Karadeniz İşbirliği Görev Gurubu (BLACKSEAFOR) Hakkında Herşey

'Seviyeli-Ciddi Konular' forumunda NeslisH tarafından 14 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Karadeniz İşbirliği Görev Gurubu (BLACKSEAFOR) Hakkında Herşey konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  KURULUŞ

  Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi maksadıyla; bölgesel işbirliği faaliyetlerinin artırılması ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak sahildar devletlerin katılımı ile çok uluslu bir deniz kuvvetinin oluşturulması fikri ilk olarak 1998 yılında Varna/Bulgaristan’da yapılan İkinci Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı’nda Türkiye tarafından gündeme getirilmiştir.
  Bu tarihten itibaren, Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu ya da kısa adıyla BLACKSEAFOR’un kuruluşu yönündeki çabalar, bir Türk amirali başkanlığında diplomat, deniz subayları ve yetkili uzmanların katılımı ile icra edilen Uzmanlar Grubu (Experts Group) Toplantıları ile sürdürülmüştür.
  Bu toplantılarda BLACKSEAFOR Kuruluş Anlaşması ve Ekleri ile, Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanlar Komitesi (BSNC) ve Planlama Grubu (PG) görev talimatları hazırlanmıştır. Uzmanlar Grubu seviyesinde Türkiye’de 4, Romanya’da 2, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan ve Rusya Federasyonu’nda 1’er kez olmak üzere toplam 10 toplantı icra edilmiştir.

  Toplantılar sonucunda, BLACKSEAFOR kuruluş sürecindeki önemli aşamalardan birisi olan ve devletlerin siyasi irade, kararlılık ve desteğini gösteren “Niyet Mektubu” Karadeniz’e sahildar devletlerin büyükelçileri tarafından 28 Haziran 2000 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

  BLACKSEAFOR girişiminin en önemli aşaması olan “Kuruluş Anlaşması” ise; 2 Nisan 2001 tarihinde İstanbul Çırağan Sarayı’nda Karadeniz’e sahildar devletlerin dışişleri bakanları ve yetkilendirdikleri üst düzey temsilcileri tarafından imzalanmıştır. Anılan imza törenine Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları da iştirak etmişlerdir.

  Bu anlaşmanın imzalanması ile birlikte, bölge tarihinde ilk kez Karadeniz’e sahildar devletlerin temsilcileri bir araya gelerek, deniz kuvvetlerini insani yardım, arama kurtarma ve çevre koruma gibi maksatlarla ortak bir oluşum içine sokma kararlılığını göstermişlerdir.

  BLACKSEAFOR anlaşmasını imzalayan bakanlar ve yetkili temsilciler bu girişimin amacının, sahildar devletler arasında bölgesel istikrarın, dostluğun, iyi ilişkilerin ve karşılıklı anlayışın daha da geliştirilmesi olduğunu beyan etmişlerdir.

  İlk aktivasyon faaliyetlerinin icra edilebilmesi ve bu faaliyetlere iştirak edecek bir harp gemisinin tefrik edilebilmesi için mevzuatımıza uygun olarak BLACKSEAFOR Kuruluş Anlaşması 21 Haziran 2001 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanının onaylamasını müteakip 26 Haziran 2001 tarihinde 2444 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
   

 2. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  GÖREV ORTAMI

  Kuruluş Anlaşması BLACKSEAFOR’a yön veren önemli en önemli dokümandır. Anlaşma; genel prensipler, görevler, kuvvet yapısı, politik ve askeri süreç, komuta kontrol konuları ile kuvvetin idaresi için gerekli diğer hususları içermektedir.


  Bahse konu anlaşmada BLACKSEAFOR’un görevleri;
  • Arama ve kurtarma harekatı,
  • İnsani yardım harekatı,
  • Mayın karşı tedbirleri harekatı,
  • Çevre koruma harekatı,
  • İyi niyet ziyaretleri,
  • Taraflarca kararlaştırılan diğer görevler olarak belirlenmiştir.
  Bu görevlerin icrasındaki yeterliliği ve karşılıklı kullanılabilirliği artırmak maksadıyla, BLACKSEAFOR deniz eğitimleri ve tatbikatlar icra etmektedir.
  BLACKSEAFOR, kara veya hava kuvvetlerinden doğrudan bir katılım olmadan sadece deniz kuvvetleri unsurlarından oluşmakta, gerektiğinde ise diğer kuvvetlerin unsurları ile desteklenebilmektedir. BLACKSEAFOR, biri komuta kontrol gemisi olmak üzere, taraflarca tahsis edilecek olan en az 4-6 gemilik bir kuvvetten müteşekkil olmaktadır.

  BLACKSEAFOR’a tahsis edilebilecek gemilerin ana sınıflarışunlardır:
  • Firkateyn/muhripler,
  • Korvet/karakol botları,
  • Mayın karşı tedbirleri gemileri,
  • Amfibi gemiler,
  • Yardımcı sınıf gemiler
  Kuvvete tahsis edilen unsurlar, kendi ülkelerindeki daimi ana üslerinde bulunmakta ve Planlama Grubu Toplantıları’nda hazırlanmış aktivasyon programlarına uygun olarak tatbikat ve eğitim faaliyetlerine iştirak etmektedirler. Bununla birlikte, beklenmedik durumlar için, taraflarca karar alınması halinde gerekli uygun kuvveti teşkil etmek üzere BLACKSEAFOR unsurları bir araya gelmektedir.

  BLACKSEAFOR Karadeniz’de kullanılmak amacıyla tesis edilmiş olup, gerektiğinde tarafların oybirliği ile alacağı karar uyarınca başka bir bölgede de görevlendirilebilecektir. BLACKSEAFOR’un Karadeniz dışında görevlendirilmesi halinde, kuvvetlerin statüsü her bir durum için özel bir düzenlemeyle belirlenecektir.

  BLACKSEAFOR, Birleşmiş Milletler (BM) veya Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamındaki harekatlarda da görevlendirilebilmektedir. Bununla birlikte kuvvet, görev ve amaçlarına uygun olarak, diğer uluslararası faaliyetlere de iştirak edebilir. BLACKSEAFOR kapsamında taraflar bu tür faaliyetlere iştirakte bulunmak için kendi ulusal mevzuatlarına uygun olarak onay alacaklardır.

  Aktivasyon sırasında herhangi bir anda her bir taraf devletin kuvvetlerini ve/veya personelini geri çekme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda kuvvetlerini ve/veya personelini geri çekmeyi öngören taraf diğer tarafları önceden bilgilendirmelidir.
   

 3. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  KOMUTA YAPISI

  BLACKSEAFOR’a ilişkin siyasi kararlar, dışişleri/savunma bakanlarının veya onların yetkili kıldıkları temsilcilerin yapacakları toplantılar vasıtasıyla alınmaktadır.

  Dışişleri veya Savunma Bakanlarının ya da onların yetkili kıldıkları temsilcilerinin toplantıları, siyasi konulara, BLACKSEAFOR’un faaliyetlerinin siyasi yönlerine ve Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Komitesi için genel siyasi yönlendirmeye odaklanacaktır.

  Bakanlar toplantılarında, BLACKSEAFOR’a girmeye istekli devletlerin taraf olma talepleri dikkate alınabilmektedir. Bakanlar aynı zamanda gerektiğinde, özel konularda çalışmada bulunmak maksadıyla, dışişleri bakanlığı ve savunma bakanlığından üst düzey uzmanlardan oluşacak geçici alt grupları görevlendirebilmektedir.

  Siyasi istişareler tarafların yetkili Hükümet Temsilcileri, üst düzey askeri istişareler ise, Genelkurmay Başkanları veya onların temsilcileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bakanların, Genelkurmay Başkanlarının veya temsilcilerinin toplantıları, normalde yılda bir kez icra edilmektedir. Bu toplantılar anlaşmaya taraftar ülkelerden birinin daveti üzerine de düzenlenebilmektedir.

  Kuvvetin Harekat Komuta Makamı olan Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Komitesi (BSNC), tarafların Deniz Kuvvetleri Komutanları ve Rusya Federasyonu için Karadeniz Donanma Komutanı’ndan oluşmaktadır. BSNC, görevlendirme ve diğer faaliyetlerinde genel yönlendirme ve kontrolüne yönelik icra makamı olarak tesis edilmiştir. Aynı zamanda kuvvetin harekat komutası, BSNC’de bulunmaktadır.

  BSNC kuvvetin harekat kontrolünü, OPBLACKSEAFOR (BLACKSEAFOR Harekat Kontrol Makamı) adı verilen ve COMBLACKSEAFOR (BLACKSEAFOR Komutanı)’un ülkesi tarafından tayin edilen bir başka amirale devreder. BLACKSEAFOR’un taktik komutası ise, BLACKSEAFOR komutanındadır.
   

