İngilizce Fiiller ve Türkçe Anlamları

#1
Sponsorlu Bağlantılar
ingilizce fiiller ve türkçeleri,
ingilizce düzenli fiiller,
ingilizce düzensiz fiiller ve anlamları,
ingilizce fiillerin anlamları

ingilizce düzenli ve düzensiz fiiller ve anlamları

Simple Present Tense- Simple Past Tense- Past Participle
arise : ortaya çıkmak arose arisen
awake : uyanmak awoke awoken
am / is / are : olmak was, were been
bear : katlanmak bore borne
beat : yenmek/dövmek beat beaten
become : olmak became become
begin : başlamak began begun
bend : eğilmek bent bent
bet : iddiaya girmek bet bet
bind : bağlamak bound bound
bite : ısırmak bit bitten
bleed : kanamak bled bled
blow : üflemek /esmek blew blown
break : kırmak broke broken
breed : yetiştirmek bred bred
bring : getirmek brought brought
build : inşa etmek built built
burn : yakmak burned, burnt burned, burnt
buy : satın almak bought bought
catch : yakalamak caught caught
choose : seçmek chose chosen
come : gelmek came come
cost : mal olmak cost cost
cut : kesmek cut cut
deal : uğraşmak dealt dealt
dig : kazmak dug dug
dive : dalmak dived, dove dived
do : yapmak did done
drag : sürüklemek dragged dragged
draw : çizmek drew drawn
dream : hayal etmek dreamed, dreamt dreamed, dreamt
drink : içmek drank drunk
drive : sürmek (araba) drove driven
drown : boğulmak drowned drowned
eat : yemek ate eaten
fall : düşmek fell fallen
feed : beslemek fed fed
feel : felt felt
fight : dövüşmek fought fought
find : bulmak found found
fit : uymak fit fit
flee :kaçmak fled fled
fly : uçmak flew flown
forbid : yasaklamak forbade forbidden
forget : unutmak forgot forgotten, forgot
forgive : affetmek forgave forgiven
freeze : donmak froze frozen
get : almak / ulaşmak got gotten, got
give : vermek gave given
go : gitmek went gone
grind : öğütmek ground ground
grow : büyütmek grew grown
hang : asmak hung hung
have : sahip olmak had had
hang : asmak /ölüm hanged hanged
hear / işitmek heard heard
hide : saklanmak/mak hid hidden
hold : tutmak held held
hurt : incitmek hurt hurt
keep : muhafaza etmek kept kept
kneel : diz çökmek knelt, kneeled knelt, kneeled
knit : örmek knit, knitted knit, knitted
know : bilmek knew known
lay (put) : sermek laid laid
lead : öncülük etmek led led
leap : sıçramak leapt, leaped leapt, leaped
learn learnt, learned learnt, learned
leave left left
lend lent lent
let let let
lie (recline) lay lain
light : aydınlatmak lighted, lit lighted, lit
lose : kaybetmek lost lost
make : yapmak made made
mean : anlamına gelmek meant meant
meet : buluşmak/ tanış. met met
mislead : yanlış yönlendir misled misled
pay : ödemek paid paid
prove : ispat etmek proved proved, proven
put : koymak put put
quit : vazgeçmek quit quit
read : okumak read read
ride : sürmek (motor/at) rode ridden
ring : çalmak (zil) rang rung
rise : yükselmek rose risen
run : koşmak ran run
saw : kesmek (testere) sawed sawn
say : söylemek said said
see : görmek saw seen
seek : aramak sought sought
sell : satmak sold sold
send : göndermek sent sent
set : belirlemek set set
shake : sarsmak shook shaken
shed : saçmak shed shed
shine : parlamak shone shone
shoot : ateş etmek shot shot
show : göstermek showed shown
shrink : çekmek shrank shrunk, shrunken
shut : kapatmak shut shut
sing : şarkı söylemek sang sung
sink : batmak sank sunk
sit : oturmak sat sat
slay : katletmek slew slain
sleep : uyumak slept slept
slide : kaymak slid slid
speak : konuşmak spoke spoken
spend : harcamak spent spent
spin : dönmek spun spun
spread : yayılmak spread spread
stand : ayakta durmak stood stood
steal : çalmak stole stolen
stick : yapıştırmak stuck stuck
sting : sokmak (arı) stung stung
stink : kokmak stank stunk
strike : vurmak /grev yap struck struck, stricken
strive : çabalamak strove striven
swear : yemin etmek swore sworn
sweep : süpürmek swept swept
swim : yüzmek swam swum
swing : sallanmak swung swung
take : almak (avuca) took taken
teach : öğretmek taught taught
tear : yırtmak tore torn
tell : anlatmak /söylemek told told
think : düşünmek thought thought
throw : fırlatmak threw thrown
wake : uyanmak woke woken
wear : giymek (taşımak) wore worn
understand :anlamak understood understood
win : kazanmak (maç) won won
wind : sarmak wound wound
write : yazmak wrote written
 

Son düzenleyen: Moderatör:
K

Kayıtsız Üye

#7
az olsun İngilizce performansı için 2 kere yaptım 2.de 3saat uğraştım yq
 
Üst