Iman Amel Ilişkisi

'İman ve İslam Forumu' forumunda mynq tarafından 12 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. mynq

  mynq Üye

  Iman Amel Ilişkisi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  (1) İMAN AMEL İLİŞKİSİ
  SIĞINIYORUM ALLÂH’A TAŞLANMIŞ ŞEYTANDAN

  ADIYLA ALLÂH’IN, MERHAMETİYLE KUŞATANIN, GEREĞİNCE MERHAMET EDENİN


  İslama tarih boyu en alçakça saldırılar münafıklardan oldu. Müslüman görünen allahın dinini bozmak saptırmak gayesiyle çalışan şeytanın kulları, kuranı değiştirmek imkanı bulamadıkları için, kuran hakkında şüpheler üretmeye çalıştılar. Hadis uydurdular. Kuranı unutturmaya çalıştılar. Kurana aslında var olmayan anlamlar yüklemeye çalıştılar. Kuran ayetlerine ve hadislere aykırı sahte din anlayışları, mezhepler ürettiler. Bu bozma, fesat çabaları gerçek (hak) ve yanlış (batıl) mücadelesi, insan ve şeytanın mücadelesi olarak ilk insan olan (selam ona) babamız ademden beri devam ediyor.
  allâh’ın kullarını allâh’a kulluktan men etmek için, kendilerine kul etmek için çalışan islama aykırı yönetimler, islamın kendi üretimleri olan şeytani düzenlerini bozmaması için kendi emirlerine saltanatlarına uygun bir islam anlayışı, fıkhı oluşturmak için tarih boyunca çalıştılar.
  (salat ve selam ona) yüce allâh’ın elçisi muhammed islama uygun halifeliğin 30 yıl süreceğini ardından egemen zorbalık (saltanat) döneminin başlayacağını bildirdi. Bu haber onun peygamberliğinin delili bir mucize açıklamadır. Onun ölümünden sonra islam devletini kuran ve sünnete uygun olarak yöneten halifeler ,ebu bekir, ömer, osman, ali, 30 yıl kadar islam devletini yönettiler. Ardından başlayan egemen zorbalık dönemi, egemen şeytanların dini değiştirme , islama aykırı sahte islam üretme çabası ilk egemen zorba muaviye ile başladı . Müslümanlara zorla egemen olan dinsiz (laik) devletin , kendi düzenini değiştirmesinden yıkmasından korkmayacağı , kendi eliyle üretip zorla kabul ettirdiği adı islam olan yeni dinin oluşturulması için yapılan gayretlere karşı çıkanlar zülümlerle susturuldular.
  bu yeni üretim sahte islamın uydurmaları içinde, islamın kendi şeytani düzenlerini bozmasını engellemek gayesiyle birlikte kuran ve sahih sünnetin yerine münafık alimlerin sözlerinin dinlenmesi uyulmasıda var. Bunlara göre kuran anlaşılmaz bir kitap o sebeple şeytanın kapı kulu sahte alimlerin sözüne uyulmalıdır. Fakat nasıl oluyorsa her şeyi en iyi bilen allahın kitabını anlayamayacağını iddia edenler allahdan becerikli buldukları alim şeytanların kitaplarını anlamakta hiç zorlanmıyorlar. Çıkarılan fetvalar kuran ve sünnetin yerine koyulmuş islam derisi soyulup doldurulmuş bir mumya haline getirilmiştir. İslamın tümünü inkar etmek için kapı açan yeni dinin fetvası olan , yeni dinin şeytanlarının ayeti olan bir fetvaya göre fetva veren fetvasının delilini söylemek zorunda değildir. Yani her fetva veren kuran ve sünnete aykırı olsada her istediğini söyler doğruluğunu yanlışlığını kimse tartışamaz , fetva verenin sözü allahın sözü gibi , bunda bir hikmet vardır mantığı ile kabul edilir demektir . Bu durum hiç şüphesiz kuranı ve sünneti tamamen inkar etmektir. İçi doldurulmuş mumyaya döndürülmüş islamı aradan geçen bin küsür yılda iyice boşaltmalarına rağmen allahın düşmanları bununlada yetinmediler. Artık islama ait ne varsa müslümanların görünüşünde onu da yolmaya , mumyanın derisinide soymaya başladılar. Bu mumyanın son kalan nesnesini derisini soyma çabaları ise