Japonca Dilbilgisi Özeti

'Japon Dili Ve Edebiyatı' forumunda _KaRiZmA_ tarafından 3 Ekim 2009 tarihinde açılan konu

 1. _KaRiZmA_

  _KaRiZmA_ Üye

  Japonca Dilbilgisi Özeti konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Dilbilgisi Özeti

  A-Şahıs Zamirleri
  私 Watashi: Ben
  私たち, 私達Watashi-tachi: Biz
  貴方Anata : Sen 貴方々, 貴方方 Anata gata: Siz
  彼 Kare : O (Erkek)彼ら, 彼等 Kare-ra : Onlar
  彼女 Kanojo : O (Bayan) 彼女ら Kanojo-ra: Onlar
  Aşağıdaki zamirlere de rastlayabilirsiniz:
  吾, 吾れ, 我, 我れ Ware : Ben
  僕 Boku : Ben (erkekler kullanır)
  私 Atashi : Ben (kadınlar kullanır)
  君 Kimi : Sen (erkekler kullanır)
  吾等, 我ら, 我等 Warera : Biz
  我々, 我我 Wareware : Biz
  B-İşaret Zamirleri
  之, 惟, 是, 此れKore: Bu (Konuşmacıya yakın)
  其れKore (Dinleyiciye yakın)
  あれ Are : O (Her ikisine uzak)
  İşaret sıfatları işaret zamirlerinden farklıdır:
  此の Kono (bu), 其の Sono (şu), 彼の Ano (o).
  2-は Wa edatı
  Japonca cümlelerde özneden hemen sonra gelir ve cümlenin konusunu belirleyici- dir. Türkçe karşılığı yoktur. Yazıda Hiragana ha ile gösterilir.
  3-です Desu eylemi
  Japonca Desu, Türkçe "-yım, -sın, -dır, -yız, -sınız, -dırlar" eklerinin karşılığı gibidir.
  Özne + wa + ad/sıfat + desu.
  私はトルコ人です。
  Watashi wa Toruko-jin desu.
  Ben Türk'üm.
  Olumsuz cümlede desu yerine ではありません 'dewa arimasen' veya じゃありません 'ja arimasen' kullanılır.
  私は学生ではありません。 Watashi wa gakusei dewa arimasen. 私は学生じゃありません。 Watashi wa gakusei ja arimasen. Ben öğrenci değilim.
  Geçmiş zamanda ise でした 'deshita' kullanılır. Türkçe "idim, idin, idi, idik, idiniz, idiler" gibi bir anlamı vardır.
  私は先生でした。
  Watashi wa sensei deshita.
  Ben öğretmendim.
  Geçmiş zamanda olumsuz cümlelerde ではありませんでした 'dewa arimasen deshita' veya じゃありませんでした 'ja arimasen deshita' şeklindeki yapı kullanılır.
  私は先生ではありませんでした。
  Watashi wa sensei dewa arimasen deshita.
  私は先生じゃありませんでした。
  Watashi wa sensei ja arimasen deshita.
  Ben öğretmen değildim.
  4-Edatlar
  Japonca'da Türkçe'deki isim çekim eklerine benzer fonksiyonda kullanılan edat- ların başlıcaları şunlardır:
  へ e : -a, -e, -ya, -ye
  に ni: -a, -e, -ya, -ye; -da, -de, -ta, -te
  で de: -da, -de, -ta, -te
  の no: -(n)ın, -(n)in, -(n)un, -(n)ün
  を o : Nesneyi belirtir. Türkçe -ı, -i, -yı, -yi ekine yakındır.
  が ga: yalın hali belirtme takısı.
  から kara: -den, -dan, -ten, -tan
  より yori: -den, -dan, -ten, -tan (kıyas)
  の他に no hoka ni: -den başka
  以来 irai: -den beri
  の為に no tame ni: -den dolayı
  の前に no mae ni: -den önce
  の前で no mae de: -den önce
  の方へ no hoo e: -e doğru
  によれば ni yoreba: -e göre
  迄 made: -e kadar
  の代わり no kawari ni: -in yerine
  無しで nashi de: -sız, -siz, -suz, -süz
  の下に no shita ni: -in altına; -in altında
  の間に no aida ni: -in arasında, -in aralarında
  の後に no ato ni: -in ardından
  の後ろに no ushiro ni: -in arkasında
  周り no mawari ni: -in etrafında
  どこへ Doko e : Nereye
  トルコで Toruko de: Türkiye'de
  ここに Koko ni : Buraya; burada
  貴方を愛して居ます。
  Anata o aishite-imasu.
  Seni seviyorum. vs.
  私の Watashi no: Benim
  貴方の Anata no : Senin
  彼の Kare no : Onun
  彼女の Kanojo no : Onun
  vs.
  か ka: Sorularda kullanılan edattır. Kullanılış şekli soru işareti gibidir. Yani her cümlenin sonunda bulunur. Fiillerde kibar biçimde de bu böyledir. Ancak arkadaşlar arasında kullanılan günlük konuşma dilinde, fiilden sonra no desu ka şeklindeki yapı kullanılır.
  Anata wa Nihon-jin desu ka? Siz Japon musunuz?
  Kare wa kimasu ka? O gelir mi? O gelecek mi?
  Anata wa itsu kita no desu ka? Sen ne zaman geldin?
  5-Fiiller
  Japonca fiillerin şu şekilleri bulunur:
  A-Sözlük biçimi: Fiilin sözlüklerde bulunan biçimidir. Arkadaşlar arasında kullanılan günlük konuşma dilinde geniş ve gelecek zamanı ifade eder:
  Watashi wa kuru. Ben gelirim. Ben geleceğim.
  Sözlük biçimine koto, mono ve hito getirilerek isim-fiil yapılır:
  kurasu-koto: yaşamak,
  nakunaru-mono: kaybolan, kurasu-hito: yaşayan.
  Buradaki mono bir nesne için, hito ise bir insan için kullanılır.
