kabir azabı ve nimeti varmıdır - kabir azabıyla ilgili ayet ve hadisler

'Sünnetler & Hadisler' forumunda Dine tarafından 19 Şubat 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  kabir azabı ve nimeti varmıdır - kabir azabıyla ilgili ayet ve hadisler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  kabir azabı ve nimeti varmıdır - kabir azabıyla ilgili ayet ve hadisler  Ehlisünnet ve cemaatin akidesine göre kabirde insanlar Nekir ve Münker adında iki melek tarafından sorguya çekileceklerdir. "Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur."(bk. el-Akidetu’t-Tahaviye1/169; Ahmed b. Hanbel el-Akide s.64-76; el-lalekâî İtikadu ehli’s-sünne 1/156 158 166-şamile).

  İslam alimlerine göre aşağıdaki ayetler ve hadisler kabir azabına işaret etmektedir:


  Konuyla ilgili ayetler:

  a. “Onlar (Firavun ve taraftarları) sabah akşam ateşin karşısına getirilirler. Kıyâmetin kopacağı gün de “Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun!” denilir.”(Mümin 40/46).

  Bu ayet firavun ve ona taraftar olanların iki yerde azaba tabi tutulacağını göstermektedir.

  Birincisi kıyamet gelmeden önceki azap. Hiç kuşkusuz bu kabir azabıdır çünkü dünya ile ahiret arasında berzah/kabirden başka bir yer yoktur.

  İkincisi: Kıyamet koptuktan sonraki en şiddetli azaptır ki cehennemin azabından başkası değildir.

  b. “Allah’a karşı yalan uyduranlardan veya kendisine bir şey vahiy edilmediği halde; “Bana vahiy olundu” diyen kimse ile “Allah’ın indirdiği gibi ben de indireceğim.” diyenden daha zâlim kim olabilir? Ölümün şiddetli sıkıntıları içinde bulunurken ve melekler ellerini uzatarak; “Haydi ruhlarınızı çıkartıp teslim edin bugün Allah’a karşı haksız yere söylediklerinizden O’nun âyetlerine karşı büyüklük taslamanızdan ötürü alçaltıcı azâbıyla cezalandırılacaksınız.” derken o zâlimlerin hâlini bir görsen!”(Enam 6/93).

  Buharî’ye göre ayette geçen ve bizim “alçaltıcı azâp” diye tercüme ettiğimiz “azabe’l-hun” kavramı aynı zamanda “hafif azap” demektir; bu ise şiddetli olan cehennem azabından önce kabirde olacak bir azap olduğunu göstermektedir.(bk. Buharî Cenaiz 87).

  c. “Biz o münafıkları iki kez cezaya çarptıracağız. (İlk cezadan) sonra müthiş bir azaba uğratılacaklardır.”(Tevbe 9/101). Demek ki ilk azap kabirde olur.

  İmam Buharî bu üç ayeti kabir sorgusu ve azabı için delil olarak zikretmiştir.(bk. Buharî Cenaiz 87).

  d. Abdullah b. Abbas’a göre “Muhakkak ki o zalimlere bundan başka azap da vardır.”(Tur 52/47) mealindeki ayette de kabir azabına işaret edilmektedir.[bk. Beyhakî İsbatu azabi’l-kabr (Kabir azabının ispatı) 1/63]

  Kabir hayatını gösteren bazı hadisler:

  Aşağıdaki hadis-i şeriflerden anlaşılacağı üzere Rabbimiz ve Peygamberimiz (asv) ile ilgili ilk sorgulama kabirde başlayacaktır. Ve bu sorgulamanın sonucuna göre; “Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır.”(bk. Tirmizî Kıyamet 26).

  a. “Ölü kabre konduktan sonra Münker ve Nekir adında iki melek gelip Peygamber Efendimizi (asv)kastederek ‘Bu adam hakkında ne düşünüyorsunuz?’ diye sorarlar. Mümin kimse daha önce/ dünyada iken dediği gibi der: ‘O Allah’ın kulu ve resulüdür. Ben şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahadet ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve resulüdür.’ Melekler; ‘Senin böyle diyeceğini biliyorduk’ derler ve kabrini genişletip aydınlatırlar. Münafık -ve kâfir- kimse ise bu soruya ‘Bilmiyorum’ diye cevap verir. Melekler ona da ‘Senin böyle diyeceğini biliyorduk’ derler. Yere denilir o da adamın kaburgalarını iç içe geçirecek şekilde onu sıkar ve kıyamete kadar orada azap çeker.”(Buharî Cenaiz 87; Tirmizî Cenaiz 70; -hadis meali özet olarak Tirmizi’den alınmıştır).

  b. Ölünün defninden sonra ölüye telkin vermenin müstahap olduğuna dair rivayetler vardır. Telkinlerin başında Allah’ın rububiyeti gelir: Ölüye hitaben: “De ki: Rabbim Allah’tır Dinim İslam’dır Peygamberim Muhammed (a.s.m)’dir”(Neylu’l-evtar IV/89).

  c. Bera b. Azib anlatıyor: Hz. Peygamber (asv) buyurdu ki; “ ‘Allah iman edenleri hem dünyada hem ahirette o sabit söz üzerinde sağlam bir şekilde tutar”(İbrahim 14/27)’ ayeti kabir sorgusu ile ilgili olarak nazil olmuştur. Ona denilir ki; ‘Rabbin kim?’ o da ‘Rabbim Allah’tır dinim Muhammed’in(a.s.m) dinidir.’ İşte ‘Allah iman edenleri hem dünyada hem ahirette o sabit söz üzerinde sağlam bir şekilde tutar’ ayeti bu sağlam söze işaret etmektedir.”(Müslim Cennet 73; Nesâî Cenaiz 114; Tirmizî Tefsir 14).

  d. Tirmizî İbn Mace ve Hakim’in rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte ise şöyle bildirilmiştir:

  “Kabir ahiret menzillerinden ilk menzildir. Eğer kişi ondan kurtulursa artık ondan sonrası daha da kolay olur. Eğer ondan kurtulmazsa ondan sonrası daha da sıkıntılı olur."(bk. Kenzu’l-ummal h. No: 42504).


  e. Mülk Suresi: onu okuyana şefaat eder onu kabir azabından kurtarır(bk. Mecmau’z-zevaid 7/128; Suyutî İtkanII/194-198)


  Alıntıdır​
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - kabir azabı nimeti Forum Tarih
Önce Ölenler Daha Fazla mı Kabir Azabı Çekiyor Dini Sorular ve Cevaplar 14 Kasım 2011
Kabir Azabından Kurtulmak İçin Ne Yapılmalıdır Dini Sorular ve Cevaplar 14 Kasım 2011
Kabir Azabı Var mıdır? Dini Sorular ve Cevaplar 14 Kasım 2011
Kabir Azabı nedir Dini Sorular ve Cevaplar 17 Mayıs 2011
Kabir azabı çekmek nedir - Kabir azabı çekmek deyimi anlamı Atasözleri & Deyimler 4 Ocak 2011

Bu Sayfayı Paylaş