şeytanın ayetleri olan ; islam şekil değil kalp işidir, benim kalbim temiz, allah insanın yüzüne değil kalbine bakar ve benzeri sözlerle ilan ediliyor , egemen zorba dinsiz (laik) yönetimler ve taraftarlarınca güçle uygulamaya koyuluyor. Müslümanlar artık müslüman olarak uymaları gereken yüce allâh’ın elçisinin emrine ve tavsiyesine uygun giyinemiyorlar. Kadınlar sünnete uygun örtünemiyorlar. Müslümanlar sakal bırakmaktan korkar haldeler. İslama uygun giyinen kuşanan insanlar, toplumsal imkanlardan mahrum kalmak, işsiz kalmak, aç kalmak, eşsiz kalmak ve bu ve benzeri sebeplerle , zina , hırsızlık, hapis, ölüm ve sair kötülüklerle karşı karşıyadırlar. Artık anlaman gerek uyanman gerek islamı yok etmek için çalışan şeytan ve onun kullarına aldanmaktan onlara şirin görünmek gayretinden , onlara yakarmaktan vaz geçip yüce allâh’a yakarmaya dönmek zamanı geçmeden . Şeytanın düzeni hilesi ile islam olarak müslümanlara sunulan sahte islamın sahte islam anlayışının (fıkhının) ürünü olan kuran ve sahih hadisleri inkar anlamındaki yanlış inançlara örnek. İman ve amelin birbirinden ayrı ilişkisiz olduğu iddiasıdır. İman ve amelin birbiriyle ilişkili olması yada ilişkisiz olması çokmu önemli . Allahın düşmanı, insan neslinin düşmanı şeytan bu ayrılığın varlığına inanılması ile ne kazanabilir. Neden tarih boyunca en yetkin şeytanlar bu iddiayı isbata çabalamışlar. Bu konu ile meşgul olmak yerine başka bir şeytanlıkla meşgul olabilirlerdi. Boşunamı uğraşmış bunca şeytan. Bu inancın yayılması ile kuran ve mütevatir hadise aykırı her hangi bir inancın yayılması yüce allahın bildirmesinde bizim için istediği faydayı kaybetmek ve zarara düşmektir. Bu zararların başı kuranı inkarı, kuranla çelişen inançları edinme alışkınlığını elde ediş. Kuranla çelişmek ise kafirliktir. Burada bilinmesi gereken temel ölçü .bayan ve erkek her müslümana bilgi edinmenin farz olduğu ölçüsüdür. Bununla birlikte her insan hata yapabilir ve kuranla çelişen inançları olabilir. Fakat hatanın hata olabilmesinin şartı hata yapmamak için gereken tedbirleri almaya gayret etmektir. Müslümanlar kendilerine görev (farz) olan bilgi edinmeye (ilime) gayret ettikleri taktirde hataları hata olarak kabul edilmeye layık olacaktır .çünkü temel ölçülerimizden biridir, “görev yüklemez allâh hiç kimseye , istisnası kapasitesi (kadarı)…” (2 bakara, 286) . Ancak farz (görev) olduğu halde ilim (bilgi) edinmeye gayreti olmayanın mazereti olmaz. Öyleyse mazur olabilmek için öğrenmeye gayretli olmalısın.
  bu anlatılanlar temel zararlara dahil olan şeyler idi. İman ve amelin birbirinden ayrı olduğunun yaygın bir inanç olmasının şeytan ve onun dostlarına özellikle ne yararı var. İnsanların bu şeytan ayetine inanarak kaybetmeleri istenen asıl fayda ne. Allahın ve insanın düşmanı şeytan ve dostları bu inançla insanlara nasıl bir zarar vermeyi istemişler. Asıl konu bu . Eğer müslümanlar iman ve amelin birbiri ile ilgili ayrılmaz bağlantılı bir kıymet olduğunu bilirseler , islamı yaşamak konusunda daha gayretli olurlar , bu durum şeytanların hiç hoşuna gitmez. İnsanın kazancı onları rahatsız eder. Eğer müslümanlar iman ve amelin birbiri ile ilişkili olduğunu bilirseler onları islamdan uzaklaştırmak daha zor olur, yada imkansız olur. İşte iman ve amelin birbirinden ayrı olduğunu iddia eden şeytanın kullarının gayesi budur. Müslümanların islamdan uzaklaşmasını engelleyen, islama bağlılıklarını artıran inançları yok etmek istiyorlar.

