Kamu Ekonomisi Final Soruları ve Cevapları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda DeMSaL tarafından 11 Eylül 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Kamu Ekonomisi Final Soruları ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Aöf Kamu Ekonomisi Dersleri - Kamu Ekonomisi Soru ve Cevapları

  2. SORU

  Doların ülkelerdeki satınalma gücünün farklı oluşunu hesaba katan ölçü, aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Reel Tutar
  b) Satınalma Gücü Paritesi
  c) Döviz Kuru
  d) Marjinal Tutar
  e) Nominal Tutar


  3. SORU

  I. Yönetsel Harcama II. Ekonomik Harcama III. Sosyal Harcama
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, fonksiyonel ayrıma göre kamu harcamalarıdır?
  a) I-II-III
  b) II-III
  c) Yalnız I
  d) I-III
  e) Yalnız II


  4. SORU

  Devlet harcamalarının fonksiyonel ayrımında yaygın olarak kullanılan sınıflama, aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Yönetsel, ekonomik ve sosyal harcamalar
  b) Cari harcama ve yatırım harcaması
  c) Gerçek harcama ve transfer harcaması
  d) İç ve dış harcamalar
  e) Verimli ve verimsiz harcamalar


  5. SORU

  Aşağıdakilerden hangisi, devletin egemenlikten kaynaklanan gönüllü ekonomik ilişkiye değil, zora ve yaptırıma dayanan gelirleridir?
  a) Kamu geliri
  b) Devlet gelirleri
  c) Cari harcama
  d) Yatırım harcaması
  e) Ekonomik harcama


  6. SORU

  Bazı mal ve hizmetlerin ya hiç üretilmediği ya da sosyal optimum noktasının altında üretildiği piyasa durumları aşa-ğıdakilerden hangisidir?
  a) Optimallik
  b) Piyasa aksaklıkları
  c) Fırsat eşitliği
  d) Tüketici dengesi
  e) Üretici dengesi


  7. SORU

  X malının alternatif maliyetini gösteren oran, aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Pareto Optimallik Kriteri
  b) Marjinal İkame Oranı
  c) Marjinal Dönüşüm Oranı
  d) Marjinal Teknik İkame Oranı
  e) Teknik İkame Oranı


  8. SORU

  Emeğin marjinal verimliliğinin sermayenin marjinal verimliliğine oranı, aşağıdakilerden hangisini verir?
  a) Marjinal Teknik İkame Oranı
  b) Marjinal İkame Oranı
  c) Marjinal Dönüşüm Oranı
  d) Marjinal İkame Eğilimi
  e) Marjinal Vergi Oranı


  9. SORU

  Faydacı sosyal refah fonksiyonunun dayandığı en temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Toplumun refahının en zengin bireylerinin faydasına eşit olması
  b) Toplumun refahının en fakir bireylerinin faydasına eşit olması
  c) Toplumun refahının bireylerin marjinal faydalarının topl***** eşit olması
  d) Toplumun refahının orta gelirli bireylerin faydasına eşit olması
  e) Toplumun refahının tek tek bireylerin faydalarının topl***** eşit olması


  10. SORU

  Refah ekonomisinin temel teoremleriyle ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a) Tam rekabet koşulları altında varılan her rekabetçi denge aynı zamanda bir Pareto optimallik noktasıdır.
  b) En az bir bireyin refahını azaltmadan, diğerininkini artırma imkanı kalmayabilir.
  c) Herhangi bir pareto optimumuna tam rekabetçi denge ile ulaşılabilir.
  d) Etkin olmayan bir tarım destek politikasının kaldırılması, tarım kesimindeki bireylerin refahını azaltır.
  e) Etkin olmayan bir tarım destek politikasının kaldırılması, tarım kesimindeki bireylerin refahını artıracaktır.


  11. SORU

  Bireylerin ihtiyaçları ve talepleri olduğu halde, piyasa *****izmasının hiç çalışmaması veya sosyal optimum altında çalışması nedeniyle, arz ve talebin kollektif bir birim (devlet) tarafından örgütlendiği ekonomiye ne ad verilir?
  a) Kamu Ekonomisi
  b) Liberal Ekonomi
  c) Sosyal Devlet Ekonomisi
  d) Smith Ekonomisi
  e) Musgrave Ekonomisi


  12. SORU

  Piyasanın konjonktürel dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkan makro istikrarsızlıkların vergi ve harcama araçları ile giderilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
  a) Gelir Dağılımı Fonksiyonu
  b) İstikrar Fonksiyonu
  c) Kaynak Ayrımı Fonksiyonu
  d) Sosyal Refah Fonksiyonu
  e) Rekabet Fonksiyonu


  13. SORU

  1 Piyasa talebini tek bir firmanın karşılaması, iki ya da daha fazla firmanın karşılamasından daha etkinse, yani üretim maliyetleri daha düşük oluşuyorsa aşağıdakilerden hangisi mevcuttur?
  a) Dışsallık
  b) Makroekonomik dengesizlik
  c) Doğal tekel
  d) Mikro ekonomik dengesizlik
  e) Özel tekel