  B-nai biçimi: Arkadaşlar arasında kullanılan günlük konuşma dilinde, geniş ve gelecek zamanın olumsuz şeklidir:
  Watashi wa konai. Ben gelmem. Ben gelmeyeceğim.
  Arkadaşlar arasında kullanılan günlük konuşma dilinde, olumsuz emir şekli olarak nai biçimi + de kullanılır:
  ikanai! gitme!
  C-ta biçimi: Arkadaşlar arasında kullanılan günlük konuşma dilinde geçmiş zaman şeklidir.
  Watashi wa itta. Ben gittim.
  D-masu biçimi: Kibar dilde geniş ve gelecek zaman şeklidir.
  Watashi wa kimasu. Ben gelirim. Ben geleceğim.
  E-masen biçimi: masu biçiminin olumsuzudur.
  Watashi wa kimasen. Ben gelmem. Ben gelmeyeceğim.
  Kibar dilde geçmiş zaman olumsuzda masen biçimi + deshita kullanılır.
  Watashi wa kimasen deshita. Ben gelmedim.
  F-mashita biçimi: Kibar dilde geçmiş zaman biçimidir.
  Watashi wa kimashita. Ben geldim.
  G-te biçimi: Emirlerde kullanılır.
  itte! git!
  Emir şekline kudasai getirilerek kibarlaştırılır. Kibar dilde şimdiki zaman olumlu şekli için te biçimi + imasu, olumsuz şekli için ise te biçimi + imasen kullanılır.
  Watashi wa itte imasu. Ben gidiyorum.
  Watashi wa itte imasen. Ben gitmiyorum.
  Fiillerin başka şekilleri de vardır. Aşağıda iku gitmek fiilinin çeşitli şekilleri bulunmaktadır:
  ikanai: gitmez- (samimi)
  ikanakatta: gitmedi- (samimi)
  ikanai de! : gitme! (samimi)
  ikanai de kudasai!: gitmeyin! (kibar)
  ikanakereba naranai: gitmek zorunda- (samimi)
  ikanakereba narimasen: gitmek zorunda- (kibar)
  ikanakereba nakute (mo) ii (desu): gitmek zorunda değil-
  ikimasu: gider- (kibar)
  ikimasen: gitmez- (kibar)
  ikimashita: gitti- (kibar)
  ikimasen deshita: gitmedi- (kibar)
  ikimashoo: gidelim
  ikitai: gitmek istiyor-
  ikitaku nai: gitmek istemiyor- (samimi)
  ikitaku arimasen: gitmek istemiyor- (kibar)
  ikitakatta: gitmek istedi-
  ikitaku nakatta: gitmek istemedi- (samimi)
  ikitaku arimasen deshita: gitmek istemedi- (kibar)
  iki nagara: giderek
  iku: gider- (samimi)
  iku rashii: gidermiş-
  iku soo desu: gidermiş-
  iku deshoo: gidecek-
  iku koto: gitmek, gitme(si)
  iku koto ga dekiru: gidebilir- (yeterlilik-samimi)
  iku koto ga dekimasu: gidebilir- (yeterlilik-kibar)
  iku kamo shirenai: gidebilir- (ihtimal-samimi)
  iku kamo shiremasen: gidebilir- (ihtimal-kibar)
  iku ni chigai nai: gitse gerek (samimi)
  iku toki: giderken
  iku hito: giden (kişi)
  iku ni chigai arimasen: gitse gerek (kibar)
  iku hoo ga ii (desu): gitmek daha iyi
  iku hazu datta: gidecekti- (samimi)
  iku hazu deshita: gidecekti- (kibar)
  iku ya inaya: gider gitmez
  iku to: gidince
  iku tame ni: gitmek için
  iku mae ni: gitmeden önce
  iku naraba: giderse-
  itta rashii: gitmiş-
  itta soo desu: gitmiş-
  itta toki: gittiği zaman
  itta naraba naa!: keşke gitse!
  itta ra naa!: keşke gitse!
  itta naraba yokatta noni!: keşke gitseydin(iz)!
  itta ra yokatta noni!: keşke gitseydin(iz)!
  itta naraba yokatta naa!: keşke gitseydim/gitseydik!
  itta ra yokatta naa!: keşke gitseydim/gitseydik!
  itte!: git! (samimi)
  itte kudasai!: gidin! (kibar)
  itte kudasaimasen ka?: gider misin(iz)? (rica)
  itte: gidip
  itte wa naranai: gitmemeli- (samimi)
  itte wa narimasen: gitmemeli- (kibar)
  itte mo ii desu ka?: gidebilir miyim? (müsaade)
  itte mo ii desu: gidebilirsin. (müsaade)
  itte wa ikaga desu ka?: gider misin(iz)? (önerme)
  itte mo: gitsin, gitse de
  ike! git! (kaba)
  ikuna! gitme! (kaba)
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Japonca Dilbilgisi Özeti Forum Tarih
Japonca Dilbilgisi - Japonca Dilbilgisi Bilgileri - Japonca Gramer Japon Dili Ve Edebiyatı 2 Mart 2009
Mevcut Japonca Dilbilgisi Kitaplarının Sorunları Japon Dili Ve Edebiyatı 2 Mart 2009
Japonca Dilbilgisi Japon Dili Ve Edebiyatı 19 Ağustos 2008
Japonca Türkçe Hayvan İsimleri Japon Dili Ve Edebiyatı 27 Şubat 2011
Japonca Türkçe Tanışma Kelimeleri Japon Dili Ve Edebiyatı 27 Şubat 2011

Bu Sayfayı Paylaş