 4. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  KARADENİZ DENİZ İŞBİRLİĞİ GÖREV GRUBU TEŞKİLİNE DAİR ANLAŞMA

  Bundan sonra Taraflar olarak anılacak; Bulgaristan Cumhuriyeti, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna, Birleşmiş Milletler Anlaşmasında belirtilen amaç ve ilkelere bağlılıklarını yineleyerek; Karadeniz Sahildar Devletleri arasındaki işbirliği ve diyaloğun daha da geliştirilmesi gereğine inanarak; Bölgesel güvenlik ve istikrara katkıda bulunmayı ve iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi isteyerek; Karadeniz Sahildar Devletleri arasında işbirliği için bir çerçeve oluşturmayı arzulayarak; ​
  Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
  MADDE I

  KURULUŞ
  Taraflar Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR)’nu kurarlar. ​
  MADDE II

  İLKELER
  1. Taraflar BLACKSEAFOR faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Anlaşmasının amaçları ve ilkeleri ile uyumlu olduğunu taahhüt ederler.
  2. BLACKSEAFOR faaliyeti ne herhangi bir devlete karşı bir harekettir, ne de herhangi bir devlete veya devlet grubuna karşı bir askeri ittifak oluşturmayı hedefler.
  3. BLACKSEAFOR faaliyeti uluslar arasında işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen gayretlere katkıda bulunur.
  4. BLACKSEAFOR bölgesel, müstakil ve aynı zamanda şeffaf bir düzenlemedir.
  5. Bu Anlaşmanın hükümleri, Tarafların diğer uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde etkilemez.
  6. BLACKSEAFOR’a ilişkin tüm kararlar taraflarcaoydaşmayla alınacaktır.
  7. BLACKSEAFOR, kural olarak en az yılda bir kez Çağrı Kuvveti olarak aktive edilecektir.
  8. Taraflar çevre koruma gereklerine saygı duyacak ve BLACKSEAFOR faaliyeti sırasında çevreyi korumak için mümkün olan tüm önlemleri alacaklardır.
  MADDE III

  TANIMLAR
  Bu Anlaşma için geçerli olmak üzere bazı terimler, tanımlar ve kısaltmalar kullanılmıştır. Bu terimlerin, tanımların ve kısaltmaların listesi işbu Anlaşmanın Ek-F sıralı Ekinde kayıtlıdır.
  MADDE IV

  HEDEFLER VE GÖREVLER
  1. BLACKSEAFOR, Karadeniz’e sahildar devletler arasında dostluğun, iyi ilişkilerin ve karşılıklı güvenin daha da güçlenmesine katkıda bulunmak ve Deniz Kuvvetleri arasında karşılıklı kullanılabilirlik ve işbirliğinin güçlendirilmesiyle bölgede barış ve istikrarı geliştirmek maksadıyla kurulmuştur.
  2. BLACKSEAFOR’un görevleri:
  • Arama ve Kurtarma Harekatı
  • İnsani Yardım Harekatı
  • Mayın Karşı Tedbirleri
  • Çevre Koruma Harekatı
  • İyi Niyet Ziyaretleri
  3. BLACKSEAFOR yukarıda bahsedilen görevlerin icrasındaki yeterliliğini ve karşılıklı kullanılabilirliği arttırmak maksadıyla tatbikatlar icra edecektir.
  MADDE V

  KURULUŞ YAPISI
  1. BLACKSEAFOR, Kara veya Hava Kuvvetlerinden doğrudan bir katılım olmadan sadece Deniz Kuvvetleri unsurlarından müteşekkildir. Gerektiğinde diğer kuvvetlerin unsurları ile desteklenebilecektir.
  2. Kuvvete tahsis edilen unsurlar, kendi ülkelerindeki daimi ana üs mevkilerinde kalacaklar ve müştereken hazırlanmış programlara uygun olarak tatbikat ve eğitim faaliyetleri ile Taraflarca karar alınması halinde, beklenmedik durumlar için gerekli uygun gücü teşkil etmek üzere biraraya geleceklerdir.
  3. BLACKSEAFOR, biri Komuta Kontrol Gemisi olmak üzere, Tarafların tahsis edeceği en az 4-6 gemiden müteşekkildir.
  4. BLACKSEAFOR’a tahsis edilebilecek harp gemilerinin ana sınıfları:
  • Firkateyn/Muhrip,
  • Korvet/Karakol Botu,
  • Mayın Tarama Gemisi
  • Amfibi Gemiler,
  • Yardımcı Gemiler ve Tekneler.
  5. Bu Anlaşma maksatları için, BLACKSEAFOR’un bayrağı ve amblemi belirlenmiştir. Bayrağın tanımı ve resimleri ile BLACKSEAFOR amblemi bu Anlaşmanın EK-E sıralı Ekinde kayıtlıdır.
  MADDE VI

  SİYASİ VE ASKERİ İSTİŞARELER VE KARAR VERME
  1. Siyasi karar alma Dışişleri/Savunma Bakanlarının veya onların yetkili kıldıkları temsilcilerinin toplantıları marifetiyle gerçekleştirilir.
  2. Dışişleri veya Savunma Bakanlarının ya da onların yetkili kıldıkları temsilcilerinin toplantıları, gerektiği şekilde, siyasi konulara, BLACKSEAFOR’un faaliyetlerinin siyasi yönlerine ve Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanlar Komitesi (BSNC) için genel siyasi yönlendirmeye odaklanacaktır. Dışişleri/Savunma Bakanları toplantılarında, ehil ve istekli ülkelerin BLACKSEAFOR’a Taraf olma talepleri oydaşma esasına göre dikkate alınabilir. Bakanlar gerektiğinde özel konularda çalışmada bulunmak maksadıyla Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığından üst düzey uzmanlardan oluşacak geçici alt gruplar görevlendirebilirler.
  3. Siyasi istişareler Tarafların yetkili hükümet temsilcileri tarafından gerçekleştirilir. Üst düzey askeri istişareler Genelkurmay Başkanları veya onların temsilcileri tarafından gerçekleştirilir.
  4. Bakanların, Genelkurmay Başkanlarının veya temsilcilerinin toplantıları, ilke olarak, yılda bir kez toplanır. Bu toplantılar ayrıca Taraflardan birinin daveti üzerine de düzenlenebilir.
  5. Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanlar Komitesi(BSNC), BLACKSEAFOR’un konuşlandırma, görevlendirme ve diğer faaliyetlerinde genel yönlendirme ve kontrolüne yönelik icra makamı olarak tesis edilmiştir. BSNC’nin görev yönergesi bu Anlaşmanın EK-A sıralı Ekinde kayıtlıdır.
  MADDE VII

  KONUŞLANDIRMA VE GÖREVLENDİRME
  1. BLACKSEAFOR Karadeniz’de kullanılmak amacıyla tesis edilmiş olup, gerektiğinde Tarafların oydaşma ile alacağı karar uyarınca başka bir yerde de görevlendirilebilir.
  2. Takip eden yılın aktivasyon programı Dışişleri/Savunma Bakanlarının veya onların yetkili kıldıkları temsilcilerinin katılacakları toplantılarda veya toplantı olmadığı takdirde, sessizlik süreci yöntemiyle onaylanır.
  3. Taraflardan herhangi biri BLACKSEAFOR’un daha önce öngörülmemiş bir aktivasyonu için talepte bulunabilir. Bu durumlarda, BLACKSEAFOR’un aktivasyonu için Tarafların oydaşma ile alacakları karar gereklidir. Taraflarca görevlendirme kararı verilmesini müteakip, Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu Komutanı (COMBLACKSEAFOR)’nın veya Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu Harekat Kontrol Makamı (OPBLACKSEAFOR)’nın teklif ettiği zaman zarfı içerisinde Tarafların, Kuvvete olan katkılarının hazır hale getirilmeleri gerekmektedir. Belirli bir plansız harekata özel bir unsurla iştirakte bulunmak her bir Tarafın kendi takdirindedir.
  4. BLACKSEAFOR ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) veya Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) mandasındaki harekatlarda da görevlendirilebilir. BLACKSEAFOR, görev ve amaçlarına uygun olarak, diğer uluslararası faaliyetlere de iştirak edebilir. Taraflar böyle faaliyetlere BLACKSEAFOR içinde iştirakte bulunma yönünde kendi ulusal mevzuatlarına uygun olarak onay alırlar.
  5. BLACKSEAFOR kapsamında BM veya AGİT mandasındaki harekatlara iştirak etmeye karar veren Taraflar, BM veya AGİT düzenlemelerinin gerektirdiği tüm resmi işlemleri tamamlayacaklardır.
  6. Aktivasyon sırasında herhangi bir anda her bir Taraf ülkenin kuvvetlerini ve/veya personelini geri çekme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda kuvvetlerini ve/veya personelini geri çekmeyi öngören Taraf diğer Tarafları önceden bilgilendirmelidir.
  MADDE VIII

  KOMUTA-KONTROL

  1. Taraflar BLACKSEAFOR’a tahsis ettikleri gemilerinin Tam Komutasını kendileri muhafaza ederler. Bu nedenle, gemiler herhangi bir zamanda, diğer Taraflara bilgi vermek kaydıyla ulusal nedenlerle geri çekilebilirler.
  2. BLACKSEAFOR, BLACKSEAFOR faaliyetlerinin genel planlamasından sorumlu makam olan Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanlar Komitesi (BSNC)’nin Harekat Komutasındadır.
  3. BSNC harekat kontrolünü, OPBLACKSEAFOR (Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu Harekat Kontrol Makamı) adı verilen ve BLACKSEAFOR Komutanı(COMBLACKSEAFOR)’nın ülkesi tarafından tayin edilen bir başka Komutana devreder.
  4. COMBLACKSEAFOR’un herhangi bir nedenden dolayı, BM ve AGİT mandasındaki harekatlar dahil, herhangi bir harekattan devleti tarafından geri çekilmesi durumunda, rotasyon ilkesine göre bir sonraki Tarafın temsilcisi BLACKSEAFOR’un Harekat Kontrolünü devralacaktır.
  5. BLACKSEAFOR’un Taktik Komutası, BLACKSEAFOR Komutanındadır.
  6. BLACKSEAFOR’un Komuta Yapısı ile Yıllık Çalışma Programı Çizelgesi bu Anlaşmanın EK-D’sinde gösterilmiştir.
  MADDE IX

  COMBLACKSEAFOR(KARADENİZ DENİZ İŞBİRLİĞİ GÖREV GRUBU KOMUTANI) VE KARARGAH PERSONELİ
  1. COMBLACKSEAFOR, Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanlar Komitesi (BSNC)’nin onayladığı ve bir Taraf ülkenin Tuğamiral veya Albay rütbesindeki bir deniz subayıdır. Planlama ve harekat için komuta sürekliliğinin sağlanması amacıyla COMBLACKSEAFOR normalde bir yıllık bir süre için atanacaktır. Bu makam, Saklayıcı Devlet ile başlayarak Kuvvete gemi tahsis eden Taraflar arasında alfabetik sıraya göre devredecektir. COMBLACKSEAFOR, OPBLACKSEAFOR (Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu Harekat Kontrol Makamı)’a karşı doğrudan sorumlu olacaktır.
  2. COMBLACKSEAFOR’un uluslararası bir Karargahı vardır. COMBLACKSEAFOR’a BLACKSEAFOR Kurmay Başkanı (COS) olarak bir deniz subayı yardımcı olur. Taraflarca aksine karar verilmezse, COS normalde, BLACKSEAFOR Komutanının bulunduğu Taraf devleti, alfabetik sıra ile takip eden Taraf devlet tarafından belirlenir. Görev süresi bir yıldır. Geri kalan karargah personeli, normalde, diğer Taraf devletlerin her birinden birer subaydır.
  MADDE X

  LİSAN VE BELGELER
  1. BLACKSEAFOR için çalışma lisanı İngilizce olacaktır.
  2. BSNC ve Planlama Grubu Görev Yönergeleri hariç, diğer tüm Görev Yönergeleri gerektiğinde, Planlama Grubu tarafından geliştirilecek ve BSNC tarafından onaylanacaktır.
  3. Planlama Grubu tarafından hazırlanan ve BSNC tarafından onaylanan taktik neşriyatlar, tatbikatların, eğitim faaliyetlerinin ve harekatların planlama ve icrasında kullanılacaktır. Planlama Grubu’nun Görev Yönergesi Ek-B sıralı Ektedir.
  MADDE XI

  HABERLEŞME GÜVENLİĞİ
  1. Özel bilgiler yalnızca diplomatik kanallarla ya da Tarafların Yetkili Makamlarınca onaylanmış kanallar vasıtasıyla aktarılabilir. Böyle bir bilginin gizlilik derecesi bilgiyi yayımlayan Tarafın belirlediği gizlilik seviyesinde olacaktır.
  2. Bu Anlaşma ile ilgili olarak değişilen ya da üretilen tüm özel bilgiler, yayımlayan Tarafın belirlediği sınıflandırmaya uygun olarak, bilgiyi alan Tarafın ulusal kuralları ve düzenlemelerine göre kullanılacak, iletilecek, muhafaza edilecek, işlenecek ve korunacaktır.
  3. Taraflar, tüm Tarafların yazılı onayı olmadan üçüncü bir Tarafa bu Anlaşma altında takas edilen ve/veya üretilen özel bilgileri ifşa etmeyeceklerdir.
  4. Bu Anlaşmanın son bulması veya herhangi bir Tarafın Anlaşmadan çekilmesi halinde, bu Anlaşma çerçevesinde değişilen ve/veya üretilen tüm özel bilgiler bilgiyi yayımlayanın belirlediği süre boyunca, her bir Taraf ülkenin ulusal mevzuatına göre korunacaktır.
  MADDE XII

  LOJİSTİK
  Lojistik, ilke olarak, ulusal bir sorumluluktur. Taraflar kendi unsurlarının lojistik desteğinden sorumludur. Taraflar, karşılıklı kullanılabilirlik için kendi unsurlarını teşkilatlandırıp donatacaklardır.
  MADDE XIII

  HUKUKİ KONULAR
  1. Kuvvetlerin Statüsü bu Anlaşmanın Ek-C sıralı Ekindedir.
  2. BLACKSEAFOR’un Karadeniz dışında görevlendirilmesi halinde, kuvvetlerin statüsü her bir durum için özel bir düzenlemeyle belirlenecektir.
  MADDE XIV

  MALİ KONULAR
  1. BLACKSEAFOR faaliyetine ilişkin tüm harcamalar, bu maddenin 3-6 paragraflarında belirtilen durumlar hariç ulusal bir sorumluluktur.
  2. Yakıt, su, yağ, yiyecek ve telefon masrafları, varsa mevcut ikili mutabakatlara göre ya da Taraflar arasındaki düzenlemelere göre Tarafların kendilerince karşılanacaktır.
  3. Aktivasyon sırasında OPBLACKSEAFOR Karargahında çalışacak ve normalde her devletten bir temsilci şeklinde olacak irtibat subaylarının iaşe ve ibate masrafları OPBLACKSEAFOR’un bağlı bulunduğu devlet tarafından karşılanacaktır.
  4. COMBLACKSEAFOR personelinin iaşe ve ibatesi, Komuta Gemisindeki görevleri süresince ücretsiz karşılanacaktır.
  5. COMBLACKSEAFOR’un tüm sosyal faaliyetlerine ve büro malzemelerine ilişkin masraflar BLACKSEAFOR’un komutasını üstlenen devlet tarafından karşılanacaktır.
  6. Liman ziyaretlerinde ev sahibi Taraf aşağıda belirtilen masrafları karşılayacaktır:
  • Demirleme, samandiraya baglama veya sahile aborda/kiçtankara olma,
  • Kilavuz, çekici vasita temini ve bunlarla ilgili hizmetler,
  • Çöp toplama,
  • Iskelelerin, kreyn hizmetlerinin kullanilmasi.
  7. BLACKSEAFOR faaliyetlerine ilişkin ödeme şartlarının ayrıntılarını Planlama Grubu belirleyecektir.
  MADDE XV

  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  1. Bu Anlaşmanın yorumu ve uygulamasından kaynaklanacak uyuşmazlıklar dış yargı yoluna başvurmaksızın Taraflar arasında istişare yoluyla çözülecektir. ​
  2. Taraflardan birinin, başka bir Tarafın bu Anlaşmanın hükümlerine uymadığı sonucuna varması durumunda, konuyu BSNC’ye getirmeye veya BSNC vasıtasıyla Madde VI’da belirtilen ilgili makamlara götürmeye hakkı vardır. Taraflar arasındaki istişareler resmi yazılı tebligatın alınmasından 30 gün sonra başlayacaktır.


  MADDE XVI

  ONAYLAMA, SAKLAYICI DEVLET, YÜRÜRLÜĞE GİRME VE GEÇİCİ UYGULAMA
  1. Bu Anlaşmayı her imzacı devlet, kendi ulusal hukuk usullerine göre onaylayacaktır.
  2. Bu Anlaşma, dört imzacı devlet onay belgelerini teslim ettikten 30 gün sonra kendi aralarında yürürlüğe girecektir.
  3. Anlaşma, diğer devletler için onay belgelerini teslim ettikten 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.
  4. Bu Anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak için, Madde IV, Paragraf 2.a-e’de belirtilen görevleri icra etmeye hazır olmak maksadıyla Anlaşmanın hükümleri geçici olarak uygulanmaya konulacaktır. Bu maddenin 1 nci paragrafına halel getirmeksizin, her bir Taraf bu Anlaşmayı kendi iç hukukunun müsaade ettiği ölçülerde geçici olarak uygulayacaktır.
  5. Onay belgeleri, bundan sonra Saklayıcı olarak anılacak Türkiye Hükümeti’nde muhafaza edilecektir.
  6. Saklayıcı Devlet, her bir imzacı devlete, her bir onay belgesinin saklayıcı devlete tevdi edildiğini ve bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesini tebliğ edecektir.
  7. Saklayıcı Devlet Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ni bu Anlaşmanın imzalanması hakkında bilgilendirecek ve Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 102 nci Maddesi’ne istinaden kayıt edilmesini isteyecektir.
  MADDE XVII

  DÜZELTMELER
  1. Herhangi bir Taraf, bu Anlaşmaya düzeltme yapılmasını yazılı olarak herhangi bir zamanda teklif edebilir. Her düzeltme önerisi metni, incelenmesi için tüm Taraflara gönderilmek üzere Saklayıcı Devlete sunulacaktır.
  2. Bu Anlaşmaya getirilecek herhangi bir düzeltmeyi Taraflar, düzeltme önerisinin alınmasından sonra 90 gün içerisinde Saklayıcı Devlete yazılı onay tebligatı ile ya da Madde VI Paragraf 1’de bahsekonu toplantılarda onayını ifade etmek suretiyle, kabul edebilirler.
  3. Bu Maddenin 2 nci Paragrafına uygun olarak kabul edilen bir düzeltme, Tarafların onayına tabidir ve Tarafların tümonay belgelerini teslim etmelerinden 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.
  MADDE XVIII

  YÜRÜRLÜKTE KALMA SÜRESİ, UZATMA VE GERİ ÇEKİLME

  1. Bu Anlaşmaya en az dört (4) Karadeniz Sahildar Devleti taraf olduğu sürece Anlaşma 10 yıl için geçerlidir. Taraflarca aksine karar verilmediği sürece bu Anlaşma otomatik olarak müteakip 10 yıllık dönemler için uzatılacaktır.
  2. Taraflardan herhangi biri istediği bir zamanda mevcut Anlaşmadan çekilebilir.
  3. Bu Anlaşmadan geri çekilme kararı, niyet edilen çekilme tarihinden en az 6 ay önce yazılı olarak bu ülke tarafından Saklayıcı Devlete bildirilecektir. Saklayıcı Devlet ivedilikle diğer Tarafları bu bildiriden haberdar edecektir.
  4. Geri çekilme, çekilen Tarafın bildirdiği tarihten itibaren başlayacaktır. Bu süre sona erdikten sonra, çekilen Taraf için Anlaşma yürürlükten kalkacak, ancak diğer Taraflar için bu Maddenin 1 nci paragrafı uyarınca yürürlükte kalacaktır.
  5. Geri çekilme tarihinde geri çekilen Tarafı etkileyen ve hala çözümlenmemiş mali konular veya iddialar mevcutsa, mevcut Anlaşmanın yalnızca ilgili hükümleri bu konular veya iddialar kesin olarak çözümlenene kadar, geri çekilen Taraf açısından yürürlükte kalacaktır.
  6. Bu Anlaşmanın yürürlükten kalkması halinde, Ek-C’de kayıtlı maddelerden kaynaklanan tüm konular ve iddialar kesin olarak çözümlenene kadar bu maddeler Taraflar arasında yürürlükte kalacaktır.
  MADDE XIX

  ÜÇÜNCÜ DEVLETLERİN BLACKSEAFOR FAALİYETLERİNE İŞTİRAKİ
  1. BLACKSEAFOR, görevlerine yapıcı bir şekilde katkıda bulunmaya ehil ve istekli üçüncü devlet(ler)in iştirakine açıktır.
  2. Bir devletin BLACKSEAFOR faaliyetine iştiraki için başvurusunu müteakip, konu Tarafların uygun makamlarınca ele alınacaktır.
  3. Üçüncü devlet(ler)in katılımına ilişkin karar bu Anlaşmanın Madde II, Paragraf 6’sına uygun olarak alınacaktır.

  4. BSNC oydaşma temelinde diğer devletlerin BLACKSEAFOR ile işbirliği tekliflerini ele alabilir ve üçüncü devlet(ler)den herhangi bir BLACKSEAFOR faaliyetine iştirak etmelerini isteyebilir.
  5. İştirakin ne şekilde olacağı Taraflar ve iştirak eden devlet(ler) arasında belirlenecek ve üzerinde mutabakata varılacaktır.
  MADDE XX

  EKLER
  Aşağıdaki maddeler mevcut Anlaşmanın ayrılmaz parçasını teşkil eder:
  • Ek-A: BSNC Görev Talimatı
  • Ek-B: Planlama Grubu Görev Talimatı
  • Ek-C: Kuvvetlerin Statüsü
  • Ek-D: Komuta Yapısı ve Yıllık Çalışma Takvimi
  • Ek-E: BLACKSEAFOR Bayrak ve Ambleminin Resmi ve Tanımı
  • Ek-F: Tanımlar ve Kısaltmalar
  MADDE XXI

  METİN
  Her biri eşit derecede geçerli olmak üzere Bulgarca, Gürcüce, Romence, Rusça, Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce dillerinde hazırlanan ve 2 Nisan 2001 tarihinde İstanbul’da imzalanan bu Anlaşma, Saklayıcı Devletin arşivlerinde saklanacaktır. Bu Anlaşmanın uygun şekilde onaylanmış kopyaları Saklayıcı Devlet tarafından tüm Taraflara iletilecektir. Anlaşmazlık durumunda İngilizce metin esas alınacaktır.

   

 5. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  KARADENIZ DENIZ KUVVETLERI KOMUTANLARI KOMITESI (BSNC)


  GÖREV YÖNERGESİ
  MADDE I

  GİRİŞ
  1. Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Komitesi (BSNC), Taraf ülkelerin Deniz Kuvvetleri Komutanları/Karadeniz Donanma Komutanlarından müteşekkildir. Komutanların karargah subayları da toplantılara iştirak edebilirler.
  2. BSNC toplantılarına ilişkin idari görevleri icra etmek maksadıylaBSNCYazmanlığı teşkil edilmiştir.
  MADDE II

  AMAÇLAR
  Kuruluş Anlaşması çerçevesinde BSNC’nin görevi, Planlama Grubu ve COMBLACKSEAFOR’a yönlendirme sağlamak, BLACKSEAFOR faaliyetlerinin planlaması ve icrasına nezaret etmek, BLACKSEAFOR faaliyetlerinin genel planlaması, eşgüdümü ve icrasını ele almak ve karar vermektir.
  MADDE III

  SORUMLULUKLAR
  1. BSNC, Anlaşmaya uygun olarak BLACKSEAFOR’un etkin olarak çalışabilmesi maksadıyla genel prensipleri belirleyecektir.
  2. BSNC,
  • Taraf ülkelerce tayin edilen BLACKSEAFOR Komutanını (COMBLACKSEAFOR), Kurmay Başkanını (COSBLACKSEAFOR) ve karargah personelini onaylayacak;
   <LI align="justify"> BLACKSEAFOR’un içinde bulunulan yıla ait Harekat Programını onaylayacak;
   <LI align="justify"> Müteakip yıl için, BLACKSEAFOR faaliyetlerinin planlanması, koordinasyon ve icrası için gerekli yönlendirmeyi sağlayacak;
   <LI align="justify"> Ulaşılması hedeflenen karşılıklı kullanılabilirlik seviyesini elde edebilmek maksadıyla, BLACKSEAFOR personelinin alması gereken eğitim faaliyetlerini koordine ve organize edecek;
   <LI align="justify"> Taraflar arasında işbirliğinin gelişimini takip edecek, BLACKSEAFOR’un güçlendirilmesi için muhtemel sahalar, program, mekanizma ve yapılara yönelik değişiklikler konusunda tavsiyelerde bulunacak;
  • Uygun olduğu takdirde, tarafların sivil makamları ve kurumları ile diyaloğu arttırmak maksadıyla, BLACKSEAFOR’a olan ilgiyi ve kamuoyu desteğini kolaylaştıracaktır.
  3. BSNC ayrıca,
  • Planlama Grubu'nca hazırlanan BLACKSEAFOR faaliyetlerine ilişkin tüm planlar ile harekat dokümanlarını onaylamak;
  • BLACKSEAFOR için eğitim standartları tesis etmek;
  • BLACKSEAFOR Komutanı (COMBLACKSEAFOR) ve BLACKSEAFOR Kurmay Başkanı (COS) Görev Yönergelerini onaylamak ve gerektiğinde gözden geçirmek,
  • BLACKSEAFOR’un performansını gözlemek, ihtiyaç duyulan personeli sağlamak ve destek vermek üzere yetkili kılınmıştır.
  4. BSNC, Tarafların Dışişleri/Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanlarına yıllık olarak ve gerektiğinde rapor verecektir. BSNC, Tarafların ilgili makamlarına gerektiğinde ilave raporlar sunacaktır.
  5. BSNC toplantılarına ait konferans ve diğer idari masraflar, seyahat ve konaklama masrafları hariç, ilke olarak ev sahibi ülke tarafından karşılanacaktır.
  MADDE IV

