Kırsal kesimde nüfusun azalıp kentlerde nüfusun artmasının nedenleri nelerdir?

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 1 Kasım 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kırsal kesimde nüfusun azalıp kentlerde nüfusun artmasının nedenleri nelerdir? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Kırsal kesimde nüfusun azalıp kentlerde nüfusun artmasının sebepleri nelerdir?
   

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Kırsal Yerleşmelerden Kentlere Göçün Nedenleri ve Sonuçları

  İnsanların yaşadıkları yeri değiştirmelerine göç denir. Eğer değiştirilen yer ülke içinde olursa buna iç göç denir. Ülkemizdeki iç göçler, köy ve kasaba gibi küçük yerleşim merkezlerinden iş bulma imkânlarının daha kolay olduğu büyük kentlere doğru göç ederler.
  Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusumuzun üçte ikisi köylerde yaşamaktaydı.
  Göçler sayesinde günümüzde nüfusumuzun yarıdan fazlası kentlerde yaşamaktadır.
  Ülkemizde göçlerin büyük kısmı yerleşmek için yapılır. Bu tür göçlere sürekli göçler denir. Bir de mevsimlik göçler vardır. Bu tip göçler genellikle yaz mevsiminde tarım ürünlerinin hasadında çalışmak için yapılmaktadır. Özellikle Çukurova’ya pamuk, Doğu Karadeniz kıyılarına da çay ve fındık tarımı için mevsimlik işçi göçleri meydana gelmektedir.
  Ayrıca yazın turizm faaliyetlerinden dolayı Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyılarındaki turistik mekanlara yapılan göçleri de bu tür göçler arasında gösterebiliriz.
  Ülkemizde göçler özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden diğer bölgelere doğru olmaktadır.
  En fazla göç veren iller; Artvin, Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu, Kars, Tunceli, Hakkâri, Muş, Bingöl, Siirt, Sivas, Ağrı ve Kırklareli’dir. En fazla göç alan iller ise İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, İzmit ve Bursa’dır.


  Ülkemizdeki kırsal ve kentsel nüfusun değişimi

  Kırsal bölgelerden kentlere doğru meydana gelen göçlerin nedenlerini söyle sıralayabiliriz;

  a. Kırsal Kesimdeki İtici Etkenler
  • Kırsal bölgelerde hızlı nüfus artışından dolayı tarım alanlarının küçük parçalara ayrılması
  • Kırsal kesimlerdeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin yeterince gelişmemiş olması
  • Tarım alanlarında makine kullanımının artması ile birçok insanın işsiz kalması
  Genellikle kırsal kesimdeki ekonomik yetersizlikler insanların göç etmesine neden olur.

  b. Kentlerdeki Çekici Etkenler
  • Kentlerde gelişmiş olan sanayi ve ticaret sayesinde iş imkânlarının daha fazla olması
  • Kentlerdeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin oldukça gelişmiş olması
  Bu nedenlerden dolayı ülkemizde kırsal bölgelerden büyük kentlere hızlı bir göç meydana gelmektedir. Ülkemizdeki kentleşme hızı sanayileşme hızını geçmiştir.
  Bu yüzden kentlerde birçok sorunlar ortaya çıkmıştır. Büyük kentlerde çok hızlı artan nüfustan dolayı meydana gelen sorunları şöyle sıralayabiliriz;
  • Çevre ve hava kirliliğinin ortaya çıkması
  • Gecekondulaşmanın artması
  • Yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi alt yapı yetersizliklerinin ortaya çıkması
  • İnsanların oturabileceği konutların yetersiz kalması
  • Göç edenlerin kentlerdeki sosyal çevreye uyum sağlayamamaları
   

 3. lütfen yardımcı olunn
   

 4. Nüfus artışı hızının az olması;
  A-Nüfus sayısı azalır
  B-Yaşlı nüfus artarak, nüfus dinamik özelliğini yitirir
  C-İş gücü Azalması veya sıkıntısı başlar
  D-Ülkenin geleceği tehlikeye girer

  Nüfus artışı (artış hızının yüksek olması) olumlu etkilere de yol açabilmektedirA-Mal ve hizmetlere talep artar
  B-Yeni sanayi kollarının doğmasına yol açar
  C-İşçi ücretleri düşer
  D-Vergi gelirleri artar
  E-Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır
  F-Askeri açıdan savunmada önemlidir

  Nüfusun aşırı artması birtakım sıkıntılara neden olur
  1 Milli gelirin büyük bölümünün artan nüfus tarafından tüketilmesine bağlı olarak ekonomik kalkınma hızı yavaşlar ( Milli gelirin azalması, demografik yatırımların artması)
  2İşsizliği arttırır
  3Tüketici durumda olan çocuk yaştaki nüfusu ve tüketimi artırıp çalışanların yükünü artırır
  4Kırsal kesimden kentlere doğru olan göçler yoğunluk kazanır
  5Gelir dağılımındaki dengesizliği arttırır ( Düşük gelirli ailelerde çocuk sayısı daha fazladır)
  6-Kişi başına düşen milli gelir payı azalır
  7-Dengeli beslenmeyi zorlaştırır
  8-Eğitim, sağlık ve alt yapı hizmetlerini aksatır, yetersiz kalmasına neden olur Belediye hizmetleri zorlaşır
  9-Konut yetersizliği; çarpık kentleşme ve çeşitli çevre sorunları ortaya çıkar
  10-Doğal kaynakların aşırı kullanımı ile doğal kaynaklar tez tükenir
  11-Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş