Kırca Köyü Bigadiç Balıkesir

'Marmara Bölgesi' forumunda DeMSaL tarafından 16 Nisan 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Kırca Köyü Bigadiç Balıkesir konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Kırca Köyü Bigadiç Bilgileri - Kırca Köyü Hakkında - Kırca Köyü Tanıtımı - Kırca Köyü Resimleri
  İlçe: BİGADİÇ - İl: BALIKESİR

  Köy Muhtarı: BAYRAM GÜNAY


  Muhtarlık Erişim Bilgileri: [​IMG]
  Telefon:


  Cep Telefonu:

  05362557285

  Demografik Bilgiler: [​IMG]
  Nüfusu:

  2000/448

  1997/449
  İle Uzaklığı:

  75 km
  İlçeye Uzaklığı:

  35 km
  Rakım:

  690 m
  Balıkesir
  Bilgiler
  Nüfus 448 (2000)
  Koordinatlar
  Posta Kodu 10440
  Alan Kodu 0266
  Yönetim
  Coğrafi Bölge Marmara Bölgesi
  İl Balıkesir
  İlçe Bigadiç
  Web Sitesi

  Kırca, Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı bir köydür.

  Kırca Adı

  Kırca Köyü’nde, bu adın verilişiyle ilgili, bugüne kadar, bir tek rivayet bulabildik. Bu rivayete göre, Kırca’ya ilk yerleşme ve bu yerleşim yerine “Kırca” adının verilişi şöyle olmuştur:

  “Bir Yörük varmış. Bugünkü Kırca yerleşim alanının kuzeydoğusunda yer alan ve köye bir hayli uzak olan Olca Alan mevkiinde koyun otlatırmış. Bu Yörük, olca Alan’da ot kalmayınca, yeni otlaklar aramaya yönelmiş ve şimdi Köyün bulunduğu mevkiye gelmiştir. Bugün Kırca adıyla meskûn olan yerin doğusunda leziz ve soğuk suyuyla meşhur, halk tarafından büyük rağbet gören, Goca Mınar (Koca Pınar) adıyla bilinen tarihi bir çeşme vardır.

  Bunun yanında, bir zamanlar, Kırca yerleşim yerinin etrafı dağlarla çevriliymiş ve geniş bir otlağa sahipmiş. Gerek köyün yakınındaki lezizi ve soğuk suyuyla meşhur Koca Mınar, gerekse bu yörenin geniş bir otlağa sahip olması sebebiyle, koyun otlatan Yörük, gelip bu bölgeye yerleşmiştir.

  Daha sonraki dönemlerde bu Yörük’ün çocukları olmuş, yerleşim yerinin nüfusu ve alanı da genişlemiştir. Köyün, yerleşim alanının genişlemesi ve nüfusunun artmasıyla köyün çevresindeki dağlar, yerlerini kırlara bırakmışlardır. Bunun sonucu olarak da bu yerleşim yerine, “Kırca” adı verilmiştir.

  Türklerin, Orta Asya’dan değişik bölgelere göçlerinde, Türkmen boy ve oymaklarının Doğu Anadolu’dan İç Anadolu’ya, Batı Anadolu’ya göçlerinde otlakların yetersizliği ve yeni otlaklar bulmanın önemli bir rol oynadığı dikkate alınırsa, Kırca Köyü’nün de böyle bir otlak bulma gereği sonucu kurulduğunu görürüz. Kırca Köyü’nü kuranların da göçebe hayattan yerleşik hayata geçmiş göçebe Yörükler olduğunu dikkate alırsak, buranın ilk defa Türkler (Yörükler) tarafından iskân edilmiş olduğunu görürüz. (Bakınız. Mehmet BİCİK, Bigadiç'in Kırca Köyü - Orda Bir Köy Var Uzakta, Yesevî Dergisi, Yıl:5, Sayı:50, Şubat 1998. s. 30)

  Eğitim ve Kültürel Hayat

  Kırca Köyü’nde ilk eğitim-öğretim, “Ali Okulu” denilen cami odalarında başlamıştır. Birçok kişi, ilk okuma yazmayı burada öğrenmişlerdir.

  Kırca Köyü İlkokulu, ilk defa 1965’te prefabrike bir binada eğitim-öğretime açılmış, daha sonra 1983’te yeni ilkokul binasının yapılmasıyla eğitim-öğretime burada devam edilmiştir. 1996-1997 yıllarında 70’e yakın öğrencisi bulunan okulun şu anki öğrenci mevcudu, 32’dir. Birleştirilmiş sınıflarda, iki derslikte, iki sınıf öğretmeni tarafından eğitim verilmektedir. Birleştirilmiş sınıflarda eğitim verilmesi ve köye gelen öğretmenlerin kısa süre sonra başka yerlere tayin isteyip gitmeleri nedeniyle çocuklar, yeterli eğitim alamamaktalar.

  Kırca’da, halkın büyük bir kısmı okuma-yazma bilmektedir. Köy halkının, çocuklarını okutmak için çaba sarfettiğini görüyoruz. Fakat köyde birçok kişi maddî imkânsızlıklar yüzünden okuyamamakta veya okulunu yarıda bırakıp köye dönmektedir.

  Kırca Köyü, ilçe merkezine yakın olması, köydeki radyo ve televizyon sayısının hızla artması gibi sebeplerden dış tesire açıktır. Tabiî ki bu da halkın millî ve mânevî değerlerden uzaklaşmasını, örf ve âdetlerini unutmasını kaçınılmaz kılmıştır.

  Kırca’da düğünler, davul-zurna eşliğinde, bazen de orkestra eşliğinde yapılmaktadır. Düğünlerde, keşkek döğme, kına dolaştırma, sepi gezdirilmesi, sini çıkarılması ve kız çıkarılması sahneleri görülmeye değer…

  Kırcalılar, spor ve aktüel gelişmeleri, gerek basın, gerekse yayın kuruluşları yoluyla takip etmektedirler. Kırca Köyü’nde, mânilerin önemi büyüktür. Mâni bilmeyen, yakmayan insana rastlamak mümkün değildir desek, yalan olmaz. Özellikle genç kızlar ve oğlanlar, düğünlerde, birbirlerine mânilerle aşklarını, sevgilerini haykırırlar:

  Oğlanın adı Sülman, Yolda buldum imlan, Sarardım soldum gittim, Yok mu sende din iman.

  Güzelliğim güzelliğim, Tütün serdim serene. Güzel senin sevilerin, Kardıracak vereme.

  Tren gelir izinden. Balıkesir yüzünden. Ak günlerim kara oldu. Yarim senin yüzünden.

  İstanbul’da hancı var. Sol yanında sancı var. Sen olmasan nazlı yarim, Senden daha genci var.

  Asaköy’ün hamamı, Yeşil çıkar dumanı, Sevip sevip ayrılanın, Yoktur dini, imanı.

  Oy atlılar atlılar, Boynu kıravatlılar, Kız istemeye gelmişler, Muşmula suratlılar.

  Yöreye Has Bazı Kelimeler

  Hana: Hani, Nerede? Napin: Ne yapıyorsun? Efe: Ağabey, Abi Kızan: Çocuk, Evlat Alfat: Ahlat Sevi: Aşk, sevgi Küren: Kızılcık Pabuç: Ayakkabı Eldaban: Eldiven Mınar: Pınar, çeşme Gayva: Kahve Goyak: Gölge Mirem: Meryem Sülman: Süleyman İğşi: Ekşi Ünnemek: Çağırmak Âşa: Ayşe Yalak: Saksı Bıydi: Buğday Misir: Mısır Hortakal: Portakal İlman: Limon Cere: Sigara Yamır: Yağmur Allarazosun: Allah Razı Olsun! (Bakınız. Mehmet BİCİK, Bigadiç'in Kırca Köyü - Orda Bir Köy Var Uzakta, Yesevî Dergisi, Yıl:5, Sayı:50, Şubat 1998. s. 30-31)

  Coğrafî Yapısı

  Kırca Köyü, Bigadiç ilçe merkezinin doğusunda, Balıkesir il merkezinin güneydoğusunda yer almakta olup, Bigadiç’e 30 km, Balıkesir’e 68 km mesafede bulunmaktadır. Kırca, 100’ün üzerinde bir haneye, 450-500 civarında bir nüfusa sahiptir.

  Kırca Köyü; Tozağan, Davutça, Yağcılar, Okçular, Hisarköy, Bekirler, Turfullar ve Davutlar köyleriyle çevrilidir. Kırca’yla bu köyler arasındaki ulaşım, patika yollarla sağlanmaktadır.

  Kırca, isminden de anlaşılacağı üzere kır bir alanda bulunmaktadır. Kırca yerleşim alanı, doğuda Sivilce, batıda Kızılla Tepesi, güneyde Okçular Gediği ve Kuzu Pınar, kuzeyde de Boyalık ve Çetlemikli Kıran tepeleriyle çevrilidir. (Bakınız. Mehmet BİCİK, Bigadiç'in Kırca Köyü - Orda Bir Köy Var Uzakta, Yesevî Dergisi, Yıl:5, Sayı:50, Şubat 1998. s. 30-31)

  Tarihi Özellikleri

  Kırca yöresinin, ilk defa ne zaman iskâna açıldığı hususunda kesin bir bilgi yoktur. Fakat, köyün sınırları içinde bulunan ve tarih öncesi dönemlerden kaldığı sanılan tarihî kalıntılar, buraların çok öncelerden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığını yansıtmaktadır. Bunun yanında, bugün köyün bulunduğu yerin, ilk defa, otlak aramak maksadıyla buraya gelip yerleşen Yörük tarafından iskân edildiğini söyleyebiliriz.