  İZLENECEK YÖNTEM
  1. BSNC Başkanlığı görevini ev sahibi ülke bir yıllık süre ile deruhte edecektir.
  2. BSNC, alfabetik sıraya göre Anlaşmaya taraf ülkeler arasında rotasyon usulü ile yılda en az bir kez toplanır. Ev sahibi ülke, diğer taraf ülkelerin ilgililerine danışarak, toplantının gündemini, tarihini ve yerini koordine edecektir. BSNC’nin ilk toplantısı Saklayıcı ülkede icra edilecektir.
  3. BSNC toplantıları için Yazmanlık görevi ev sahibi ülke tarafından, gerekiyorsa diğer Tarafların temsilcilerinin de katılımı ile icra edilecektir.
  4. BSNC Yazmanlığı, gerekiyorsa yeterince zaman öncesinden gelişmeleri gözden geçirmek için ve müteakip toplantının gündemini koordine etmek üzere toplanacaktır.
  5. BSNC toplantılarına ve Yazmanlık hizmetlerine ilişkin ilgili hizmetler ev sahibi ülke tarafından sağlanacaktır.
  6. BSNC, gerektiğinde Geçici Çalışma Grupları (Ad-Hoc Working Group) teşkil etmeye yetkilidir.
  7. BLACKSEAFOR’un etkin faaliyet göstermesi için BSNC tarafından geliştirilen genel prensipler, Anlaşmanın VI ncı Maddesi 2 nci Paragrafında belirtildiği şekilde onay işlemine tabi olacaktır.
  8. BSNC, her defasında ayrı bir durum değerlendirmesi yapmak yoluyla, BLACKSEAFOR faaliyetlerine gözlemci davet edebilir
   

 6. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  PLANLAMA GRUBU (PG)

  GÖREV YÖNERGESI

  MADDE I

  GİRİŞ
  1. Planlama Grubu (PG), BLACKSEAFOR’un işleyişine ilişkin gerekli belgelerin geliştirilmesinden, Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanlar Komitesi (BSNC)’ne karşı sorumludur.
  2. Planlama Grubu'nun başkanlığını ev sahibi Taraf ülke yapar.
  MADDE II

  KURULUŞ
  1. Planlama Grubu (PG)’nun toplantıları için, herbir Taraf ülke bir temsilci belirler. Temsilciye, çalışmanın konusuna ve/veya PG toplantıların gündemine bağlı olarak gerekiyorsa tavsiyelerde bulunmak üzere uzmanlar refakat ederler.
  2. PG başkanı, gerektiği takdirde, Taraf ülkelerle danışmalarda bulunduktan sonra diğer Taraf veya Tarafların alt gruplara başkanlık etmelerini isteyebilir.
  3. PG, Tarafların bir veya daha fazla temsilci görevlendirebileceği alt gruplar oluşturabilir.
  4. BLACKSEAFOR Komutanı (COMBLACKSEAFOR) PG toplantılarında temsil edilecektir. Katılımcı ülkeler de gerekiyorsa toplantıda temsil edilebilirler.

  MADDE III

  GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR
  Planlama Grubu (PG) aşağıdaki hususları yerine getirmekten sorumludur:
  1. BLACKSEAFOR yıllık Harekat Programını hazırlayarak, Sekretarya kanalıyla Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Komitesi (BSNC)’ne sunmak.
  2. BLACKSEAFOR’un işleyişine, idari düzenlemelere, mali konulara ve diğer tüm ayrıntılara ilişkin gerekli belgeleri geliştirmek.
  3. Taraf ülkeler tarafından BLACKSEAFOR için uygun bir kuvvet yapısını oluşturmaya yönelik yapılan katkıları BSNC onayına sunmak üzere gözden geçirmek.
  4. BLACKSEAFOR’u donatacak kara ve denizdeki Karargah personelinin Taraflara tahsis işlemlerini BSNC onayına sunulmak üzere nihai hale getirmek.
  5. BLACKSEAFOR faaliyetlerinin sonuçlarını incelemek ve BSNC’ye rapor etmek.
  6. BSNC tarafından gerekli görülen diğer belgeleri hazırlamak.
  MADDE IV

  TOPLANTILAR
  1. Planlama Grubu (PG), BSNC direktiflerinin gereği olarak çalışmalarını sonuçlandırmak için belirli aralıklarla toplanır. Kural olarak, ev sahibi ülkede icra edilecek her bir BSNC toplantısından üç gün önce, Planlama Grubu toplanacaktır.
  2. PG, Tarafların mutabakatına bağlı olarak, Anlaşmaya Taraf bir ülkenin özel talebi üzerine ayrıca toplanacaktır. Talep eden Taraf toplantıya ev sahipliği yapma sorumluluğunu üstlenecektir.
  3. Planlama Grubu toplantılarına ilişkin idari masraflar, seyahat ve konaklama masrafları hariç, ilke olarak ev sahibi ülke tarafından karşılanacaktır.
   

 7. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  KUVVETLERIN STATÜSÜ

  MADDE I

  Bu Ek’de aşağıdaki tanımlardan,
  "Kuvvet", bir Tarafın resmi vazifelerle BLACKSEAFOR görevleri ile ilgili olarak görevlendirilmiş, bir diğer Tarafın toprağında bulunan BLACKSEAFOR’a tahsis edilmiş askeri unsur ve birimleridir.
  "Kuvvet mensubu", bu Kuvvetin mensubu olan personeldir.
  "Sivil unsur", bir Tarafın kuvvetlerine refakat eden, o Tarafın ordusu hizmetinde bulunan ve tabiyetsiz, Anlaşmaya taraf olmayan bir devletin vatandaşı olmayan veya Kuvvetin vazifeli bulunduğu devletin uyruğu olmayan, yahut mutaden o devletin ülkesinde mukim bulunmayan sivil personeldir.
  "Yakın", bu Kuvvet veya sivil unsur mensubunun bakımından sorumlu olduğu eşi veya çocuklarıdır.
  "Gönderen Devlet", bu Kuvvetin ait olduğu Taraftır.
  "Kabul Eden Devlet", BLACKSEAFOR uygulamaları ile ilgili olarak görevlendirilmiş Kuvvetin veya sivil unsurun ülkesinde bulunduğu Taraftır.
  "Gönderen devletin askeri makamları", bu kuvvetin mensuplarına ve sivil unsurlarına ilişkin olarak gönderen devletin askeri düzenlemelerini tatbik etmek için kendi ulusal mevzuatı tarafından yeterli kılınmış makamlardır.
  MADDE II

  Bu kuvvet ve mensupları ve onun sivil unsurları ile yakınları, Kabul Eden Devletin kanunlarına riayet edecekler ve o devletin ülkesinde mevcut Anlaşmaların ruhuna uygun olmayan hareketlerden kaçınacaklardır. Gönderen Devletin makamları da bu maksatla gereken tedbirleri almakla mükelleftirler.
  MADDE III

  1. Bu maddede belirtilen şekilde ve bu Kuvvetin mensuplarının giriş ve çıkışları hakkında Kabul Eden Devlet tarafından getirilen düzenlemelere riayet olunmak şartıyla, bu gibi mensupları Kabul Eden Devletin ülkesine girerken veya bu ülkeyi terk ederken, pasaport ve vize mevzuatından, göçmen ve yabancıların teftişi, tescili ile kontrolüne müteallik nizamlarından muaf tutulacaklardır.
  2. Bu Kuvvetin mensuplarından istenilecek vesikalar sadece şunlardır:
  • Hamilinin adı, doğum tarihi, rütbesi, mevcut ise sicil numarası ve hizmetini gösterir Gönderen Devlet tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik belgesi.
  • Hamilinin veya bir grup teşkil eden hamillerinin bu Kuvvetin mensubu veya mensupları statüsünü haiz bulunduklarını ve emredilen hareketi tevsikan Gönderen Devletin lisanında ve İngilizce olarak Gönderen Devletin yetkili bir makamı tarafından verilmiş olan ferdi veya müşterek hareket emridir. Kabul Eden Devlet hareket emrinin ilgili makamlarınca onaylanmasını isteyebilirler.
  3. Sivil unsur mensupları ve yakınları pasaport taşıyacaklar ve gerekiyorsa Kabul Eden Devletin vizesini alacaklardır. ​
  4. Gönderen Devletin makamları personel hüviyet kartları ve pasaportların içerdiği bilgilerle ilgili resmi bir listeyi Kabul Eden Devletin yetkililerine önceden sunacaklardır.
  5. Kabul Eden Devletin, Gönderen Devletin mensubu olan istenmeyen bir şahsın kendi ülkesine girişini reddetme veya ülkesinden çıkarılmasını isteme hakkı vardır. Bu gibi durumlarda Kabul Eden Devlet önceden Gönderen Devletin makamlarına bilgi verecektir. MADDE IV

  BLACKSEAFOR uygulamaları esnasında, bu Kuvvetin mensupları Kabul Eden Devlet ülkesinde kendi düzenlemelerine göre üniformalarını giyeceklerdir.
  MADDE V

  Kabul Eden Devletin yetki vermesi şartıyla, bu Kuvvetin mensupları silah taşıyabilirler.
  MADDE VI

