imamlık yeterlilik sınavı

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 21 Kasım 2010 tarihinde açılan konu

 1. imamlık yeterlilik sınavı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  imamlık yeterlilik sınavı yazılı soruları nerden öğrenebiliriz
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  1. Aşagidakilerden hangisi en son nazil oldugu
  ayetlerden hiridir?
  A) Nisa, 4/176 B) Bakara, 2/219
  C) Bakara, 2/222 D) Bakara, 2/217
  CEVAP: A
  En son nazil olan ayetin hangisi oldugu ile ilgili farkh
  vardir. Ancak burada "yesteftunek..." diye baslayan 4. 'jsa
  suresinin 176. ayetinin dogru olma ihtimali daha fazladir.
  2. "Sebu't-Tivel* olarak isimlendirilen sureler asagidakiler.
  den hangisidir?
  <!--[if !supportLists]-->A)<!--[endif]-->Bakara, A'raf, Nisa, Al-i Imran, En'am, Maide, Enfal
  <!--[if !supportLists]-->B)<!--[endif]-->Bakara, A'raf, Kehf, Al-i imnm, En'am, M^ide, Enfal
  <!--[if !supportLists]-->C)<!--[endif]-->Bakara, Nisa, Meryem, A'raf, En'am, Maide, Enfal
  <!--[if !supportLists]-->D)<!--[endif]-->Bakara, Nisa, Al-i imran, tsra, Maide, Enfal, A'raf
  CEVAP: A
  Arap9ada "Seb'&n" yedi demetir. "Ttva!" ise uzun demektir. Bu soruda da kastedilen yedi uzun suredir.
  3. Asagidakilerden hangisi Mekki surenin ozeltiklerinden
  degidir?
  <!--[if !supportLists]-->A)<!--[endif]-->Icjnde secde ayeti bulunan sureler
  <!--[if !supportLists]-->B)<!--[endif]-->I^inde "kella" kelimesi bulunan sureler
  <!--[if !supportLists]-->C)<!--[endif]-->Adem ve iblis kissasmi anlatan sureler (Bakara suresi hari?)
  <!--[if !supportLists]-->D)<!--[endif]-->Cihad hiikumleri iseren sureler
  CEVAP: D
  Mekke'de henuz MUsliimanlar kalabalik ve gucjii degildi. Dola-yisiyla onlara cihad farz kihnmamisti. Bu yiizden MekkT sure-lerde cihad huktimleri yer almaz.
  4. "Lafizları aynı, anlamlan farklı olan kelimelere" ne denir-
  A) Muteşabih B) Vucuh
  C) Nezair D) Muteradif
  CEVAP: B
  Vucuh, 9esjtli anlamlarda kullamlan mu$terek (^ok anlarnlU
  lafizlara; nezair ise. bir^ok kelimenin aym anlamda


  5lna denir. Mutefabih: Anlasilmasi zor ayetlerdir. Muteradif. E?
  jplamli demektir.
  5 Kur'an ve Sunnetin açik hukumterine aykırı olarak yapilan tevsir aşağıdakilerden hangisidir?
  ^) i§ar! lefsir B) Hermonatik
  C) ilhadi lefsir D) Semantik
  CEVAP: C
  fyari Tefsir Bir nevi Tasavvufi tefsirdir. Hermonatik ve Seman&shy;tik Tefsir. Kelime anlamlarmm tasidigi manalar uzerine yapilan tefsirdir. Hhadi Tefsir: Kur'an'm hiikumlerine aykin olarak yapilan tefsirdir.
  6. Taheri'nin yazdigi tefsirin tarn adi aşagidakilerden hangi&shy;
  sidir?
  A)Camiu'l-Beyan fiTe'vili'l-Kur'an
  B) Camiu'l-Beyan an Te'vTli Ayi'l-Kur'an
  C)el-Cami' li Ahkami'l-Kur'an,
  D) Medariku't-Tenztl ve Hakaiku't-Te'vTl
  CEVAP: B
  Hicri 310 yilmda vefat eden Taberi'nin yazdigi tefsirin tam adi dogru olarak B $ikkmda verilmistir.
  7. "Sebu'l-Mesani" a^agidaki surclerden hangisinin diger
  adidir?
  A)Felak B) thlas
  C) Al-i fmran D) Fatiha
  CEVAP: D
  Sebu'l-Mesani, Fatiha suresinin diger adidir.
  8. Rasulullah'm vefatmdan sonra Kur'an-i Kerim'i cem
  eden heyetin baskani kimdir?
  A) Zeyd'b. Sabit B) Abdullah b. Mes'ud
  C) Hassan h. Sabit D)HzAli
  CEVAP: A
  Vahye en cok muhatap olan ve aym zamanda vahiy katiplerin-den biri olan Zeyd h. Sahit, hu heyete ba^kanhk yapmistir. '• A^agidaki tefsirlerden hangisi dirayet tefsiridir? A)eUCami' li Ahkami'l- Kur'an