  İMAN VE AMELİN İLİŞKİSİNİN DELİLLERİNDEN BAZILARI

  ÂYETLER
  “…VE KİM HÜKMETMEDİ (EGEMEN OLMADI, YARGILAMADI) NE İLE (Kİ) İNDİRDİ ALLÂH BÖYLECE İŞTE (ONLAR) ONLAR KÂFİRLER” (5,MAİDE,44)
  “ …VE EMRİNE UYUN ALLÂH VE (ONUN) ELÇİSİNİN (PEYGAMBERİN) OLDUNUZSA GÜVENENLER (İMAN EDENLER, MÜ’MİNLER)” (8 ENFAL, 1)
  “EY (ONLAR) Kİ GÜVENDİLER (ÎMÂN ETTİLER) , (EMRİNE) UYUN ALLÂH’IN VE (EMRİNE) UYUN ELÇİNİN VE BUYRUK SAHİBİNİN SİZDEN, BÖYLECE ÇEKİŞTİNİZMİ BİR ŞEYDE , ÖYLEYSE (GERİ) ÇEVİRİN ONU ALLÂH VEELÇİYE OLDUNUZSA GÜVENİYORSUNUZ (ÎMÂN EDİYORSUNUZ) ALLÂH VE GÜNÜNE SONRANIN (ÂHİRET GÜNÜNE) BU SEÇKİN VE DAHA GÜZEL YORUMCA” (4 NİSÂ, 59)
  “VE KİM GELİR ONA (ALLAHA) GÜVENEN (MÜ’MİN) (OLDUĞU HALDE) MUHAKKAKİŞLEDİ DÜZGÜN (İŞ)LER (SALİHAT) BÖYLECE İŞTE (ONLAR) ONLARIN DERECELERİN EN YÜKSEĞİ” (20 TAHA, 75)
  “GÖRMEDİNMİ (ONLARI) Kİ ZANNEDİYORLAR ELBETTE ONLAR GÜVENDİLER (ÎMÂN ETTİLER) NEYE Kİ İNDİRİLDİ SANA VE NEYE Kİ İNDİRİLDİ SENİN ÖNCENDEN İSTİYORLAR YARGILANMAYI KUDURGANA (TÂĞÛTA) VE MUHAKKAK EMROLUNDULAR İNKÂR ETMEKLE (KÂFİROLMAKLA) ONA VE İSTİYOR ŞEYTAN SAPTIRMAYI ONLARI SAPMANIN UZAK OLANINA” (4 NİSÂ, 60)
  ”VE DENDİĞİNDE ONLARA , GELİN NEYE (Kİ) İNDİRDİ ALLÂH VE ELÇİYE (PEYGAMBERE) , GÖRDÜN MÜNÂFIKLARI GERİ DURUYORLAR SENDEN (BİR) GERİ DURUŞLA” (4 NİSÂ, 61)
  HADİSLER
  “İMAN KALPLE BİLMEK VE DİLLE SÖYLEMEK VE ORGANLARLA İŞLEMEKTİR” (İBNİ MACE MUKADDİME, 9 )
  “TEMİZLİK İMANIN YARISIDIR” (MÜSLİM , TAHARET, 1) (TİRMİZİ, DEAVAT(DUALAR), 85,86) (NESEİ, ZEKAT, 1) (İBNİ MACE, TAHARET(TEMİZLİK), 5) (DARİMİ, VUDU(ABDEST), 2) (AHMED BİN HANBEL, 4(360), 5(342,343,344,363,365,372))
  “SIYIRILIR İMANIN NURU ONDAN ZİNA YAPARKEN” (BUHARİ, HUDUD, 1 MEZALİM, 30)
  “SİZDEN BİRİNİZ ALDATTIĞI SIRADA MÜMİN OLDUĞU HALDE ALDATMAZ” (MÜSLİM, İMAN, 103)
  “O SARHOŞ EDEN ŞEYİ İÇERKEN MÜMİN OLDUĞU HALDE İÇMEZ” (BUHARİ, MÜSLİM, EBU DAVUT, NESEİ, İBNİ MACE, AHMED BİN HANBEL)
  “ZİNA EDEN ZİNA ETTİĞİ ANDA O MÜMİN OLDUĞU HALDE ZİNA ETMEZ”
  (BUHARİ, MÜSLİM, EBU DAVUT, TİRMİZİ, NESEİ, İBNİ MACE, AHMED BİN HANBEL)
  “ÇALAN ÇALDIĞI ANDA MÜMİN OLDUĞU HALDE ÇALMAZ” (BUHARİ, MÜSLİM, EBU DAVUT, TİRMİZİ, NESEİ, İBNİ MACE, AHMED BİN HANBEL)
  “MÜMİNLE VURUŞMAK (SAVAŞMAK) KÜFÜR VE ONA SÖVMEK FASIKLIK” (NESEİ, TAHRİM, 27) (İBNİ MACE MUKADDİME, 7) (AHMED BİN HANBEL, 1(176))

