hayret ve sesleniş nidası
  Uşak: Erkek evlat
  Uy: bir hayret nidası


  Ü
  Üzüm Ayı: Ekim Ayı


  V
  Vire: Daima, devamlı


  Y
  Yal: İnek yemeği
  Yane: Ne sandın?
  Yarmaça: Yarılmış odun
  Yayuk1) Ayran 2): İçinde bu ayranın yapıldığı tahtadan ve uzunca eşya
  Yesir: Ebelemece türü bir oyun


  Z
  Karadeniz Bölgesine ait bazı yerel yemek örnekleri;


  • BAKLA ÇORBASI (Gerede)
  • Karalahana Çorbası (Ordu)
  • Fasulye Kavurması (Giresun)
  • HAMSİ BÖREĞİ (Giresun)
  • CEVİZLİ TAVUK (SAMSUN)
  • PANCAR YAPRAĞI ÇORBASI (GİRESUN)
  • GELİN TIRNAĞI (SAFRANBOLU)
  • GENDİME ÇORBASI (GÜMÜŞHANE)
  • BEYAZ BAKLAVA (Zonguldak)
  • TOYGA ÇORBASI (AMASYA)
  • TOKAT DOLMASI
  • Kızarmış Hamsi Buğulama (Karadeniz)
  • ETLİ EKMEK (Kastamonu)
  • FINDIK KÖFTESİ (GİRESUN)
  • Laz Helvası
  • Ayvalı Et (Gümüşhane)
  • MISIR PASTASI (SİNOP)
  • Kuymak (Mıhlama) Trabzon
  • Uğut (Bolu)
  • Siron (Gümüşhane)
  • Laz Böreği
  • Mengen Pilavı (Bolu)
  • Kıymalı Karalahana (Samsun)
  • Kağıtta Hamsı (Samsun)
  • Peynirli Ve Cevizli Mantı (Samsun)
  • Yanıç (Samsun)
  • Böbrek Kavurma (Samsun)
  • Mısır Çorbası (Samsun)
  Karadeniz Bölgesine ait bazı yerel oyun örnekleri;
  ARALI EMEN
  En az beş kişilik iki takımla oynanır.Takımların oluşumu ve emenin kim
  tarafından korunacağı tekerlemelerle belirlenir.Emen meydan ortasına konulmuş
  bir taştır.Birinci takının görevi rakip takım oyuncularının emene dokunmasını
  engellemektir.İkinci takımın görevi ise emene dokunarak ele geçirmeye
  çalışmaktır.Birinci takım emen taşının etrafını çevreleyerek rakip takımın taşa
  dokunmasını engellemeye çalışır.Bu sırada ikinci takım oyuncuları meydana
  yayılarak emeni koruyan oyuncuları rahatsız etmeye başlarlar.Bu mücadele
  esnasında ikinci takım oyuncularından emene dokunmaya çalışanlardan yakalananlar
  oyun dışı kalırlar.Eğer ikinci takım oyuncuları birinci takım oyuncularından
  birisiyle emen arasından yakalanmadan geçerse birinci takımın bu oyuncusu da
  oyun dışı kalır.Bu yarışma emen ele geçirilinceye ya da ikinci takım
  oyuncularının tamamı oyun dışı kalıncaya kadar devam eder.
  BABADİK
  İki grup arasında oynanan oyunun malzemeleri bir top ve
  yedi adet yassı taştan ibarettir. Yassı taşlar üst üste dizilir. Amaç altı yedi
  metre uzaktan topu yuvarlayarak taşları yıkmaktır. Atış yapılıp, taşların
  yıkılmasıyla oyun başlar. Top karşı takımdadır, atışı yapan grup yıktıkları
  taşları tekrar üst üste dizmeye çalışırken, diğer grup ellerindeki topu elden
  ele geçirerek onları vurmaya çalışır. Topla vurulan oyun dışı kalır. Eğer
  vurulmaya çalışılan kişi, atılan topu yakalayabilirse, topu rakiplerinin
  alamayacağı bir yere fırlatarak takımına zaman kazandırmış olur. Onlar taşları
  bu sırada üst üste dizmeye çalışırlar. Her ne kadar kulağa kolay işmiş gibi
  gelse de üst üste yedi taşı yıkmadan koymak çetin iştir. Tüm taşları dizerlerse,
  oyunu kazanırlar, eğer gruptaki oyuncuların hepsi taşları dizemeden rakipleri
  tarafından vurulursa kaybederler.
  BALIK BATTI OYUNU
  Televizyonun yaygınlaşmasından önce akşam
  misafirliklerinde kadınlı erkekli gruplar tarafından oynanan bir oyundur. Grup
  halka olur, bağdaş kurup oturur, herkes ellerini bacaklarının altına sokar. Bir
  kişi ise halkanın ortasında oturur. Halkada oturanlar ellerindeki kıvrılmış bir
  mendili birbirlerine ebeye yakalanmadan verirler. Ebe ise mendilin kimde
  olduğunu anlamaya çalışır. Herkes ebe baktığında sanki mendil kendisindeymiş
  gibi paniğe kapılmış görünmeye çalışarak ebeyi yanıltır, bu esnada mendil elden
  ele dolaşır. Arada bir mendille ebeye vurulup tekrar saklanır. Ebe mendili kimin
  elinde yakalarsa yeni ebe o olur.
  ELİM SENDE
  Çocuklar bir tekerleme söyleyerek aralarında bir ebe
  seçtikten sonra ebeden kaçarlar. Ebe ise onlara eli ile dokunmaya çalışır. Ebe
  kime dokunursa bu defa o çocuk ebe olur."Elim Sen de Elim Sende Sabaha Kel Kalk Sen de"
  [/FONT]
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 18 Nisan 2015

Yükleniyor...
Benzer Konular - Karadeniz Bölgesi'nin iklim Forum Tarih
Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesi ne anlama gelir? Tarihi Bilgiler 18 Ocak 2017
Karadeniz bölgesinde hangi evler kullanılıyor kısa bilgi Karadeniz Bölgesi 18 Ocak 2017
Karadeniz ikliminde yetişen tarım ürünleri kısaca Karadeniz Bölgesi 2 Ekim 2016
Karadeniz bölgesinin turizm özellikleri kısaca Karadeniz Bölgesi 28 Eylül 2014
Karadeniz hangi fetih ile türk denizi oldu kısaca Tarihi Bilgiler 2 Nisan 2014

Bu Sayfayı Paylaş