Kalp ile ilgili Hadis-i Şerifler

'Sünnetler & Hadisler' forumunda =FiRaRi tarafından 13 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. =FiRaRi

  =FiRaRi Üye

  Kalp ile ilgili Hadis-i Şerifler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  KALB İLE İLGİLİ HADİSLER

  1-“Yaşlı kişinin kalbi iki şey üzere gençtirYaşama sevgisi ve mal sevgisi”(CSağir-6145)

  قلبالشيخشابعلىحباثنتين: حبالعيش،والمال

  2-“ Yaşlı kişinin kalbi iki şey üzere gençtirUzun yaşama sevgisi ve mal çoğaltma sevgisi” (CSağir-6146)

  قلبالشيخشابعلىحباثنتين: طولالحياة،وكثرةالمال

  *Kalbini terbiye etmeyenlerde bunlar ortaya çıkar, edenlerde ise;gayret ,cihat ve ilime dönüşür

  3-“Mü’minin kalbi tatlıdır tatlılığı da sever” (CSağir-6147)

  قلبالمؤمنحلويحبالحلاوة

  *Mü’min tatlı şeyleri sever ,kendisi de tatlıdır ,ahlakı da…

  *Zemzem ve Hurmada Mü’minin kalbi ile bağlantı vardır

  4-“Şükreden bir kalp, zikreden bir dil ,saliha bir hanım din ve Dünya işlerinde bunların hepsi insanın sahip olduğu en hayırlı şeylerdir” (CSağir-6148)

  قلبشاكر،ولسانذاكر،وزوجةصالحةتعينكعلىأمردنياكودينك: خيرمااكتنزالناس

  5-“Adem oğlunun kalpleri kışın yumuşar çünkü (cc) Adem (as) mı çamurdan yarattı, çünkü kışın kar çamuru yumuşatır” (CSağir-6149)

  قلوبابنآدمتلينفيالشتاء،وذلكلأناللهتعالىخلقآدممنطين،والطينيلينفيالشتاء

  6-“Kalp hükümdardır,onun birtakım askerleri vardırHükümdar düzgün olunca askerler de düzgün olur,bozuk olunca askerler de bozuk olur” (CSağir-6191)

  القلبملك،ولهجنوده؛فإذاصلحالملكصلحجنوده،وإذافسدالملكفسدتجنوده

  7-“Şüphesiz Adem oğlunun kalbi serçe kuşu gibidir, günde yedi defa döner ,çevrilir durur” (CSağir-2342)

  إنقلبابنآدممثلالعصفور،يتقلبفياليومسبعمرات

  8-“Adem oğlunun kalbi her bir vadide bir şubedir,çeşittirKim kalbini her bir şeye uydurursa onu hangi vadide helak edeceği ’ın umurunda bile olmazKim de tevekkül ederse onun şubelerinin hepsine yeter” (CSağir-2343)

  إنقلبابنآدمبكلوادشعبة،فمنأتبعقلبهالشعبكلهالميبالاللهبأيوادأهلكه،ومنتوكلعلىاللهكفاهالشعب

  9-“Şüphesizki Ademoğllarının kalplerinin tamamı Rahman olan ’ın kudret parmakları arasında tekbir kalp gibidir kul nereye çevrilmeyi istiyorsa ’ta onu oraya istediği gibi çevirir” (CSağir-2344)

  إنقلوببنيآدمكلهابينأصبعينمنأصابعالرحمنكقلبواحديصرفهحيثشاء  10-“Kalbe nur girince genişler,rahatlar Bunun alameti nedir Ya Rasulullah dediler? Dedi ki;Ahiret’e yöneliş,Aldatma yurdundan (Dünya) uzaklaşma,Ölüm gelmeden ölüm için hazırlık” (Tirmizi)

  اذادخلالنورفيالقلبفانفسحوانشرحقالوافماعلامةذالكيارسولاللهقالالانابةاليدارالخلدوالتجافيعندارالغرورولاستعدادللموتقبلنزوله  11-“Şanı yüce olan suretlerinize ve mallarınıza bakmaz,ancak kalplerinize ve amellerinize bakar” (CSağir-1832)