  20 taha 75 iman ve amel ilişkisinin ölçeğidir. Kim ona yani allaha mümin olduğu halde gelirse muhakkak salih ameller işlemiştir. Öyleyse salih ameller kelimesinin ifade alanına girebilmek için bu kelimenin ifade ettiği en az sayısal çokluk sınırı olan 3 aded salih amel işlemiş olmak gerekir. En az sayıdaki 3 adedden daha az salih ameli olanın imanı makbul bir iman değildir bu durumda. Ancak sahih hadislerde bulunan “kim allahdan başka tanrı yok dedi cennete girdi” hadisi ile bu durum çelişmezmi. Kıyamet günü peygamberimizin tüm insanlar için olan şefaati hadisinde peygamberimizin kalbinde zerre miktarı imanı olanı da şefaat ederek cehennemden çıkardıktan sonra zerre miktarı imanı olmayan fakat “allahdan başka tanrı yok” demiş olanlar için şefaat izni isteğine yüce allahın onları kendisinin çıkaracağını bildirmesinden anlaşılan, imanı makbul olmasada salih ameller işlememiş olsa da “allahdan başka tanrı yok” diyenler, cehenneme girerler fakat orada ebedi kalmazlar ve çıkarılıp cennete konulurlar. Bu hadisin açıklamasına göre “allahdan başka tanrı yok” dediği halde imanı olmayan kişiler var.
  5 maide 44 yönetimin ,yargılamanın, egemen olmanın
  Allahın indirdiği ile kuran ve sünnet ile yapılması gerektiği bildiriliyor. Kuran ve sünnet ile yönetmeyen, yargılamayan, egemen olmayan yöneticiler işledikleri yönetim ameli, fiili islama uymadığı ,islamdan başkasıyla yönettikleri için bu kötü fiillerinin karşılığında kafir oldukları belirtiliyor. İslamla yönetmek, islam devleti kurmak müslümanlara farzdır.
  4 nisa , 60,61 ayetlerden anlaşılan, kişinin, inandığını söylemesi durumunda dahi allaha ve elçisine (peygamberine) itaat etmediği ve islamdan başka egemenlikleri, yargıları, mahkemeleri, hükümleri, yönetimleri kabul ettiği, uyduğu taktirde iman iddiası geçersiz olur.
  “GÖRMEDİNMİ (ONLARI) Kİ ZANNEDİYORLAR ELBETTE ONLAR GÜVENDİLER (ÎMÂN ETTİLER) NEYE Kİ İNDİRİLDİ SANA VE NEYE Kİ İNDİRİLDİ SENİN ÖNCENDEN İSTİYORLAR YARGILANMAYI KUDURGANA (TÂĞÛTA) VE MUHAKKAK EMROLUNDULAR İNKÂR ETMEKLE (KÂFİROLMAKLA) ONA VE İSTİYOR ŞEYTAN SAPTIRMAYI ONLARI SAPMANIN UZAK OLANINA” (4 NİSÂ, 60)
  ”VE DENDİĞİNDE ONLARA , GELİN NEYE (Kİ) İNDİRDİ ALLÂH VE ELÇİYE (PEYGAMBERE) , GÖRDÜN MÜNÂFIKLARI GERİ DURUYORLAR SENDEN (BİR) GERİ DURUŞLA” (4 NİSÂ, 61)