  1. Genel ilke olarak, Kabul Eden Devlet, kendi ülkesinde işlenen ve kendi yasalarına göre cezalandırılabilir olan suçlarla ilgili olarak Kuvvet mensupları veya sivil unsurlar ve onların yakınları üzerinde yargılama hakkına sahiptir.
  2. Gönderen Devletin, Kuvvetin kendi mensupları veya sivil unsurları üzerinde münhasıran yargılama hakkının olduğu durumlar şunlardır:
  • <LI align="justify"> Münhasıran Gönderen Devletin malına veya emniyetine karşı veya münhasıran Kuvvetin bir diğer üyesi devletin malına veya bireyine yahut sivil unsur ya da yakınına karşı işlenmiş suçlar.
  • Resmi vazifenin ifası dolayısıyla bir fiil veya ihmalden mütevellit suçlar.
  3. Tarafların yetkilileri, Gönderen Devletin Kuvvet mensubu, sivil unsurları veya bir yakını üzerindeki yargı yetkilerini kullanma niyeti hakkında derhal birbirlerine bilgi verecektir.
  4. Bu kuvvet mensubu veya sivil unsur veya bir yakını, Kabul Eden Devletin yargı yetkisi dahilinde takibata maruz kaldığında, şu haklara sahip olacaktır:
  • Süratle yargılanmak,
  • Duruşmadan önce kendisine karşı isnad olunan suç veya suçlardan haberdar edilmek,
  • Aleyhindeki şahitlerle yüzleştirilmek,
  • Kabul Eden Devlet yargı yetkisine tabi iseler, lehindeki şahitleri ihzaren getirtmek,
  • Kendi seçeceği avukat tarafından veya Kabul Eden Devletin mer'i usullerine tevfikan adli yardım yoluyla tayin edilecek bir müdafi tarafından müdafaa olunmak,
  • Lüzum görüyorsa yanında ehliyetli bir tercüman bulundurmak,
  • Gönderen Devlet Hükümetinin bir temsilcisi ile temas etmek ve mahkeme usulleri cevaz verdiği takdirde bu temsilciyi duruşma esnasında hazır bulundurmak,
  5. Bu Anlaşma kapsamında, Gönderen ve Kabul Eden Devletin yasalarına zeval getirmeksizin, eğer bu tür bir ceza Gönderen Devlette uygulanmıyorsa, Kabul Eden Devlet tarafından ölüm cezası uygulanmayacaktır.
  MADDE VII

  1. Aşağıdaki hallerde, Taraflardan her biri kendisine ait olup, kendi silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan mallara ika edilen zarar ve hasardan dolayı diğer bir Tarafa karşı bütün taleplerinden feragat eder:
  • Zarar ve hasar diğer Tarafın Kuvvet mensubu veya sivil unsuru tarafından BLACKSEAFOR ile ilgili vazifelerinin ifası sırasında ika edilmiş ise, veya
  • Zarar ve hasar, diğer Tarafa ait ve onun silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan herhangi bir araç, gemi veya uçağın istimalinden mütevellit bulunuyorsa, böyle bir durum için, zarar ve hasarı iras eden araç, gemi veya uçağın BLACKSEAFOR tatbikatı ile ilgili olarak kullanılmakta olması, yahut bu şekilde kullanılmakta olan bir malın zarar ve hasara uğramış bulunması koşulu aranacaktır.
  2. Bir Taraf diğer herhangi bir Tarafa karşı, kurtarma uygulamalarından kaynaklanan taleplerinden, kurtarılan gemi veya yükü bir Tarafın malı olması ve bu devletin silahlı kuvvetleri tarafından BLACKSEAFOR tatbikatı ile ilgili olarak kullanılmakta bulunması şartıyla feragat edecektir.
  3. Bir Tarafın kendi ülkesindeki diğer mallarına 1 nci paragrafta tasrih olunduğu şekilde iras olunan zarar ve hasar halinde, ilgili Taraflar arasında hilafına bir anlaşma yapılmazsa, diğer Tarafın sorumluluğu ve hasar veya zararın miktarı aşağıdaki (b) bendinin hükümlerine tevfikan seçilecek tek bir hakem tarafından tayin ve tespit edilecektir. Hakem, aynı zamanda işbu hadiseden mütevellit mukabil tazminat taleplerini de karara bağlayacaktır.
  • <LI align="justify"> Yukarıdaki (a) bendinde bahsedilen hakemi, ilgili Taraflar birbiriyle anlaşarak Kabul Eden Devletin adliye hizmetlerinde yüksek bir memuriyet işgal eden veya etmiş bulunan vatandaşları arasından seçilecektir.
  • Hakem tarafından alınacak karar her iki Taraf için kesin ve bağlayıcı olacaktır.
  • Bununla beraber, zarar ve hasar miktarı 1000 Amerikan Dolarından az olduğu durumlarda Taraflardan her biri taleplerinden vazgeçerler.
  4. Diğer durumlarda oluşan zararlar da, önceki paragraflarda bahsedilen şartlarda, ülkesinde zarar meydana gelen devletin yetkililerinden talep edilecektir.
  5. Taraflardan her biri, Kuvvet mensuplarından birinin resmi vazifesini ifası sırasında yaralanmasından veya ölümünden mütevellit olarak diğer bir Tarafa karşı bütün tazminat taleplerinden feragat eder.
  6. Tarafları ilgilendiren tazminat taleplerinde, tahkikatın adil bir şekilde yapılması ve karara varılması için gereken delillerin toplanması hususunda Gönderen Devletin makamları ile Kabul Eden Devletin makamları işbirliği yapacaktır.
  MADDE VIII

  Kabul Eden Devletin ülkesinde iken bu Kuvvetin mensubu, sivil unsurlar ve onların yakınları, gerekirse, Kabul Eden Devletin personeli ile aynı şartlar altında, hastahane dahil, tıbbi tedavi ve diş tedavi yardımı alabilirler.
  MADDE IX

  1. Bu Anlaşmada mevcut hilafına sarih hükümler mahfuz kalmak şartıyla, bu Kuvvetin mensubu veya sivil unsur ile onların yakınları da Kabul Eden Devletin gümrük makamlarınca tatbik edilen kanun ve nizamlara tabi olacaklardır.
  2. Kabul Eden Devletin ülkesinden veya ülkesine, BLACKSEAFOR faaliyetleri ile ilgili olarak, teçhizat, araç, malzeme, silah, yedek parça, yakıt ve makul miktarda yiyeceğin geçici ithali ve yeniden ihracı, gümrük harçları ve vergiden muaf tutulacaktır.
   

 8. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

 9. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  BLACKSEAFOR BAYRAK VE AMBLEMİ

  BLACKSEAFOR SANCAK VE LOGO TANIMI
  [​IMG]
  MADDE I

  GENEL TANIM
  1. Toprak sarısı renkteki yatay oval çerçeve içinde yer alan Karadeniz menekşe renginde gösterilmiştir.
  • Oval şekil, yaşam sembolüdür,
  • Menekşe rengi, Karadeniz’in karakteristik rengini yansıtır,
  • Toprağın sarı rengi, parlak güneşin bir sembolüdür.
  2. Toprak zemin üzerindeki altı ulusal bayrak, BLACKSEAFOR’u oluşturan altı devleti temsil eder ve ülke bayrakları çapraz duran bir çift çapanın etrafına ülkelerin Karadeniz’e sınır olduğu yerlere yerleştirilmiştir.
  3. Çapraz olarak kesişen iki altın sarısı çapa deniz sathındadır. Çapraz Admiralty tipi çapalar, deniz alanında işbirliği demektir ve altın sarısı renkler devletlerin, birbirlerine karşı tavır almayan, dürüst niyetlerini ve işbirliğinin barışçı karakterini ifade etmektedir.
  MADDE II

  AMBLEM (LOGO)
  BLACKSEAFOR logosu BLACKSEAFOR faaliyetine ilişkin belgelerde kullanılabilir.
  MADDE III

  BAYRAK
  1. Logoyu çevreleyen BLACKSEAFOR bayrağının rengi beyaz olacaktır.
  2. Bayrağın boyutları kullanıldığı yere göre değişir. BLACKSEAFOR bayrağının boyutları, ulusal bayrak ile aynı yerde ve zamanda kullanıldığında ulusal bayrakların boyutlarından büyük olmayacaktır.
  3. BLACKSEAFOR bayrağının genişliği daima uzunluğunun % 66’sı kadar olacaktır.
  4. BLACKSEAFOR bayrağı ve ulusal bayraklar BLACKSEAFOR faaliyeti süresince Taraf ülkelerce kullanılabilir.
   

 10. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  TANIMLAR VE KISALTMALAR

  AKTİVASYON

  BLACKSEAFOR gemilerinin bir limanda veya denizde faaliyetleri icra etmek maksadıyla toplanmasıdır.
  AKTİVASYON PERİYODU
  Bir aktivasyonun başlangıç ve bitişi için planlı zaman dilimidir.
  AKTİVASYON PROGRAMI
  BLACKSEAFOR'un kendisine tevcih edilen fonksiyonları yerine getirmek üzere önceden belirlenen ve tayin edilen planlı olaylardır.
  COMBLACKSEAFOR
  BLACKSEAFOR Komutanıdır.
  CONFIDENTIAL (ÖZEL)
  Yalnızca BLACKSEAFOR faaliyetleri için Taraflar arasında kullanılan belgelerin gizlilik derecesidir.
  OYDAŞMA
  Oydaşma, bir kararın alınmasına herhangi bir Tarafça karşı çıkılmaması, itiraz anlamına gelebilecek fikir beyan etmemesi anlamını taşımaktadır.
  COS BLACKSEAFOR
  BLACKSEAFOR Kurmay Başkanıdır.
  TATBİKATLAR
  BLACKSEAFOR görevleri dahilinde Planlama, Hazırlık ve İcra safhalarını da kapsamak üzere, eğitim ve askeri durum muhakemesi maksadıyla icra edilen askeri bir manevra ya da simule edilmiş deniz harekatıdır.
  KUVVET
  Anlaşmaya akid tarafın resmi vazifelerle BLACKSEAFOR (Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu) görevleri ile ilgili olarak görevlendirilmiş, bir diğer akid tarafın bölgesinde bulunan askeri unsur ve birimleridir.
  TAM KOMUTA
  Üst rütbeli bir subaya, astlarına emir vermesi için tanınan askeri yetki ve sorumluluktur. Bu çeşit Komuta, askeri harekat ve idarenin bütün vechelerini kapsar ve sadece milli silahlı kuvvetler dahilinde uygulanır. BLACKSEAFOR Komutanı'nın BLACKSEAFOR’a tahsisli kuvvetler üzerinde tam komuta yetkisi yoktur.
  BLACKSEAFOR HAREKAT KONTROL MAKAMI KARARGAHI
  BLACKSEAFOR’un Harekat Kontrolünden sorumlu Amiral rütbesindeki subayın bulunduğu karargahtır.
  EV SAHİBİ ÜLKE
  BLACKSEAFOR faaliyetlerinin icra edildiği Taraf ülkedir.
  SINIFLANDIRMA SEVİYESİ
  BLACKSEAFOR’un faaliyetlerine ilişkin resmi bilgilerin herhangi bir formda korunması için tespit edilmiş güvenlik seviyesidir.
  LOJİSTİK DESTEK
  Lojistik planlama ile lojistik ihtiyaçlara ilişkin faaliyetleri desteklemektir.
  KARŞILIKLI KULLANILABİLİRLİK
  Sistem, birlik ve kuvvetlerin diğer sistemlerden, birliklerden ve kuvvetlerden istifade edebilmesi, diğer sistemlere, birlik ve kuvvetlere hizmette bulunabilme yeteneği ve birlikte görev yapabilme fonksiyonunun etkin olarak çalışabilmesidir.
  GÖZLEMCİ
  BLACKSEAFOR faaliyetlerini davet üzerine izleyebilen üçüncü devletlerin veya uluslararası kuruluşların temsilcileridir.
  BLACKSEAFOR’un HAREKAT KONTROL MAKAMI (OPBLACKSEAFOR)
  Harekat Kontrol Makamının görevlerini icra etmekten sorumlu bulunan ve bir daimi karargahı olan, BLACKSEAFOR emir komuta zincirinde yer alan Amiral rütbesinde bir subaydır.
  HAREKAT
  BLACKSEAFOR görevlerinin icrasına yönelik faaliyetlerdir.
  HAREKAT KOMUTASI
  Bir Komutana vazifeler veya görevler vermesi, birlikleri konuşlandırması, yeniden kuvvet tahsisi ve lüzumlu görülen şekilde harekat ve/veya taktik kontrolü elinde bulundurması veya bu yetkiyi devretmesi için tanınan yetkidir. Bu yetki İdari komutayı veya lojistik sorumluluğu kapsamaz. Harekat Komutası bir Komutanın emrine verilen kuvvetleri belirtmek için de kullanılabilir.
  HAREKAT KONTROLU
  Genellikle fonksiyon, zaman ve yer bakımından sınırlandırılmış bulunan özel vazifeleri veya görevleri ifa edebilmesi, ilgili birlikleri konuşlandırması ve bu birliklerin taktik kontrolünü elinde bulundurabilmesi veya devretmesi maksadıyla bir Komutana, emrine verilen kuvvetleri sevk ve idare etmesi için tanınan yetkidir. Harekat Kontrolü ilgili birliklerin bağlı unsurlarının ayrı olarak kullanılmak üzere tahsis edilmeleri yetkisini içermez. Keza, İdari ve lojistik kontrolü de içermez.
  HAREKATA YÖNELİK BELGELER
  Harekat esnasında referans olarak standart kabul edilmiş belgeler ve el kitaplarıdır.
  HAREKAT PROGRAMI
  Aynı anda ya da ardışık olarak icra edilecek birbirine bağlı seri harekat faaliyetleridir.
  ROTASYON İLKESİ
  BLACKSEAFOR personelinin hangi Taraf ülkeden seçileceğini ve BLACKSEAFOR’a ilişkin toplantıların hangi Taraf ülkede icra edileceğini düzenleyen planlama kriteridir.
  YAZMANLIK
  Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Komitesi (BSNC) toplantılarının icrasını kolaylaştırmak maksadıyla Tarafların temsilcilerinden oluşturulan kuruldur.
  TAHSİS EDİLEN GEMİLER
  Taraflarca belirlenen ve Aktivasyon süresince BLACKSEAFOR’u oluşturmak üzere Harekata yönelik olarak bir araya gelen gemiler.
  SESSİZLİK YÖNTEMİ
  Yazılı belgelerin kabulünde uygulanan bir yöntemdir. Bir taslak belge hakkında, belirlenen bir zaman dilimi içerisinde bir yazılı değişiklik önerisi ya da bir itiraz yapılmadığı takdirde, teklif edilen taslağın kabul edildiğini gösteren yöntemdir.
  TAKTİK KOMUTA
  Üst makam tarafından tahsis edilen vazifenin icra edilmesi amacıyla emrine verilen kuvvetlere görevler verebilmesi için bir Komutana tanınan yetkidir.
  TAKTİK KONTROL
  Tahsis edilen vazifelerin veya görevlerin yerine getirilmesi için lüzumlu hareket ve manevraların detaylı ve genellikle mahalli olarak idare ve kontrol edilmesidir.
  TAKTİK NEŞRİYAT
  Çeşitli deniz harekatlarında kullanılmak üzere hazırlanmış, deneyim ve tatbikatlar neticesinde geliştirilen kılavuz kitaptır. Taktik neşriyatlar tüm deniz birliklerinin komuta kontrol ve manevralarına ilişkin doktrin, taktik, talimat ve usulleri içerir.
  GÖREV YÖNERGESİ
  Bir kişi ya da kurulun oluşumu, atama usullerini, görevlerini, sorumluluklarını ve haklarını ayrıntıları ile açıklayan belgedir.
  EĞİTİM FAALİYETLERİ
  Talimatlara uygun bir şekilde ve tatbikatlar ile teorik ve ameli olarak Deniz Kuvvetleri personelinin harekat nevilerini uygulamadaki ünsiyetini artırarak belirli standartlara getirme işlemidir.
  PLAN HARİCİ AKTİVASYON
  Aktivasyon Programında öngörülmeyen ancak Taraflar arasında oydaşma ile kararlaştırılan ilave aktivasyon faaliyetidir.
  ÇALIŞMA LİSANI
  Faaliyetlerin planlanmasında, tatbikatların icra edilmesinde, eğitim faaliyetlerinde ve denizde ve karada icra edilen harekatlarda kullanılan ortak lisandır. ​


  AWP
  Yıllık Çalışma Programı
  BLACKSEAFOR
  Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu
  BSNC
  Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanlar Komite
  COCC
  Komuta Değişimi seremonisi
  COMBLACKSEAFOR
  BLACKSEAFOR Komutanı
  COSBLACKSEAFOR
  BLACKSEAFOR Kurmay Başkanı
  MFA
  Dışişleri Bakanlığı
  MOD
  Savunma Bakanlığı
  OPBLACKSEAFOR
  Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu Harekat Kontrol Makamı
  OSCE
  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
  PG
  Planlama Grubu
  UN
  Birleşmiş Milletler
   

 11. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  BLACKSEAFOR KRONOLOJISI

