Kabloların Yeraltına Toprak Kanallara Döşenmesi

'Genel Bilgi (Elektrik)' forumunda semyav5mitq tarafından 2 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. Kabloların Yeraltına Toprak Kanallara Döşenmesi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Kabloların Yeraltına Toprak Kanallara Döşenmesi

  • Yeraltı kablolu olarak tesis edilecek elektrikşebekesinin projesinde, kablo güzergahı, kablo kanalı ebatları, kablo tertibive döşeme şekli, menhollerin planları, AG dağıtım kutuları (boxlar) veaydınlatma direklerinin yerleri, keşifler, birim fiyat kitabında standart kablokanalına ve montaj kalemlerine ek olarak ödenecek pozlara ait miktarlar(derinleştirme, genişletme, tuvenan, kaplama, menhol, muhafaza, malzemelerivb.) detaylı olarak yer alacaktır. Bu çizim ve planlar, l/2000'lik imarplanlarında, gösterilecek, detaylı gösterilememesi durumunda 1/1000’lik imarplanı ve krokilerde gösterilecektir.

  • Tesisin yer tesliminde, yeraltı kablolu şebekeyeait tespit edilen diğer hususlar da dikkate alınmalıdır.

  • Yukarıdabahsedilen plan, çizim, bilgi ve hesaplar, projesinde uygulamaya esas olacakşekilde detaylı olarak yer alacaktır. Kablo güzergahlarının tespitinde ilgilikuruluşların elemanları ile birlikte çalışma yapılacak ve bilgi alış verişindebulunulacaktır.

  Güzergahların ve Kanal Boyutlarının Tespiti ve Özellikleri

  • Kazı işlerinden önce güzergahların ve kanalboyutlarının tespiti aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

  • Yer altı kablo tesislerine güzergah olarak,olabildiğince kabloyu tehlikeye sokmayacak yapı, kanalizasyon, su ve havagazıboruları ile telekomünikasyon kablolarının bulunmadığı yerlerden geçirmeli,öncelikle yaya kaldırımları olmak üzere arsalarda üzerinde yürünülen yerler,sokak ve caddeler seçilmelidir. Kabloların döşenecekleri yerler kimyasal,mekanik ve ısıl etkilerden olabildiğince uzak ya da bunlara karşı korunmuşolmalıdır.

  Direğe çıkışlar :

  • Yer altı kabloları direğe çıkışlarda,gazborusu içinden geçirilir. Borunun alt ucu kablo geliş istikametinde dairevişekilde kıvrılarak betona gömülür. Borunun toprak üstünde kalan kısmı 225 cm den az olmamalıdır veboru direğe en az üç yerinden kroşelerle tutturulmalıdır. Kablonun boru üstündekalan çıplak kısımları kendi aralarında mesafeleri 1,5 m. yi geçmeyen kroşelerledireğe tesbit edilmelidir.

  • Standart kablo kanalının derinliği 80 cm., dip genişliği ise 40 cm., ağız genişliği 60 cm. olacaktır. Zorunludurumlarda özel koruyucu önlemler alınarak kanal derinliği 20 cm dolayındaazaltılabilir. Kanala döşenecek kabloların, kanalla kablo arası mesafesi 7’şercm.den az olmayacaktır.

  • Gerilime göre kanal derinlikleri aşağıdakigibi olmalıdır.

  1 kV’luk kablolarda………...40-50 cm

  10 kV’lukkablolarda………...60-70 cm

  20-36 kV’lukkablolarda……..80-100 cm

  • Kanal genişlik ve derinlik ölçülerindeki arttırmalardöşenecek kablo sayısına veya döşeme şekline göre l0'ar cm.’lik dilimlerhalinde yapılacaktır.

  • Hesaplarda kazı üst kotu olarak yol vetretuvar kaplamasının üst kotu esas alınacaktır.

  • Toprak kanallarda, birden çok yan yanaserilmiş tek damarlı kablolu sistemlerde ve üçlü demet halindeki sistemlerde,sistemler arasında en az 14 cmmesafe bırakılacaktır.

  • Kablolar demiryolu ve ağır araçların seçtiğiyollardan geçirilirken 1,5 m.derinlikteki beton büz veya boru muhafazalar içine döşenecektir. Kullanılacak beton büz çapı kablo çapının 2 katı, galvanizli boru ise çapı 1,5 katı olmalıdır. Yol geçişlerinde açılacakkablo kanalları yola dik olarak açılacaktır. Şehir içinden geçen karayollarından,yol içerisine ve yola paralel olarak yapılan kablo montajlarında kanalderinliği 1 m'den az olmayacaktır.

  • Kablonun geçeceği yer saptanırken, telekomünikasyon ve raylı sistemler vb. gibitesislerin kabloları, kanalizasyon büzleri, su ve gaz boruları dikkate alınarakbunlarla kablo arasındaki uzaklık 50 cm. den az; petrol ve gaz borularına uzaklığı min 60 cm, bina duvarları ile enyakın kablo arası mesafe ise 70 cm. den az olmayacak şekilde tasarlanacaktır.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kabloların Yeraltına Toprak Forum Tarih
Yeraltı Kablolarınında Arızalı Yeri Tesbit Etme Genel Bilgi (Elektrik) 2 Aralık 2008
Yer Altı Kablolarının Döşenmesi Genel Bilgi (Elektrik) 2 Aralık 2008

Bu Sayfayı Paylaş