  Allahın teklifi , kolay kabul edilir bir teklif. Gönlünü ona açıp başkasına kapatmak hiç zor değil. O gönülleri ve gözleri var eden o gönülleri ve gözleri kendi yolunda istiyor. Doğru , haklı teklif. Ne allahın dininden islamdan başka bir din, ne allahın indirdiği ile hükmetmeyenler, ne ayetleri hadisleri inkar eden şeytan alimler, ne para, mal, mülk, ne eş ,ne ana, baba, ne ata , ırk, ne yaratanından uzak şaşkın akıl, hiç bir şey allaha ait olan hakkın yaratmak ve buyurmak hakkının sahibi değil. Bu hakka uygun davranmamak nankörlük , kafirlik.
  “DE -KİME AİT, YER(YÜZÜ) VE KİM (VARSA) ONDA OLDUNUZSA BİLİYORSUNUZ” (23 MÜMİNUN, 84) “DİYECEKLERDİR -ALLAHA AİT, DE -ÖYLEYSE DÜŞÜNMÜYORMUSUNUZ” (23 MÜMİNUN , 85) “DE -KİM, DÜZENLEYENİ (RABBİ) GÖKLERİN YEDİSİNİN VE DÜZENLEYENİ (RABBİ) AZAMETLİ ARŞIN” (23 MÜMİNUN , 86) “DİYECEKLERDİR -ALLAHA AİT, DE -SAKINMAZMISINIZ” (23 MÜMİNUN , 87) “DE -KİM, ELİNDE ONUN ELE GEÇİRME SİSTEMİ HER ŞEYİN VE O AŞIRIR VE AŞILMAZ ONA OLDUNUZSA BİLİYORSUNUZ” (23 MÜMİNUN , 88) “DİYECEKLERDİR -ALLAHA AİT , DE -ÖYLEYSE NASIL ALDATILIYORSUNUZ” (23 MÜMİNUN, 89)
  Ayetlerin ve hadislerin bildirdiği hiç şüpheye yer bırakmayan açık , net bilgi. İman ve amel ilişkilidir.artık isteyen cennete çağıran allaha ve elçisine inansın. İsteyen cehenneme çağıran şeytana ve kullarına. İnanan bilerek inansın. Kafir olan bilerek. “VE SAĞ OLSUN KİM UYDU (GERÇEĞE) İLETENE” (20 TAHA, 47)
  “ÖVGÜ ALLAHA DÜZENLEYENİ EVRENLERİN” (1 FATİHA, 1)

  ALINTI
   

 2. matrix

  matrix Yeni Üye

  Bu güzel yazıyı yayınladığın için teşekkür ederim.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Iman Amel Ilişkisi Forum Tarih
İman ve Amel Arasındaki Bağ İman ve İslam Forumu 13 Ağustos 2008
Bir devletin denizlere hakim olması ve önemli limanlara sahip olmasının ticarete etkileri Sorular ve Cevaplar 6 Şubat 2017
Ahirete imanın anlamlı bir hayat yaşamaya katkısı nedir? Dini Sorular ve Cevaplar 7 Aralık 2016
Temizlik imandan gelir kompozisyon Makaleler-Denemeler 24 Kasım 2016
İnsanlığa hizmet etmiş kişileri tanımanın ve onları örnek almanın faydaları kısaca Sorular ve Cevaplar 24 Kasım 2016

Bu Sayfayı Paylaş