  Kırca Köyü’nde, birçok tarihî yere ve kalıntıya rastlamak mümkündür. Bunları kısaca şöyle belirtebiliriz: Gâvur Sandığı mevkiindeki yerleşim yeri kalıntısı, Çürük kaya, Çakıl, Koca Olcak, Kalpaklık, Koca Mınar. Belirttiğimiz bu yerlerde defineciler tarafından kaçak kazılar yapılmış, tuğla-kiremit, vazo kırıkları görülmüştür.

  Osmanlı Devleti’nin son yıllarında Kırca Köyü’nde de huzur ve asayiş bozulmuş, merkezi otoritenin zayıflığından yörede çeteler ortaya çıkmış ve halk üzerinde etkili olmuştur. Çeteler köy halkının paralarını gasp etmişler, sığır ve koyunlarını da telef etmişlerdir.

  Millî Mücadele döneminde Kırca Köyü’nden birçok insan, Kuva-yi Milliye çetelerine katılmışlardır. Parti Pehlivan Efe, Arslan Efe gibi önemli çete reisleri Kırca’ya gelip bu bölgede Yunanlılara karşı savaşmışlardır. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonraki süreçte, Yunanlılar’ın Anadolu’yu işgale başlamalarıyla Kırca, Yunanlılar’ın işgaline uğramıştır. Yunanlılar, Kırca Köyü’nden Koca Mehmed oğlu Molla Ali’yi, kafasını didik didik etmek suretiyle şehit etmişlerdir. Halka her türlü zulmü reva gören Yunanlılar, halkın elinde altın- para ne varsa alıp götürmüşler, halkın nefretini kazanmışlardır. (Bakınız. Mehmet BİCİK, Bigadiç'in Kırca Köyü - Orda Bir Köy Var Uzakta, Yesevî Dergisi, Yıl:5, Sayı:50, Şubat 1998. s. 30-31)

  Nüfus

  Yıllara göre köy nüfus verileri
  2007
  2000 448

  Ekonomi

  Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Kırca Köyü’nde, halkın büyük kısmı amelelik yapmaktadır. Bunun yanında tarım ve hayvancılık köyün asıl geçim kaynaklarıdır. Köyün, birkaç yıla kadar, gelir getiren en önemli geçim kaynağı tütüncülüktü. Tütüne sınırlama getirilmesi ve de fiyat verilmemesi nedeniyle köylüler yavaş yavaş tütüncülüğü terk etmiş, fiğ ekimine yönelmiştir. Tütünün yanında, köy halkı, kendi ihtiyacı kadar buğdaygiller, baklagiller üretmektedir. Su kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle köyde meyvecilik gelişmemiştir.

  Halk, köyde imece usulüyle çalışır ve bu esnâda mâniler söyleyerek vakit geçirir.Kırca Köyü’nde, makineleşme yaygınlaşmamıştır. Yakın zamana kadar halkın büyük kısmı tarlalarını öküzle sürer ve harmana demetlerini öküz arabalarıyla getirdi. Fakat son zamanlarda köyde traktör sayısı artmış ve halk yavaş yavaş karasabanı ve öküz arabalarını terk etmiştir. (Bakınız. Mehmet BİCİK, Bigadiç'in Kırca Köyü - Orda Bir Köy Var Uzakta, Yesevî Dergisi, Yıl:5, Sayı:50, Şubat 1998. s. 30-31)

  Muhtarlık

  Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

  Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

  2009 - Bayram Günay
  2004 - Yakup Şen
  1999 - Hasan Ankay(GANDA)
  1994 - Mustafa Kıymaz(kiriko)
  1989 - Ali Yıldız(DAVŞAN ALİ)
  1984 - Ali Yıldız(DAVSAN ALİ)


  Altyapı bilgileri

  Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.Bizim üç tane baz istasyonumuz olup üçü de 5o metredir. nirde len köyümüz azalarından birisi hayatını kaybetmiştir köye yıllar önce yapılan asvalt bozul muştur...

  Kaynak : Vikipedi, özgür ansiklopedi
  Kaynak : Yerel Net
  Köyünüze ait bilgi ve resimleri bu konu altında paylaşabilirsiniz
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kırca Köyü Bigadiç Forum Tarih
Kırcaoğlu Köyü Hakkında Bilgi Kumlu Hatay Hatay Tanıtımı 10 Haziran 2010
Çakırcalı Köyü Hakkında Bilgi Zile Tokat Tokat Tanıtımı 9 Haziran 2010
Çakırcaali Köyü Kandıra Kocaeli Kocaeli Tanıtımı 11 Mayıs 2010
Bakırca Köyü Çorlu Tekirdağ Tekirdağ Tanıtımı 2 Mayıs 2010
Kırcalar Köyü Lapseki Çanakkale Çanakkale Tanıtımı 28 Nisan 2010

Bu Sayfayı Paylaş