  TARİH  FAALİYET

  20-21 Ekim 1998
  Ankara’da ilk Uzmanlar Toplantısı yapılmış, katılımcılar tarafından taslak konsept dokümanı üzerinde anlaşmaya varılmıştır.
  16-18 Aralık 1998
  Köstence/Romanya’da İkinci Uzmanlar Toplantısı yapılmış, Taslak Kuruluş Anlaşması, Planlama Grubu (PG) ve Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Komitesi için Referans Terimler (TOR) konuları incelenmiştir.
  24-26 Şubat 1999
  İstanbul’da Üçüncü Uzmanlar Toplantısı yapılmış, taslak anlaşma ve referans terimler üzerinde çalışılmıştır.
  4-8 Ekim 1999
  Köstence/Romanya’da Dördüncü Uzmanlar Toplantısı yapılmıştır.
  6-10 Aralık 1999
  İstanbul’da Beşinci Uzmanlar Toplantısı yapılmış, Kuruluş Anlaşmasının tamamlanması ile ilgili ilerleme sağlanmıştır.
  15-17 Mart 2000
  Varna/Bulgaristan’da Altıncı Uzmanlar toplantısı yapılmış, niyet mektubu taslak metni üzerinde anlaşma sağlanmış ve bu metnin yüksek kademelerce onaylanmasına karar verilmiştir.
  17-18 Nisan 2000
  İstanbul’da koordinasyon toplantısı yapılmış, taraflar anlaşmanın nihai halini alması için çabaların yoğunlaştırılmasına yönelik duydukları isteği dile getirmiştir.
  15-17 Mayıs 2000
  Odessa/Ukrayna’da Yedinci Uzmanlar Toplantısı yapılmış, kuvvetlerin durumu (SOF) metni üzerinde prensipte anlaşma sağlanmış, niyet mektubunun Haziran ayında Ankara’da imzalanabilmesi imkanı değerlendirilmiştir.
  28 Haziran 2000
  Karadeniz ülkelerinin Ankara büyükelçileri tarafından niyet mektubu imzalanmıştır.
  5-7 Temmuz 2000
  Tiflis/Gürcistan’da Sekizinci Uzmanlar Toplantısı yapılmış, taslak anlaşma üzerinde önemli ilerleme sağlanmıştır. Bu kapsamda anlaşmanın “giriş” bölümünün son hali belirlenmiş, bir bayrak ve logo üzerinde mutabakata varılmış ve anlaşmaya mali konuları içeren bir ek konulmasına karar verilmiştir.
  26-28 Temmuz 2000
  Moskova/RF’de Dokuzuncu Uzmanlar Toplantısı yapılmış, toplantıda kuvvetlerin durumu (SOF), mali konular, bayrak ve logo hususları karara bağlanmıştır.
  31 Ocak 2001
  BLACKSEAFOR anlaşması ve ekleri ilgili ülkeler tarafından sessizlik yöntemiyle kabul edilmiştir.
  10-11 Mart 2001
  1nci Planlama Grubu Toplantısı Tiflis/Gürcistan’da icra edilmiştir.
  2 Nisan 2001
  BLACKSEAFOR anlaşması, ilgili bakanlar ve yetkili temsilcileri tarafından İstanbul’da törenle imzalanmıştır.
  19 Nisan 2001
  Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Komitesi ilk toplantısı Tiflis/Gürcistan’da yapılmış, BLACKSEAFOR’un 27 Eylül 2001 tarihinde bir törenle aktive edilmesine karar verilmiştir.
  14-16 Mayıs 2001
  2nci Planlama Grubu Toplantısı Köstence/Romanya’da icra edilmiştir. Bu toplantıda BLACKSEAFOR Konsepti ve Görev Yönergesi - TORS (BSN-01) ve Daimi Emri (BSN-02) nihai hale getirilmiştir.
  21 Haziran 2001
  Antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 4687 sayılı kanun TBMM’de kabul edilmiştir.
  10 Ağustos 2001
  Antlaşmanın onaylanmasına ilişkin 2001/2782 sayılı Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede yayınlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal onay süreci tamamlanmıştır.
  3-5 Eylül 2001
  BLACKSEAFOR 3 ncü Planlama Grubu ve Harekat Planlama Toplantısı (OPC) İstanbul’da icra edilmiştir. Aktivasyon harekat emri (ACTOPORD-01) nihai hale getirilerek yayınlanmıştır.
  27 Eylül 2001
  Gölcük/Türkiye’de BLACKSEAFOR aktivasyon töreni icra edilmiştir.
  28 Eylül-16 Ekim 2001
  BLACKSEAFOR ilk aktivasyon periyodu icra edilmiştir.
  13-14 Şubat 2002
  BLACKSEAFOR ikinci aktivasyon 1 nci Planlama ve Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanlar Komitesi Koordinasyon Toplantısı Sivastopol/Ukrayna’da icra edilmiştir.
  13 Şubat 2002
  BLACKSEAFOR Planlama Grubu Başkanlığı Türk Deniz Kuvvetleri’nden Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne devredilmiştir.
  15-16 Nisan 2002
  Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanlar Komitesi Koordinasyon Toplantısı Yalta / Ukrayna’da icra edilmiştir.
  18 Nisan 2002
  Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanlar Komitesi Toplantısı Yalta / Ukrayna’da icra edilmiştir.
  5-6 Haziran 2002
  BLACKSEAFOR 2 nci aktivasyon son Planlama Grubu Toplantısı Sivastopol / Ukrayna’da icra edilmiştir.
  21 Haziran 2002
  BLACKSEAFOR Anlaşması Gürcistan Parlamentosu tarafından onaylanmıştır.
  8 Ağustos 2002
  BLACKSEAFOR komuta devir teslim töreni Sivastopol / Ukrayna’da icra edilmiştir.
  5-28 Ağustos 2002
  BLACKSEAFOR 2 nci aktivasyonu icra edilmiştir.
  25-26 Kasım 2002
  BLACKSEAFOR Planlama Grubu ilk toplantısı Varna/Bulgaristan’da icra edilmiştir.
  30 Aralık 2002
  Rusya Federasyonu BLACKSEAFOR Antlaşmasını onaylamıştır.
  27-28 Şubat 2003
  BLACKSEAFOR Planlama Grubu 2 nci toplantısı Varna/Bulgaristan’da icra edilmiştir.
  1-4 Nisan 2003
  Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Komitesi üçüncü toplantısı Varna/Bulgaristan’da yapılmıştır.
  5-30 Ağustos 2003
  BLACKSEAFOR 3 ncü aktivasyonu icra edilmiştir.
  27-28 Şubat 2003
  2003 yılı 1 nci Planlama Grubu Toplantısı Varna/Bulgaristan’da icra edilmiştir.
  17-18 Kasım 2003
  2003 yılı 2 nci Planlama Grubu Toplantısı Tiflis/Gürcistan’da icra edilmiştir.
  18 Ocak 2004
  1 nci Siyasi İstişare Toplantısı Ankara’da icra edilmiştir.
  20-21 Ocak 2004
  2004 yılı 1 nci Planlama Grubu Toplantısı Tiflis/Gürcistan’da icra edilmiştir.
  7 Nisan 2004
  Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Komitesi dördüncü toplantısı Tiflis/Gürcistan’da icra edilmiştir.
  07-12 Haziran 2004
  2004 yılı 2 nci Planlama Grubu Toplantısı (aktivasyon harekat emri hazırlık toplantısı) Tiflis/Gürcistan’da icra edilmiştir.
  7 Temmuz 2004
  2 nci Siyasi İstişare Toplantısı Moskova/RF’de icra edilmiştir.
  12-14 Temmuz 2004
  2004 yılı 3 ncü Planlama Grubu Toplantısı Tiflis/Gürcistan’da icra edilmiştir.
  05-27 Ağustos 2004
  BLACKSEAFOR 4 ncü aktivasyonu 1 nci periyodu icra edilmiştir.
  22-24 Kasım 2004
  2004 yılı 4 ncü Planlama Grubu Toplantısı Tiflis/Gürcistan’da icra edilmiştir.
  21-25 Şubat 2005
  2005 yılı 1 nci Planlama Grubu Toplantısı Tiflis/Gürcistan’da icra edilmiştir.
  31 Mart 2005
  3 ncü Siyasi İstişare Toplantısı Kiev/Ukrayna’da icra edilmiştir.
  16-18 Mayıs 2005
  Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Komitesi beşinci toplantısı Köstence/Romanya’da icra edilmiştir.
  04-27 Nisan 2005
  BLACKSEAFOR 4 ncü aktivasyonu 2 nci periyodu icra edilmiştir.
  14-16 Haziran 2005
  2005 yılı 2 nci Planlama Grubu Toplantısı (aktivasyon harekat emri hazırlık toplantısı) Köstence/ Romanya’da icra edilmiştir.
  11-13 Temmuz 2005
  2005 Yılı 3 ncü Planlama Grubu Toplantısı Köstence/ Romanya’da icra edilmiştir.
  08-27 Ağustos 2005
  BLACKSEAFOR 5 nci aktivasyonu 1 nci periyodu icra edilmiştir.
  10 Ekim 2005
  4 ncü YDUG Toplantısı Moskova/RF’de icra edilmiştir.
  7-11 Kasım 2005
  2005 Yılı 4 ncü Planlama Grubu Toplantısı Köstence/Romanya’da icra edilmiştir.
  18 Kasım 2005
  Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Komitesi altıncı toplantısı Bükreş/Romanya’da icra edilmiştir.
  15 Aralık 2005
  4 ncü Siyasi İstişare Toplantısı Tiflis/Gürcistan’da icra edilmiştir.
  21-24 Şubat 2006
  2006 Yılı 1 nci Planlama Grubu Toplantısı Köstence/Romanya’da icra edilmiştir
   

 12. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  BLACKSEAFOR AKTİVASYONLARI

  [​IMG]
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Karadeniz İşbirliği Görev Forum Tarih
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Karadeniz Bölgesi 6 Nisan 2009
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Üniversiteler 2 Mart 2009
Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesi ne anlama gelir? Tarihi Bilgiler 18 Ocak 2017
Karadeniz bölgesinde hangi evler kullanılıyor kısa bilgi Karadeniz Bölgesi 18 Ocak 2017
Karadeniz ikliminde yetişen tarım ürünleri kısaca Karadeniz Bölgesi 2 Ekim 2016

Bu Sayfayı Paylaş