  <!--[if !supportLists]-->B)<!--[endif]-->el-Keşşaf
  <!--[if !supportLists]-->C)<!--[endif]-->Tefsiru'I-Kur'ani'I-Azim
  D)Ruhu'l-Beyân
  CEVAP: B
  Zemahşeri tarafından yazılan eser, dirayet türü bir tefsirdir. D şıkkında verilen "Ruhu'l-Beyan" Tasavvuf! tefsirdir. Diğerleri ise rivayettir.
  10. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme
  alman tefsirin tam adı nedir?
  <!--[if !supportLists]-->A)<!--[endif]-->Hülasatü'l-Beyan fi Tefsiri'I-Kur'an
  <!--[if !supportLists]-->B)<!--[endif]-->Hak Dini Kur'an Dili
  <!--[if !supportLists]-->C)<!--[endif]-->Tanrı Buyruğu Tefsiri
  <!--[if !supportLists]-->D)<!--[endif]-->Kur'an-ı Hâkim ve Meali Kerim Tefsiri
  CEVAP: B
  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alınan tefsirin tam adı "Hak Dini Kur'an Dili" dir.
  11. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimize ilk
  vahiy ne zaman gelmeye başlamıştır?
  <!--[if !supportLists]-->A)<!--[endif]-->M. 610, 27 Ramazan, Cuma günü
  <!--[if !supportLists]-->B)<!--[endif]-->M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü
  <!--[if !supportLists]-->C)<!--[endif]-->M. 610, 27 Ramazan, Perşembe günü
  <!--[if !supportLists]-->D)<!--[endif]-->M. 610, 27 Ramazan, Salı günü
  CEVAP: B
  ilk vahiy Peygamberimize miladi 610 yılında, Ramazan ayının 27'sinde Pazartesi günü gelmeye başlamıştır.
  12. Aşağıdakilerden hangisinde Mekkî bir sure vardır?
  <!--[if !supportLists]-->A)<!--[endif]-->Nasr, Tanrım, Talak, Necm
  <!--[if !supportLists]-->B)<!--[endif]-->Tevbe, Mücadele, Haşr, Mümtehıne
  <!--[if !supportLists]-->C)<!--[endif]-->Bakara, Nisa, Mâide, Enfâl
  <!--[if !supportLists]-->D)<!--[endif]-->Cuma, Münâfikûn, Nur, Âl-i İmran
  CEVAP: A
  Necm sûresi Mekke'de nazil olmuştur.
  13. (i» v>'j ^ J ^ . >fr ^.) Âyetlerinde (Ra) harfi
  nasıl okunur?
  A) Hem ince hem kalın B) İnce