  إناللهتعالىلاينظرإلىصوركموأموالكم،ولكنإنماينظرإلىقلوبكموأعمالكم  12-“Şüphesiz ki beden de bir parça vardır; o düzgün olursa bedenin tamamı düzgün olur,bozuk olursa bedenin tamamı bozuk olurDikkat ediniz ki o kalptir” (CSağir-3856 ,Buhari-iman 39,

  büyu’ 2 ,Müslim-müsakat 107 ,Ebu Davut-büyu’ 3 ,Tirmizi-büyu’ 1 ,Nesai-büyu’ 2 )

  الاوانفيالجسدمضغةاذاصلحتصلحساؤرالجسدواذافسدتفسدساؤرالجسدالاوهيالقلب  13-“Kulun imanı istikamet bulmaz, ta ki kalbi doğrulmadıkça; Kalbi istikamet bulmaz,ta ki dili doğrulmadıkça” (Ahmet b Hanbel- Müsned-C3 S198)

  لايستقيمايمانعبدحتىيستقيمقلبهولايستقيمقلبهحتىيستقيملسانه  *Dil ibrik gibidir, kalpte ne varsa onu boşaltır  14-“Adem oğlunun kalbi tencereden daha çok değişkendirTencere kaynarken suyun toplandığı gibi” (CSağir-7300)

  لقلبابنآدمأشدانقلابامنالقدرإذااستجمعتغليانا  15-“Kalbin misali;çöldeki bir tüy gibidirRüzgar onun içini dışın, dışını içine çevirir durur” (CSağir-8135)

  مثلالقلبمثلالريشةتقلبهاالرياحبفلاة  16-“Dört şey şakiliktendir Göz katılığı (ağlayamamak), Kalp katılığı,hırs,uzun emel” (CSağir-921)

  أربعمنالشقاء: جمودالعين،وقسوةالقلب،والحرص،وطولالأمل  *HzÖmer size ölüm ne kadar uzaktır diye sorunca ;göz ile kaş arası diyenlere siz uzun emel üzeresiniz der Ölüm gözün beyazı ile siyahı kadardır der  17-“Dünya’da züht sahibi olmak, kalbi ve bedeni rahatlatırDünya ‘ya rağbet ise kalbi ve bedeni yorar” (CSağir-4594)

  الزهدفيالدنيايريحالقلبوالبدن،والرغبةفيهاتتعبالقلبوالبدن

  18-“Saflarınızı düzeltiniz,kalpleriniz ayrı düşmesin” (CSağir-4729)

  سوواصفوفكم،لاتختلفقلوبكم  *Beden olarak aynı safta olmayanın kalbi de beraber olamaz

  19-“Alçak gönüllü olmayı tavsiye ediyorum Alçakgönüllülük kalp amelidir” (CSağir-5517)

  عليكمبالتواضع،فإنالتواضعفيالقلب

  *Kalbi mütevazi olanın zahiri de mütevazidir  20-“İlim iki kısımdır;Kalp ilmi ki;faydalı olan budurDil ilmi olan ki;ademoğlunun aleyhine kullanılacak ilimdir” (CSağir-5717)

  العلمعلمان: فعلمفيالقلبفذلكالعلمالنافع،وعلمعلىاللسانفذلكحجةاللهعلىابنآدم  21-“Kalp hükümdardır ,hükümdar düzgün olunca tebası da düzgün olur ,bozuk olunca tebası da bozuk olur” (CSağir-5752)

  والقلبملك: فإذاصلحالملكصلحترعيته،وإذافسدالملكفسدترعيته  22-“Şarkı ve türkü, suyun baklayı büyütüp yeşerttiği gibi kalpte münafıklığı büyütür” (CSağir-5809)

  الغناءينبتالنفاقفيالقلبكماينبتالماءالبقل  *İcra eden,sözler,mekan,mana dine aykırı olmaz ise caizdir  23-“Vera sahibi ol ki;insanların en abidi olasınKanaat sahibi ol ki; insanların en çok şükredeni olasınKendi nefsin için istediğini insanlar için de iste ki;mü’min olasınSana komşu olana komşuluğu güzel yap ki; Müslüman olasınGülmeni az yap gülmenin çoğu kalbi öldürür” (CSağir-6422)

  كنورعاتكنأعبدالناس،وكنقنعاتكنأشكرالناس،وأحبللناسماتحبلنفسكتكنمؤمنا،وأحسنمجاورةمنجاوركتكنمسلما،وأقلالضحكفإنكثرةالضحكتميتالقلب  24-“Körlüğün en şerlisi kalp körlüğüdür” (CSağir-9689)