  14. SORU

  Aşağıdakilerden hangisi, devletin müdahale araçları arasında yer almaz?
  a) Kamu mallarının devlet tarafından sağlanması
  b) Piyasayı vergi ile kontrol etme
  c) Yasal düzenlemeler
  d) Standartlar koyma
  e) Siyasi baskılar


  15. SORU

  Bir malın tüketiminde rekabet olmamasını aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?
  a) Bireyin tüketimi sonucu elde ettiği faydanın ikinci bireyin faydasını azaltmaması
  b) Bir bireyin tüketiminin diğer bireyin tüketimini azaltması
  c) Bedel ödemeyenin bu malın tüketiminden dışlanabilmesi
  d) Tüketimden mutlak fayda sağlanması
  e) Tüketimden herkesin eşit derecede fayda sağlaması


  16. SORU

  Aşağıdakilerden hangisi, fiyatlandırılabilir kamusal malların özelliklerinden biri değildir?
  a) Bu malların tüketiminde rekabet yoktur.
  b) Tüketiminden mahrum bırakılma özelliği mevcuttur.
  c) Sosyal optimum sağlamak için kapasite noktasına kadar fiyatlama yapmak gerekir.
  d) Marjinal maliyet sıfır olduğu halde, fiyatlandırma yapmak talebi kısacağı için toplumsal fayda kaybına neden olur.
  e) Bu tür malların bir bölümü özel mal, bir bölümü ise kamu malı niteliğindedir.


  17. SORU

  Bireylerin marjinal ikame oranları ile marjinal dönüşüm oranının eşitlenmesini, aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
  a) Pareto etkinlik koşulu
  b) Philips eğrisi
  c) Marjinal üretim imkanları eğrisi
  d) Kamu mallarının optimalizasyonu
  e) Farksızlık eğrisi


  18. SORU

  Aşağıdakilerden hangisi, kamu harcamalarının maliyetinin vergiler tarafından karşılanamamasını tanımlamaktadır?
  a) Kamu gelirleri
  b) Kamu harcamaları
  c) Kamu açıkları
  d) Kamu amortismanları
  e) Kamu kapitalizasyonu


  19. SORU

  Bir ekonomik birimin yürüttüğü faaliyetin başka bir ekonomik birime herhangi bir karşılık olmadan sağladığı fayda ya da yüklediği maliyete ne ad verilir?
  a) Gelir dağılımı
  b) Kaynak ayrımı
  c) Dışsallık
  d) Yükleme
  e) Vergi transferi


  20. SORU

  Dış maliyetin en yaygın türü aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Çevre kirlenmesi
  b) Aşırı üretim
  c) Fiziksel sınırlama
  d) Kaynak ayrımı
  e) Benchmarking


  Cevaplar


  2-Doğru Cevabı : Satınalma Gücü Paritesi
  3-Doğru Cevabı : I-II-III
  4-Doğru Cevabı : Yönetsel, ekonomik ve sosyal harcamalar
  5-Doğru Cevabı : Devlet gelirleri
  6-Doğru Cevabı : Piyasa aksaklıkları
  7-Doğru Cevabı : Marjinal Dönüşüm Oranı
  8-Doğru Cevabı : Marjinal Teknik İkame Oranı
  9-Doğru Cevabı : Toplumun refahının tek tek bireylerin faydalarının toplamının eşit olması
  10-Doğru Cevabı : Etkin olmayan bir tarım destek politikasının kaldırılması, tarım kesimindeki bireylerin refahını artıracaktır.
  11-Doğru Cevabı : Kamu Ekonomisi
  12-Doğru Cevabı : İstikrar Fonksiyonu
  13-Doğru Cevabı : Doğal tekel
  14-Doğru Cevabı : Siyasi baskılar
  15-Doğru Cevabı : Bireyin tüketimi sonucu elde ettiği faydanın ikinci bireyin faydasını azaltmaması
  16-Doğru Cevabı : Bu tür malların bir bölümü özel mal, bir bölümü ise kamu malı niteliğindedir.
  17-Doğru Cevabı : Pareto etkinlik koşulu
  18-Doğru Cevabı : Kamu açıkları
  19-Doğru Cevabı : Dışsallık
  20-Doğru Cevabı : Çevre kirlenmesi


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kamu Ekonomisi Final Forum Tarih
AÖF 1. Sınıf İşletme,İktisat,Maliye,Kamu,Ça lışma Ekonomisi Bütünleme Soruları SBS - ÖSS - Sınavlar 14 Ocak 2010
Belediye hangi kamu hizmetlerini gerçekleştirmektedir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 18 Şubat 2017
Yerel yönetim muhtar kamu belediye seçim ne demektir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 18 Şubat 2017
Sivil toplum kuruluşları hangi yollarla gündem ve kamuoyu oluştururlar kısaca Eğitim Bilgileri 15 Şubat 2017
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolü nedir kısaca Seviyeli-Ciddi Konular 14 Mayıs 2014

Bu Sayfayı Paylaş