  D) İnce okumak evladır
  C) Kalın
  CEVAP: C
  ga'nın kalın okunduğu yerlerden biri de şudur:
  , sakin dan önceki harf de kesre-i arizi ile harekeli olursa;
  J
  veya bir önceki harf kesreli vasıl hemzesi olursa. Kesre-i Arizi: Asıl hakkı sükûn iken bir nedenle kesrelenen harfin harekesi kesre-i arizi dir. (Hemze-i vasıfların kesresi Kesre-i Arizidir.) Örnek: ^v j. ^;
  14. Kur'an okurken, "nefes almadan sesi kesmeye" ne denir?
  A) İmale B) İşmam
  C) Sekte D) Kalkale
  CEVAP: C
  Sektenin lügat manası: Sekte kelimesi sözlükte susmak, durmak, sözü kesmek, iki nağme arasını soluk almaksızın ayırmak gibi manalara gelir. Istılah Manası: Tecvîd ilminde Kur'an okurken belirli kelimeler üzerinde nefes almadan bir müddet sesin kesil&shy;mesine "Sekte" adı verilir.
  15. Hangisi ahlâk ilmi ile ilgili bir kavramdır?
  <!--[if !supportLists]-->A)<!--[endif]-->Teşebbüh (Benzetmek demektir)
  <!--[if !supportLists]-->B)<!--[endif]-->Teşe'üm (Bir şeyi uğursuz saymak ve kötüye yormak de&shy;
  mektir)
  <!--[if !supportLists]-->C)<!--[endif]-->Tecessüs
  <!--[if !supportLists]-->D)<!--[endif]-->Tefe'ül (Bir şeyi uğurlu saymak ve hayra yormak, bir hâdi&shy;
  seyi hayra alâmet ve işaret olarak görmek demektir)
  CEVAP C
  Tecessüs: Herhangi bir şeyin iç yüzünü ve gizli tarafını, birinin
  kusurunu araştırmaktır. Bu, ahlâkî bir kavramdır.
  16. Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki insanî ilişkilerin
  kopmasına neden olur?
  A) Mütecessis olmak B) Sabırlı olmak
  C) Esprili olmak D) Samimi olmak
  CEVAP: A
  Başkalarının hatalarını ve eksiklerini araştırmak, toplumdaki
  insanî ilişkilerin kopmasına yol açar ve bunu yapan insanı da
  toplumda sevimsiz kılar.
  116


  17. Aşağıdakilerden hangisi insanî münasebetlerle ilgili de-
  fiildir?
  <!--[if !supportLists]-->A)<!--[endif]-->Davete icabet etmek
  <!--[if !supportLists]-->B)<!--[endif]-->Çok okumak
  <!--[if !supportLists]-->C)<!--[endif]-->Tebriklere karşılık vermek
  <!--[if !supportLists]-->D)<!--[endif]-->Sevinç ve kederleri paylaşmak
  CEVAP: B
  Çok okumak, bireysel bir faaliyettir.
  18. 629'da gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapü-
  mistir?
  A) İranlılara karşı B) Bizanslılara karşı
  C) Yahudilere karşı D) Müşriklere karşı
  CEVAP: B
  629'da gerçekleştirilen Mute savaşı Bizanslılara karşı yapılmış&shy;tır.
  19. Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç
  yıl sürmüştür?
  A) Üç yıl B) Bir yıl
  C) İki yol D) Dört yıl
  CEVAP: A
  Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot tam üç yıl
  sürmüştür.
  20. Taif dönüşünde Peygamberimiz ve Zeyd, bir bağda din&shy;
  lenirken kendilerine üzüm ikram edilen ve Peygamberimizin
  teklifi ü/erine Müslüman olan kişi kimdir?
  A)Abbas B)Attas
  OAddas D) Vakkas
  CEVAP: C Bu kişinin ismi Addas'tır.
  21. Peygamberimizin vefatından sonra sahabe Hz. Ebu Be&shy;
  kir'e nerede biat etmiştir?
  A) Sakîfetü Beni Selime B) Sakîfetü Beni Sâide
  C) Sakîfetü Beni Adiy D) Sakîfetü Beni Züreyk
  CEVAP: B


  Daha fazlası için alttaki linke tıklayın

  Burdan
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - imamlık yeterlilik sınavı Forum Tarih
2012 Yılı İmamlık Sınavı SBS - ÖSS - Sınavlar 8 Temmuz 2011
Diyanet Yeterlilik Sınavı Ne Zaman Tarihi 2012 SBS - ÖSS - Sınavlar 7 Şubat 2012
İlahiyat Yeterlilik Sınavı Çıkmış Soruları Ve Cevapları SBS - ÖSS - Sınavlar 7 Şubat 2012
2012 diyanet yeterlilik sınavı tarihi SBS - ÖSS - Sınavlar 4 Şubat 2012
Diyanet Yeterlilik Sınavı 2012 SBS - ÖSS - Sınavlar 4 Şubat 2012

Bu Sayfayı Paylaş