  الولدثمرةالقلب،وإنهمجبنةمبخلةمحزنة  25-“Kalb kalb diye isimlendirildi,çünkü döndüğündenKalp, çölde rüzgarın içini dışına dışını içine çevirip durduğu ağaca takılmış bir tüy misalidir” (CSağir-2595)

  إنماسميالقلبمنتقلبه: إنمامثلالقلبمثلريشةبالفلاةتعلقتفيأصلشجرةيقلبهاالريحظهرالبطن  26-“İslam açıkça yaptığımız amellerdir,imanın yeri ise kalptir” (CSağir-3060)

  الإسلامعلانية،والإيمانفيالقلب  27-“Saffanb Muattal’a dokunmayın onun dili pis kalbi temizdir” (CSağir-4224)

  دعواصفوانبنالمعطلفإنهخبيثاللسان،طيبالقلب  28-“Kırallara sövme ile kalbinizi meşgul etmeyinOnların ıslahı için dua etmek sureti ile Allahu teala’ya yakınlık arayınız” (CSağir-9805)

  لاتشغلواقلوبكمبسبالملوك،ولكنتقربواإلىاللهتعالىبالدعاءلهميعطفاللهقلوبهمعليكم  * onların kalplerini size karşı yumuşatır  29-“Kul bir hata işlediği zaman kalbine simsiyah bir nokta konurEğer günahtan kendini çeker,tevbe ve istiğfar eder se kalbi cilalanır,etmez se ta ki;kalbini kaplayıncaya kadar

  nokta artırılır ” (CSağir-2070 , Tirmizi-tefsir 83 ,İMace-tevhit 29 )

  إنالعبدإذاأخطأخطيئةنكتتفيقلبهنكتةسوداء،فإنهونزعواستغفروتابصقلقلبه،وإنعادزيدفيهاحتىتعلوعلىقلبه

  30-“Allahu teala buyurdu ki; Ben öyle mahluklar yarattımki dilleri baldan tatlı,kalpleri kaktüsten daha acıdır”  31-“ ım korkmayan kalpten, faydasız ilimden,kabul edilmeyen duadan sana sığınırım” (CSağir-1490)

  اللهمإنيأعوذبكمنعلملاينفع،وقلبلايخشع،ودعاءلايسمع،ونفسلاتشبع،  32-“ ım;Kalbimi nurlu kıl,lisanımı nurlu kıl,bakışımı nurlu kıl,işitmemi nurlu kıl” (CSağir-1513)

  اللهماجعلفيقلبينوراوفيلسانينورا،وفيبصرينوراوفيسمعينورا  33-“ ım kalbimi nifaktan ,amelimi riyadan,dilimi yalandan,gözümü hain bakmaktan koruŞüphesiz ki sen gözlerin hain bakışlarını ve göğüslerde gizlenenleri bilirsin” (CSağir-1529)

  اللهمطهرقلبيمنالنفاق،وعمليمنالرياء،ولسانيمنالكذب،وعينيمنالخيانة،فإنكتعلمخائنةالأعينوماتخفيالصدور  34-“Şüphesiz ki kıyamet günü kulların ’a en uzak olanı kalbi katı olan kişidir”

  انابعدالعباديومالقيامةالقلبالقاصي

   

 2. Google

  Google Özel Üye

  Kalp ile ilgili hadisler - kalp ile alakalı hadisler - kalp ile ilgili hadisler hakkında
  paylaşım için tsk
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kalp ilgili Hadis Forum Tarih
Kalp kırmakla ilgili hadisler neler, Kalp kırmak ile ilgili hadisler Sünnetler & Hadisler 23 Mayıs 2011
Kalp Kırmak İle İlgili Hadisler - Kalp Kırmakla İlgili Hadisler Sünnetler & Hadisler 8 Ocak 2011
Kalp ile ilgili Hadisler Sünnetler & Hadisler 24 Mart 2010
Kalp Kırmakla İlgili Sözler Güzel Sözler-Mesajlar 11 Şubat 2013
Kalple İlgili Atasözü, Kalp İle İlgili Atasözleri Atasözleri & Deyimler 9 Mayıs 2012

Bu Sayfayı Paylaş