Kalp hastalarının yakınları ne yapmalı ? Nasıl davranmalı ?

'Genel Sağlık' forumunda Dine tarafından 20 Ocak 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Kalp hastalarının yakınları ne yapmalı ? Nasıl davranmalı ? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Kalp hastalarının yakınları ne yapmalı ? Nasıl davranmalı ?
  Kalp yetersizliği ile başa çıkmak kolay değildir Diyet, yaşam şekli değişiklikleri ve karışık te-davi listesi ile baş etmek zorunda kalınır Kalp yetersizliği tanısı konmuş hastalar çoğu kez bunu yalnız başlarına başaramazlar Aile bireylerinin çok gerekli olan ilgi ve destekleri bu uyumu ko-laylaştırır
  Doğal olarak hastaya bakım veren kişinin ye-ni rolüne uyum sağlaması zaman alacaktır Bir-çok kişi, bir işte çalışma veya çocuk yetiştirme gi-bi diğer sorumluklarına ek olarak bu rolü de üst-lenmek zorunda kalabilir Bu durum bazı zaman-lar stresli veya hayal kırıcı olsa da alınacak ödül-ler de büyük olacaktır
  Rolünüzü anlayın
  Doktorlar kalp yetersizliği olan kişilerden fark-lı yemek alışkanlıkları, ilaçları hatırlama, vücutla-rına daha fazla ilgi gösterme ve stresi azaltma gi-bi, yaşam şekillerinde değişiklik yapmalarını is-terler
  Bu değişiklikler genellikle zordur, çünkü uzun süreli alışkanlıklardan vazgeçmeyi gerektirir An-cak sevdiği kişilerin ilgi ve desteği bunu daha ko-lay hale getirecektir
  Kalp yetersizliği olan bir kişi ile yaşıyorsanız veya çok yakınınızda ise, doktor ve hemşirelerin önerilerini izlemesinde en büyük etkiyi siz yapabi-lirsiniz Başlangıç için izleyen sayfalardaki fikirle-ri önermekteyiz, bunları kendi durumunuza ve tercihlerinize göre uyarlamaksınız
  Duygusal ve manevi destek vermek
  Bakım veren kişi olarak yardım etmek için;
  * Değişikliklerin zaman aldığını kabul edin Kişilerin yıllar içinde geliştirdikleri alışkanlıklarını de-ğiştirmesinin sıkıntı yaratması doğaldır Bunun far-kında olursanız sevdiğiniz kişiye yardım edebilirsi-niz Önerileri yapmaları için azarlamayın Bunun yerine, doktor ve hemşirenin önerilerine uyamasalar bile, endişelerini dinleyin ve olumlu yaklaşın Teşvik edin ve yeni alışkanlıklarını övün
  * Eşler arasındaki fiziksel yakınlıkta azalma ola-bileceğini anlayın Kalp yetersizliği tanısı çoğu kez bu durum kontrol altına alınıncaya kadar cinsel aktivitenin sonlandırılması veya sınırlandırılması an-lamına gelir Kalp yetersizliği olan kişiler, önerilen diyet, ilaç tedavisi ve düzenli kontrollere uyum sağ-ladıklarında normal cinsel yaşamlarını sürdürebilirler
  Tıbbi bakım konusunda yardım
  Sevdiğiniz kişinin tedavisine yardım etmek için;
  * Hastane ve doktor kontrollerine aktif olarak katılın,
  * Sevdiğiniz kişiye ilaç, diyet, fiziksel hareket ve rehabilitasyon hakkındaki bilgileri izlemede ve kayıt etmede yardım edin,
  * Bilginin çokluğu ilk başta sizi şaşırtabilir, bu ne-denle soru sormayı ve not almayı unutmayın,
  * Hastaya doktor ve hemşirenin önerilerini uygu-lamada yardımcı olun,
  * İlaç tedavisini ya da reçetelendirilmiş başka tedavileri izlemelerine yardım edin,
  * Birlikte düzenli olarak hareket yapmayı önerin,
  * Birlikte sigarayı bırakın
  * Sevdiğiniz kişinin hoşuna gidecek yağ ve koles-terolden fakir yiyecekler alın ve hazırlayın ya da önemini vurgulayın,
  * Doktor ve hemşire ile iletişimini sağlayın,
  * Doktorlar genellikle hastanın durumu, yakınmaları, diyet ve hareket önerilerine uyum hakkın-daki bilgileri almak için ailede bakım veren yakın-lara güvenirler,
  * Doktor, muayene için gittiğinizde size soru sorabilir Eğer sevdiğiniz kişi ilerleme kaydetmiyorsa, kendinizi mazeret sunma zorunda hissetmeyin Doktor ve hemşirenin evdeki işlerin nasıl gittiğini bilmesi gerekir
  Yardım etmek için ayrıca…
  * Tüm aileyi olayın içine alabilirsiniz Kalp yetersizliğinin etkin tedavisi çoğunlukla grup çabası gerektirir,
  * Sevdiğiniz kişinin toleransına göre gezme planları yapın, sağlıklı yemekler hazırlayın,
  * Diğer aile üyelerini de kendilerinde olabilecek kalp yetersizliği risk faktörlerini azaltmaları için ge-rekli değişiklikleri yapmaları için destekleyin,
  * Hastaya her işi onun yerine yapmadan yardım edin,
  * Kalp yetersizliği olan hastaların fiziksel hare-ketleri sınırlıdır, ancak aktif kalabilmeleri için orta derecede hareket yapmaları gereklidir Doktor ve hemşireye sevdiğiniz kişinin ne yapıp ne yapamaya-cağını sorup öğrenin
  Sizin de kendi sağlığınızı korumaya hakkınız var Bunu sakın ihmal etmeyin
  Aşağıdaki öneriler doğrultusunda düşünmeye çalışın:
  * Kendime bakmalıyım Bu bencil bir davranış değildir Sevdiğim insana daha iyi bakmamı sağla-yacaktır,
  * Sevdiğim kişi karşı olsa bile başkalarından yar-dım isteme hakkına sahibim Kendi sabır ve gücü-mün farkındayım,
  * Sevdiğim kişi için elimden geleni yapmakta-yım, ama kendim için de bir şeyler yapma hakkına sahibim,
  * Sinirlenmeye, depresif olmaya ve diğer sıkıntı-lı duyguları zaman zaman dile getirmeye hakkım var,
  * Sevdiğim kişinin bilinçli veya bilinçsiz olarak beni rahatsız, mutsuz etmesine izin vermeme hakkı-na sahibim,
  * Sevdiğim kişinin bana, ben ona düşünceli, sev-gi dolu, bağışlayıcı ve kabullenen bir davranış ser-gilediğim sürece aynı şekilde davranması gerekir,
  * Bireyselliğimi koruma ve sevdiğim insanın ar-tık benim tam gün yardımıma ihtiyacı olmadığı za-man sürdürebileceğim bir yaşam kurma hakkına sahibim,
  * Kendiniz için zaman ayırmanın öneminin far-kına varm Hoşunuza giden aktiviteler için (okuma, sinemaya gitme, arkadaş ziyaretleri, spor yapma vb) zaman ayırın
  Gerekirse başkalarından yardım isteyin
  Kalp yetersizliği olan birine bakmak zor olabi-lir ve dışarıdan destek gerekebilir Eğer hastanıza bakını veren tek kişiyseniz veya siz hastadan uzakta iseniz, yardım almak önemlidir
  Bu sevdiğiniz kişinin ciddi kalp yetersizliği ol-ması ve bağımsız yaşayamayacağı durumlarda daha da önem kazanır
  Hastanıza bakım veren kişi olarak
  * Sevdiğiniz kişiyi kaybetmek konusunda kendi-nizi içe kapanık veya korku dolu hissedebilirsiniz Duygularınızı dile getirin ve ciddi derecede rahat-sızlık duyarsanız profesyonel danışmanlık düşü-nün
  * Ailenizin ve arkadaşlarınızın yardımını almak-tan yarar görebilirsiniz Her şeyi tek başınıza yapa-mazsınız Eğer tek bakım veren kişi siz iseniz, hasta kendini iyi hissetmediğinde başkalarının yardımını isteyin
  Doktoru aramanız gereken durumlar
  * Doktorun kalp yetersizliği tanısını koymasını sağlayan şikayetler aynı zamanda durumun kötüleştiğinin ve tedaviye yanıt vermediğinin işareti ola-bilir
  * Hastanızda aniden yeni bir şikayet ortaya çı-karsa veya o zamana kadar var olan yakınmaları artarsa doktorunuzu acilen arayın
  Gözlenmesi gereken uyarıcı şikayetler
  * Ani kilo artışı; Eğer hastanız günde 1-2 kilo, haftada 3-5 kilo almışsa vücutta fazla su tutuluyor demektir Mutlaka doktorunuza-hemşirenize bil-dirmelisiniz,
  * Eğer hastanız beklenmedik şekilde haftada 1,5-2 kilo su kaybetmişse susuz kalmış olabilir Bu durumu doktorunuza – hemşirenize bildirmelisiniz,
  * Hastanın doğru tartılması önemlidir Bu konu ile ilgili olarak “Kalp Yetersizliği Hasta El Kita-bı “na bakınız,
  * İstirahatte veya daha az hareketle nefes darlığı (hareket veya iş ile ilgisi olmayan),
  * Ani başlayan çarpıntı,
  * Bacaklarda veya ayak bileklerinde şişlik veya şişlik artışı,
  * Karın şişliği veya karın ağrısı,
  * Uyumada güçlük (nefes darlığı ile uyanma, da-ha çok yastık kullanma),
  * Sık kuru öksürük,
  * Yorgunluk hissinde artış veya her zaman yor-gun hissetme durumları mutlaka doktora-hemşireye bildirilmelidir
   

Bu Sayfayı Paylaş